Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

12/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất - Trần Chi

Lời bài hát Giả Như Có Một Ngày Em Biến Mất tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

有些人会突然难过
yǒuxiē rén huì tūrán nánguò
dẩu xia rấn huây thu rán nán cua
Có những người sẽ đột nhiên thấy buồn

有些事我保持沉默
yǒuxiē shì wǒ bǎochí chénmò
dẩu xia sư ủa pảo trứ trấn mua
Có những việc em duy trì lặng im

你给的爱曾在我的心里
nǐ gěi de ài céng zài wǒ de xīn·li
nỉ cẩy tơ ai trấng chai ủa tơ xin lỉ
Tình yêu anh trao từng khiến trong lòng em

泛起过涟漪
fàn qǐ guò liányī
phan trỉ cua lén i
Nổi lên lớp sóng gợn

就爱吧尽管一无所获
jiù ài ba jǐnguǎn yīwú suǒ huò
chiêu ai pa chín quản i ú xủa hua
Thì yêu đi dù cho chẳng nhận được gì

有些花瓣突然凋落
yǒuxiē huābàn tūrán diāoluò
dẩu xia hoa pan thu rán teo lua
Có những cánh hoa đột nhiên héo tàn

有颗流星突然陨落
yǒu kē liúxīng tūrán yǔnluò
dẩu khưa liếu xing thu rán uỷn lua
Có ngôi sao băng đột nhiên rụng rơi

有一种人在身边
yǒu yī zhǒng rén zài shēnbiān
dẩu i chủng rấn chai sân pen
Có một kiểu người ở cạnh bên

却爱而不可得
què ài ér bùkě dé
truê ai ớ pu khửa tứa
Lại yêu mà chẳng có được

原来我从未将你拥有过
yuánlái wǒ cóngwèi jiāng nǐ yōngyǒu guò
doén lái ủa trúng uây cheng nỉ dung dẩu cua
Hoá ra em chưa từng có được anh

假如我有一天消失了
jiǎrú wǒ yǒu yītiān xiāoshì le
chẻ rú ủa dẩu i then xeo sư lơ
Giả như có một ngày em biến mất rồi

你会不会很难过
nǐ huì bù huì hěn nánguò
nỉ huây pu huây hẩn nán cua
Liệu anh sẽ rất buồn thương chứ

请不要为我流眼泪
qíng bùyào wèi wǒ liú yǎnlèi
trính pu dao uây ủa liếu dẻn lây
Xin đừng rơi lệ vì em nhé anh

那不是我想看到的
nà bù·shi wǒ xiǎng kàn dào de
na pu sư ủa xẻng khan tao tơ
Đó không phải điều em muốn thấy

假如我有一天回来了
jiǎrú wǒ yǒu yītiān huílái le
chẻ rú ủa dẩu i then huấy lái lơ
Giả như có một ngày em quay trở về

你会不会在等我
nǐ huì bù huì zài děng wǒ
nỉ huây pu huây chai tẩng ủa
Liệu anh có đang đợi em

再见了亲爱的
zàijiàn le qīnài de
chai chen lơ trin ai tơ
Tạm biệt nhé anh thân yêu

下辈子早点找到我
xiàbèi·zi zǎodiǎn zhǎo dào wǒ
xe pây chư chảo tẻn chảo tao ủa
Kiếp sau tìm được em sớm chút nha

有些花瓣突然凋落
yǒuxiē huābàn tūrán diāoluò
dẩu xia hoa pan thu rán teo lua
Có những cánh hoa đột nhiên héo tàn

有颗流星突然陨落
yǒu kē liúxīng tūrán yǔnluò
dẩu khưa liếu xing thu rán uỷn lua
Có ngôi sao băng đột nhiên rụng rơi

有一种人在身边
yǒu yī zhǒng rén zài shēnbiān
dẩu i chủng rấn chai sân pen
Có một kiểu người ở cạnh bên

却爱而不可得
què ài ér bùkě dé
truê ai ớ pu khửa tứa
Lại yêu mà chẳng có được

原来我从未将你拥有过
yuánlái wǒ cóngwèi jiāng nǐ yōngyǒu guò
doén lái ủa trúng uây cheng nỉ dung dẩu cua
Hoá ra em chưa từng có được anh

假如我有一天消失了
jiǎrú wǒ yǒu yītiān xiāoshì le
chẻ rú ủa dẩu i then xeo sư lơ
Giả như có một ngày em biến mất rồi

你会不会很难过
nǐ huì bù huì hěn nánguò
nỉ huây pu huây hẩn nán cua
Liệu anh sẽ rất buồn thương chứ

请不要为我流眼泪
qíng bùyào wèi wǒ liú yǎnlèi
trính pu dao uây ủa liếu dẻn lây
Xin đừng rơi lệ vì em nhé anh

那不是我想看到的
nà bù·shi wǒ xiǎng kàn dào de
na pu sư ủa xẻng khan tao tơ
Đó không phải điều em muốn thấy

假如我有一天回来了
jiǎrú wǒ yǒu yītiān huílái le
chẻ rú ủa dẩu i then huấy lái lơ
Giả như có một ngày em quay trở về

你会不会在等我
nǐ huì bù huì zài děng wǒ
nỉ huây pu huây chai tẩng ủa
Liệu anh có đang đợi em

再见了亲爱的
zàijiàn le qīnài de
chai chen lơ trin ai tơ
Tạm biệt nhé anh thân yêu

下辈子早点找到我
xiàbèi·zi zǎodiǎn zhǎo dào wǒ
xe pây chư chảo tẻn chảo tao ủa
Kiếp sau tìm được em sớm chút nha

假如我有一天消失了
jiǎrú wǒ yǒu yītiān xiāoshì le
chẻ rú ủa dẩu i then xeo sư lơ
Giả như có một ngày em biến mất rồi

你会不会很难过
nǐ huì bù huì hěn nánguò
nỉ huây pu huây hẩn nán cua
Liệu anh sẽ rất buồn thương chứ

请不要为我流眼泪
qíng bùyào wèi wǒ liú yǎnlèi
trính pu dao uây ủa liếu dẻn lây
Xin đừng rơi lệ vì em nhé anh

那不是我想看到的
nà bù·shi wǒ xiǎng kàn dào de
na pu sư ủa xẻng khan tao tơ
Đó không phải điều em muốn thấy

假如我有一天回来了
jiǎrú wǒ yǒu yītiān huílái le
chẻ rú ủa dẩu i then huấy lái lơ
Giả như có một ngày em quay trở về

你会不会在等我
nǐ huì bù huì zài děng wǒ
nỉ huây pu huây chai tẩng ủa
Liệu anh có đang đợi em

再见了亲爱的
zàijiàn le qīnài de
chai chen lơ trin ai tơ
Tạm biệt nhé anh thân yêu

下辈子早点找到我
xiàbèi·zi zǎodiǎn zhǎo dào wǒ
xe pây chư chảo tẻn chảo tao ủa
Kiếp sau tìm được em sớm chút nha

假如我有一天消失了
jiǎrú wǒ yǒu yītiān xiāoshì le
chẻ rú ủa dẩu i then xeo sư lơ
Giả như có một ngày em biến mất rồi

你会不会在等我
nǐ huì bù huì zài děng wǒ
nỉ huây pu huây chai tẩng ủa
Liệu anh có đang đợi em

再见了亲爱的
zàijiàn le qīnài de
chai chen lơ trin ai tơ
Tạm biệt nhé anh thân yêu

下辈子早点找到我
xiàbèi·zi zǎodiǎn zhǎo dào wǒ
xe pây chư chảo tẻn chảo tao ủa
Kiếp sau tìm được em sớm chút nha
 

 • Bài hát tiếng Trung: Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi - GG Ba

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Muốn Cùng Anh Bơi Đến bên Biển Nhìn Cá Mập Ăn Cá Mòi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm - Vương Tịnh Văn (COVER)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vò Nát Tia Sáng Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Cảm Giác - Thị Nhĩ Đích Hùng

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cảm Giác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Hỏi Một Đáp Án - Cát Vũ Tinh

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Hỏi Một Đáp Án qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa