Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

16/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

Lời bài hát Anh Thích Em Giống Ai  tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我什么都没有
wǒ shén·me dōu méi·yǒu
ủa sấn mơ tâu mấy dẩu
Em chẳng có gì cả

只是有一点吵
zhǐshì yǒu yī diǎn chǎo
chử sư dẩu i tẻn trảo
Chỉ là có chút ồn ào

如果你感到寂寞
rúguǒ nǐ gǎndào jìmò
rú của nỉ cản tao chi mua
Nếu anh cảm thấy cô quạnh

我带给你热闹
wǒ dài gěi nǐ rè·nao
ủa tai cẩy nỉ rưa nao
Em mang náo nhiệt đến cho anh

为你绕一绕
wèi nǐ rào yī rào
uây nỉ rao i rao
Quay vòng vòng vì anh

没有什么大不了
méi·yǒu shén·me dà·buliǎo
mấy dẩu sấn mơ ta pu lẻo
Chẳng có gì ghê gớm cả

却可以让你微笑
què kěyǐ ràng nǐ wēixiào
truê khửa ỉ rang nỉ uây xeo
Lại có thể khiến anh mỉm cười

其实我很烦恼
qíshí wǒ hěn fánnǎo
trí sứ ủa hẩn phán nảo
Thực ra em rất phiền não

只是你看不到
zhǐshì nǐ kàn bùdào
chử sư nỉ khan pu tao
Chỉ là anh không thấy thôi

如果我也不开心
rúguǒ wǒ yě bù kāixīn
rú của ủa dể pu khai xin
Nếu em cũng không vui

怕你转身就逃
pà nǐ zhuǎnshēn jiù táo
p'a nỉ choản sân chiêu tháo
Sợ anh quay người liền chạy

爱上一个人
ài shàng yī gèrén
ai sang i cưa rấn
Đem lòng yêu một người

一定要让他相信
yīdìng yào ràng tā xiāngxìn
i ting dao rang tha xeng xin
Nhất định phải làm người ấy tin

这世界多么美好
zhè shìjiè duō·me měihǎo
chưa sư chia tua mơ mẩy hảo
Thế giới này tươi đẹp biết bao

对每个人都说还好
duì měi gèrén dōu shuō háihǎo
tuây mẩy cưa rấn tâu sua hái hảo
Nói với mỗi người rằng ổn cả

我的心我的情你不需要明了
wǒ de xīn wǒ díqíng nǐ bù xūyào míngliǎo
ủa tơ xin ủa tí trính nỉ pu xuy dao mính lẻo
Lòng của em tình của em anh không cần rõ

只要我对你好
zhǐyào wǒ duì nǐ hǎo
chử dao ủa tuây nỉ hảo
Chỉ cần em tốt với anh

这样的温柔你要不要
zhèyàng de wēnróu nǐ yàobù yào
chưa dang tơ uân rấu nỉ dao pu dao
Chút dịu dàng này anh có cần không

其实你爱我像谁
qíshí nǐ ài wǒ xiàng shuí
trí sứ nỉ ai ủa xeng suấy
Thực ra anh thích em giống ai

扮演什么角色我都会
bànyǎn shén·me juésè wǒ dūhuì
pan dẻn sấn mơ chuế xưa ủa tu huây
Sắm vai nhân vật gì em cũng biết

快不快乐我无所谓
kuài bùkuài lè wǒ wúsuǒwéi
khoai pu khoai lưa ủa ú xủa uây
Vui vẻ hay không chẳng quan trọng

为了你开心我忘记了累不累
wèi·le nǐ kāixīn wǒ wàngjì le lèi bù lèi
uây lơ nỉ khai xin ủa oang chi lơ lây pu lây
Vì để anh vui em quên mọi mệt nhọc

其实你爱我像谁
qíshí nǐ ài wǒ xiàng shuí
trí sứ nỉ ai ủa xeng suấy
Thực ra anh thích em giống ai

任何的表情我都能给
rènhé de biǎoqíng wǒ dōu néng gěi
rân hứa tơ pẻo trính ủa tâu nấng cẩy
Biểu cảm thế nào em cũng trao được

Woo在你身上学会流眼泪
WOO zài nǐ shēn·shang xuéhuì liú yǎnlèi
WOO chai nỉ sân sang xuế huây liếu dẻn lây
Từ nơi anh em học được rơi lệ

其实我很烦恼
qíshí wǒ hěn fánnǎo
trí sứ ủa hẩn phán nảo
Thực ra em rất phiền não

只是你看不到
zhǐshì nǐ kàn bùdào
chử sư nỉ khan pu tao
Chỉ là anh không thấy thôi

如果我也不开心
rúguǒ wǒ yě bù kāixīn
rú của ủa dể pu khai xin
Nếu em cũng không vui

怕你转身就逃
pà nǐ zhuǎnshēn jiù táo
p'a nỉ choản sân chiêu tháo
Sợ anh quay người liền chạy

爱上一个人
ài shàng yī gèrén
ai sang i cưa rấn
Đem lòng yêu một người

一定要让他相信
yīdìng yào ràng tā xiāngxìn
i ting dao rang tha xeng xin
Nhất định phải làm người ấy tin

这世界多么美好
zhè shìjiè duō·me měihǎo
chưa sư chia tua mơ mẩy hảo
Thế giới này tươi đẹp biết bao

对每个人都说还好
duì měi gèrén dōu shuō háihǎo
tuây mẩy cưa rấn tâu sua hái hảo
Nói với mỗi người rằng ổn cả

我的心我的情你不需要明了
wǒ de xīn wǒ díqíng nǐ bù xūyào míngliǎo
ủa tơ xin ủa tí trính nỉ pu xuy dao mính lẻo
Lòng của em tình của em anh không cần rõ

只要我对你好
zhǐyào wǒ duì nǐ hǎo
chử dao ủa tuây nỉ hảo
Chỉ cần em tốt với anh

这样的温柔你要不要
zhèyàng de wēnróu nǐ yàobù yào
chưa dang tơ uân rấu nỉ dao pu dao
Chút dịu dàng này anh có cần không

其实你爱我像谁
qíshí nǐ ài wǒ xiàng shuí
trí sứ nỉ ai ủa xeng suấy
Thực ra anh thích em giống ai

扮演什么角色我都会
bànyǎn shén·me juésè wǒ dūhuì
pan dẻn sấn mơ chuế xưa ủa tu huây
Sắm vai nhân vật gì em cũng biết

快不快乐我无所谓
kuài bùkuài lè wǒ wúsuǒwéi
khoai pu khoai lưa ủa ú xủa uây
Vui vẻ hay không chẳng quan trọng

为了你开心我忘记了累不累
wèi·le nǐ kāixīn wǒ wàngjì le lèi bù lèi
uây lơ nỉ khai xin ủa oang chi lơ lây pu lây
Vì để anh vui em quên mọi mệt nhọc

其实你爱我像谁
qíshí nǐ ài wǒ xiàng shuí
trí sứ nỉ ai ủa xeng suấy
Thực ra anh thích em giống ai

任何的表情我都能给
rènhé de biǎoqíng wǒ dōu néng gěi
rân hứa tơ pẻo trính ủa tâu nấng cẩy
Biểu cảm thế nào em cũng trao được

Woo在你身上学会流眼泪
WOO zài nǐ shēn·shang xuéhuì liú yǎnlèi
WOO chai nỉ sân sang xuế huây liếu dẻn lây
Từ nơi anh em học được rơi lệ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa