Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

15/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

Lời bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

不要谈什么分离
bùyào tán shén·me fēnlí
pu dao thán sấn mơ phân lí
Đừng nói gì mà biệt với ly

我不会因为这样而哭泣
wǒ bù huì yīnwèi zhèyàng ér kūqì
ủa pu huây in uây chưa dang ớ khu tri
Em sẽ không vì đó mà khóc đâu

那只是昨夜的一场梦而已
nà zhǐshì zuó yè de yī chǎng mèng éryǐ
na chử sư chúa dê tơ i trảng mâng ớ ỉ
Đó chỉ là một giấc mơ trong đêm qua thôi

不要说愿不愿意
bùyào shuō yuàn bù yuànyì
pu dao sua doen pu doen i
Đừng nói gì mà bằng lòng với không

我不会因为这样而在意
wǒ bù huì yīnwèi zhèyàng ér zàiyì
ủa pu huây in uây chưa dang ớ chai i
Em sẽ không vì vậy mà để tâm

那只是昨夜的一场游戏
nà zhǐshì zuó yè de yī chǎng yóuxì
na chử sư chúa dê tơ i trảng dấu xi
Đó chỉ là một ván trò chơi trong đêm qua

那只是一场游戏一场梦
nà zhǐshì yī chǎng yóuxì yī chǎng mèng
na chử sư i trảng dấu xi i trảng mâng
Đó chỉ là một ván trò chơi một giấc mơ

虽然你影子还出现我眼里
suīrán nǐ yǐng·zi hái chūxiàn wǒ yǎn lǐ
xuây rán nỉ ỉnh chư hái tru xen ủa dẻn lỉ
Tuy bóng hình anh vẫn xuất hiện trong mắt em

在我的歌声中早已没有你
zài wǒ de gēshēng zhōng zǎoyǐ méi·yǒu nǐ
chai ủa tơ cưa sâng chung chảo ỉ mấy dẩu nỉ
Trong tiếng ca của em sớm đã chẳng còn anh

那只是一场游戏一场梦
nà zhǐshì yī chǎng yóuxì yī chǎng mèng
na chử sư i trảng dấu xi i trảng mâng
Đó chỉ là một ván trò chơi một giấc mơ

不要把残缺的爱留在这里
bùyào bǎ cánquē de ài liú zài zhèlǐ
pu dao pả trán truê tơ ai liếu chai chưa lỉ
Đừng bỏ tình yêu tàn khuyết lại nơi đây

在两个人的世界里不该有你
zài liǎng gèrén de shìjiè lǐ bùgāi yǒu nǐ
chai lẻng cưa rấn tơ sư chia lỉ pu cai dẩu nỉ
Trong thế giới của hai người không nên có anh

喔为什么道别离
wō wèishén·me dàobié lí
ua uây sấn mơ tao pía lí
Wu~ Vì đâo nói biệt ly

又说什么在一起
yòu shuō shén·me zài yīqǐ
dâu sua sấn mơ chai i trỉ
Lại nói gì mà về bên nhau

如今虽然没有你我还是我自己
rújīn suīrán méi·yǒu nǐ wǒ hái·shi wǒ zìjǐ
rú chin xuây rán mấy dẩu nỉ ủa hái sư ủa chư chỉ
Giờ đây tuy rằng không có anh em vẫn là chính em

说什么此情永不渝
shuō shén·me cǐ qíng yǒng bù yú
sua sấn mơ trử trính dủng pu úy
Nói gì mà tình này mãi chẳng đổi

说什么我爱你
shuō shén·me wǒ ài nǐ
sua sấn mơ ủa ai nỉ
Nói gì mà em yêu anh

如今依然没有你我还是我自己
rújīn yīrán méi·yǒu nǐ wǒ hái·shi wǒ zìjǐ
rú chin i rán mấy dẩu nỉ ủa hái sư ủa chư chỉ
Giờ đây vẫn chẳng có anh em vẫn là chính em

不要谈什么分离
bùyào tán shén·me fēnlí
pu dao thán sấn mơ phân lí
Đừng nói gì mà biệt với ly

我不会因为这样而哭泣
wǒ bù huì yīnwèi zhèyàng ér kūqì
ủa pu huây in uây chưa dang ớ khu tri
Em sẽ không vì đó mà khóc đâu

那只是昨夜的一场梦而已
nà zhǐshì zuó yè de yī chǎng mèng éryǐ
na chử sư chúa dê tơ i trảng mâng ớ ỉ
Đó chỉ là một giấc mơ trong đêm qua thôi

不要说愿不愿意
bùyào shuō yuàn bù yuànyì
pu dao sua doen pu doen i
Đừng nói gì mà bằng lòng với không

我不会因为这样而在意
wǒ bù huì yīnwèi zhèyàng ér zàiyì
ủa pu huây in uây chưa dang ớ chai i
Em sẽ không vì vậy mà để tâm

那只是昨夜的一场游戏
nà zhǐshì zuó yè de yī chǎng yóuxì
na chử sư chúa dê tơ i trảng dấu xi
Đó chỉ là một ván trò chơi trong đêm qua

那只是一场游戏一场梦
nà zhǐshì yī chǎng yóuxì yī chǎng mèng
na chử sư i trảng dấu xi i trảng mâng
Đó chỉ là một ván trò chơi một giấc mơ

虽然你影子还出现我眼里
suīrán nǐ yǐng·zi hái chūxiàn wǒ yǎn lǐ
xuây rán nỉ ỉnh chư hái tru xen ủa dẻn lỉ
Tuy bóng hình anh vẫn xuất hiện trong mắt em

在我的歌声中早已没有你
zài wǒ de gēshēng zhōng zǎoyǐ méi·yǒu nǐ
chai ủa tơ cưa sâng chung chảo ỉ mấy dẩu nỉ
Trong tiếng ca của em sớm đã chẳng còn anh

那只是一场游戏一场梦
nà zhǐshì yī chǎng yóuxì yī chǎng mèng
na chử sư i trảng dấu xi i trảng mâng
Đó chỉ là một ván trò chơi một giấc mơ

不要把残缺的爱留在这里
bùyào bǎ cánquē de ài liú zài zhèlǐ
pu dao pả trán truê tơ ai liếu chai chưa lỉ
Đừng bỏ tình yêu tàn khuyết lại nơi đây

在两个人的世界里不该有你
zài liǎng gèrén de shìjiè lǐ bùgāi yǒu nǐ
chai lẻng cưa rấn tơ sư chia lỉ pu cai dẩu nỉ
Trong thế giới của hai người không nên có anh

喔为什么道别离
wō wèishén·me dàobié lí
ua uây sấn mơ tao pía lí
Wu~ Vì đâo nói biệt ly

又说什么在一起
yòu shuō shén·me zài yīqǐ
dâu sua sấn mơ chai i trỉ
Lại nói gì mà về bên nhau

如今虽然没有你我还是我自己
rújīn suīrán méi·yǒu nǐ wǒ hái·shi wǒ zìjǐ
rú chin xuây rán mấy dẩu nỉ ủa hái sư ủa chư chỉ
Giờ đây tuy rằng không có anh em vẫn là chính em

说什么此情永不渝
shuō shén·me cǐ qíng yǒng bù yú
sua sấn mơ trử trính dủng pu úy
Nói gì mà tình này mãi chẳng đổi

说什么我爱你
shuō shén·me wǒ ài nǐ
sua sấn mơ ủa ai nỉ
Nói gì mà em yêu anh

如今依然没有你我还是我自己
rújīn yīrán méi·yǒu nǐ wǒ hái·shi wǒ zìjǐ
rú chin i rán mấy dẩu nỉ ủa hái sư ủa chư chỉ
Giờ đây vẫn chẳng có anh em vẫn là chính em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa