Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

11/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

Lời bài hát Tự Than Chẳng Bằng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你用生疏的客气
nǐ yòng shēngshū de kè·qi
nỉ dung sâng su tơ khưa tri
Anh dùng giọng điệu lạnh nhạt

放逐我想贴近的心
fàngzhú wǒ xiǎng tiējìn de xīn
phang chú ủa xẻng thia chin tơ xin
Lưu đày con tim muốn lại gần của em

再用限定的回应
zài yòng xiàndìng de huíyìng
chai dung xen ting tơ huấy ing
Lại dùng những phản hồi có giới hạn

牵回我退却的步履
qiān huí wǒ tuìquè de bùlǚ
tren huấy ủa thuây truê tơ pu lủy
Dắt bước chân rút lui của em quay trở lại

你有熟练的把戏
nǐ yǒu shúliàn de bǎxì
nỉ dẩu sú len tơ pả xi
Anh có chiêu trò thuần thục

懂很多感情的定律
dǒng hěn duō gǎnqíng de dìnglǜ
tủng hẩn tua cản trính tơ ting luy
Hiểu rất nhiều định luật trong cảm tình

用沉默包装自己
yòng chénmò bāozhuāng zìjǐ
dung trấn mua pao choang chư chỉ
Dùng trầm lặng gói bọc chính mình

变一座看不清的阴影
biàn yī zuò kàn bù qīng de yīnyǐng
pen i chua khan pu tring tơ in ỉnh
Hoá thành chiếc bóng nhìn chẳng rõ

Ohbaby感情的距离试探的频率
OH BABY gǎnqíng de jùlí shìtàn de pínlǜ
OH BABY cản trính tơ chuy lí sư than tơ p'ín luy
Oh baby khoảng cách trong cảm tình tần suất để thăm dò

聊天的话题问候的语气
liáo tiān ·dehuà tí wènhòu de yǔqì
léo then tơ hoa thí uân hâu tơ ủy tri
Chủ đề khi nói chuyện, giọng điệu lúc chào hỏi

就连脸上每一寸表情
jiù lián liǎn shàng měi yī cùn biǎoqíng
chiêu lén lẻn sang mẩy i truân pẻo trính
Đến mỗi tấc biểu cảm trên mặt

都恰到好处若即若离
dōu qià dào hǎo·chu ruòjíruòlí
tâu tre tao hảo tru rua chí rua lí
Cũng đều có chừng mực như xa như gần

Ohbaby试探我欢喜试探我悲戚
OH BABY shìtàn wǒ huānxǐ shìtàn wǒ bēiqī
OH BABY sư than ủa hoan xỉ sư than ủa pây tri
Oh baby thăm dò vui của em, dò thám buồn nơi em

试探我的心情我的秘密
shìtàn wǒ de xīnqíng wǒ de mìmì
sư than ủa tơ xin trính ủa tơ mi mi
Thăm dò tâm tình của em, bí mật của em

你都淡然地抽离
nǐ dōu dànrán de chōu lí
nỉ tâu tan rán tơ trâu lí
Lần nào anh cũng thản nhiên rút mình

自叹不如你的高明
zì tàn bùrú nǐ de gāomíng
chư than pu rú nỉ tơ cao mính
Tự than chẳng bằng cao minh của anh

你用生疏的客气
nǐ yòng shēngshū de kè·qi
nỉ dung sâng su tơ khưa tri
Anh dùng giọng điệu lạnh nhạt

放逐我想贴近的心
fàngzhú wǒ xiǎng tiējìn de xīn
phang chú ủa xẻng thia chin tơ xin
Lưu đày con tim muốn lại gần của em

再用限定的回应
zài yòng xiàndìng de huíyìng
chai dung xen ting tơ huấy ing
Lại dùng những phản hồi có giới hạn

牵回我退却的步履
qiān huí wǒ tuìquè de bùlǚ
tren huấy ủa thuây truê tơ pu lủy
Dắt bước chân rút lui của em quay trở lại

你有熟练的把戏
nǐ yǒu shúliàn de bǎxì
nỉ dẩu sú len tơ pả xi
Anh có chiêu trò thuần thục

懂很多感情的定律
dǒng hěn duō gǎnqíng de dìnglǜ
tủng hẩn tua cản trính tơ ting luy
Hiểu rất nhiều định luật trong cảm tình

用沉默包装自己
yòng chénmò bāozhuāng zìjǐ
dung trấn mua pao choang chư chỉ
Dùng trầm lặng gói bọc chính mình

变一座看不清的阴影
biàn yī zuò kàn bù qīng de yīnyǐng
pen i chua khan pu tring tơ in ỉnh
Hoá thành chiếc bóng nhìn chẳng rõ

Ohbaby感情的距离试探的频率
OH BABY gǎnqíng de jùlí shìtàn de pínlǜ
OH BABY cản trính tơ chuy lí sư than tơ p'ín luy
Oh baby khoảng cách trong cảm tình tần suất để thăm dò

聊天的话题问候的语气
liáo tiān ·dehuà tí wènhòu de yǔqì
léo then tơ hoa thí uân hâu tơ ủy tri
Chủ đề khi nói chuyện, giọng điệu lúc chào hỏi

就连脸上每一寸表情
jiù lián liǎn shàng měi yī cùn biǎoqíng
chiêu lén lẻn sang mẩy i truân pẻo trính
Đến mỗi tấc biểu cảm trên mặt

都恰到好处若即若离
dōu qià dào hǎo·chu ruòjíruòlí
tâu tre tao hảo tru rua chí rua lí
Cũng đều có chừng mực như xa như gần

Ohbaby试探我欢喜试探我悲戚
OH BABY shìtàn wǒ huānxǐ shìtàn wǒ bēiqī
OH BABY sư than ủa hoan xỉ sư than ủa pây tri
Oh baby thăm dò vui của em, dò thám buồn nơi em

试探我的心情我的秘密
shìtàn wǒ de xīnqíng wǒ de mìmì
sư than ủa tơ xin trính ủa tơ mi mi
Thăm dò tâm tình của em, bí mật của em

你都淡然地抽离
nǐ dōu dànrán de chōu lí
nỉ tâu tan rán tơ trâu lí
Lần nào anh cũng thản nhiên rút mình

自叹不如你的高明
zì tàn bùrú nǐ de gāomíng
chư than pu rú nỉ tơ cao mính
Tự than chẳng bằng cao minh của anh

Ohbaby感情的距离试探的频率
OH BABY gǎnqíng de jùlí shìtàn de pínlǜ
OH BABY cản trính tơ chuy lí sư than tơ p'ín luy
Oh baby khoảng cách trong cảm tình tần suất để thăm dò

聊天的话题问候的语气
liáo tiān ·dehuà tí wènhòu de yǔqì
léo then tơ hoa thí uân hâu tơ ủy tri
Chủ đề khi nói chuyện, giọng điệu lúc chào hỏi

就连脸上每一寸表情
jiù lián liǎn shàng měi yī cùn biǎoqíng
chiêu lén lẻn sang mẩy i truân pẻo trính
Đến mỗi tấc biểu cảm trên mặt

都恰到好处若即若离
dōu qià dào hǎo·chu ruòjíruòlí
tâu tre tao hảo tru rua chí rua lí
Cũng đều có chừng mực như xa như gần

Ohbaby试探我欢喜试探我悲戚
OH BABY shìtàn wǒ huānxǐ shìtàn wǒ bēiqī
OH BABY sư than ủa hoan xỉ sư than ủa pây tri
Oh baby thăm dò vui của em, dò thám buồn nơi em

试探我的心情我的秘密
shìtàn wǒ de xīnqíng wǒ de mìmì
sư than ủa tơ xin trính ủa tơ mi mi
Thăm dò tâm tình của em, bí mật của em

你都淡然地抽离
nǐ dōu dànrán de chōu lí
nỉ tâu tan rán tơ trâu lí
Lần nào anh cũng thản nhiên rút mình

自叹不如你的高明
zì tàn bùrú nǐ de gāomíng
chư than pu rú nỉ tơ cao mính
Tự than chẳng bằng cao minh của anh

你都淡然地抽离
nǐ dōu dànrán de chōu lí
nỉ tâu tan rán tơ trâu lí
Lần nào anh cũng thản nhiên rút mình

自叹不如你的高明
zì tàn bùrú nǐ de gāomíng
chư than pu rú nỉ tơ cao mính
Tự than chẳng bằng cao minh của anh
 

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp - Lưu Triệu Vũ, Bất Thị Hoa Hoả Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đề Cập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bạn Bình Thường - Vương Tịnh Văn, Cái Quân Viêm

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn Bình Thường qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khi - Lam Bảo Hinh (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa