Bài hát tiếng Trung: Bạn Bình Thường - Vương Tịnh Văn, Cái Quân Viêm

06/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Bạn Bình Thường qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Bạn Bình Thường - Vương Tịnh Văn, Cái Quân Viêm

Lời bài hát Bạn Bình Thường tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

可是你
kěshì nǐ
khửa sư nỉ
Cơ mà anh

谈天说地唯独对爱只字不提
tántiānshuōdì wěi dú duì ài zhǐ zì bù tí
thán then sua ti uẩy tú tuây ai chử chư pu thí
Nói đất nói trời duy chẳng đề cập tới chữ yêu

百般逢迎唯独对我避之不及
bǎibān féngyíng wěi dú duì wǒ bì zhī bùjiì
pải pan phấng ính uẩy tú tuây ủa pi chư pu chí
Xu nịnh trăm điều duy có né tránh mỗi em

是我庸人自扰却从不看清
shì wǒ yōngrénzìrǎo què cóng bù kàn qīng
sư ủa dung rấn chư rảo truê trúng pu khan tring
Là em tự chuốc muộn phiền lại luôn chẳng nhìn rõ

被局限在所谓朋友关系
bèi júxiàn zài suǒwèi péng·you guānxì
pây chúy xen chai xủa uây p'ấng dẩu quan xi
Bị giới hạn trong cái gọi quan hệ bạn bè

千万次里哪怕有过一次甘心
qiānwàn cì lǐ nǎpà yǒu guò yī cì gānxīn
tren oan trư lỉ nả p'a dẩu cua i trư can xin
Trong muôn vạn lần dù là từng có một lần cam tâm

不做爱人哪怕就捧做知己
bù zuò'ài rén nǎpà jiù pěng zuò zhījǐ
pu chua ai rấn nả p'a chiêu p'ẩng chua chư chỉ
Không làm người yêu dù cho coi làm tri kỷ

也好过卑微的权利
yě hǎoguò bēiwēi de quánlì
dể hảo cua pây uây tơ troén li
Cũng tốt hơn là quyền lợi hèn mọn

泛泛之交的定义
fànfàn zhī jiāo de dìngyì
phan phan chư cheo tơ ting i
Định nghĩa rằng quen biết sơ sơ

刻意穿了最满意的白裙
kèyì chuān le zuì mǎnyì de bái qún
khưa i troan lơ chuây mản i tơ pái truýn
Cố ý mặc bộ váy trắng thấy hài lòng nhất

在你常去的咖啡馆一隅
zài nǐ cháng qù de kāfēi guǎn yīyú
chai nỉ tráng truy tơ kha phây quản i úy
Tại một góc quán cà phê anh hay đi

而恰好今天是坏天气
ér qiàhǎo jīntiān shì huài tiānqì
ớ tre hảo chin then sư hoai then tri
Mà vừa hay hôm nay thời tiết xấu

才会难以自持想念你
cái huì nányǐ zìchí xiǎngniàn nǐ
trái huây nán ỉ chư trứ xẻng nen nỉ
Nên mới khó kiềm lòng nhớ thương anh

你是否徘徊过同一好景
nǐ shìfǒu páihuái guò tóngyī hǎojǐng
nỉ sư phẩu p'ái hoái cua thúng i hảo chỉnh
Liệu chăng em cũng từng lượn chung một cảnh đẹp

目光在玫瑰园偶然途经
mùguāng zài méi·gui yuán ǒurán tú jīng
mu quang chai mấy quây doén ǒu rán thú chinh
Ánh mắt vô tình lướt qua vườn hoa hồng

只是到暮色降临
zhǐshì dào mùsè jiànglín
chử sư tao mu xưa cheng lín
Chỉ là đến khi cảnh chiều buông xuống

才失落离去
cái shīluò lí qù
trái sư lua lí truy
Mới lạc lõng rời đi

谈天说地唯独对爱只字不提
tántiānshuōdì wěi dú duì ài zhǐ zì bù tí
thán then sua ti uẩy tú tuây ai chử chư pu thí
Nói đất nói trời duy chẳng đề cập một chữ yêu

百般逢迎唯独对我避之不及
bǎibān féngyíng wěi dú duì wǒ bì zhī bùjiì
pải pan phấng ính uẩy tú tuây ủa pi chư pu chí
Xu nịnh trăm điều duy có né tránh mỗi em

是我庸人自扰却从不看清
shì wǒ yōngrénzìrǎo què cóng bù kàn qīng
sư ủa dung rấn chư rảo truê trúng pu khan tring
Là em tự chuốc muộn phiền lại luôn chẳng nhìn rõ

被局限在所谓朋友关系
bèi júxiàn zài suǒwèi péng·you guānxì
pây chúy xen chai xủa uây p'ấng dẩu quan xi
Bị giới hạn trong cái gọi quan hệ bạn bè

千万次里哪怕有过一次甘心
qiānwàn cì lǐ nǎpà yǒu guò yī cì gānxīn
tren oan trư lỉ nả p'a dẩu cua i trư can xin
Trong muôn vạn lần dù là từng có một lần cam tâm

不做爱人哪怕就捧做知己
bù zuò'ài rén nǎpà jiù pěng zuò zhījǐ
pu chua ai rấn nả p'a chiêu p'ẩng chua chư chỉ
Không làm người yêu dù cho coi làm tri kỷ

也好过卑微的权利
yě hǎoguò bēiwēi de quánlì
dể hảo cua pây uây tơ troén li
Cũng tốt hơn là quyền lợi hèn mọn

泛泛之交的定义
fànfàn zhī jiāo de dìngyì
phan phan chư cheo tơ ting i
Định nghĩa rằng quen biết sơ sơ

刻意穿了最满意的白裙
kèyì chuān le zuì mǎnyì de bái qún
khưa i troan lơ chuây mản i tơ pái truýn
Cố ý mặc bộ váy trắng thấy hài lòng nhất

在你常去的咖啡馆一隅
zài nǐ cháng qù de kāfēi guǎn yīyú
chai nỉ tráng truy tơ kha phây quản i úy
Tại một góc quán cà phê anh hay đi

而恰好今天是坏天气
ér qiàhǎo jīntiān shì huài tiānqì
ớ tre hảo chin then sư hoai then tri
Mà vừa hay hôm nay thời tiết xấu

才会难以自持想念你
cái huì nányǐ zìchí xiǎngniàn nǐ
trái huây nán ỉ chư trứ xẻng nen nỉ
Nên mới khó kiềm lòng nhớ thương anh

你是否徘徊过同一好景
nǐ shìfǒu páihuái guò tóngyī hǎojǐng
nỉ sư phẩu p'ái hoái cua thúng i hảo chỉnh
Liệu chăng em cũng từng lượn chung một cảnh đẹp

目光在玫瑰园偶然途经
mùguāng zài méi·gui yuán ǒurán tú jīng
mu quang chai mấy quây doén ǒu rán thú chinh
Ánh mắt vô tình lướt qua vườn hoa hồng

只是到暮色降临
zhǐshì dào mùsè jiànglín
chử sư tao mu xưa cheng lín
Chỉ là đến khi cảnh chiều buông xuống

才失落离去
cái shīluò lí qù
trái sư lua lí truy
Mới lạc lõng rời đi

谈天说地唯独对爱只字不提
tántiānshuōdì wěi dú duì ài zhǐ zì bù tí
thán then sua ti uẩy tú tuây ai chử chư pu thí
Nói đất nói trời duy chẳng đề cập một chữ yêu

百般逢迎唯独对我避之不及
bǎibān féngyíng wěi dú duì wǒ bì zhī bùjiì
pải pan phấng ính uẩy tú tuây ủa pi chư pu chí
Xu nịnh trăm điều duy có né tránh mỗi em

是我庸人自扰却从不看清
shì wǒ yōngrénzìrǎo què cóng bù kàn qīng
sư ủa dung rấn chư rảo truê trúng pu khan tring
Là em tự chuốc muộn phiền lại luôn chẳng nhìn rõ

被局限在所谓朋友关系
bèi júxiàn zài suǒwèi péng·you guānxì
pây chúy xen chai xủa uây p'ấng dẩu quan xi
Bị giới hạn trong cái gọi quan hệ bạn bè

千万次里哪怕有过一次甘心
qiānwàn cì lǐ nǎpà yǒu guò yī cì gānxīn
tren oan trư lỉ nả p'a dẩu cua i trư can xin
Trong muôn vạn lần dù là từng có một lần cam tâm

不做爱人哪怕就捧做知己
bù zuò'ài rén nǎpà jiù pěng zuò zhījǐ
pu chua ai rấn nả p'a chiêu p'ẩng chua chư chỉ
Không làm người yêu dù cho coi làm tri kỷ

也好过卑微的权利
yě hǎoguò bēiwēi de quánlì
dể hảo cua pây uây tơ troén li
Cũng tốt hơn là quyền lợi hèn mọn

泛泛之交的定义
fànfàn zhī jiāo de dìngyì
phan phan chư cheo tơ ting i
Định nghĩa rằng quen biết sơ sơ

谈天说地唯独对爱只字不提
tántiānshuōdì wěi dú duì ài zhǐ zì bù tí
thán then sua ti uẩy tú tuây ai chử chư pu thí
Nói đất nói trời duy chẳng đề cập một chữ yêu

百般逢迎唯独对我避之不及
bǎibān féngyíng wěi dú duì wǒ bì zhī bùjiì
pải pan phấng ính uẩy tú tuây ủa pi chư pu chí
Xu nịnh trăm điều duy có né tránh mỗi em

是我庸人自扰却从不看清
shì wǒ yōngrénzìrǎo què cóng bù kàn qīng
sư ủa dung rấn chư rảo truê trúng pu khan tring
Là em tự chuốc muộn phiền lại luôn chẳng nhìn rõ

被局限在所谓朋友关系
bèi júxiàn zài suǒwèi péng·you guānxì
pây chúy xen chai xủa uây p'ấng dẩu quan xi
Bị giới hạn trong cái gọi quan hệ bạn bè

千万次里哪怕有过一次甘心
qiānwàn cì lǐ nǎpà yǒu guò yī cì gānxīn
tren oan trư lỉ nả p'a dẩu cua i trư can xin
Trong muôn vạn lần dù là từng có một lần cam tâm

不做爱人哪怕就捧做知己
bù zuò'ài rén nǎpà jiù pěng zuò zhījǐ
pu chua ai rấn nả p'a chiêu p'ẩng chua chư chỉ
Không làm người yêu dù cho coi làm tri kỷ

也好过卑微的权利
yě hǎoguò bēiwēi de quánlì
dể hảo cua pây uây tơ troén li
Cũng tốt hơn là quyền lợi hèn mọn

泛泛之交的定义
fànfàn zhī jiāo de dìngyì
phan phan chư cheo tơ ting i
Định nghĩa rằng quen biết sơ sơ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Khi - Lam Bảo Hinh (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách Anh Không Xứng - Yên (Hứa Giai Yên)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách Anh Không Xứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngây Ngô Tham Cầu - Dã Khả, Bá Đạt Boda

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngây Ngô Tham Cầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh - Vương Nhị Lãng (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt Chiêu - Trương Thúc Công emo Liễu (COVER)

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt Chiêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chắp Lại Hồi Ức Cho Anh - Tô Tinh Tiệp

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chắp Lại Hồi Ức Cho Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngang Qua - Tô Tinh Tiệp

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngang Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đợi Được – ycccc

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đợi Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dũng Khí (Bản Kiên Định) - Tiểu A Thất (COVER)

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dũng Khí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xin Lỗi Em Từ Bỏ - Đại Địch-Lư Nhất Địch

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xin Lỗi Em Từ Bỏ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa