Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

12/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

Lời bài hát Không Gặp Nhau Càng Tố tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我们没遇见更好和你至少
wǒ·men méi yùjiàn gèng hǎo hé nǐ zhìshǎo
ủa mân mấy uy chen câng hảo hứa nỉ chư sảo
Mình không gặp nhau càng tốt chí ít

还能有话聊
hái néng yǒu huà liáo
hái nấng dẩu hoa léo
 Còn có thể nói cùng anh đôi lời

我知道你哪都好只不过我
wǒ zhīdào nǐ nǎ dōu hǎo zhǐ bùguò wǒ
ủa chư tao nỉ nả tâu hảo chử pu cua ủa
Em biết anh rất tốt chỉ là em

无缘爱到老
wúyuán ài dào lǎo
ú doén ai tao lảo
Không có duyên yêu đến già

目送着你踏上了天桥
mùsòng zhe nǐ tà shàng le tiānqiáo
mu xung chưa nỉ tha sang lơ then tréo
Mắt tiễn anh bước lên cây cầu vượt

我滞留在单行道
wǒ zhìliú zài dānxíng dào
ủa chư liếu chai tan xính tao
Em dừng lại tại con đường một chiều

前方路口转角
qiánfāng lùkǒu zhuǎnjiǎo
trén phang lu khẩu choản chẻo
Chỗ rẽ nơi giao lộ phía trước

是和你第一次遇到
shì hé nǐ dìyī cì yù dào
sư hứa nỉ ti i trư uy tao
Là nơi lần đầu gặp anh

你曾飞越过人潮
nǐ céng fēiyuè guòrén cháo
nỉ trấng phây duê cua rấn tráo
Anh từng vượt qua biển người

涌入我怀抱
yǒng rù wǒ huáibào
dủng ru ủa hoái pao
Bay vào trong lòng em

像飞鸟回归海岛
xiàng fēi niǎo huíguī hǎidǎo
xeng phây nẻo huấy quây hải tảo
Tựa chim bay quay về hải đảo

后来却卷起风暴
hòulái què juǎn qǐ fēngbào
hâu lái truê choẻn trỉ phâng pao
Sau này lại cuộn lên bão táp

偏离我既定航道
piānlí wǒ jìdìng hángdào
p'en lí ủa chi ting háng tao
Lệch khỏi quỹ đạo định sẵn của em

我们没遇见更好和你至少
wǒ·men méi yùjiàn gèng hǎo hé nǐ zhìshǎo
ủa mân mấy uy chen câng hảo hứa nỉ chư sảo
Mình không gặp nhau càng tốt chí ít

还能有话聊
hái néng yǒu huà liáo
hái nấng dẩu hoa léo
 Còn có thể nói cùng anh đôi lời

我知道你哪都好只不过我
wǒ zhīdào nǐ nǎ dōu hǎo zhǐ bùguò wǒ
ủa chư tao nỉ nả tâu hảo chử pu cua ủa
Em biết anh rất tốt chỉ là em

无缘爱到老
wúyuán ài dào lǎo
ú doén ai tao lảo
Không có duyên yêu đến già

我们没遇见更好早该明了
wǒ·men méi yùjiàn gèng hǎo zǎo gāi míngliǎo
ủa mân mấy uy chen câng hảo chảo cai mính lẻo
Mình không gặp nhau càng tốt từ lâu đã nên hiểu

溺爱是毒药
nìài shì dúyào
ni ai sư tú dao
Yêu chiều là thuốc độc

像刺猬的我再好也做不了
xiàng cì wèi de wǒ zài hǎo yě zuò bùliǎo
xeng trư uây tơ ủa chai hảo dể chua pu lẻo
Em tựa nhím gai này dù có tốt nữa cũng chẳng thể 

你怀里的猫
nǐ huái lǐ de māo
nỉ hoái lỉ tơ mao
Làm chú mèo trong lòng anh

目送着你踏上了天桥
mùsòng zhe nǐ tà shàng le tiānqiáo
mu xung chưa nỉ tha sang lơ then tréo
Mắt tiễn anh bước lên cây cầu vượt

我滞留在单行道
wǒ zhìliú zài dānxíng dào
ủa chư liếu chai tan xính tao
Em dừng lại tại con đường một chiều

前方路口转角
qiánfāng lùkǒu zhuǎnjiǎo
trén phang lu khẩu choản chẻo
Chỗ rẽ nơi giao lộ phía trước

是和你第一次遇到
shì hé nǐ dìyī cì yù dào
sư hứa nỉ ti i trư uy tao
Là nơi lần đầu gặp anh

你曾飞越过人潮
nǐ céng fēiyuè guòrén cháo
nỉ trấng phây duê cua rấn tráo
Anh từng vượt qua biển người

涌入我怀抱
yǒng rù wǒ huáibào
dủng ru ủa hoái pao
Bay vào trong lòng em

像飞鸟回归海岛
xiàng fēi niǎo huíguī hǎidǎo
xeng phây nẻo huấy quây hải tảo
Tựa chim bay quay về hải đảo

后来却卷起风暴
hòulái què juǎn qǐ fēngbào
hâu lái truê choẻn trỉ phâng pao
Sau này lại cuộn lên bão táp

偏离我既定航道
piānlí wǒ jìdìng hángdào
p'en lí ủa chi ting háng tao
Lệch khỏi quỹ đạo định sẵn của em

我们没遇见更好和你至少
wǒ·men méi yùjiàn gèng hǎo hé nǐ zhìshǎo
ủa mân mấy uy chen câng hảo hứa nỉ chư sảo
Mình không gặp nhau càng tốt chí ít

还能有话聊
hái néng yǒu huà liáo
hái nấng dẩu hoa léo
 Còn có thể nói cùng anh đôi lời

我知道你哪都好只不过我
wǒ zhīdào nǐ nǎ dōu hǎo zhǐ bùguò wǒ
ủa chư tao nỉ nả tâu hảo chử pu cua ủa
Em biết anh rất tốt chỉ là em

无缘爱到老
wúyuán ài dào lǎo
ú doén ai tao lảo
Không có duyên yêu đến già

我们没遇见更好早该明了
wǒ·men méi yùjiàn gèng hǎo zǎo gāi míngliǎo
ủa mân mấy uy chen câng hảo chảo cai mính lẻo
Mình không gặp nhau càng tốt từ lâu đã nên hiểu

溺爱是毒药
nìài shì dúyào
ni ai sư tú dao
Yêu chiều là thuốc độc

像刺猬的我再好也做不了
xiàng cì wèi de wǒ zài hǎo yě zuò bùliǎo
xeng trư uây tơ ủa chai hảo dể chua pu lẻo
Em tựa nhím gai này dù có tốt nữa cũng chẳng thể 

你怀里的猫
nǐ huái lǐ de māo
nỉ hoái lỉ tơ mao
Làm chú mèo trong lòng anh

我们没遇见更好和你至少
wǒ·men méi yùjiàn gèng hǎo hé nǐ zhìshǎo
ủa mân mấy uy chen câng hảo hứa nỉ chư sảo
Mình không gặp nhau càng tốt chí ít

还能有话聊
hái néng yǒu huà liáo
hái nấng dẩu hoa léo
 Còn có thể nói cùng anh đôi lời

我知道你哪都好只不过我
wǒ zhīdào nǐ nǎ dōu hǎo zhǐ bùguò wǒ
ủa chư tao nỉ nả tâu hảo chử pu cua ủa
Em biết anh rất tốt chỉ là em

无缘爱到老
wúyuán ài dào lǎo
ú doén ai tao lảo
Không có duyên yêu đến già

我们没遇见更好早该明了
wǒ·men méi yùjiàn gèng hǎo zǎo gāi míngliǎo
ủa mân mấy uy chen câng hảo chảo cai mính lẻo
Mình không gặp nhau càng tốt từ lâu đã nên hiểu

溺爱是毒药
nìài shì dúyào
ni ai sư tú dao
Yêu chiều là thuốc độc

像刺猬的我再好也做不了
xiàng cì wèi de wǒ zài hǎo yě zuò bùliǎo
xeng trư uây tơ ủa chai hảo dể chua pu lẻo
Em tựa nhím gai này dù có tốt nữa cũng chẳng thể 

你怀里的猫
nǐ huái lǐ de māo
nỉ hoái lỉ tơ mao
Làm chú mèo trong lòng anh
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Hỏi Một Đáp Án - Cát Vũ Tinh

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Hỏi Một Đáp Án qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Việc Đến Nước Này - Vương Lý Văn

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Việc Đến Nước Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phản Bội - Vương Nhị Lãng (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phản Bội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đao Thương Bất Nhập - Trương Tề Sơn DanieL

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đao Thương Bất Nhập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh Âm Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trận Ngày Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa