Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

02/03/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

Lời bài hát Quá Mềm Lòng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你总是心太软心太软
nǐ zǒngshì xīn tài ruǎn xīn tài ruǎn
nỉ chủng sư xin thai roản xin thai roản
Cậu bao giờ cũng quá mềm lòng, quá mềm lòng

独自一个人流泪到天亮
dúzì yī gèrén liú lèi dào tiānliàng
tú chư i cưa rấn liếu lây tao then leng
Một mình côi cút rơi lệ đến sáng trời

你无怨无悔的爱着那个人
nǐ wú yuàn wú huǐ de ài zhe nà·ge rén
nỉ ú doen ú huẩy tơ ai chưa na cưa rấn
Cậu yêu người ấy không phàn nàn chẳng hối tiếc

我知道你根本没那么坚强
wǒ zhīdào nǐ gēnběn méi nà·me jiānqiáng
ủa chư tao nỉ cân pẩn mấy na mơ chen tréng
Tôi biết cậu hoàn toàn chẳng kiên cường như thế

你总是心太软心太软
nǐ zǒngshì xīn tài ruǎn xīn tài ruǎn
nỉ chủng sư xin thai roản xin thai roản
Cậu bao giờ cũng quá mềm lòng, quá mềm lòng

把所有问题都自己扛
bǎ suǒyǒu wèntí dōu zìjǐ káng
pả xủa dẩu uân thí tâu chư chỉ kháng
Một mình tự gánh chịu mọi vấn đề

相爱总是简单相处太难
xiāng ài zǒngshì jiǎndān xiāngchǔ tài nán
xeng ai chủng sư chẻn tan xeng trủ thai nán
Yêu nhau bao giờ cũng giản đơn mà chung sống thì rất gian nan

不是你的就别再勉强
bù·shi nǐ de jiù bié zài miǎnqiǎng
pu sư nỉ tơ chiêu pía chai mén trẻng
Không phải của cậu thì đừng miễn cưỡng nữa

夜深了你还不想睡
yè shēn le nǐ hái bùxiǎng shuì
dê sân lơ nỉ hái pu xẻng suây
Đêm muộn rồi cậu vẫn chưa muốn ngủ

你还在想着他吗
nǐ hái zài xiǎng zhe tā ma
nỉ hái chai xẻng chưa tha ma
Cậu vẫn còn đang nhớ người ấy sao

你这样痴情到底累不累
nǐ zhèyàng chīqíng dàodǐ lèi bù lèi
nỉ chưa dang trư trính tao tỉ lây pu lây
Cậu si tình thế này có mệt không vậy

明知他不会回来安慰
míngzhī tā bù huì huílái ānwèi
mính chư tha pu huây huấy lái an uây
Biết rõ người ấy sẽ không quay về an ủi

只不过想好好爱一个人
zhǐ bùguò xiǎng hǎo hǎo ài yī gèrén
chử pu cua xẻng hảo hảo ai i cưa rấn
Chẳng qua là muốn dốc sức yêu một người

可惜他无法给你满分
kěxī tā wúfǎ gěi nǐ mǎn fēn
khửa xi tha ú phả cẩy nỉ mản phân
Tiếc là người ấy chẳng thể cho cậu điểm tối đa

多余的牺牲他不懂心疼
duōyú de xīshēng tā bù dǒng xīnténg
tua úy tơ xi sâng tha pu tủng xin thấng
Sự hi sinh dư thừa, người ấy không biết xót thương

你应该不会只想做个好人
nǐ yīnggāi bù huì zhǐ xiǎng zuò gè hǎorén
nỉ ing cai pu huây chử xẻng chua cưa hảo rấn
Chắc hẳn cậu cũng không chỉ là muốn làm người tốt

喔算了吧
wō suàn le ba
ua xoan lơ pa
Oh thôi đi vậy

就这样忘了吧该放就放
jiù zhèyàng wàng le ba gāi fàng jiù fàng
chiêu chưa dang oang lơ pa cai phang chiêu phang
Cứ vậy quên đi thôi nên buông thì buông

再想也没有用
zài xiǎng yě méi·yǒu yòng
chai xẻng dể mấy dẩu dung

Nghĩ nữa cũng chẳng có tác dụng gì

傻傻等待他也不会回来
shǎ shǎ děngdài tā yě bù huì huílái
sả sả tẩng tai tha dể pu huây huấy lái
Ngốc nghếch đợi chờ người ấy cũng sẽ chẳng quay về đâu

你总该为自己想想未来
nǐ zǒng gāi wèi zìjǐ xiǎng xiǎng wèilái
nỉ chủng cai uây chư chỉ xẻng xẻng uây lái
Cậu cũng nên nghĩ về tương lai chính mình

你总是心太软心太软
nǐ zǒngshì xīn tài ruǎn xīn tài ruǎn
nỉ chủng sư xin thai roản xin thai roản
Cậu bao giờ cũng quá mềm lòng, quá mềm lòng

独自一个人流泪到天亮
dúzì yī gèrén liú lèi dào tiānliàng
tú chư i cưa rấn liếu lây tao then leng
Một mình côi cút rơi lệ đến sáng trời

你无怨无悔的爱着那个人
nǐ wú yuàn wú huǐ de ài zhe nà·ge rén
nỉ ú doen ú huẩy tơ ai chưa na cưa rấn
Cậu yêu người ấy không phàn nàn chẳng hối tiếc

我知道你根本没那么坚强
wǒ zhīdào nǐ gēnběn méi nà·me jiānqiáng
ủa chư tao nỉ cân pẩn mấy na mơ chen tréng
Tôi biết cậu hoàn toàn chẳng kiên cường như thế

你总是心太软心太软
nǐ zǒngshì xīn tài ruǎn xīn tài ruǎn
nỉ chủng sư xin thai roản xin thai roản
Cậu bao giờ cũng quá mềm lòng, quá mềm lòng

把所有问题都自己扛
bǎ suǒyǒu wèntí dōu zìjǐ káng
pả xủa dẩu uân thí tâu chư chỉ kháng
Một mình tự gánh chịu mọi vấn đề

相爱总是简单相处太难
xiāng ài zǒngshì jiǎndān xiāngchǔ tài nán
xeng ai chủng sư chẻn tan xeng trủ thai nán
Yêu nhau bao giờ cũng giản đơn mà chung sống thì rất gian nan

不是你的就别再勉强
bù·shi nǐ de jiù bié zài miǎnqiǎng
pu sư nỉ tơ chiêu pía chai mén trẻng
Không phải của cậu thì đừng miễn cưỡng nữa

你总是心太软心太软
nǐ zǒngshì xīn tài ruǎn xīn tài ruǎn
nỉ chủng sư xin thai roản xin thai roản
Cậu bao giờ cũng quá mềm lòng, quá mềm lòng

把所有问题都自己扛
bǎ suǒyǒu wèntí dōu zìjǐ káng
pả xủa dẩu uân thí tâu chư chỉ kháng
Một mình tự gánh chịu mọi vấn đề

相爱总是简单相处太难
xiāng ài zǒngshì jiǎndān xiāngchǔ tài nán
xeng ai chủng sư chẻn tan xeng trủ thai nán
Yêu nhau bao giờ cũng giản đơn mà chung sống thì rất gian nan

不是你的就别再勉强
bù·shi nǐ de jiù bié zài miǎnqiǎng
pu sư nỉ tơ chiêu pía chai mén trẻng
Không phải của cậu thì đừng miễn cưỡng nữa

不是你的就别再勉强
bù·shi nǐ de jiù bié zài miǎnqiǎng
pu sư nỉ tơ chiêu pía chai mén trẻng
Không phải của cậu thì đừng miễn cưỡng nữa
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Hỏi Một Đáp Án - Cát Vũ Tinh

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Hỏi Một Đáp Án qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Việc Đến Nước Này - Vương Lý Văn

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Việc Đến Nước Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phản Bội - Vương Nhị Lãng (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phản Bội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đao Thương Bất Nhập - Trương Tề Sơn DanieL

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đao Thương Bất Nhập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh Âm Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trận Ngày Mưa - Thị Nhị Trí Nha

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trận Ngày Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Cho Người Lạ Nghe - G.G (Trương Tư Nguyên)

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Cho Người Lạ Nghe qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hiệu ứng Tyndall - Phó Mộng Đồng

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hiệu ứng Tyndall qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mười Tám Giờ - Trịnh Nhuận Trạch

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mười Tám Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa