Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

12/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

Lời bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

把故事娓娓道来的说
bǎ gùshì wěiwěi dào lái de shuō
pả cu sư uẩy uẩy tao lái tơ sua
Rủ rỉ kể lại câu chuyện đôi ta

把情绪摊开之后再藏着
bǎ qíng·xù tān kāi zhīhòu zài cáng zhe
pả trính xuy than khai chư hâu chai tráng chưa
Mở cánh cửa tâm trạng rồi tiếp tục cất giấu

你那么独特使我辗转反侧
nǐ nà·me dútè shǐ wǒ zhǎnzhuǎnfǎncè
nỉ na mơ tú thưa sử ủa nẻn choản phản trưa
Anh đặc biệt thế ấy khiến em trằn trọc trăn trở

就像长途旅行不停颠簸
jiù xiàng chángtú lǚxíng bùtíng diānbǒ
chiêu xeng cháng thú lủy xính pu thính ten pủa
Tựa chuyến hành trình dài tròng trành chẳng thôi

把记忆打碎重新组合
bǎ jìyì dǎ suì chóngxīn zǔhé
pả chi i tả xuây trúng xin chủ hứa
Đập tan ký ức rồi tổ hợp lại từ đầu

把谜题揭晓之后再选择
bǎ měi tí jiēxiǎo zhīhòu zài xuǎnzé
pả mẩy thí chia xẻo chư hâu chai xoẻn chứa
Tiết lộ câu hỏi rồi chọn lựa

你命里没我就像失效烟火
nǐ mìng lǐ méi wǒ jiù xiàng shīxiào yānhuǒ
nỉ ming lỉ mấy ủa chiêu xeng sư xeo den hủa
Trong sinh mệnh anh không có em tựa pháo hoa mất hiệu lực

再努力也照不亮夜的寂寞
zài nǔlì yě zhào bù liàng yè de jìmò
chai nủ li dể chao pu leng dê tơ chi mua
Cố nữa cũng chẳng thể chiếu sáng đêm cô quạnh

也许来来回回兜几个圆圈
yěxǔ lái láihuí huí dōu jǐgè yuánquān
dể xủy lái lái huấy huấy tou chỉ cưa doén troen
Có lẽ tới tới lui lui quẩn quanh mấy vòng

也许走走停停还留在原点
yěxǔ zǒu zǒu tíng tíng hái liú zài yuán diǎn
dể xủy chẩu chẩu thính thính hái liếu chai doén tẻn
Có lẽ đi đi dừng dừng vẫn dừng tại điểm bắt đầu

我们的爱偏离航线
wǒ·men de ài piānlí hángxiàn
ủa mân tơ ai p'en lí háng xen
Tình yêu mình lệch khỏi quỹ đạo

最后全都消失不见
zuìhòu quándōu xiāoshì bùjiàn
chuây hâu troén tu xeo sư pu chen
Sau cùng biến mất hết không còn bóng hình

是我不小心揉碎了夜的光
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suì le yè de guāng
sư ủa pu xẻo xin rấu xuây lơ dê tơ quang
Là em không cẩn thận vò nát tia sáng trong đêm

还是你引力太强我失去方向
hái·shi nǐ yǐnlì tài qiáng wǒ shīqù fāngxiàng
hái sư nỉ ỉn li thai tréng ủa sư truy phang xeng
Hay là lực hấp dẫn của anh quá mạnh làm em mất phương hướng

跌跌撞撞地撞向一道围墙
diē·diezhuàngzhuàng de zhuàng xiàng yīdào wéiqiáng
tia tia choang choang tơ choang xeng i tao uấy tréng
Liêu xiêu lẹo vẹo va phải một bức tường vây

把自己围起来疗伤
bǎ zìjǐ wéi qǐlái liáo shāng
pả chư chỉ uấy trỉ lái léo sang
Tự vây mình lại liếm lành vết thương

是我不小心揉碎了夜的光
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suì le yè de guāng
sư ủa pu xẻo xin rấu xuây lơ dê tơ quang
Là em không cẩn thận vò nát tia sáng trong đêm

不是你刻意隐藏我唯一信仰
bù·shi nǐ kèyì yǐncáng wǒ wěi yī xìnyǎng
pu sư nỉ khưa i ỉn tráng ủa uẩy i xin dảng
Không phải là anh cố ý che giấu tín ngưỡng duy nhất của em

念念不忘还是选择遗忘
niànniànbùwàng hái·shi xuǎnzé yíwàng
nen nen pu oang hái sư xoẻn chứa í oang
Nhớ mãi không quên hay là chọn lựa lãng quên

我都不敢去想
wǒ dōu bùgǎn qù xiǎng
ủa tâu pu cản truy xẻng
Em đều không dám nghĩ

也许来来回回兜几个圆圈
yěxǔ lái láihuí huí dōu jǐgè yuánquān
dể xủy lái lái huấy huấy tou chỉ cưa doén troen
Có lẽ tới tới lui lui quẩn quanh mấy vòng

也许走走停停还留在原点
yěxǔ zǒu zǒu tíng tíng hái liú zài yuán diǎn
dể xủy chẩu chẩu thính thính hái liếu chai doén tẻn
Có lẽ đi đi dừng dừng vẫn dừng tại điểm bắt đầu

我们的爱偏离航线
wǒ·men de ài piānlí hángxiàn
ủa mân tơ ai p'en lí háng xen
Tình yêu mình lệch khỏi quỹ đạo

最后全都消失不见
zuìhòu quándōu xiāoshì bùjiàn
chuây hâu troén tu xeo sư pu chen
Sau cùng biến mất hết không còn bóng hình

是我不小心揉碎了夜的光
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suì le yè de guāng
sư ủa pu xẻo xin rấu xuây lơ dê tơ quang
Là em không cẩn thận vò nát tia sáng trong đêm

还是你引力太强我失去方向
hái·shi nǐ yǐnlì tài qiáng wǒ shīqù fāngxiàng
hái sư nỉ ỉn li thai tréng ủa sư truy phang xeng
Hay là lực hấp dẫn của anh quá mạnh làm em mất phương hướng

跌跌撞撞地撞向一道围墙
diē·diezhuàngzhuàng de zhuàng xiàng yīdào wéiqiáng
tia tia choang choang tơ choang xeng i tao uấy tréng
Liêu xiêu lẹo vẹo va phải một bức tường vây

把自己围起来疗伤
bǎ zìjǐ wéi qǐlái liáo shāng
pả chư chỉ uấy trỉ lái léo sang
Tự vây mình lại liếm lành vết thương

是我不小心揉碎了夜的光
shì wǒ bù xiǎoxīn róu suì le yè de guāng
sư ủa pu xẻo xin rấu xuây lơ dê tơ quang
Là em không cẩn thận vò nát tia sáng trong đêm

不是你刻意隐藏我唯一信仰
bù·shi nǐ kèyì yǐncáng wǒ wěi yī xìnyǎng
pu sư nỉ khưa i ỉn tráng ủa uẩy i xin dảng
Không phải là anh cố ý che giấu tín ngưỡng duy nhất của em

念念不忘还是选择遗忘
niànniànbùwàng hái·shi xuǎnzé yíwàng
nen nen pu oang hái sư xoẻn chứa í oang
Nhớ mãi không quên hay là chọn lựa lãng quên

我都不敢去想
wǒ dōu bùgǎn qù xiǎng
ủa tâu pu cản truy xẻng
Em đều không dám nghĩ
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Cảm Giác - Thị Nhĩ Đích Hùng

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cảm Giác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Hỏi Một Đáp Án - Cát Vũ Tinh

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Hỏi Một Đáp Án qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Việc Đến Nước Này - Vương Lý Văn

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Việc Đến Nước Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phản Bội - Vương Nhị Lãng (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phản Bội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa