Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

16/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

Lời bài hát Andy tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你有多久没有看过那片海
nǐ yǒu duōjiǔ méi·yǒu kàn guò nà piān hǎi
nỉ dẩu tua chiểu mấy dẩu khan cua na p'en hải
Đã bao lâu cậu không được thấy bãi biển ấy

你到现在对自己究竟多明白
nǐ dào xiànzài duì zìjǐ jiūjìng duō míng·bai
nỉ tao xen chai tuây chư chỉ chiêu ching tua mính pái
Đến hiện tại rốt cuộc cậu hiểu chính mình mấy phần

总是不服输永远要比别人快
zǒngshì bùfú shū yǒngyuǎn yào bǐ biérén kuài
chủng sư pu phú su dủng doẻn dao pỉ pía rấn khoai
Luôn không chịu nhận thua bao giờ cũng muốn nhanh hơn người khác

在你前方是否有你要的未来
zài nǐ qiánfāng shìfǒu yǒu nǐ yào de wèilái
chai nỉ trén phang sư phẩu dẩu nỉ dao tơ uây lái
Phía trước cậu liệu có tương lai cậu muốn chăng

想到我们的过去都让人感慨
xiǎng dào wǒ·men de guòqù dōu ràng rén gǎnkǎi
xẻng tao ủa mân tơ cua truy tâu rang rấn cản khải
Nghĩ đến quá khứ của chúng ta làm ai cũng cảm khái

希望所有好朋友都能站起来
xīwàng suǒyǒu hǎo péng·you dōu néng zhàn qǐlái
xi oang xủa dẩu hảo p'ấng dẩu tâu nấng chan trỉ lái
Mong mọi anh em đều có thể đứng lên sau gục ngã

还有你曾经疯狂爱上的女孩
hái yǒu nǐ céngjīng fēngkuáng ài shàng de nǚ hái
hái dẩu nỉ trấng ching phâng khoáng ai sang tơ nủy hái
Còn có cô gái cậu từng điên cuồng thương mến

再过几年是不是依旧难以忘怀
zài guò jǐ nián shì bù·shi yījiù nányǐ wànghuái
chai cua chỉ nén sư pu sư i chiêu nán ỉ oang hoái
Qua mấy năm nữa có phải vẫn khó lòng lãng quên

可是Andy活着是不需道理
kěshì ANDY huózhe shì bù xū dào·li
khửa sư ANDY húa chơ sư pu xuy tao lỉ
Cơ mà Andy sống trên đời là không cần đạo lý

谁都可能暂时的失去勇气
shuí dōu kěnéng zànshí de shīqù yǒngqì
suấy tâu khửa nấng chan sứ tơ sư truy dủng tri
Ai cũng có thể tạm thời mất đi dũng khí

外面不安的世界骚动的心情
wàimiàn bù'ān de shìjiè sāodòng de xīnqíng
oai men pu an tơ sư chia xao tung tơ xin trính
Thế giới bất ổn bên ngoài nội tâm rối loạn

不能熄灭曾经你拥有炽热的心
bùnéng xīmiè céngjīng nǐ yōngyǒu chìrè de xīn
pu nấng xi mia trấng ching nỉ dung dẩu trư rưa tơ xin
Không thể dập tắt con tim từng rực cháy của cậu

我是真的不会表达我的爱
wǒ shì zhēn de bù huì biǎodá wǒ de ài
ủa sư chân tơ pu huây pẻo tá ủa tơ ai
Thú thực tôi không biết biểu đạt tình cảm mình

却很在乎每个人对我的期待
què hěn zài·hu měi gèrén duì wǒ de qīdài
truê hẩn chai hu mẩy cưa rấn tuây ủa tơ tri tai
Lại rất để tâm kì vọng mỗi người đặt trên người tôi

平凡的角色站在小小的舞台
píngfán de juésè zhàn zài xiǎo xiǎo de wǔtái
p'ính phán tơ chuế xưa chan chai xẻo xẻo tơ ủ thái
Vai diễn rất bình thường đứng trên sân khấu nhỏ bé

我要那么勇敢地说出来
wǒ yào nà·me yǒnggǎn de shuō chū·lai
ủa dao na mơ dủng cản tơ sua tru lái
Tôi phải thật dũng cảm mà nói ra

想到我们的过去都让人感慨
xiǎng dào wǒ·men de guòqù dōu ràng rén gǎnkǎi
xẻng tao ủa mân tơ cua truy tâu rang rấn cản khải
Nghĩ đến quá khứ của chúng ta làm ai cũng cảm khái

希望所有好朋友都能站起来
xīwàng suǒyǒu hǎo péng·you dōu néng zhàn qǐlái
xi oang xủa dẩu hảo p'ấng dẩu tâu nấng chan trỉ lái
Mong mọi anh em đều có thể đứng lên sau gục ngã

还有你曾经疯狂爱上的女孩
hái yǒu nǐ céngjīng fēngkuáng ài shàng de nǚ hái
hái dẩu nỉ trấng ching phâng khoáng ai sang tơ nủy hái
Còn có cô gái cậu từng điên cuồng thương mến

再过几年是不是依旧难以忘怀
zài guò jǐ nián shì bù·shi yījiù nányǐ wànghuái
chai cua chỉ nén sư pu sư i chiêu nán ỉ oang hoái
Qua mấy năm nữa có phải vẫn khó lòng lãng quên

可是Andy活着是不需道理
kěshì ANDY huózhe shì bù xū dào·li
khửa sư ANDY húa chơ sư pu xuy tao lỉ
Cơ mà Andy sống trên đời là không cần đạo lý

谁都可能暂时的失去勇气
shuí dōu kěnéng zànshí de shīqù yǒngqì
suấy tâu khửa nấng chan sứ tơ sư truy dủng tri
Ai cũng có thể tạm thời mất đi dũng khí

外面不安的世界骚动的心情
wàimiàn bù'ān de shìjiè sāodòng de xīnqíng
oai men pu an tơ sư chia xao tung tơ xin trính
Thế giới bất ổn bên ngoài nội tâm rối loạn

不能熄灭曾经你拥有炽热的心
bùnéng xīmiè céngjīng nǐ yōngyǒu chìrè de xīn
pu nấng xi mia trấng ching nỉ dung dẩu trư rưa tơ xin
Không thể dập tắt con tim từng rực cháy của cậu

我是真的不会表达我的爱
wǒ shì zhēn de bù huì biǎodá wǒ de ài
ủa sư chân tơ pu huây pẻo tá ủa tơ ai
Thú thực tôi không biết biểu đạt tình cảm mình

却很在乎每个人对我的期待
què hěn zài·hu měi gèrén duì wǒ de qīdài
truê hẩn chai hu mẩy cưa rấn tuây ủa tơ tri tai
Lại rất để tâm kì vọng mỗi người đặt trên người tôi

平凡的角色站在小小的舞台
píngfán de juésè zhàn zài xiǎo xiǎo de wǔtái
p'ính phán tơ chuế xưa chan chai xẻo xẻo tơ ủ thái
Vai diễn rất bình thường đứng trên sân khấu nhỏ bé

我要那么勇敢地说出来
wǒ yào nà·me yǒnggǎn de shuō chū·lai
ủa dao na mơ dủng cản tơ sua tru lái
Tôi phải thật dũng cảm mà nói ra

外面不安的世界骚动的心情
wàimiàn bù'ān de shìjiè sāodòng de xīnqíng
oai men pu an tơ sư chia xao tung tơ xin trính
Thế giới bất ổn bên ngoài nội tâm rối loạn

不能熄灭曾经你拥有炽热的心
bùnéng xīmiè céngjīng nǐ yōngyǒu chìrè de xīn
pu nấng xi mia trấng ching nỉ dung dẩu trư rưa tơ xin
Không thể dập tắt con tim từng rực cháy của cậu

可是Andy哦哦哦
kěshì ANDY ò ò ò
khửa sư ANDY ô ô ô
Cơ mà Andy à

Andy哦哦哦
ANDY ò ò ò
ANDY ô ô ô
Andy à

外面不安的世界骚动的心情
wàimiàn bù'ān de shìjiè sāodòng de xīnqíng
oai men pu an tơ sư chia xao tung tơ xin trính
Thế giới bất ổn bên ngoài nội tâm hỗn loạn

不能熄灭曾经你拥有炽热的心
bùnéng xīmiè céngjīng nǐ yōngyǒu chìrè de xīn
pu nấng xi mia trấng ching nỉ dung dẩu trư rưa tơ xin
Không thể dập tắt con tim từng rực cháy của cậu
 

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa