Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

16/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

Lời bài hát Gặp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我往前飞飞过一片时间海
wǒ wǎng qiān fēi fēi guò yī piànshí jiàn hǎi
ủa oảng tren phây phây cua i p'en sứ chen hải
Tôi bay về trước bay qua một vùng biển thời gian

我们也曾在爱情里受伤害
wǒ·men yě céng zài àiqíng lǐ shòushāng hài
ủa mân dể trấng chai ai trính lỉ sâu sang hai
Chúng ta cũng từng chịu tổn thương trong tình yêu

听见冬天的离开
tīngjiàn dōngtiān de líkāi
thing chen tung then tơ lí khai
Tôi tỉnh lại tại một ngày nào ấy
Nghe thấy tiếng mùa đông rời đi

我在某年某月醒过来
wǒ zài mǒu nián mǒu yuè xǐng guòlái
ủa chai mẩu nén mẩu duê xỉnh cua lái
Tôi tỉnh lại tại một ngày nào ấy

我想我等我期待
wǒ xiǎng wǒ děng wǒ qīdài
ủa xẻng ủa tẩng ủa tri tai
Tôi nghĩ, tôi đợi, tôi trông chờ

未来却不能因此安排
wèilái què bùnéng yīncǐ ānpái
uây lái truê pu nấng in trử an p'ái
Tương lai lại chẳng thể vì thế mà an bài

阴天傍晚车窗外
yīn tiān bàngwǎn chē chuāng wài
in then pang oản trưa troang oai
Trời âm u chập tối ngoài cửa sổ xe

未来有一个人在等待
wèilái yǒu yī gèrén zài děngdài
uây lái dẩu i cưa rấn chai tẩng tai
Tương lai có một người đang đợi chờ

向左向右向前看
xiàng zuǒ xiàng yòu xiàng qiān kàn
xeng chủa xeng dâu xeng tren khan
Qua trái, sang phải, nhìn về trước

爱要拐几个弯才来
ài yào guǎi jǐgè wān cái lái
ai dao coải chỉ cưa oan trái lái
Yêu phải chuyển hướng mấy lần mới tới

我遇见谁会有怎样的对白
wǒ yùjiàn shuí huì yǒu zěnyàng de duìbái
ủa uy chen suấy huây dẩu chẩn dang tơ tuây pái
Tôi gặp được ai sẽ có màn bộc bạch ra sao

我等的人他在多远的未来
wǒ děng de rén tā zài duō yuǎn de wèilái
ủa tẩng tơ rấn tha chai tua doẻn tơ uây lái
Người tôi đợi chờ anh ấy ở tương lai bao xa

我听见风来自地铁和人海
wǒ tīngjiàn fēng lái zì dìtiě hé rénhǎi
ủa thing chen phâng lái chư ti thỉa hứa rấn hải
Tôi nghe thấy gió đến từ ga điện ngầm với biển người

我排着队拿着爱的号码牌
wǒ pái zhe duì ná zhe ài de hàomǎ pái
ủa p'ái chưa tuây ná chưa ai tơ hao mả p'ái
Tôi đứng xếp hàng tay cầm phiếu số trong tình yêu

阴天傍晚车窗外
yīn tiān bàngwǎn chē chuāng wài
in then pang oản trưa troang oai
Trời âm u chập tối ngoài cửa sổ xe

未来有一个人在等待
wèilái yǒu yī gèrén zài děngdài
uây lái dẩu i cưa rấn chai tẩng tai
Tương lai có một người đang đợi chờ

向左向右向前看
xiàng zuǒ xiàng yòu xiàng qiān kàn
xeng chủa xeng dâu xeng tren khan
Qua trái, sang phải, nhìn về trước

爱要拐几个弯才来
ài yào guǎi jǐgè wān cái lái
ai dao coải chỉ cưa oan trái lái
Yêu phải chuyển hướng mấy lần mới tới

我遇见谁会有怎样的对白
wǒ yùjiàn shuí huì yǒu zěnyàng de duìbái
ủa uy chen suấy huây dẩu chẩn dang tơ tuây pái
Tôi gặp được ai sẽ có màn bộc bạch ra sao

我等的人他在多远的未来
wǒ děng de rén tā zài duō yuǎn de wèilái
ủa tẩng tơ rấn tha chai tua doẻn tơ uây lái
Người tôi đợi chờ anh ấy ở tương lai bao xa

我听见风来自地铁和人海
wǒ tīngjiàn fēng lái zì dìtiě hé rénhǎi
ủa thing chen phâng lái chư ti thỉa hứa rấn hải
Tôi nghe thấy gió đến từ ga điện ngầm với biển người

我排着队拿着爱的号码牌
wǒ pái zhe duì ná zhe ài de hàomǎ pái
ủa p'ái chưa tuây ná chưa ai tơ hao mả p'ái
Tôi đứng xếp hàng tay cầm phiếu số trong tình yêu

我往前飞飞过一片时间海
wǒ wǎng qiān fēi fēi guò yī piànshí jiàn hǎi
ủa oảng tren phây phây cua i p'en sứ chen hải
Tôi bay về trước bay qua một vùng biển thời gian

我们也曾在爱情里受伤害
wǒ·men yě céng zài àiqíng lǐ shòushāng hài
ủa mân dể trấng chai ai trính lỉ sâu sang hai
Chúng ta cũng từng chịu tổn thương trong tình yêu

我看着路梦的入口有点窄
wǒ kàn zhe lù mèng de rùkǒu yǒudiǎn zhǎi
ủa khan chưa lu mâng tơ ru khẩu dẩu tẻn chải
Tôi nhìn con đường lối vào cõi mộng có hơi hẹp

我遇见你是最美丽的意外
wǒ yùjiàn nǐ shì zuì měilì de yìwài
ủa uy chen nỉ sư chuây mẩy li tơ i oai
Tôi gặp được anh là bất ngờ đẹp đẽ nhất

总有一天我的谜底会揭开
zǒng yǒu yītiān wǒ de mídǐ huì jiēkāi
chủng dẩu i then ủa tơ mí tỉ huây chia khai
Sẽ có một ngày đáp án của tôi được mở ra
 

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa