Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

Lời bài hát Đợi Gió Đến tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

习惯把灯光调柔软
xíguān bǎ dēngguāng diào róuruǎn
xí quan pả tâng quang teo rấu roản
Quen chỉnh ánh đèn cho trông mềm mại 

和自己一起渡过这夜晚
hé zìjǐ yīqǐ dù guò zhè yèwǎn
hứa chư chỉ i trỉ tu cua chưa dê oản
Cùng chính mình vượt qua đêm này

直到心内的不安逐渐归于平淡
zhídào xīn nèi de bù'ān zhújiàn guīyú píngdàn
chứ tao xin nây tơ pu an chú chen quây úy p'ính tan
Tới khi bất an trong lòng dần trở nên bình thường 

嘴角翘着欣然自然简单
zuǐjiǎo qiāo zhe xīnrán zìrán jiǎndān
chuẩy chẻo treo chưa xin rán chư rán chẻn tan
Khóe môi cong lên, vui vẻ tự nhiên giản đơn

天台的风让谁不迷乱
tiān tái de fēng ràng shuí bù mí luàn
then thái tơ phâng rang suấy pu mí loan
Gió trên sân thượng khiến ai không hoang mang 

和夜空一起数时光荏苒
hé yè kōng yīqǐ shǔ shíguāng rěnrǎn
hứa dê khung i trỉ sủ sứ quang rẩn rản
Cùng màn đêm đếm thời gian dần trôi 

直到心内的期许随着微风飘远
zhídào xīn nèi de qīxǔ suí zhe wēi fēng piāo yuǎn
chứ tao xin nây tơ tri xủy xuấy chưa uây phâng p'eo doẻn
Tới khi kỳ vọng trong lòng theo gió nhẹ bay xa 

仰起骄傲面对疲倦
yǎng qǐ jiāo'ào miàn duì píjuàn
dảng trỉ cheo ao men tuây p'í choen
Trỗi dậy kiêu ngạo đi đối mặt với mệt nhọc 

等风来我在
děng fēng lái wǒ zài
tẩng phâng lái ủa chai
Đợi gió đến tôi đang 

徐徐回望中不停取暖
xúxú huí wàng zhōng bùtíng qǔnuǎn
xúy xúy huấy oang chung pu thính trủy noản
Không ngừng sưởi ấm trong lúc chầm chậm nhìn lại 

唏嘘着那么多的爱与被爱
xīxū zhe nà·me duō de ài yǔ bèi ài
xi xuy chưa na mơ tua tơ ai ủy pây ai
Cảm khái trong biết bao yêu với được yêu ấy 

总有平淡总有波澜
zǒng yǒu píngdàn zǒng yǒu bōlán
chủng dẩu p'ính tan chủng dẩu pua lán
Luôn có bình thường luôn có sóng lớn 

等风来未来
děng fēng lái wèilái
tẩng phâng lái uây lái
Đợi gió đến tương lai 

一旦错过就消失不再
yīdàn cuòguò jiù xiāoshì bù zài
i tan trua cua chiêu xeo sư pu chai
Một khi bỏ lỡ thì sẽ biến mất không còn 

有人回来了有人正在离开
yǒu rén huílái le yǒu rén zhèngzài líkāi
dẩu rấn huấy lái lơ dẩu rấn châng chai lí khai
Có người quay lại rồi có người đang rời đi 

谁在梦中从容醒来
shuí zài mèng zhōng cōngróng xǐng lái
suấy chai mâng chung trúng rúng xỉnh lái
Ai ung dung tỉnh lại từ trong giấc mộng 

太多悲伤喜事一瞬间
tài duō bēishāng xǐshì yīshùn jiàn
thai tua pây sang xỉ sư i suân chen
Quá nhiều chuyện buồn vui chỉ là thoáng qua 

太多人们总是看不穿
tài duō rén·men zǒngshì kàn bù chuān
thai tua rấn mân chủng sư khan pu troan
Song quá nhiều người chẳng thể nhìn thấu

直到心内平淡逐渐变的温暖
zhídào xīn nèi píngdàn zhújiàn biàn de wēnnuǎn
chứ tao xin nây p'ính tan chú chen pen tơ uân noản
Tới khi lòng về lại bình thường dần trở nên ấm áp 

嘴角翘着欣然自然简单
zuǐjiǎo qiāo zhe xīnrán zìrán jiǎndān
chuẩy chẻo treo chưa xin rán chư rán chẻn tan
Khóe môi cong lên, vui vẻ tự nhiên giản đơn 

天台的风让谁不迷乱
tiān tái de fēng ràng shuí bù mí luàn
then thái tơ phâng rang suấy pu mí loan
Gió trên sân thượng khiến ai không hoang mang

和自己一起数时光荏苒
hé zìjǐ yīqǐ shǔ shíguāng rěnrǎn
hứa chư chỉ i trỉ sủ sứ quang rẩn rản
Cùng chính mình đếm thời gian dần trôi

直到心内的期许随着微风飘远
zhídào xīn nèi de qīxǔ suí zhe wēi fēng piāo yuǎn
chứ tao xin nây tơ tri xủy xuấy chưa uây phâng p'eo doẻn
Tới khi kỳ vọng trong lòng theo gió nhẹ bay xa 

仰起骄傲面对疲倦
yǎng qǐ jiāo'ào miàn duì píjuàn
dảng trỉ cheo ao men tuây p'í choen
Trỗi dậy kiêu ngạo đi đối mặt với mệt nhọc 

等风来我在
děng fēng lái wǒ zài
tẩng phâng lái ủa chai
Đợi gió đến tôi đang 

徐徐回望中不停取暖
xúxú huí wàng zhōng bùtíng qǔnuǎn
xúy xúy huấy oang chung pu thính trủy noản
Không ngừng sưởi ấm trong lúc chầm chậm nhìn lại 

唏嘘着那么多的爱与被爱
xīxū zhe nà·me duō de ài yǔ bèi ài
xi xuy chưa na mơ tua tơ ai ủy pây ai
Cảm khái trong biết bao yêu với được yêu ấy 

总有平淡总有波澜
zǒng yǒu píngdàn zǒng yǒu bōlán
chủng dẩu p'ính tan chủng dẩu pua lán
Luôn có bình thường luôn có sóng lớn 

等风来未来
děng fēng lái wèilái
tẩng phâng lái uây lái
Đợi gió đến tương lai 

一旦错过就消失不再
yīdàn cuòguò jiù xiāoshì bù zài
i tan trua cua chiêu xeo sư pu chai
Một khi bỏ lỡ thì sẽ biến mất không còn 

有人回来了有人正在离开
yǒu rén huílái le yǒu rén zhèngzài líkāi
dẩu rấn huấy lái lơ dẩu rấn châng chai lí khai
Có người quay lại rồi có người đang rời đi 

谁在梦中从容醒来
shuí zài mèng zhōng cōngróng xǐng lái
suấy chai mâng chung trúng rúng xỉnh lái
Ai ung dung tỉnh lại từ trong giấc mộng

等风来我在
děng fēng lái wǒ zài
tẩng phâng lái ủa chai
Đợi gió đến tôi đang 

徐徐回望中不停取暖
xúxú huí wàng zhōng bùtíng qǔnuǎn
xúy xúy huấy oang chung pu thính trủy noản
Không ngừng sưởi ấm trong lúc chầm chậm nhìn lại 

唏嘘着那么多的爱与被爱
xīxū zhe nà·me duō de ài yǔ bèi ài
xi xuy chưa na mơ tua tơ ai ủy pây ai
Cảm khái trong biết bao yêu với được yêu ấy 

总有平淡总有波澜
zǒng yǒu píngdàn zǒng yǒu bōlán
chủng dẩu p'ính tan chủng dẩu pua lán
Luôn có bình thường luôn có sóng lớn 

等风来未来
děng fēng lái wèilái
tẩng phâng lái uây lái
Đợi gió đến tương lai 

一旦错过就消失不再
yīdàn cuòguò jiù xiāoshì bù zài
i tan trua cua chiêu xeo sư pu chai
Một khi bỏ lỡ thì sẽ biến mất không còn 

有人回来了有人正在离开
yǒu rén huílái le yǒu rén zhèngzài líkāi
dẩu rấn huấy lái lơ dẩu rấn châng chai lí khai
Có người quay lại rồi có người đang rời đi

梦里梦外总有精彩
mèng lǐ mèng wài zǒng yǒu jīngcǎi
mâng lỉ mâng oai chủng dẩu ching trải
Trong mộng ngoài mộng luôn có điều tuyệt vời
 

 • Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bài Ca Phi Phàm - Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bài Ca Phi Phàm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Ắng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đường Tình Cảm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Xa Lạ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa