Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

25/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

Lời bài hát Ánh Mắt Của Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

淡淡然掠过
dàndàn rán lüè guò
tan tan rán luê cua
Nhàn nhạt lướt qua đây

神秘又美丽
shénmì yòu měilì
sấn mi dâu mẩy li
Thần bí lại đẹp xinh

它仿似骤来的雨
tā fǎng shì zhòu lái de yǔ
tha phảng sư châu lái tơ ủy
Nó tựa cơn mưa đột kéo tới

我也难自禁抬头看你
wǒ yě nán zìjìn táitóu kàn nǐ
ủa dể nán chư chin thái thấu khan nỉ
Em cũng kiềm lòng chẳng đậu ngước nhìn anh

你偏将心事瞒住
nǐ piān jiāng xīnshì mán zhù
nỉ p'en cheng xin sư mán chu
Anh lại giấu kín mọi tâm sự

就算默然不语
jiùsuàn mòrán bù yǔ
chiêu xoan mua rán pu ủy
Dù cho lặng thinh chẳng nói

我都深深记住
wǒ dōu shēn shēn jìzhù
ủa tâu sân sân chi chu
Em cũng khắc ghi sắc sâu

因你的眼神
yīn nǐ de yǎnshén
in nỉ tơ dẻn sấn
Vì ánh mắt của anh

使我心里着迷啊
shǐ wǒ xīn·li zháomí ā
sử ủa xin lỉ cháo mí a
Khiến lòng em đắm say

已将我心轻轻的留住
yǐ jiāng wǒ xīn qīng qīng de liú zhù
ỉ cheng ủa xin tring tring tơ liếu chu
Đã khẽ khàng nắm giữ con tim em

淡淡然掠过
dàndàn rán lüè guò
tan tan rán luê cua
Nhàn nhạt lướt qua đây

神秘又美丽
shénmì yòu měilì
sấn mi dâu mẩy li
Thần bí lại đẹp xinh

它仿似骤来的雨
tā fǎng shì zhòu lái de yǔ
tha phảng sư châu lái tơ ủy
Nó tựa cơn mưa đột kéo tới

我也难自禁抬头看你
wǒ yě nán zìjìn táitóu kàn nǐ
ủa dể nán chư chin thái thấu khan nỉ
Em cũng kiềm lòng chẳng đậu ngước nhìn anh

你偏将心事瞒住
nǐ piān jiāng xīnshì mán zhù
nỉ p'en cheng xin sư mán chu
Anh lại giấu kín mọi tâm sự

就算默然不语
jiùsuàn mòrán bù yǔ
chiêu xoan mua rán pu ủy
Dù cho lặng thinh chẳng nói

我都深深记住
wǒ dōu shēn shēn jìzhù
ủa tâu sân sân chi chu
Em cũng khắc ghi sắc sâu

因你的眼神
yīn nǐ de yǎnshén
in nỉ tơ dẻn sấn
Vì ánh mắt của anh

使我心里着迷啊
shǐ wǒ xīn·li zháomí ā
sử ủa xin lỉ cháo mí a
Khiến lòng em đắm say

已将我心轻轻的留住
yǐ jiāng wǒ xīn qīng qīng de liú zhù
ỉ cheng ủa xin tring tring tơ liếu chu
Đã khẽ khàng nắm giữ con tim em

就算默然不语
jiùsuàn mòrán bù yǔ
chiêu xoan mua rán pu ủy
Dù cho lặng thinh chẳng nói

我都深深记住
wǒ dōu shēn shēn jìzhù
ủa tâu sân sân chi chu
Em cũng khắc ghi sắc sâu

因你的眼神
yīn nǐ de yǎnshén
in nỉ tơ dẻn sấn
Vì ánh mắt của anh

使我心里着迷啊
shǐ wǒ xīn·li zháomí ā
sử ủa xin lỉ cháo mí a
Khiến lòng em đắm say

已将我心轻轻的留住
yǐ jiāng wǒ xīn qīng qīng de liú zhù
ỉ cheng ủa xin tring tring tơ liếu chu
Đã khẽ khàng nắm giữ con tim em

因你的眼神
yīn nǐ de yǎnshén
in nỉ tơ dẻn sấn
Vì ánh mắt của anh

使我心里着迷啊
shǐ wǒ xīn·li zháomí ā
sử ủa xin lỉ cháo mí a
Khiến lòng em đắm say

已将我心轻轻的留住
yǐ jiāng wǒ xīn qīng qīng de liú zhù
ỉ cheng ủa xin tring tring tơ liếu chu
Đã khẽ khàng nắm giữ con tim em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Còn Muốn Đợi Người Ấy - Tô Tinh Tiệp, mine Diệp Tương Luân

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Còn Muốn Đợi Người Ấyqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa