Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

12/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Mất Trọng Lượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Mất Trọng Lượng - Lam Tâm Vũ

Lời bài hát Mất Trọng Lượng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

时间安排了安排
shíjiān ānpái le ānpái
sứ chen an p'ái lơ an p'ái
Thời gian sẽ an bài tất cả

我不怕突然释怀
wǒ bùpà tūrán shì huái
ủa pu p'a thu rán sư hoái
Em không sợ đột nhiên giải thoát

反正有天花不让我思念逃逸太快
fǎnzhèng yǒu tiānhuā bùràng wǒ sīniàn táoyì tài kuài
phản châng dẩu then hoa pu rang ủa xư nen tháo i thai khoai
Dẫu sao có trần nhà không để nỗi nhớ bỏ trốn quá mau

时间清空了脑海
shíjiān qīng kōng le nǎohǎi
sứ chen tring khung lơ nảo hải
Thời gian dọn dẹp bộ não

人还在沙发发呆
rén hái zài shāfā fādāi
rấn hái chai sa pha pha tai
Người vẫn thẫn thờ trên sofa

是不是风吹过的都是无法落定的尘埃
shì bù·shi fēng chuī guò de dōu shì wúfǎ luò dìng de chén'āi
sư pu sư phâng truây cua tơ tâu sư ú phả lua ting tơ trấn ai
Có phải bị gió thổi qua đều là những hạt bụi không thể lắng

我承认你带走太多回忆
wǒ chéngrèn nǐ dài zǒu tài duō huíyì
ủa trấng rân nỉ tai chẩu thai tua huấy i
Em thừa nhận anh mang đi quá nhiều hồi ức

我怎么去找寻无从说起
wǒ zěn·me qù zhǎoxún wúcóng shuō qǐ
ủa chẩn mơ truy chảo xuýn ú trúng sua trỉ
Em phải đi tìm làm sao những mối quan hệ

的那些平庸关系宇宙慢慢封闭
de nàxiē píngyōng guānxì yǔzhòu màn màn fēngbì
tơ na xia p'ính dung quan xi ủy châu man man phâng pi
Bình thường chẳng biết nói từ đâu kia vũ trụ chầm chậm khép kín

今天起过去就随风而去
jīntiān qǐ guòqù jiù suí fēng ér qù
chin then trỉ cua truy chiêu xuấy phâng ớ truy
Từ nay đi quá khứ thì tung cánh bay theo gió

你负责带着回忆去飞行
nǐ fùzé dài zhe huíyì qù fēixíng
nỉ phu chứa tai chưa huấy i truy phây xính
Anh thì phụ trách mang hồi ức đi phi hành

就留我一个人走在失重的行星
jiù liú wǒ yī gèrén zǒu zài shīzhòng de xíngxīng
chiêu liếu ủa i cưa rấn chẩu chai sư chung tơ xính xing
Để lại mình em bước trên hành tinh mất trọng lượng

时间安排了安排
shíjiān ānpái le ānpái
sứ chen an p'ái lơ an p'ái
Thời gian sẽ an bài tất cả

我不怕突然释怀
wǒ bùpà tūrán shì huái
ủa pu p'a thu rán sư hoái
Em không sợ đột nhiên giải thoát

反正有天花不让我思念逃逸太快
fǎnzhèng yǒu tiānhuā bùràng wǒ sīniàn táoyì tài kuài
phản châng dẩu then hoa pu rang ủa xư nen tháo i thai khoai
Dẫu sao có trần nhà không để nỗi nhớ bỏ trốn quá mau

时间清空了脑海
shíjiān qīng kōng le nǎohǎi
sứ chen tring khung lơ nảo hải
Thời gian dọn dẹp bộ não

人还在沙发发呆
rén hái zài shāfā fādāi
rấn hái chai sa pha pha tai
Người vẫn thẫn thờ trên sofa

是不是风吹过的都是无法落定的尘埃
shì bù·shi fēng chuī guò de dōu shì wúfǎ luò dìng de chén'āi
sư pu sư phâng truây cua tơ tâu sư ú phả lua ting tơ trấn ai
Có phải bị gió thổi qua đều là những hạt bụi không thể lắng

我承认你带走太多回忆
wǒ chéngrèn nǐ dài zǒu tài duō huíyì
ủa trấng rân nỉ tai chẩu thai tua huấy i
Em thừa nhận anh mang đi quá nhiều hồi ức

我怎么去找寻无从说起
wǒ zěn·me qù zhǎoxún wúcóng shuō qǐ
ủa chẩn mơ truy chảo xuýn ú trúng sua trỉ
Em phải đi tìm làm sao những mối quan hệ

的那些平庸关系宇宙慢慢封闭
de nàxiē píngyōng guānxì yǔzhòu màn màn fēngbì
tơ na xia p'ính dung quan xi ủy châu man man phâng pi
Bình thường chẳng biết nói từ đâu kia vũ trụ chầm chậm khép kín

今天起过去就随风而去
jīntiān qǐ guòqù jiù suí fēng ér qù
chin then trỉ cua truy chiêu xuấy phâng ớ truy
Từ nay đi quá khứ thì tung cánh bay theo gió

你负责带着回忆去飞行
nǐ fùzé dài zhe huíyì qù fēixíng
nỉ phu chứa tai chưa huấy i truy phây xính
Anh thì phụ trách mang hồi ức đi phi hành

就留我一个人走在失重的行星
jiù liú wǒ yī gèrén zǒu zài shīzhòng de xíngxīng
chiêu liếu ủa i cưa rấn chẩu chai sư chung tơ xính xing
Để lại mình em bước trên hành tinh mất trọng lượng

我承认你带走太多回忆
wǒ chéngrèn nǐ dài zǒu tài duō huíyì
ủa trấng rân nỉ tai chẩu thai tua huấy i
Em thừa nhận anh mang đi quá nhiều hồi ức

我怎么去找寻无从说起
wǒ zěn·me qù zhǎoxún wúcóng shuō qǐ
ủa chẩn mơ truy chảo xuýn ú trúng sua trỉ
Em phải đi tìm làm sao những mối quan hệ

的那些平庸关系宇宙慢慢封闭
de nàxiē píngyōng guānxì yǔzhòu màn màn fēngbì
tơ na xia p'ính dung quan xi ủy châu man man phâng pi
Bình thường chẳng biết nói từ đâu kia vũ trụ chầm chậm khép kín

今天起过去就随风而去
jīntiān qǐ guòqù jiù suí fēng ér qù
chin then trỉ cua truy chiêu xuấy phâng ớ truy
Từ nay đi quá khứ thì tung cánh bay theo gió

你负责带着回忆去飞行
nǐ fùzé dài zhe huíyì qù fēixíng
nỉ phu chứa tai chưa huấy i truy phây xính
Anh thì phụ trách mang hồi ức đi phi hành

就留我一个人走在失重的行星
jiù liú wǒ yī gèrén zǒu zài shīzhòng de xíngxīng
chiêu liếu ủa i cưa rấn chẩu chai sư chung tơ xính xing
Để lại mình em bước trên hành tinh mất trọng lượng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi - GG Ba

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cảm Giác - Thị Nhĩ Đích Hùng

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cảm Giác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa