Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

11/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

Lời bài hát Một Mình Tự Nghiện tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我写了很多想对你说的话
wǒ xiě le hěn duō xiǎng duì nǐ shuō ·dehuà
ủa xỉa lơ hẩn tua xẻng tuây nỉ sua tơ hoa
Em viết ra rất nhiều lời muốn nói với anh

包括很多不善言辞的表达
bāokuò hěn duō bùshàn yáncí de biǎodá
pao khua hẩn tua pu san dén trứ tơ pẻo tá
Bao gồm rất nhiều những câu biểu đạt chẳng rõ

消息在犹豫着到底发不发
xiāo·xi zài yóuyù zhe dàodǐ fā bù fā
xeo xi chai dấu uy chưa tao tỉ pha pu pha
Tin nhắn vẫn còn do dự có gửi hay không

最后还是删除了那一句话
zuìhòu hái·shi shānchú le nà yī jù huà
chuây hâu hái sư san trú lơ na i chuy hoa

Đến cùng vẫn là xoá bỏ câu nói ấy

可能我喜欢的是想象的你
kěnéng wǒ xǐ·huan de shì xiǎngxiàng de nǐ
khửa nấng ủa xỉ hoan tơ sư xẻng xeng tơ nỉ
Có lẽ người em thích là anh trong tưởng tượng

可能你没有那么让我着迷
kěnéng nǐ méi·yǒu nà·me ràng wǒ zháomí
khửa nấng nỉ mấy dẩu na mơ rang ủa cháo mí
Có lẽ anh không khiến em mê say đến vậy

但当我看到你和他在一起
dàn dāng wǒ kàn dào nǐ hé tā zài yīqǐ
tan tang ủa khan tao nỉ hứa tha chai i trỉ
Nhưng khi em thấy anh với cô ấy bên nhau

就像全世界全都把我丢弃
jiù xiàng quán shìjiè quándōu bǎ wǒ diūqì
chiêu xeng troén sư chia troén tu pả ủa tiêu tri
Tựa như cả thế giới vứt bỏ em rồi

你是我翻来覆去梦里惊醒的唯一
nǐ shì wǒ fānláifùqù mèng lǐ jīngxǐng de wěi yī
nỉ sư ủa phan lái phu truy mâng lỉ ching xỉnh tơ uẩy i
Anh là người duy nhất khiến em trăn trở choàng tỉnh khỏi mộng

我是你不值一提似有若无的之一
wǒ shì nǐ bùzhí yī tí shì yǒu ruò wú de zhī yī
ủa sư nỉ pu chứ i thí sư dẩu rua ú tơ chư i
Em là một trong những người không đáng nói như có như không trong đời anh

若是太过在意
ruòshì tài guò zàiyì
rua sư thai cua chai i
Nếu mà quá mức để  ý

偏偏不尽人意
piānpiān bùjìn rén yì
p'en p'en pu chin rấn i
Lại càng chẳng như lòng muốn

你是我黎明时醒来想看到的风景
nǐ shì wǒ límíng shí xǐng lái xiǎng kàn dào de fēngjǐng
nỉ sư ủa lí mính sứ xỉnh lái xẻng khan tao tơ phâng chỉnh
Anh là phong cảnh em muốn thấy lúc sớm thức giấc

我是你夜深时不愿意梦见的场景
wǒ shì nǐ yè shēn shí bù yuànyì mèng·jiàn de chǎngjǐng
ủa sư nỉ dê sân sứ pu doen i mâng chen tơ tráng chỉnh
Em là cảnh tượng anh không muốn mơ thấy lúc đêm

若爱上不爱自己的人
ruò ài shàng bù ài zìjǐ de rén
rua ai sang pu ai chư chỉ tơ rấn
Nếu yêu phải người không yêu mình

终究自我上瘾
zhōngjiū zìwǒ shàngyǐn
chung chiêu chư ủa sang ỉn
Chung quy chỉ là một mình tự nghiện

可能我喜欢的是想象的你
kěnéng wǒ xǐ·huan de shì xiǎngxiàng de nǐ
khửa nấng ủa xỉ hoan tơ sư xẻng xeng tơ nỉ
Có lẽ người em thích là anh trong tưởng tượng

可能你没有那么让我着迷
kěnéng nǐ méi·yǒu nà·me ràng wǒ zháomí
khửa nấng nỉ mấy dẩu na mơ rang ủa cháo mí
Có lẽ anh không khiến em mê say đến vậy

但当我看到你和他在一起
dàn dāng wǒ kàn dào nǐ hé tā zài yīqǐ
tan tang ủa khan tao nỉ hứa tha chai i trỉ
Nhưng khi em thấy anh với cô ấy bên nhau

就像全世界全都把我丢弃
jiù xiàng quán shìjiè quándōu bǎ wǒ diūqì
chiêu xeng troén sư chia troén tu pả ủa tiêu tri
Tựa như cả thế giới vứt bỏ em rồi

你是我翻来覆去梦里惊醒的唯一
nǐ shì wǒ fānláifùqù mèng lǐ jīngxǐng de wěi yī
nỉ sư ủa phan lái phu truy mâng lỉ ching xỉnh tơ uẩy i
Anh là người duy nhất khiến em trăn trở choàng tỉnh khỏi mộng

我是你不值一提似有若无的之一
wǒ shì nǐ bùzhí yī tí shì yǒu ruò wú de zhī yī
ủa sư nỉ pu chứ i thí sư dẩu rua ú tơ chư i
Em là một trong những người không đáng nói như có như không trong đời anh

若是太过在意
ruòshì tài guò zàiyì
rua sư thai cua chai i
Nếu mà quá mức để  ý

偏偏不尽人意
piānpiān bùjìn rén yì
p'en p'en pu chin rấn i
Lại càng chẳng như lòng muốn

你是我黎明时醒来想看到的风景
nǐ shì wǒ límíng shí xǐng lái xiǎng kàn dào de fēngjǐng
nỉ sư ủa lí mính sứ xỉnh lái xẻng khan tao tơ phâng chỉnh
Anh là phong cảnh em muốn thấy lúc sớm thức giấc

我是你夜深时不愿意梦见的场景
wǒ shì nǐ yè shēn shí bù yuànyì mèng·jiàn de chǎngjǐng
ủa sư nỉ dê sân sứ pu doen i mâng chen tơ tráng chỉnh
Em là cảnh tượng anh không muốn mơ thấy lúc đêm

若爱上不爱自己的人
ruò ài shàng bù ài zìjǐ de rén
rua ai sang pu ai chư chỉ tơ rấn
Nếu yêu phải người không yêu mình

终究自我上瘾
zhōngjiū zìwǒ shàngyǐn
chung chiêu chư ủa sang ỉn
Chung quy chỉ là một mình tự nghiện

你是我翻来覆去梦里惊醒的唯一
nǐ shì wǒ fānláifùqù mèng lǐ jīngxǐng de wěi yī
nỉ sư ủa phan lái phu truy mâng lỉ ching xỉnh tơ uẩy i
Anh là người duy nhất khiến em trăn trở choàng tỉnh khỏi mộng

我是你不值一提似有若无的之一
wǒ shì nǐ bùzhí yī tí shì yǒu ruò wú de zhī yī
ủa sư nỉ pu chứ i thí sư dẩu rua ú tơ chư i
Em là một trong những người không đáng nói như có như không trong đời anh

若是太过在意
ruòshì tài guò zàiyì
rua sư thai cua chai i
Nếu mà quá mức để  ý

偏偏不尽人意
piānpiān bùjìn rén yì
p'en p'en pu chin rấn i
Lại càng chẳng như lòng muốn

你是我黎明时醒来想看到的风景
nǐ shì wǒ límíng shí xǐng lái xiǎng kàn dào de fēngjǐng
nỉ sư ủa lí mính sứ xỉnh lái xẻng khan tao tơ phâng chỉnh
Anh là phong cảnh em muốn thấy lúc sớm thức giấc

我是你夜深时不愿意梦见的场景
wǒ shì nǐ yè shēn shí bù yuànyì mèng·jiàn de chǎngjǐng
ủa sư nỉ dê sân sứ pu doen i mâng chen tơ tráng chỉnh
Em là cảnh tượng anh không muốn mơ thấy lúc đêm

若爱上不爱自己的人
ruò ài shàng bù ài zìjǐ de rén
rua ai sang pu ai chư chỉ tơ rấn
Nếu yêu phải người không yêu mình

终究自我上瘾
zhōngjiū zìwǒ shàngyǐn
chung chiêu chư ủa sang ỉn
Chung quy chỉ là một mình tự nghiện
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp - Lưu Triệu Vũ, Bất Thị Hoa Hoả Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đề Cập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bạn Bình Thường - Vương Tịnh Văn, Cái Quân Viêm

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn Bình Thường qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khi - Lam Bảo Hinh (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách Anh Không Xứng - Yên (Hứa Giai Yên)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách Anh Không Xứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngây Ngô Tham Cầu - Dã Khả, Bá Đạt Boda

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngây Ngô Tham Cầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh - Vương Nhị Lãng (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt Chiêu - Trương Thúc Công emo Liễu (COVER)

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt Chiêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa