Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

06/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

Lời bài hát Nuốt Kim tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

执念像是港口吹过的晚风
zhí niàn xiàng shì gǎngkǒu chuī guò de wǎn fēng
chứ nen xeng sư cảng khẩu truây cua tơ oản phâng
Chấp niệm tựa gió đêm thổi qua nơi bến cảng

是我不被珍视的真诚
shì wǒ bù bèi zhēnshì dízhēn chéng
sư ủa pu pây chân sư tí chân trấng
Là tấm chân thành không được quý trọng của em

也许某天我们能相逢
yěxǔ mǒu tiān wǒ·men néng xiāngféng
dể xủy mẩu then ủa mân nấng xeng phấng
Có lẽ ngày nào đó mình có thể tương phùng

可是已错过在人海中
kěshì yǐ cuòguò zài rénhǎi zhōng
khửa sư ỉ trua cua chai rấn hải chung
Nhưng mà đã bỏ lỡ trong biển người

像舞台没有观众
xiàng wǔtái méi·yǒu guānzhòng
xeng ủ thái mấy dẩu quan chung
Tựa vũ đài không có quan chúng

枯萎的玫瑰是我深夜的梦
kūwěi de méi·gui shì wǒ shēnyè de mèng
khu uây tơ mấy quây sư ủa sân dê tơ mâng
Bông hồng khô héo là giấc mộng đêm khuya của em

梦里你还拥我入怀中
mèng lǐ nǐ hái yōng wǒ rù huái zhōng
mâng lỉ nỉ hái dung ủa ru hoái chung
Trong mộng anh hãy còn ôm em vào lòng ấm

我们从难舍难分
wǒ·men cóng nán shě nán fēn
ủa mân trúng nán sửa nán phân
Hai ta từ không thể tách rời

到街头的陌生人
dào jiētóu de mòshēngrén
tao chia thấu tơ mua sâng rấn
Đến người xa lạ trên phố

怪我太过天真才越陷越深
guài wǒ tài guòtiān zhēn cái yuè xiàn yuè shēn
quai ủa thai cua then chân trái duê xen duê sân
Trách em quá ngây thơ mới ngày càng lún sâu

辜负真心的人吞一万根针
gūfù zhēnxīn de rén tūn yī wàn gēn zhēn
cu phu chân xin tơ rấn thuân i oan cân chân
Người phụ tấm chân tình nuốt vạn cây kim

都不够解恨
dōu bùgòu jiěhèn
tâu pu câu chỉa hân
Cũng chẳng đủ hả giận

凭什么你能及时止损
píng shén·me nǐ néng jíshí zhǐ sǔn
p'ính sấn mơ nỉ nấng chí sứ chử xuẩn
Dựa vào đâu anh có thể kịp thời cắt lỗ

从爱里轻易脱身
cóng ài lǐ qīng·yì tuōshēn
trúng ai lỉ tring i thua sân
Dễ dàng thoát thân từ trong tình yêu

善待真心的人有一万根针
shàn dāi zhēnxīn de rén yǒu yī wàn gēn zhēn
san tai chân xin tơ rấn dẩu i oan cân chân
Người tôn trọng chân tình dù có vạn cây kim

都不会心狠
dōu bù huìxīn hěn
tâu pu huây xin hẩn
Cũng sẽ không nhẫn tâm

我连吃醋都把握分寸
wǒ lián chīcù dōu bǎwò fēn·cun
ủa lén trư tru tâu pả ua phân truân
Đến ghen tuông em cũng giữ chừng mực

倘若我执念太深
tǎngruò wǒ zhí niàn tài shēn
thảng rua ủa chứ nen thai sân
Giả sử em chấp niệm quá sâu

枯萎的玫瑰是我深夜的梦
kūwěi de méi·gui shì wǒ shēnyè de mèng
khu uây tơ mấy quây sư ủa sân dê tơ mâng
Bông hồng khô héo là giấc mộng đêm khuya của em

梦里你还拥我入怀中
mèng lǐ nǐ hái yōng wǒ rù huái zhōng
mâng lỉ nỉ hái dung ủa ru hoái chung
Trong mộng anh hãy còn ôm em vào lòng ấm

我们从难舍难分
wǒ·men cóng nán shě nán fēn
ủa mân trúng nán sửa nán phân
Hai ta từ không thể tách rời

到街头的陌生人
dào jiētóu de mòshēngrén
tao chia thấu tơ mua sâng rấn
Đến người xa lạ trên phố

怪我太过天真才越陷越深
guài wǒ tài guòtiān zhēn cái yuè xiàn yuè shēn
quai ủa thai cua then chân trái duê xen duê sân
Trách em quá ngây thơ mới ngày càng lún sâu

辜负真心的人吞一万根针
gūfù zhēnxīn de rén tūn yī wàn gēn zhēn
cu phu chân xin tơ rấn thuân i oan cân chân
Người phụ tấm chân tình nuốt vạn cây kim

都不够解恨
dōu bùgòu jiěhèn
tâu pu câu chỉa hân
Cũng chẳng đủ hả giận

凭什么你能及时止损
píng shén·me nǐ néng jíshí zhǐ sǔn
p'ính sấn mơ nỉ nấng chí sứ chử xuẩn
Dựa vào đâu anh có thể kịp thời cắt lỗ

从爱里轻易脱身
cóng ài lǐ qīng·yì tuōshēn
trúng ai lỉ tring i thua sân
Dễ dàng thoát thân từ trong tình yêu

善待真心的人有一万根针
shàn dāi zhēnxīn de rén yǒu yī wàn gēn zhēn
san tai chân xin tơ rấn dẩu i oan cân chân
Người tôn trọng chân tình dù có vạn cây kim

都不会心狠
dōu bù huìxīn hěn
tâu pu huây xin hẩn
Cũng sẽ không nhẫn tâm

我连吃醋都把握分寸
wǒ lián chīcù dōu bǎwò fēn·cun
ủa lén trư tru tâu pả ua phân truân
Đến ghen tuông em cũng giữ chừng mực

倘若我执念太深
tǎngruò wǒ zhí niàn tài shēn
thảng rua ủa chứ nen thai sân
Giả sử em chấp niệm quá sâu

没人注意到我的泪痕
méi rén zhùyì dào wǒ de lèihén
mấy rấn chu i tao ủa tơ lây hấn
Không ai chú ý vệt nước mắt của em

我不曾感受你的余温
wǒ bùcéng gǎnshòu nǐ de yú wēn
ủa pu trấng cản sâu nỉ tơ úy uân
Em chẳng từng cảm nhận được hơi ấm của anh

我多想能够抽身却越陷越深
wǒ duō xiǎng nénggòu chōushēn què yuè xiàn yuè shēn
ủa tua xẻng nấng câu trâu sân truê duê xen duê sân
Em rất muốn có thể bứt ra lại ngày càng lún sâu

辜负真心的人吞一万根针
gūfù zhēnxīn de rén tūn yī wàn gēn zhēn
cu phu chân xin tơ rấn thuân i oan cân chân
Người phụ tấm chân tình nuốt vạn cây kim

都不够解恨
dōu bùgòu jiěhèn
tâu pu câu chỉa hân
Cũng chẳng đủ hả giận

凭什么你能及时止损
píng shén·me nǐ néng jíshí zhǐ sǔn
p'ính sấn mơ nỉ nấng chí sứ chử xuẩn
Dựa vào đâu anh có thể kịp thời cắt lỗ

从爱里轻易脱身
cóng ài lǐ qīng·yì tuōshēn
trúng ai lỉ tring i thua sân
Dễ dàng thoát thân từ trong tình yêu

善待真心的人有一万根针
shàn dāi zhēnxīn de rén yǒu yī wàn gēn zhēn
san tai chân xin tơ rấn dẩu i oan cân chân
Người tôn trọng chân tình dù có vạn cây kim

都不会心狠
dōu bù huìxīn hěn
tâu pu huây xin hẩn
Cũng sẽ không nhẫn tâm

我连吃醋都把握分寸
wǒ lián chīcù dōu bǎwò fēn·cun
ủa lén trư tru tâu pả ua phân truân
Đến ghen tuông em cũng giữ chừng mực

倘若我执念太深
tǎngruò wǒ zhí niàn tài shēn
thảng rua ủa chứ nen thai sân
Giả sử em chấp niệm quá sâu

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp - Lưu Triệu Vũ, Bất Thị Hoa Hoả Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đề Cập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bạn Bình Thường - Vương Tịnh Văn, Cái Quân Viêm

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn Bình Thường qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khi - Lam Bảo Hinh (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách Anh Không Xứng - Yên (Hứa Giai Yên)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách Anh Không Xứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngây Ngô Tham Cầu - Dã Khả, Bá Đạt Boda

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngây Ngô Tham Cầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh - Vương Nhị Lãng (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt Chiêu - Trương Thúc Công emo Liễu (COVER)

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt Chiêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chắp Lại Hồi Ức Cho Anh - Tô Tinh Tiệp

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chắp Lại Hồi Ức Cho Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa