Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

02/03/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

Lời bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

用一根火柴烧掉一座海市蜃楼
yòng yī gēn huǒchái shāo diào yī zuò hǎishìshènlóu
dung i cân hủa trái sao teo i chua hải sư sân lấu
Dùng một que diêm về đốt bỏ một khung cảnh hão huyền

借一场大雨好让自己孤单的逃走
jiè yī chǎng dàyǔ hǎo ràng zìjǐ gūdān de táozǒu
chia i trảng ta ủy hảo rang chư chỉ cu tan tơ tháo chẩu
Mượn một cơn mưa lớn tiện cho anh trốn chạy trong cô đơn

让风的软弱躲在角落施舍温柔
ràng fēng de ruǎnruò duǒ zài jiǎoluò shīshě wēnróu
rang phâng tơ roản rua tủa chai chẻo lua sư sửa uân rấu
Để mềm yếu của gió nấp trong góc xó bố thí dịu dàng

等一场游戏化作一场幻梦
děng yī chǎng yóuxì huà zuò yī chǎng huànmèng
tẩng i trảng dấu xi hoa chua i trảng hoan mâng

Đợi một ván trò chơi hoá làm một giấc ảo mộng

在醒来之后还你自由
zài xǐng lái zhīhòu hái nǐ zìyóu
chai xỉnh lái chư hâu hái nỉ chư dấu
Sau khi tỉnh giấc trả em tự do

你留在落日晚风的尽头
nǐ liú zài luòrì wǎn fēng de jìntóu
nỉ liếu chai lua rư oản phâng tơ chin thấu
Em ở lại tại đầu cùng của tà dương gió đêm

星光闪烁的路口
xīng guāng shǎnshuò de lùkǒu
xing quang sản sua tơ lu khẩu
Khúc giao lộ ánh sao lập loè

曾经我们爱的肆意最后却陨落
céngjīng wǒ·men ài de sìyì zuìhòu què yǔnluò
trấng ching ủa mân ai tơ xư i chuây hâu truê uỷn lua
Mình từng yêu nhau một cách bất chấp sau cùng lại tàn rơi

你决定从此以后不停留
nǐ juédìng cóngcǐ yǐhòu bùtíng liú
nỉ chuế ting trúng trử ỉ hâu pu thính liếu
Em quyết định từ nay về sau không dừng bước

放下回忆向前走
fàngxià huíyì xiàng qiān zǒu
phang xe huấy i xeng tren chẩu
Buông xuống hồi ức tiến về trước

别回头星星会泪流
bié huítóu xīngxīng huì lèi liú
pía huấy thấu xing xing huây lây liếu
Đừng quay đầu ngôi sao sẽ rơi lệ

用一根火柴烧掉一座海市蜃楼
yòng yī gēn huǒchái shāo diào yī zuò hǎishìshènlóu
dung i cân hủa trái sao teo i chua hải sư sân lấu
Dùng một que diêm về đốt bỏ một khung cảnh hão huyền

借一场大雨好让自己孤单的逃走
jiè yī chǎng dàyǔ hǎo ràng zìjǐ gūdān de táozǒu
chia i trảng ta ủy hảo rang chư chỉ cu tan tơ tháo chẩu
Mượn một cơn mưa lớn tiện cho anh trốn chạy trong cô đơn

让风的软弱躲在角落施舍温柔
ràng fēng de ruǎnruò duǒ zài jiǎoluò shīshě wēnróu
rang phâng tơ roản rua tủa chai chẻo lua sư sửa uân rấu
Để mềm yếu của gió nấp trong góc xó bố thí dịu dàng

等一场游戏化作一场幻梦
děng yī chǎng yóuxì huà zuò yī chǎng huànmèng
tẩng i trảng dấu xi hoa chua i trảng hoan mâng

Đợi một ván trò chơi hoá làm một giấc ảo mộng

在醒来之后还你自由
zài xǐng lái zhīhòu hái nǐ zìyóu
chai xỉnh lái chư hâu hái nỉ chư dấu
Sau khi tỉnh giấc trả em tự do

你留在落日晚风的尽头
nǐ liú zài luòrì wǎn fēng de jìntóu
nỉ liếu chai lua rư oản phâng tơ chin thấu
Em ở lại tại đầu cùng của tà dương gió đêm

星光闪烁的路口
xīng guāng shǎnshuò de lùkǒu
xing quang sản sua tơ lu khẩu
Khúc giao lộ ánh sao lập loè

曾经我们爱的肆意最后却陨落
céngjīng wǒ·men ài de sìyì zuìhòu què yǔnluò
trấng ching ủa mân ai tơ xư i chuây hâu truê uỷn lua
Mình từng yêu nhau một cách bất chấp sau cùng lại tàn rơi

你决定从此以后不停留
nǐ juédìng cóngcǐ yǐhòu bùtíng liú
nỉ chuế ting trúng trử ỉ hâu pu thính liếu
Em quyết định từ nay về sau không dừng bước

放下回忆向前走
fàngxià huíyì xiàng qiān zǒu
phang xe huấy i xeng tren chẩu
Buông xuống hồi ức tiến về trước

别回头星星会泪流
bié huítóu xīngxīng huì lèi liú
pía huấy thấu xing xing huây lây liếu
Đừng quay đầu ngôi sao sẽ rơi lệ

你留在落日晚风的尽头
nǐ liú zài luòrì wǎn fēng de jìntóu
nỉ liếu chai lua rư oản phâng tơ chin thấu
Em ở lại tại đầu cùng của tà dương gió đêm

星光闪烁的路口
xīng guāng shǎnshuò de lùkǒu
xing quang sản sua tơ lu khẩu
Khúc giao lộ ánh sao lập loè

曾经我们爱的肆意最后却陨落
céngjīng wǒ·men ài de sìyì zuìhòu què yǔnluò
trấng ching ủa mân ai tơ xư i chuây hâu truê uỷn lua
Mình từng yêu nhau một cách bất chấp sau cùng lại tàn rơi

你决定从此以后不停留
nǐ juédìng cóngcǐ yǐhòu bùtíng liú
nỉ chuế ting trúng trử ỉ hâu pu thính liếu
Em quyết định từ nay về sau không dừng bước

放下回忆向前走
fàngxià huíyì xiàng qiān zǒu
phang xe huấy i xeng tren chẩu
Buông xuống hồi ức tiến về trước

别回头星星会泪流
bié huítóu xīngxīng huì lèi liú
pía huấy thấu xing xing huây lây liếu
Đừng quay đầu ngôi sao sẽ rơi lệ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Hỏi Một Đáp Án - Cát Vũ Tinh

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Hỏi Một Đáp Án qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Việc Đến Nước Này - Vương Lý Văn

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Việc Đến Nước Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phản Bội - Vương Nhị Lãng (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phản Bội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đao Thương Bất Nhập - Trương Tề Sơn DanieL

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đao Thương Bất Nhập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh Âm Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trận Ngày Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Cho Người Lạ Nghe - G.G (Trương Tư Nguyên)

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Cho Người Lạ Nghe qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hiệu ứng Tyndall - Phó Mộng Đồng

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hiệu ứng Tyndall qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa