Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

12/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Trăng Không Đáp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ánh Trăng Không Đáp - Bế Văn Tư

Lời bài hát Ánh Trăng Không Đáp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

失眠的夜里不再闪烁的繁星
shīmián de yè·li bù zài shǎnshuò de fánxīng
sư mén tơ dê lỉ pu chai sản sua tơ phán xing
Trong đêm mất ngủ sao rợp trời không còn lấp lánh

破碎的梦境拼不出再一次相遇
pòsuì de mèngjìng pīn bù chū zài yī cì xiāng yù
p'ua xuây tơ mâng ching p'in pu tru chai i trư xeng uy
Cõi mộng vỡ nát không chắp thêm được lần gặp gỡ

凝固的空气围困住孤单的自己
nínggù de kōngqì wéikùn zhù gūdān de zìjǐ
nính cu tơ khung tri uấy khuân chu cu tan tơ chư chỉ
Không khí ngưng kết vây chặt lấy bóng em cô đơn

它没有给快乐留余地
tā méi·yǒu gěi kuàilè liúyúdì
tha mấy dẩu cẩy khoai lưa liếu úy ti
Nó không để lại chút khoảng trống nào cho niềm vui

渐褪色的街景迎来万家灯明
jiān tuìshǎi de jiē jǐng yíng lái wàn jiā dēng míng
chen thuây sải tơ chia chỉnh ính lái oan che tâng mính
Cảnh phố dần bạc màu nghênh đón đèn đuốc vạn nhà

昼夜的交替被时光传递
zhòuyè de jiāotì bèi shíguāng chuándì
châu dê tơ cheo thi pây sứ quang troán ti
Luân lưu của ngày đêm được thời gian truyền đạt

爱不会在原地我却不愿意
ài bù huì zài yuán de wǒ què bù yuànyì
ai pu huây chai doén tơ ủa truê pu doen i
Yêu sẽ không ở chốn cũ, em lại không chịu

放开拥抱的记忆
fàng kāi yōngbào de jìyì
phang khai dung pao tơ chi i
Buông xuống ký ức ôm trong lòng

你曾经爱过吗连月光都不回答
nǐ céngjīng ài guò ma lián yuèguāng dōu bù huídá
nỉ trấng ching ai cua ma lén duê quang tâu pu huấy tá
Anh có từng yêu chứ? Đến ánh trăng cũng chẳng đáp

顺时针忘了吧可思念顽固不化
shùn shízhēn wàng le ba kě sīniàn wán'gù bù huà
suân sứ chân oang lơ pa khửa xư nen oán cu pu hoa
Theo kim đồng hồ tập quên đi nhưng nỗi nhớ nó bướng bỉnh không thôi

一个人说放下的谎话
yī gèrén shuō fàngxià de huǎnghuà
i cưa rấn sua phang xe tơ hoảng hoa
Một người nói lời dối gian rằng đã buông

好过两个人挣扎
hǎoguò liǎng gèrén zhēngzhá
hảo cua lẻng cưa rấn châng chá
Tốt hơn hai người cùng vùng vẫy

你还能找到吗那一年盛开的花
nǐ hái néng zhǎo dào ma nà yī nián shèngkāi de huā
nỉ hái nấng chảo tao ma na i nén sâng khai tơ hoa
Anh còn có thể tìm được chứ? Đoá hoa nở rộ năm ấy

我摘下来换你回眸的刹那
wǒ zhāi xiàlái huàn nǐ huímóu de chànà
ủa chai xe lái hoan nỉ huấy mấu tơ tra na
Em ngắt xuống đem đổi thoáng chốc anh quay đầu

都怪风太大吹散爱来过的年华
dōu guài fēng tài dà chuī sàn ài lái guò de niánhuá
tâu quai phâng thai ta truây xan ai lái cua tơ nén hóa
Đều trách gió quá lớn thổi tan tháng năm yêu từng ghé qua

渐褪色的街景迎来万家灯明
jiān tuìshǎi de jiē jǐng yíng lái wàn jiā dēng míng
chen thuây sải tơ chia chỉnh ính lái oan che tâng mính
Cảnh phố dần bạc màu nghênh đón đèn đuốc vạn nhà

昼夜的交替被时光传递
zhòuyè de jiāotì bèi shíguāng chuándì
châu dê tơ cheo thi pây sứ quang troán ti
Luân lưu của ngày đêm được thời gian truyền đạt

爱不会在原地我却不愿意
ài bù huì zài yuán de wǒ què bù yuànyì
ai pu huây chai doén tơ ủa truê pu doen i
Yêu sẽ không ở chốn cũ, em lại không chịu

放开拥抱的记忆
fàng kāi yōngbào de jìyì
phang khai dung pao tơ chi i
Buông xuống ký ức ôm trong lòng

你曾经爱过吗连月光都不回答
nǐ céngjīng ài guò ma lián yuèguāng dōu bù huídá
nỉ trấng ching ai cua ma lén duê quang tâu pu huấy tá
Anh có từng yêu chứ? Đến ánh trăng cũng chẳng đáp

顺时针忘了吧可思念顽固不化
shùn shízhēn wàng le ba kě sīniàn wán'gù bù huà
suân sứ chân oang lơ pa khửa xư nen oán cu pu hoa
Theo kim đồng hồ tập quên đi nhưng nỗi nhớ nó bướng bỉnh không thôi

一个人说放下的谎话
yī gèrén shuō fàngxià de huǎnghuà
i cưa rấn sua phang xe tơ hoảng hoa
Một người nói lời dối gian rằng đã buông

好过两个人挣扎
hǎoguò liǎng gèrén zhēngzhá
hảo cua lẻng cưa rấn châng chá
Tốt hơn hai người cùng vùng vẫy

你还能找到吗那一年盛开的花
nǐ hái néng zhǎo dào ma nà yī nián shèngkāi de huā
nỉ hái nấng chảo tao ma na i nén sâng khai tơ hoa
Anh còn có thể tìm được chứ? Đoá hoa nở rộ năm ấy

我摘下来换你回眸的刹那
wǒ zhāi xiàlái huàn nǐ huímóu de chànà
ủa chai xe lái hoan nỉ huấy mấu tơ tra na
Em ngắt xuống đem đổi thoáng chốc anh quay đầu

都怪风太大吹散爱来过的年华
dōu guài fēng tài dà chuī sàn ài lái guò de niánhuá
tâu quai phâng thai ta truây xan ai lái cua tơ nén hóa
Đều trách gió quá lớn thổi tan tháng năm yêu từng ghé qua

你曾经爱过吗连月光都不回答
nǐ céngjīng ài guò ma lián yuèguāng dōu bù huídá
nỉ trấng ching ai cua ma lén duê quang tâu pu huấy tá
Anh có từng yêu chứ? Đến ánh trăng cũng chẳng đáp

顺时针忘了吧可思念顽固不化
shùn shízhēn wàng le ba kě sīniàn wán'gù bù huà
suân sứ chân oang lơ pa khửa xư nen oán cu pu hoa
Theo kim đồng hồ tập quên đi nhưng nỗi nhớ nó bướng bỉnh không thôi

一个人说放下的谎话
yī gèrén shuō fàngxià de huǎnghuà
i cưa rấn sua phang xe tơ hoảng hoa
Một người nói lời dối gian rằng đã buông

好过两个人挣扎
hǎoguò liǎng gèrén zhēngzhá
hảo cua lẻng cưa rấn châng chá
Tốt hơn hai người cùng vùng vẫy

你还能找到吗那一年盛开的花
nǐ hái néng zhǎo dào ma nà yī nián shèngkāi de huā
nỉ hái nấng chảo tao ma na i nén sâng khai tơ hoa
Anh còn có thể tìm được chứ? Đoá hoa nở rộ năm ấy

我摘下来换你回眸的刹那
wǒ zhāi xiàlái huàn nǐ huímóu de chànà
ủa chai xe lái hoan nỉ huấy mấu tơ tra na
Em ngắt xuống đem đổi thoáng chốc anh quay đầu

都怪风太大吹散爱来过的年华
dōu guài fēng tài dà chuī sàn ài lái guò de niánhuá
tâu quai phâng thai ta truây xan ai lái cua tơ nén hóa
Đều trách gió quá lớn thổi tan tháng năm yêu từng ghé qua
 

 • Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất Trọng Lượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi - GG Ba

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cảm Giác - Thị Nhĩ Đích Hùng

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cảm Giác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa