Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

Lời bài hát Bắt Đầu Hiểu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

相信你只是怕伤害我
xiāngxìn nǐ zhǐshì pà shānghài wǒ
xeng xin nỉ chử sư p'a sang hai ủa
Tin rằng anh chỉ là sợ tổn thương em 

不是骗我
bù·shi piàn wǒ
pu sư p'en ủa
Không phải lừa em 

很爱过谁会舍得
hěn ài guò shuí huì shě·de
hẩn ai cua suấy huây sửa tứa
Từng rất yêu ai lại nỡ 

把我的梦摇醒了
bǎ wǒ de mèng yáo xǐng le
pả ủa tơ mâng dáo xỉnh lơ
Lay tỉnh giấc mộng của em 

宣布幸福不会来了
xuānbù xìngfú bù huì lái le
xoen pu xing phú pu huây lái lơ
Tuyên bố hạnh phúc sẽ không đến nữa 

用心酸微笑去原谅了
yòngxīn suān wēixiào qù yuánliàng le
dung xin xoan uây xeo truy doén leng lơ
Dùng nụ cười xót xa về tha thứ rồi

也翻越了
yě fānyuè le
dể phan duê lơ
Cũng vượt qua rồi 

有昨天还是好的
yǒu zuótiān hái·shi hǎo de
dẩu chúa then hái sư hảo tơ
Có hôm qua vẫn là một điều tốt 

但明天是自己的
dàn míngtiān shì zìjǐ de
tan mính then sư chư chỉ tơ
Nhưng ngày mai là của chính mình 

开始懂了
kāishǐ dǒng le
khai sử tủng lơ
Bắt đầu hiểu ra 

快乐是选择
kuàilè shì xuǎnzé
khoai lưa sư xoẻn chứa
Hạnh phúc là chọn lựa 

我竟然没有调头
wǒ jìngrán méi·yǒu diàotoìu
ủa ching rán mấy dẩu teo thấu
Ấy mà em chẳng hề quay đầu 

最残忍那一刻
zuì cánrěn nà yīkè
chuây trán rẩn na i khưa
Khoảnh khắc tàn nhẫn nhát ấy 

静静看你走
jìng jìng kàn nǐ zǒu
ching ching khan nỉ chẩu
Lặng lẽ nhìn anh đi 

一点都不像我
yī diǎn dōu bù xiàng wǒ
i tẻn tâu pu xeng ủa
Chẳng giống em chút nào 

原来人会变得温柔
yuánlái rén huì biàn dé wēnróu
doén lái rấn huây pen tứa uân rấu
Thì ra con người sẽ trở nên dịu dàng 

是透彻的懂了
shì tòuchè de dǒng le
sư thâu trưa tơ tủng lơ
Là hiểu thấu triệt để cả rồi

爱情是流动的不由人的
àiqíng shì liúdòng de bù yóu rén de
ai trính sư liếu tung tơ pu dấu rấn tơ
Tình yêu nó lưu động không do con người quyết 

何必激动着要理由
hébì jīdòng zhe yào lǐyóu
hứa pi chi tung chưa dao lỉ dấu
Việc gì kích động đòi hỏi lý do 

相信你只是怕伤害我
xiāngxìn nǐ zhǐshì pà shānghài wǒ
xeng xin nỉ chử sư p'a sang hai ủa
Tin rằng anh chỉ là sợ tổn thương em 

不是骗我
bù·shi piàn wǒ
pu sư p'en ủa
Không phải lừa em 

很爱过谁会舍得
hěn ài guò shuí huì shě·de
hẩn ai cua suấy huây sửa tứa
Từng rất yêu ai lại nỡ 

把我的梦摇醒了
bǎ wǒ de mèng yáo xǐng le
pả ủa tơ mâng dáo xỉnh lơ
Lay tỉnh giấc mộng của em 

宣布幸福不会来了
xuānbù xìngfú bù huì lái le
xoen pu xing phú pu huây lái lơ
Tuyên bố hạnh phúc sẽ không đến nữa 

用心酸微笑去原谅了
yòngxīn suān wēixiào qù yuánliàng le
dung xin xoan uây xeo truy doén leng lơ
Dùng nụ cười xót xa về tha thứ rồi

也翻越了
yě fānyuè le
dể phan duê lơ
Cũng vượt qua rồi 

有昨天还是好的
yǒu zuótiān hái·shi hǎo de
dẩu chúa then hái sư hảo tơ
Có hôm qua vẫn là một điều tốt 

但明天是自己的
dàn míngtiān shì zìjǐ de
tan mính then sư chư chỉ tơ
Nhưng ngày mai là của chính mình 

开始懂了
kāishǐ dǒng le
khai sử tủng lơ
Bắt đầu hiểu ra 

快乐是选择
kuàilè shì xuǎnzé
khoai lưa sư xoẻn chứa
Hạnh phúc là chọn lựa 

我竟然没有调头
wǒ jìngrán méi·yǒu diàotoìu
ủa ching rán mấy dẩu teo thấu
Ấy mà em chẳng hề quay đầu 

最残忍那一刻
zuì cánrěn nà yīkè
chuây trán rẩn na i khưa
Khoảnh khắc tàn nhẫn nhát ấy 

静静看你走
jìng jìng kàn nǐ zǒu
ching ching khan nỉ chẩu
Lặng lẽ nhìn anh đi 

一点都不像我
yī diǎn dōu bù xiàng wǒ
i tẻn tâu pu xeng ủa
Chẳng giống em chút nào 

原来人会变得温柔
yuánlái rén huì biàn dé wēnróu
doén lái rấn huây pen tứa uân rấu
Thì ra con người sẽ trở nên dịu dàng 

是透彻的懂了
shì tòuchè de dǒng le
sư thâu trưa tơ tủng lơ
Là hiểu thấu triệt để cả rồi

爱情是流动的不由人的
àiqíng shì liúdòng de bù yóu rén de
ai trính sư liếu tung tơ pu dấu rấn tơ
Tình yêu nó lưu động không do con người quyết 

何必激动着要理由
hébì jīdòng zhe yào lǐyóu
hứa pi chi tung chưa dao lỉ dấu
Việc gì kích động đòi hỏi lý do

相信你只是怕伤害我
xiāngxìn nǐ zhǐshì pà shānghài wǒ
xeng xin nỉ chử sư p'a sang hai ủa
Tin rằng anh chỉ là sợ tổn thương em 

不是骗我
bù·shi piàn wǒ
pu sư p'en ủa
Không phải lừa em 

很爱过谁会舍得
hěn ài guò shuí huì shě·de
hẩn ai cua suấy huây sửa tứa
Từng rất yêu ai lại nỡ 

把我的梦摇醒了
bǎ wǒ de mèng yáo xǐng le
pả ủa tơ mâng dáo xỉnh lơ
Lay tỉnh giấc mộng của em 

宣布幸福不会来了
xuānbù xìngfú bù huì lái le
xoen pu xing phú pu huây lái lơ
Tuyên bố hạnh phúc sẽ không đến nữa 

用心酸微笑去原谅了
yòngxīn suān wēixiào qù yuánliàng le
dung xin xoan uây xeo truy doén leng lơ
Dùng nụ cười xót xa về tha thứ rồi

也翻越了
yě fānyuè le
dể phan duê lơ
Cũng vượt qua rồi 

有昨天还是好的
yǒu zuótiān hái·shi hǎo de
dẩu chúa then hái sư hảo tơ
Có hôm qua vẫn là một điều tốt 

但明天是自己的
dàn míngtiān shì zìjǐ de
tan mính then sư chư chỉ tơ
Nhưng ngày mai là của chính mình 

开始懂了
kāishǐ dǒng le
khai sử tủng lơ
Bắt đầu hiểu ra 

快乐是选择
kuàilè shì xuǎnzé
khoai lưa sư xoẻn chứa
Hạnh phúc là chọn lựa
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bài Ca Phi Phàm - Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bài Ca Phi Phàm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Ắng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đường Tình Cảm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Xa Lạ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa