Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

12/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

Lời bài hát Hoà Giải tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

从前没想过会有这一天
cóngqián méi xiǎng guò huì yǒu zhè yītiān
trúng trén mấy xẻng cua huây dẩu chưa i then
Trước đó chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay

再碰面我们已是路人擦肩
zài pèng miàn wǒ·men yǐ shì lùrén cā jiān
chai p'âng men ủa mân ỉ sư lu rấn tra chen
Lần nữa chạm mặt mình đã là người lạ lướt vai

身后的你是否察觉我的改变
shēnhòu de nǐ shìfǒu chájué wǒ de gǎibiàn
sân hâu tơ nỉ sư phẩu trá chuế ủa tơ cải pen
Anh phía sau liệu có nhận ra thay đổi nơi em

世界之大多少人会越走越远
shìjiè zhī dàduō shǎo rén huì yuè zǒu yuè yuǎn
sư chia chư ta tua sảo rấn huây duê chẩu duê doẻn
Thế giới rộng lớn biết bao người sẽ càng bước càng xa

过去的几年我们都已疲倦
guòqù de jǐ nián wǒ·men dōu yǐ píjuàn
cua truy tơ chỉ nén ủa mân tâu ỉ p'í choen
Mấy năm trong quá khứ mình đều đã mệt mỏi

放手了反而对彼此都好一点
fàngshǒu le fǎn'ér duì bǐcǐ dōu hǎo yī diǎn
phang sẩu lơ phản ớ tuây pỉ trử tâu hảo i tẻn
Buông tay trái lại đều tốt cho cả hai

等眉头舒展的那天回看从前
děng méitóu shū·zhǎn de nà tiān huí kàn cóngqián
tẩng mấy thấu su chản tơ na then huấy khan trúng trén
Đợi đến ngày đôi mày giãn ra nhìn lại quá khứ

相信时间能冲淡一切
xiāngxìn shíjiān néng chōngdàn yīqiè
xeng xin sứ chen nấng trung tan i tria
Tin chắc thời gian có thể nhạt phai tất cả

走过了漫长的告别
zǒu guò le màncháng de gàobié
chẩu cua lơ man cháng tơ cao pía
Đi qua cuộc từ biệt dài đằng đẵng

渐渐学会自我和解
jiànjiàn xuéhuì zìwǒ héjiě
chen chen xuế huây chư ủa hứa chỉa
Dần dần học được tự mình hoà giải

曾经惊鸿一瞥
céngjīng jīng hóng yīpiē
trấng ching ching húng i p'ia
Từng một ánh mắt ghi lòng

交换喜悦也吵过多少个夜
jiāohuàn xǐyuè yě chǎo guòduō shǎo gè yè
cheo hoan xỉ duê dể trảo cua tua sảo cưa dê
Trao đổi niềm vui cũng từng tranh cãi biết bao đêm

三年之后又三年
sān nián zhīhòu yòu sān nián
xan nén chư hâu dâu xan nén
Sau ba năm lại tiếp ba năm

我们没有合适一点
wǒ·men méi·yǒu héshì yī diǎn
ủa mân mấy dẩu hứa sư i tẻn
Mình vẫn chẳng thích hợp thêm chút

执念有期限
zhí niàn yǒu qīxiàn
chứ nen dẩu tri xen
Chấp niệm có kỳ hạn

过去现在未来都会有解
guòqù xiànzài wèilái dūhuì yǒu xiè
cua truy xen chai uây lái tu huây dẩu xia
Quá khứ hiện tại tương lai đều sẽ có giải

人都说爱太过强烈
rén dōu shuō ài tài guò qiángliè
rấn tâu sua ai thai cua tréng liê
Ai cũng nói yêu quá kịch liệt

甜蜜分享纠缠分别
tiánmì fēnxiǎng jiūchán fēnbié
thén mi phân xẻng chiêu trán phân pía
Ngọt khi chia sẻ vướng mắc lúc chia ly

感怀在所难免互相成全
gǎnhuái zài suǒ nánmiǎn hùcxiāng chéngquán
cản hoái chai xủa nán mẻn hu xeng trấng troén
Hoài cảm không thể tránh khỏi cùng nhau tác thành

不用再告别红眼
bùyòng zài gàobié hóngyǎn
pu dung chai cao pía húng dẻn
Không cần tiếp tục đỏ mắt sau từ biệt

互道晚安的纪念
hù dào wǎn'ān de jìniàn
hu tao oản an tơ chi nen
Kỷ niệm cùng chúc nhau ngủ ngon

想起也不觉得亏欠
xiǎng qǐ yě bùjué děikuī qiàn
xẻng trỉ dể pu chuế tứa khuây tren
Nhớ đến cũng không thấy mắc nợ

愿意再见面你的手有人牵
yuànyì zàijiàn miàn nǐ de shǒu yǒu rén qiān
doen i chai chen men nỉ tơ sẩu dẩu rấn tren
Bằng lòng lần nữa gặp mặt tay anh có người nắm

过去的几年我们都已疲倦
guòqù de jǐ nián wǒ·men dōu yǐ píjuàn
cua truy tơ chỉ nén ủa mân tâu ỉ p'í choen
Mấy năm trong quá khứ mình đều đã mệt mỏi

放手了反而对彼此都好一点
fàngshǒu le fǎn'ér duì bǐcǐ dōu hǎo yī diǎn
phang sẩu lơ phản ớ tuây pỉ trử tâu hảo i tẻn
Buông tay trái lại đều tốt cho cả hai

等眉头舒展的那天回看从前
děng méitóu shū·zhǎn de nà tiān huí kàn cóngqián
tẩng mấy thấu su chản tơ na then huấy khan trúng trén
Đợi đến ngày đôi mày giãn ra nhìn lại quá khứ

相信时间能冲淡一切
xiāngxìn shíjiān néng chōngdàn yīqiè
xeng xin sứ chen nấng trung tan i tria
Tin chắc thời gian có thể nhạt phai tất cả

走过了漫长的告别
zǒu guò le màncháng de gàobié
chẩu cua lơ man cháng tơ cao pía
Đi qua cuộc từ biệt dài đằng đẵng

渐渐学会自我和解
jiànjiàn xuéhuì zìwǒ héjiě
chen chen xuế huây chư ủa hứa chỉa
Dần dần học được tự mình hoà giải

曾经惊鸿一瞥
céngjīng jīng hóng yīpiē
trấng ching ching húng i p'ia
Từng một ánh mắt ghi lòng

交换喜悦也吵过多少个夜
jiāohuàn xǐyuè yě chǎo guòduō shǎo gè yè
cheo hoan xỉ duê dể trảo cua tua sảo cưa dê
Trao đổi niềm vui cũng từng tranh cãi biết bao đêm

三年之后又三年
sān nián zhīhòu yòu sān nián
xan nén chư hâu dâu xan nén
Sau ba năm lại tiếp ba năm

我们没有合适一点
wǒ·men méi·yǒu héshì yī diǎn
ủa mân mấy dẩu hứa sư i tẻn
Mình vẫn chẳng thích hợp thêm chút

执念有期限
zhí niàn yǒu qīxiàn
chứ nen dẩu tri xen
Chấp niệm có kỳ hạn

过去现在未来都会有解
guòqù xiànzài wèilái dūhuì yǒu xiè
cua truy xen chai uây lái tu huây dẩu xia
Quá khứ hiện tại tương lai đều sẽ có giải

人都说爱太过强烈
rén dōu shuō ài tài guò qiángliè
rấn tâu sua ai thai cua tréng liê
Ai cũng nói yêu quá kịch liệt

甜蜜分享纠缠分别
tiánmì fēnxiǎng jiūchán fēnbié
thén mi phân xẻng chiêu trán phân pía
Ngọt khi chia sẻ vướng mắc lúc chia ly

感怀在所难免互相成全
gǎnhuái zài suǒ nánmiǎn hùcxiāng chéngquán
cản hoái chai xủa nán mẻn hu xeng trấng troén
Hoài cảm không thể tránh khỏi cùng nhau tác thành

不用再告别红眼
bùyòng zài gàobié hóngyǎn
pu dung chai cao pía húng dẻn
Không cần tiếp tục đỏ mắt sau từ biệt

互道晚安的纪念
hù dào wǎn'ān de jìniàn
hu tao oản an tơ chi nen
Kỷ niệm cùng chúc nhau ngủ ngon

想起也不觉得亏欠
xiǎng qǐ yě bùjué děikuī qiàn
xẻng trỉ dể pu chuế tứa khuây tren
Nhớ đến cũng không thấy mắc nợ

愿意再见面你的手有人牵
yuànyì zàijiàn miàn nǐ de shǒu yǒu rén qiān
doen i chai chen men nỉ tơ sẩu dẩu rấn tren
Bằng lòng lần nữa gặp mặt tay anh có người nắm

走过了漫长的告别
zǒu guò le màncháng de gàobié
chẩu cua lơ man cháng tơ cao pía
Đi qua cuộc từ biệt dài đằng đẵng

渐渐学会自我和解
jiànjiàn xuéhuì zìwǒ héjiě
chen chen xuế huây chư ủa hứa chỉa
Dần học được tự mình hoà giải

偷拍下的侧脸留存心间
tōu pāi xià de cè liǎn liúcún xīn jiàn
thâu p'ai xe tơ trưa lẻn liếu truấn xin chen
Bên mặt nghiêng lén chụp lưu lại trong lòng

就算没合照留念
jiùsuàn méi hézhào liúniàn
chiêu xoan mấy hứa chao liếu nen
Cho dù không có ảnh chụp chung giữ làm kỷ niệm

时光又几经变迁
shíguāng yòu jǐjīng biànqiān
sứ quang dâu chỉ ching pen tren
Thời gian lại nhiều lần đổi thay

我们错过那些年
wǒ·men cuòguò nàxiē nián
ủa mân trua cua na xia nén
Những năm mình để vuột nhau ấy

成熟多一点
chéngshú duō yī diǎn
trấng sú tua i tẻn
Thêm chín chắn hơn chút

贪念嗔念痴念都会有解
tān niàn chēn niàn chī niàn dūhuì yǒu xiè
than nen trân nen trư nen tu huây dẩu xia
Tham sân si đều sẽ có giải

我们也曾说过永远
wǒ·men yě céng shuō guò yǒngyuǎn
ủa mân dể trấng sua cua dủng doẻn
Mình cũng từng nói với nhau vĩnh viễn

可又叹缘分有时浅
kě yòu tàn yuánfèn yǒushí qiǎn
khửa dâu than doén phân dẩu sứ trẻn
Song lại than duyên phận có lúc nông cạn

爱是一场冒险无人幸免
ài shì yī chǎng màoxiǎn wú rén xìngmiǎn
ai sư i trảng mao xẻn ú rấn xing mẻn
Yêu là một cuộc mạo hiểm

都甘愿披星戴月
dōu gānyuàn pīxīngdàiyuè
tâu can doen p'i xing tai duê
Không ai may mắn đều cam chịu một nắng hai sương

等到变老的那天
děngdào biàn lǎo de nà tiān
tẩng tao pen lảo tơ na then
Đợi đến ngày già đi ấy

或许能如往常聊天
huòxǔ néng rú wǎngcháng liáo tiān
hua xủy nấng rú oảng tráng léo then
Có lẽ có thể ngồi xuống nói chuyện như xưa

月接受圆缺我们接受和解
yuè jiēshòu yuán quē wǒ·men jiēshòu héjiě
duê chia sâu doén truê ủa mân chia sâu hứa chỉa
Trăng chấp nhận khuyết tròn mình chấp nhận
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Hỏi Một Đáp Án - Cát Vũ Tinh

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Hỏi Một Đáp Án qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Việc Đến Nước Này - Vương Lý Văn

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Việc Đến Nước Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phản Bội - Vương Nhị Lãng (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phản Bội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đao Thương Bất Nhập - Trương Tề Sơn DanieL

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đao Thương Bất Nhập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh Âm Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trận Ngày Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Cho Người Lạ Nghe - G.G (Trương Tư Nguyên)

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Cho Người Lạ Nghe qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa