Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

16/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

Lời bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

海城的雨摊开了难过
hǎi chéng de yǔ tān kāi le nánguò
hải trấng tơ ủy than khai lơ nán cua
Mưa chốn Hải Thành mở ra nỗi buồn đau

回应着情绪我却不说
huíyìng zhe qíng·xù wǒ què bù shuō
huấy ing chưa trính xuy ủa truê pu sua
Trả lời song em lại chẳng nhắc nỗi ưu tư

只要它别坠落在你孤单眼眸
zhǐyào tā bié zhuìluò zài nǐ gūdān yǎn móu
chử dao tha pía chuây lua chai nỉ cu tan dẻn mấu
Chỉ cần nó đừng rơi vào đôi mắt cô đơn của anh

你冰冷的唇咽下脆弱
nǐ bīnglěng de chún yàn xià cuìruò
nỉ ping lẩng tơ truấn den xe truây rua
Bờ môi lạnh của anh nuốt ngược yếu mềm

吻过滚烫红尘更寂寞
wěn guò gǔntàng hóngchén gèng jìmò
uẩn cua cuẩn thang húng trấn câng chi mua
Từng được hôn nóng ấm hồng trần càng cô quạnh

试探好像泡沫却坚定将你包裹
shìtàn hǎoxiàng pàomò què jiāndìng jiāng nǐ bāoguǒ
sư than hảo xeng p'ao mua truê chen ting cheng nỉ pao của
Dò xét tựa như bong bóng lại kiên định bao bọc lấy anh

酒杯里囚禁塞内贝尔的日落
jiǔ bēi lǐ qiújìn sāi nèi bèi ěr de rì luò
chiểu pây lỉ triếu chin xai nây pây ở tơ rư lua
Trong tách rượu nhốt giam hoàng hôn của Noebels

混合将爱的感受像骨骼在说
hùnhé jiāng ài de gǎnshòu xiàng gǔgé zài shuō
huân hứa cheng ai tơ cản sâu xeng củ cứa chai sua
Trộn cùng cảm giác khi yêu tựa xương cốt đang nói

怎么我一捧温热换你不动声色
zěn·me wǒ yī pěng wēn rè huàn nǐ bùdòngshēngsè
chẩn mơ ủa i p'ẩng uân rưa hoan nỉ pu tung sâng xưa
Sao một vốc ấm nồng của em đổi được anh ơ hờ

别等到清晨才渴望星河
bié děngdào qīngchén cái kěwàng xīnghé
pía tẩng tao tring trấn trái khửa oang xing hứa
Đừng đợi đến sớm hôm mới khát vọng ngân hà

快乐像海边烟火绚烂后跌落
kuàilè xiàng hǎi biān yānhuǒ xuànlàn hòu diēluò
khoai lưa xeng hải pen den hủa xoen lan hâu tia lua
Niềm vui tựa pháo hoa bên biển xán lạn rồi rụng rơi

该如何去失而复得
gāi rúhé qù shī ér fù dé
cai rú hứa truy sư ớ phu tứa
Nên sao để có lại thứ đã mất

可是我不再拉扯怎能重蹈覆辙
kěshì wǒ bù zài lā·che zěn néng chóngdǎofùzhé
khửa sư ủa pu chai la trửa chẩn nấng trúng tảo phu chứa
Cơ mà em không còn lôi kéo sao có thể nhẵm vết xe đổ

像橘色贝壳和海应和
xiàng jú sè bèiké hé hǎi yīnghé
xeng chúy xưa pây khứa hứa hải ing hứa
Tựa vỏ sò màu cam phụ hoạ với biển

当你递过来双手
dāng nǐ dì guòlái shuāng shǒu
tang nỉ ti cua lái soang sẩu
Khi anh đưa đôi tay qua

我抱住你抱住春色
wǒ bào zhù nǐ bào zhù chūnsè
ủa pao chu nỉ pao chu truân xưa
Em ôm lấy anh ôm lấy sắc xuân

酒杯里囚禁塞内贝尔的日落
jiǔ bēi lǐ qiújìn sāi nèi bèi ěr de rì luò
chiểu pây lỉ triếu chin xai nây pây ở tơ rư lua
Trong tách rượu nhốt giam hoàng hôn của Noebels

混合将爱的感受像骨骼在说
hùnhé jiāng ài de gǎnshòu xiàng gǔgé zài shuō
huân hứa cheng ai tơ cản sâu xeng củ cứa chai sua
Trộn cùng cảm giác khi yêu tựa xương cốt đang nói

怎么我一捧温热换你不动声色
zěn·me wǒ yī pěng wēn rè huàn nǐ bùdòngshēngsè
chẩn mơ ủa i p'ẩng uân rưa hoan nỉ pu tung sâng xưa
Sao một vốc ấm nồng của em đổi được anh ơ hờ

别等到清晨才渴望星河
bié děngdào qīngchén cái kěwàng xīnghé
pía tẩng tao tring trấn trái khửa oang xing hứa
Đừng đợi đến sớm hôm mới khát vọng ngân hà

快乐像海边烟火绚烂后跌落
kuàilè xiàng hǎi biān yānhuǒ xuànlàn hòu diēluò
khoai lưa xeng hải pen den hủa xoen lan hâu tia lua
Niềm vui tựa pháo hoa bên biển xán lạn rồi rụng rơi

该如何去失而复得
gāi rúhé qù shī ér fù dé
cai rú hứa truy sư ớ phu tứa
Nên sao để có lại thứ đã mất

可是我不再拉扯怎能重蹈覆辙
kěshì wǒ bù zài lā·che zěn néng chóngdǎofùzhé
khửa sư ủa pu chai la trửa chẩn nấng trúng tảo phu chứa
Cơ mà em không còn lôi kéo sao có thể nhẵm vết xe đổ

像橘色贝壳和海应和
xiàng jú sè bèiké hé hǎi yīnghé
xeng chúy xưa pây khứa hứa hải ing hứa
Tựa vỏ sò màu cam phụ hoạ với biển

当你递过来双手
dāng nǐ dì guòlái shuāng shǒu
tang nỉ ti cua lái soang sẩu
Khi anh đưa đôi tay qua

我抱住你抱住春色
wǒ bào zhù nǐ bào zhù chūnsè
ủa pao chu nỉ pao chu truân xưa
Em ôm lấy anh ôm lấy sắc xuân

怎么我一捧温热换你不动声色
zěn·me wǒ yī pěng wēn rè huàn nǐ bùdòngshēngsè
chẩn mơ ủa i p'ẩng uân rưa hoan nỉ pu tung sâng xưa
Sao một vốc ấm nồng của em đổi được anh ơ hờ

别等到清晨才渴望星河
bié děngdào qīngchén cái kěwàng xīnghé
pía tẩng tao tring trấn trái khửa oang xing hứa
Đừng đợi đến sớm hôm mới khát vọng ngân hà

快乐像海边烟火绚烂后跌落
kuàilè xiàng hǎi biān yānhuǒ xuànlàn hòu diēluò
khoai lưa xeng hải pen den hủa xoen lan hâu tia lua
Niềm vui tựa pháo hoa bên biển xán lạn rồi rụng rơi

该如何去失而复得
gāi rúhé qù shī ér fù dé
cai rú hứa truy sư ớ phu tứa
Nên sao để có lại thứ đã mất

可是我不再拉扯怎能重蹈覆辙
kěshì wǒ bù zài lā·che zěn néng chóngdǎofùzhé
khửa sư ủa pu chai la trửa chẩn nấng trúng tảo phu chứa
Cơ mà em không còn lôi kéo sao có thể nhẵm vết xe đổ

像橘色贝壳和海应和
xiàng jú sè bèiké hé hǎi yīnghé
xeng chúy xưa pây khứa hứa hải ing hứa
Tựa vỏ sò màu cam phụ hoạ với biển

当你递过来双手
dāng nǐ dì guòlái shuāng shǒu
tang nỉ ti cua lái soang sẩu
Khi anh đưa đôi tay qua

我抱住你抱住春色
wǒ bào zhù nǐ bào zhù chūnsè
ủa pao chu nỉ pao chu truân xưa
Em ôm lấy anh ôm lấy sắc xuân

酒杯里囚禁塞内贝尔的日落
jiǔ bēi lǐ qiújìn sāi nèi bèi ěr de rì luò
chiểu pây lỉ triếu chin xai nây pây ở tơ rư lua
Trong tách rượu nhốt giam hoàng hôn của Noebels

混合将爱的感受像骨骼在说
hùnhé jiāng ài de gǎnshòu xiàng gǔgé zài shuō
huân hứa cheng ai tơ cản sâu xeng củ cứa chai sua
Trộn cùng cảm giác khi yêu tựa xương cốt đang nói

怎么我一捧温热换你不动声色
zěn·me wǒ yī pěng wēn rè huàn nǐ bùdòngshēngsè
chẩn mơ ủa i p'ẩng uân rưa hoan nỉ pu tung sâng xưa
Sao một vốc ấm nồng của em đổi được anh ơ hờ

别等到清晨才渴望星河
bié děngdào qīngchén cái kěwàng xīnghé
pía tẩng tao tring trấn trái khửa oang xing hứa
Đừng đợi đến sớm hôm mới khát vọng ngân hà

快乐像海边烟火绚烂后跌落
kuàilè xiàng hǎi biān yānhuǒ xuànlàn hòu diēluò
khoai lưa xeng hải pen den hủa xoen lan hâu tia lua
Niềm vui tựa pháo hoa bên biển xán lạn rồi rụng rơi

该如何去失而复得
gāi rúhé qù shī ér fù dé
cai rú hứa truy sư ớ phu tứa
Nên sao để có lại thứ đã mất

可是我不再拉扯怎能重蹈覆辙
kěshì wǒ bù zài lā·che zěn néng chóngdǎofùzhé
khửa sư ủa pu chai la trửa chẩn nấng trúng tảo phu chứa
Cơ mà em không còn lôi kéo sao có thể nhẵm vết xe đổ

像橘色贝壳和海应和
xiàng jú sè bèiké hé hǎi yīnghé
xeng chúy xưa pây khứa hứa hải ing hứa
Tựa vỏ sò màu cam phụ hoạ với biển

当你递过来双手
dāng nǐ dì guòlái shuāng shǒu
tang nỉ ti cua lái soang sẩu
Khi anh đưa đôi tay qua

我抱住你抱住春色
wǒ bào zhù nǐ bào zhù chūnsè
ủa pao chu nỉ pao chu truân xưa
Em ôm lấy anh ôm lấy sắc xuân
 

 • Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa