Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

15/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

Lời bài hát Đừng Nói Với Em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

阴雨的天变得沉重越来越暗
yīnyǔ de tiānbiàn dé chénzhòng yuè lái yuè àn
in ủy tơ then pen tứa trấn chung duê lái duê an
Ngày mưa dầm dã trở nên nặng nề ngày càng u tối

就像我们的感情在变淡
jiù xiàng wǒ·men de gǎnqíng zài biàn dàn
chiêu xeng ủa mân tơ cản trính chai pen tan
Tựa cảm tình mình đang dần nhạt nhoà

努力支撑的我已经疲倦
nǔlì zhīchēng de wǒ yǐ·jing píjuàn
nủ li chư trâng tơ ủa ỉ chinh p'í choen
Em cố gắng chèo chống này đã mệt mỏi

你依然还像昨天那样贪玩
nǐ yīrán hái xiàng zuótiān nàyàng tān wán
nỉ i rán hái xeng chúa then na dang than oán
Còn anh vẫn ham vui như hôm qua

无数次想要离开你最后还是心软
wúshù cì xiǎng yào líkāi nǐ zuìhòu hái·shi xīnruǎn
ú su trư xẻng dao lí khai nỉ chuây hâu hái sư xin roản
Vô số lần muốn rời khỏi anh sau cùng vẫn là mềm lòng

你哭着说你会为我改变
nǐ kū zhe shuō nǐ huì wèi wǒ gǎibiàn
nỉ khu chưa sua nỉ huây uây ủa cải pen
Anh khóc nói anh sẽ thay đổi vì em

可一眨眼四季轮换你还在原点
kě yī zhǎyǎn sìjì lúnhuàn nǐ hái zài yuán diǎn
khửa i chả dẻn xư chi luấn hoan nỉ hái chai doén tẻn
Mà chớp mắt bốn mùa luân phiên anh vẫn ở chốn cũ

你说过的明天要等谁兑现
nǐ shuō guò de míngtiān yào děng shuí duìxiàn
nỉ sua cua tơ mính then dao tẩng suấy tuây xen
Ngày mai anh từng nói phải đợi ai thực hiện

你做不到的就别对我说
nǐ zuò bùdào de jiù bié duì wǒ shuō
nỉ chua pu tao tơ chiêu pía tuây ủa sua
Anh không làm được thì đừng nói với em

你答应过的就别再推脱
nǐ dā·ying guò de jiù bié zài tuītuō
nỉ ta inh cua tơ chiêu pía chai thuây thua
Điều anh đồng ý thì xin thôi thoái thác

失望已经够多
shīwàng yǐ·jing gòu duō
sư oang ỉ chinh câu tua
Thất vọng đã đủ nhiều

感情泡沫不戳它都会破
gǎnqíng pàomò bù chuō tā dūhuì pò
cản trính p'ao mua pu trua tha tu huây p'ua
Bong bóng cảm tình không chọc nó cũng sẽ vỡ

你不要再说未来你会如何
nǐ bùyào zàishuō wèilái nǐ huì rúhé
nỉ pu dao chai sua uây lái nỉ huây rú hứa
Thôi anh đừng nói tương lai anh sẽ thế nào

我听得太多已经都免疫了
wǒ tīng dé tài duō yǐ·jing dōu miǎnyì le
ủa thing tứa thai tua ỉ chinh tâu mẻn i lơ
Em nghe quá nhiều đã miễn dịch cả rồi

行动远比承诺更说服我
xíngdòng yuǎn bǐ chéngnuò gèng shuōfú wǒ
xính tung doẻn pỉ trấng nua câng sua phú ủa
So với hứa hẹn hành động càng thuyết phục em

无数次想要离开你最后还是心软
wúshù cì xiǎng yào líkāi nǐ zuìhòu hái·shi xīnruǎn
ú su trư xẻng dao lí khai nỉ chuây hâu hái sư xin roản
Vô số lần muốn rời khỏi anh sau cùng vẫn là mềm lòng

你哭着说你会为我改变
nǐ kū zhe shuō nǐ huì wèi wǒ gǎibiàn
nỉ khu chưa sua nỉ huây uây ủa cải pen
Anh khóc nói anh sẽ thay đổi vì em

可一眨眼四季轮换你还在原点
kě yī zhǎyǎn sìjì lúnhuàn nǐ hái zài yuán diǎn
khửa i chả dẻn xư chi luấn hoan nỉ hái chai doén tẻn
Mà chớp mắt bốn mùa luân phiên anh vẫn ở chốn cũ

你说过的明天要等谁兑现
nǐ shuō guò de míngtiān yào děng shuí duìxiàn
nỉ sua cua tơ mính then dao tẩng suấy tuây xen
Ngày mai anh từng nói phải đợi ai thực hiện

你做不到的就别对我说
nǐ zuò bùdào de jiù bié duì wǒ shuō
nỉ chua pu tao tơ chiêu pía tuây ủa sua
Anh không làm được thì đừng nói với em

你答应过的就别再推脱
nǐ dā·ying guò de jiù bié zài tuītuō
nỉ ta inh cua tơ chiêu pía chai thuây thua
Điều anh đồng ý thì xin thôi thoái thác

失望已经够多
shīwàng yǐ·jing gòu duō
sư oang ỉ chinh câu tua
Thất vọng đã đủ nhiều

感情泡沫不戳它都会破
gǎnqíng pàomò bù chuō tā dūhuì pò
cản trính p'ao mua pu trua tha tu huây p'ua
Bong bóng cảm tình không chọc nó cũng sẽ vỡ

你不要再说未来你会如何
nǐ bùyào zàishuō wèilái nǐ huì rúhé
nỉ pu dao chai sua uây lái nỉ huây rú hứa
Thôi anh đừng nói tương lai anh sẽ thế nào

我听得太多已经都免疫了
wǒ tīng dé tài duō yǐ·jing dōu miǎnyì le
ủa thing tứa thai tua ỉ chinh tâu mẻn i lơ
Em nghe quá nhiều đã miễn dịch cả rồi

行动远比承诺更说服我
xíngdòng yuǎn bǐ chéngnuò gèng shuōfú wǒ
xính tung doẻn pỉ trấng nua câng sua phú ủa
So với hứa hẹn hành động càng thuyết phục em

你做不到的就别对我说
nǐ zuò bùdào de jiù bié duì wǒ shuō
nỉ chua pu tao tơ chiêu pía tuây ủa sua
Anh không làm được thì đừng nói với em

你答应过的就别再推脱
nǐ dā·ying guò de jiù bié zài tuītuō
nỉ ta inh cua tơ chiêu pía chai thuây thua
Điều anh đồng ý thì xin thôi thoái thác

失望已经够多
shīwàng yǐ·jing gòu duō
sư oang ỉ chinh câu tua
Thất vọng đã đủ nhiều

感情泡沫不戳它都会破
gǎnqíng pàomò bù chuō tā dūhuì pò
cản trính p'ao mua pu trua tha tu huây p'ua
Bong bóng cảm tình không chọc nó cũng sẽ vỡ

你不要再说未来你会如何
nǐ bùyào zàishuō wèilái nǐ huì rúhé
nỉ pu dao chai sua uây lái nỉ huây rú hứa
Thôi anh đừng nói tương lai anh sẽ thế nào

我听得太多已经都免疫了
wǒ tīng dé tài duō yǐ·jing dōu miǎnyì le
ủa thing tứa thai tua ỉ chinh tâu mẻn i lơ
Em nghe quá nhiều đã miễn dịch cả rồi

行动远比承诺更说服我
xíngdòng yuǎn bǐ chéngnuò gèng shuōfú wǒ
xính tung doẻn pỉ trấng nua câng sua phú ủa
So với hứa hẹn hành động càng thuyết phục em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa