Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

15/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

Lời bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

回忆上了发条总准时报到
huíyì shàng le fātiáo zǒng zhǔnshí bàodào
huấy i sang lơ pha théo chủng chuẩn sứ pao tao
Hồi ức kia lên dây cót luôn có mặt đúng giờ

我让日夜颠倒因为黑夜太难熬
wǒ ràng rìyè diāndǎo yīnwèi hēiyè tài nán áo
ủa rang rư dê tentảo in uây hây dê thai nán áo
Em làm ngày đêm đảo lộn bởi đêm đen quá dày vò nhau

总以为哭过就好梦和现实对调
zǒng yǐwéi kū guò jiù hǎo mèng hé xiànshí duìdiào
chủng ỉ uấy khu cua chiêu hảo mâng hứa xen sứ tuây teo
Luôn cho rằng khóc rồi sẽ ổn mộng với hiện thực đổi chỗ

穿越了城市的喧闹
chuānyuè le chéngshì de xuānnào
troan duê lơ trấng sư tơ xoen nao
Vượt qua huyên náo chốn thành đô

心跳却感应不到
xīntiào què gǎnyìng bùdào
xin theo truê cản ing pu tao
Lại chẳng cảm nhận được nhịp tim

夜太深心跳呢
yè tài shēn xīntiào ne
dê thai sân xin theo nưa
Đêm quá khuya nhịp tim đâu

已经遗失了不见了
yǐ·jing yíshī le bùjiàn le
ỉ chinh í sư lơ pu chen lơ
Đã đánh rơi rồi không thấy rồi

爱上你心跳呢
ài shàng nǐ xīntiào ne
ai sang nỉ xin theo nưa
Yêu phải anh nhịp tim đâu

慢慢停止了不爱了
màn màn tíngzhǐ le bù ài le
man man thính chử lơ pu ai lơ
Chầm chậm dừng lại rồi không yêu nữa

散落一地拥抱像是在宣告
sànluò yī de yōngbào xiàng shì zài xuāngào
xan lua i tơ dung pao xeng sư chai xoen cao
Vòng ôm rơi khắp mặt đất tựa là đang tuyên cáo

不等答案揭晓我选择潇洒走掉
bùděng dá'àn jiēxiǎo wǒ xuǎnzé xiāosǎ zǒudiào
pu tẩng tá an chia xẻo ủa xoẻn chứa xeo xả chẩu teo
Không đợi đáp án công bố em chọn tiêu sái rời đi

把家重新打扫用香水味盖掉
bǎjiā chóngxīn dǎsǎo yòng xiāngshuǐ wèi gài diào
pả che trúng xin tá xảo dung xeng suẩy uây cai teo
Dùng hương nước hoa về che đậy

但寂寞像是一场海啸
dàn jìmò xiàng shì yī chǎng hǎixiào
tan chi mua xeng sư i trảng hải xeo
Nhưng cô quạnh tựa là một cơn sóng thần

心跳被吞噬掉
xīntiào bèi tūnshì diào
xin theo pây thuân sư teo
Nhịp tim bị tàn nhẫn nuốt chửng

夜太深心跳呢
yè tài shēn xīntiào ne
dê thai sân xin theo nưa
Đêm quá khuya nhịp tim đâu

已经遗失了不见了
yǐ·jing yíshī le bùjiàn le
ỉ chinh í sư lơ pu chen lơ
Đã đánh rơi rồi không thấy rồi

爱上你心跳呢
ài shàng nǐ xīntiào ne
ai sang nỉ xin theo nưa
Yêu phải anh nhịp tim đâu

慢慢停止了不爱了
màn màn tíngzhǐ le bù ài le
man man thính chử lơ pu ai lơ
Chầm chậm dừng lại rồi không yêu rồi

你紧紧拥抱我入睡
nǐ jǐnjǐn yōngbào wǒ rùshuì
nỉ chỉn chỉn dung pao ủa ru suây
Anh sít sao ôm em vào giấc mộng

曾经是永恒的画面
céngjīng shì yǒnghéng de huàmiàn
trấng ching sư dủng hấng tơ hoa men
Từng là cảnh tượng vĩnh hằng

心痛着你的爱
xīn tòng zhe nǐ de ài
xin thung chưa nỉ tơ ai
Tim đau nhói tình của anh

残酷的纪念
cánkù de jìniàn
trán khu tơ chi nen
Thành kỷ niệm tàn khốc

你的爱已停止心跳
nǐ de ài yǐ tíngzhǐ xīntiào
nỉ tơ ai ỉ thính chử xin theo
Tình của anh đã dừng nhịp tim

急救也无效越爱越想逃跑
jíjiù yě wúxiào yuè ài yuè xiǎng táopǎo
chí chiêu dể ú xeo duê ai duê xẻng tháo p'ảo
Cấp cứu cũng vô hiệu càng yêu càng muốn trốn chạy

自由是你唯一想要Say goodbye
zìyóu shì nǐ wěi yī xiǎng yào SAY GOODBYE
chư dấu sư nỉ uẩy i xẻng dao  SAY GOODBYE
Tự do là thứ duy nhất anh muốn say goodbye

夜太深心跳呢
yè tài shēn xīntiào ne
dê thai sân xin theo nưa
Đêm quá khuya nhịp tim đâu

已经遗失了不见了
yǐ·jing yíshī le bùjiàn le
ỉ chinh í sư lơ pu chen lơ
Đã đánh rơi rồi không thấy rồi

爱上你心跳呢
ài shàng nǐ xīntiào ne
ai sang nỉ xin theo nưa
Yêu phải anh nhịp tim đâu

慢慢停止了不爱了
màn màn tíngzhǐ le bù ài le
man man thính chử lơ pu ai lơ
Chầm chậm dừng lại rồi không yêu rồi

就算快乐再也找不到
jiùsuàn kuàilè zài yě zhǎo bùdào
chiêu xoan khoai lưa chai dể chảo pu tao
Dù cho chẳng còn tìm được niềm vui

就算永远变成了玩笑
jiùsuàn yǒngyuǎn biànchéng le wánxiào
chiêu xoan dủng doẻn pen trấng lơ oán xeo
Dù cho vĩnh viễn biến thành một trò cười

我努力找到我
wǒ nǔlì zhǎo dào wǒ
ủa nủ li chảo tao ủa
Em cô gắng tìm bằng được

遗失的心跳
yíshī de xīntiào
í sư tơ xin theo
Nhịp tim đã đánh rơi của em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp - Lưu Triệu Vũ, Bất Thị Hoa Hoả Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đề Cập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khi - Lam Bảo Hinh (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa