Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

15/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

Lời bài hát Đừng Quên tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

如今的我早习惯对着影子说话
rújīn de wǒ zǎo xíguān duì zhe yǐng·zi shuōhuà
rú chin tơ ủa chảo xí quan tuây chưa ỉnh chư sua hoa
Em giờ đây sớm đã quen nói chuyện với chiếc bóng

想你是真逞强的话是假
xiǎng nǐ shì zhēn chéngqiáng ·dehuà shì jiǎ
xẻng nỉ sư chân trẩng tréng tơ hoa sư chẻ
Nhớ anh là thật lời cố tỏ ra mạnh mẽ là giả

你那里的天气还好吗
nǐ nà·li de tiānqì háihǎo ma
nỉ na lỉ tơ then tri hái hảo ma
Thời tiết nơi anh có tốt không

下雨有人送伞吗陪你走回家
xià yǔ yǒu rén sòng sǎn ma péi nǐ zǒu huí jiā
xe ủy dẩu rấn xung xản ma p'ấy nỉ chẩu huấy che
Trời mưa có người đưa dù không cùng anh đi về nhà

窗台上新开的花
chuāngtái shàng xīn kāi de huā
troang thái sang xin khai tơ hoa
Bông hoa mới nở trên bệ cửa

陪我熬过多少没你的春夏
péi wǒ áo guòduō shǎo méi nǐ de chūn xià
p'ấy ủa áo cua tua sảo mấy nỉ tơ truân xe
Cùng em vượt qua bao xuân hạ thiếu anh

手机里迟迟不肯删去的号码
shǒu jī lǐ chíchí bùkěn shān qù de hàomǎ
sẩu chi lỉ trứ trứ pu khẩn san truy tơ hao mả
Số máy cứ kề cà không chịu xoá trong điện thoại

是无法说服自己把你放下
shì wúfǎ shuōfú zìjǐ bǎ nǐ fàngxià
sư ú phả sua phú chư chỉ pả nỉ phang xe
Là chẳng thể thuyết phục chính mình buông bỏ anh

我怎么会那么傻
wǒ zěn·me huì nà·me shǎ
ủa chẩn mơ huây na mơ sả
Sao em có thể ngốc đến thế

学不会对回忆装聋作哑
xué bù huì duì huíyì zhuānglóngzuòyǎ
xuế pu huây tuây huấy i choang lúng chua dả
Không học được vờ câm giả điếc với hồi ức

眼看着你消失在人海里
yǎnkàn zhe nǐ xiāoshì zài rénhǎi lǐ
dẻn khan chưa nỉ xeo sư chai rấn hải lỉ
Mắt nhìn anh biến mất trong biển người

我却早已没有办法
wǒ què zǎoyǐ méi·yǒu bànfǎ
ủa truê chảo ỉ mấy dẩu pan phả
Em lại sớm đã chẳng còn cách gì

我想你已经忘了吧
wǒ xiǎng nǐ yǐ·jing wàng le ba
ủa xẻng nỉ ỉ chinh oang lơ pa
Em nghĩ anh đã quên rồi ha

曾说陪我一起走到最后的话
céng shuō péi wǒ yīqǐ zǒu dào zuìhòu ·dehuà
trấng sua p'ấy ủa i trỉ chẩu tao chuây hâu tơ hoa
Lời ừng nói cùng em đi đến cuối cùng

残忍的回答让我们删了吧好吗
cánrěn de huídá ràng wǒ·men shān le ba hǎo ma
trán rẩn tơ huấy tá rang ủa mân san lơ pa hảo ma
Câu trả lời tàn nhẫn kêu xoá nhau đi được không

别说有她让我像个笑话
bié shuō yǒu tā ràng wǒ xiàng gè xiào·hua
pía sua dẩu tha rang ủa xeng cưa xeo hoa
Đừng nói có cô ấy làm em tựa một trò đùa

我猜你会记得吧
wǒ cāi nǐ huì jìdé ba
ủa trai nỉ huây chi tứa pa
Em đoán anh sẽ ghi nhớ ha

那年夏天你为我画在纸上的白婚纱
nà nián xiàtiān nǐ wèi wǒ huà zài zhǐ shàng de bái hūnshā
na nén xe then nỉ uây ủa hoa chai chử sang tơ pái huân sa
Chiếc váy cưới hè năm ấy anh vẽ trên giấy tặng em

不要说放下答应我好吗
bùyào shuō fàngxià dā·ying wǒ hǎo ma
pu dao sua phang xe ta inh ủa hảo ma
Đừng nói buông xuống đồng ý em được không

窗台上新开的花
chuāngtái shàng xīn kāi de huā
troang thái sang xin khai tơ hoa
Bông hoa mới nở trên bệ cửa

陪我熬过多少没你的春夏
péi wǒ áo guòduō shǎo méi nǐ de chūn xià
p'ấy ủa áo cua tua sảo mấy nỉ tơ truân xe
Cùng em vượt qua bao xuân hạ thiếu anh

手机里迟迟不肯删去的号码
shǒu jī lǐ chíchí bùkěn shān qù de hàomǎ
sẩu chi lỉ trứ trứ pu khẩn san truy tơ hao mả
Số máy cứ kề cà không chịu xoá trong điện thoại

是无法说服自己把你放下
shì wúfǎ shuōfú zìjǐ bǎ nǐ fàngxià
sư ú phả sua phú chư chỉ pả nỉ phang xe
Là chẳng thể thuyết phục chính mình buông bỏ anh

我怎么会那么傻
wǒ zěn·me huì nà·me shǎ
ủa chẩn mơ huây na mơ sả
Sao em có thể ngốc đến thế

学不会对回忆装聋作哑
xué bù huì duì huíyì zhuānglóngzuòyǎ
xuế pu huây tuây huấy i choang lúng chua dả
Không học được vờ câm giả điếc với hồi ức

眼看着你消失在人海里
yǎnkàn zhe nǐ xiāoshì zài rénhǎi lǐ
dẻn khan chưa nỉ xeo sư chai rấn hải lỉ
Mắt nhìn anh biến mất trong biển người

我却早已没有办法
wǒ què zǎoyǐ méi·yǒu bànfǎ
ủa truê chảo ỉ mấy dẩu pan phả
Em lại sớm đã chẳng còn cách gì

我想你已经忘了吧
wǒ xiǎng nǐ yǐ·jing wàng le ba
ủa xẻng nỉ ỉ chinh oang lơ pa
Em nghĩ anh đã quên rồi ha

曾说陪我一起走到最后的话
céng shuō péi wǒ yīqǐ zǒu dào zuìhòu ·dehuà
trấng sua p'ấy ủa i trỉ chẩu tao chuây hâu tơ hoa
Lời ừng nói cùng em đi đến cuối cùng

残忍的回答让我们删了吧好吗
cánrěn de huídá ràng wǒ·men shān le ba hǎo ma
trán rẩn tơ huấy tá rang ủa mân san lơ pa hảo ma
Câu trả lời tàn nhẫn kêu xoá nhau đi được không

别说有她让我像个笑话
bié shuō yǒu tā ràng wǒ xiàng gè xiào·hua
pía sua dẩu tha rang ủa xeng cưa xeo hoa
Đừng nói có cô ấy làm em tựa một trò đùa

我猜你会记得吧
wǒ cāi nǐ huì jìdé ba
ủa trai nỉ huây chi tứa pa
Em đoán anh sẽ ghi nhớ ha

那年夏天你为我画在纸上的白婚纱
nà nián xiàtiān nǐ wèi wǒ huà zài zhǐ shàng de bái hūnshā
na nén xe then nỉ uây ủa hoa chai chử sang tơ pái huân sa
Chiếc váy cưới hè năm ấy anh vẽ trên giấy tặng em

不要说放下答应我好吗
bùyào shuō fàngxià dā·ying wǒ hǎo ma
pu dao sua phang xe ta inh ủa hảo ma
Đừng nói buông xuống đồng ý em được không

我想你已经忘了吧
wǒ xiǎng nǐ yǐ·jing wàng le ba
ủa xẻng nỉ ỉ chinh oang lơ pa
Em nghĩ anh đã quên rồi ha

曾说陪我一起走到最后的话
céng shuō péi wǒ yīqǐ zǒu dào zuìhòu ·dehuà
trấng sua p'ấy ủa i trỉ chẩu tao chuây hâu tơ hoa
Lời ừng nói cùng em đi đến cuối cùng

残忍的回答让我们删了吧好吗
cánrěn de huídá ràng wǒ·men shān le ba hǎo ma
trán rẩn tơ huấy tá rang ủa mân san lơ pa hảo ma
Câu trả lời tàn nhẫn kêu xoá nhau đi được không

别说有她让我像个笑话
bié shuō yǒu tā ràng wǒ xiàng gè xiào·hua
pía sua dẩu tha rang ủa xeng cưa xeo hoa
Đừng nói có cô ấy làm em tựa một trò đùa

我猜你会记得吧
wǒ cāi nǐ huì jìdé ba
ủa trai nỉ huây chi tứa pa
Em đoán anh sẽ ghi nhớ ha

那年夏天你为我画在纸上的白婚纱
nà nián xiàtiān nǐ wèi wǒ huà zài zhǐ shàng de bái hūnshā
na nén xe then nỉ uây ủa hoa chai chử sang tơ pái huân sa
Chiếc váy cưới hè năm ấy anh vẽ trên giấy tặng em

不要说放下答应我好吗
bùyào shuō fàngxià dā·ying wǒ hǎo ma
pu dao sua phang xe ta inh ủa hảo ma
Đừng nói buông xuống đồng ý em được không
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp - Lưu Triệu Vũ, Bất Thị Hoa Hoả Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa