Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

13/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Đường Tình Cảm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

Lời bài hát Đường Tình Cảm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

时间仿佛定格在那一个时刻
shíjiān fǎngfú dìnggé zài nà yī gè shíkè
sứ chen phảng phú ting cứa chai na i cưa sứ khưa
Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc ấy

你终于还是说了那句不适合
nǐ zhōngyú hái·shi shuō le nà jù bùshì hé
nỉ chung úy hái sư sua lơ na chuy pu sư hứa
Cuối cùng anh vẫn là nói ra câu không thích hợp đó

我们反覆消磨反覆的在牵扯
wǒ·men fǎn fù xiāomó fǎn fù de zài qiānchě
ủa mân phản phu xeo múa phản phu tơ chai tren trửa
Mình không ngừng làm nhau hao mòn không ngừng dây dưa chẳng dứt

伤痕在叠加无法愈合
shānghén zài diéjiā wúfǎ yùhé
sang hấn chai tía che ú phả uy hứa
Vết thương đang chồng chất chẳng thể lành lại

我被剥夺了爱你的资格
wǒ bèi bōduó le ài nǐ de zīgé
ủa pây pua túa lơ ai nỉ tơ chư cứa
Em bị tước bỏ tư cách yêu anh

你却能左右我悲伤和快乐
nǐ què néng zuǒyòu wǒ bēishāng hé kuàilè
nỉ truê nấng chủa dâu ủa pây sang hứa khoai lưa
Anh lại có thể thao túng buồn phiền với vui vẻ của em 

可能承诺太多变成负荷
kěnéng chéngnuò tài duōbiàn chéng fùhè
khửa nấng trấng nua thai tua pen trấng phu hưa
Có lẽ hứa hẹn quá nhiều biến thành gánh nặng

我们都爱到南辕北辙
wǒ·men dōu ài dào nányuánběizhé
ủa mân tâu ai tao nán doén pẩy chứa
Mình đều yêu đến nước nghĩ một đường làm một nẻo

感情线兜兜转转
gǎnqíng xiàn dōu·dou zhuǎn zhuǎn
cản trính xen tâu tâu choản choản
Đường tình cảm vòng vòng quanh quanh

曲曲折折牵不住你我
qǔ qūzhé zhé qiān bù zhù nǐ wǒ
trủy truy chứa chứa tren pu chu nỉ ủa
Ngoằn ngoằn nghèo nghèo không móc nối được hai ta

你的沉默对我是最最狠的冷落
nǐ de chénmò duì wǒ shì zuì zuì hěn de lěngluò
nỉ tơ trấn mua tuây ủa sư chuây chuây hẩn tơ lẩng lua
Trầm lặng của anh là lạnh nhạt tàn nhẫn nhất với em 

有万般不舍却还是要错过
yǒu wànbān bù shě què hái·shi yào cuòguò
dẩu oan pan pu sửa truê hái sư dao trua cua
Có muôn vàn luyến lưu lại vẫn là phải bỏ lỡ

你的眼神早熄灭了爱火
nǐ de yǎnshén zǎo xīmiè le ài huǒ
nỉ tơ dẻn sấn chảo xi mia lơ ai hủa
Trong ánh mắ anh sớm đã dập tắt lửa tình

感情线拉拉扯扯
gǎnqíng xiàn lālāchěchě
cản trính xen la la trửa trửa
Đường tình cảm cù cưa cù nhằng

分分合合再没有如果
fēn fēn hé hé zài méi·yǒu rúguǒ
phân phân hứa hứa chai mấy dẩu rú của
Phân phân hợp hợp không còn có nếu như

也许分开对我们都是一种解脱
yěxǔ fēnkāi duì wǒ·men dōu shì yī zhǒng jiětuō
dể xủy phân khai tuây ủa mân tâu sư i chủng chỉa thua
Có lẽ tách chia là một kiểu giải thoát với cả hai ta

两颗心炽热爱变成了枷锁
liǎng kē xīn chìrè ài biànchéng le jiāsuǒ
lẻng khưa xin trư rưa ai pen trấng lơ che xủa
Hai con tim nồng nhiệt yêu biến thành gông cùm

我成全你最后的选择
wǒ chéngquán nǐ zuìhòu de xuǎnzé
ủa trấng troén nỉ chuây hâu tơ xoẻn chứa
Em tách thành cho chọn lựa sau cùng của anh

我被剥夺了爱你的资格
wǒ bèi bōduó le ài nǐ de zīgé
ủa pây pua túa lơ ai nỉ tơ chư cứa
Em bị tước bỏ tư cách yêu anh

你却能左右我悲伤和快乐
nǐ què néng zuǒyòu wǒ bēishāng hé kuàilè
nỉ truê nấng chủa dâu ủa pây sang hứa khoai lưa
Anh lại có thể thao túng buồn phiền với vui vẻ của em 

可能承诺太多变成负荷
kěnéng chéngnuò tài duōbiàn chéng fùhè
khửa nấng trấng nua thai tua pen trấng phu hưa
Có lẽ hứa hẹn quá nhiều biến thành gánh nặng

我们都爱到南辕北辙
wǒ·men dōu ài dào nányuánběizhé
ủa mân tâu ai tao nán doén pẩy chứa
Mình đều yêu đến nước nghĩ một đường làm một nẻo

感情线兜兜转转
gǎnqíng xiàn dōu·dou zhuǎn zhuǎn
cản trính xen tâu tâu choản choản
Đường tình cảm vòng vòng quanh quanh

曲曲折折牵不住你我
qǔ qūzhé zhé qiān bù zhù nǐ wǒ
trủy truy chứa chứa tren pu chu nỉ ủa
Ngoằn ngoằn nghèo nghèo không móc nối được hai ta

你的沉默对我是最最狠的冷落
nǐ de chénmò duì wǒ shì zuì zuì hěn de lěngluò
nỉ tơ trấn mua tuây ủa sư chuây chuây hẩn tơ lẩng lua
Trầm lặng của anh là lạnh nhạt tàn nhẫn nhất với em 

有万般不舍却还是要错过
yǒu wànbān bù shě què hái·shi yào cuòguò
dẩu oan pan pu sửa truê hái sư dao trua cua
Có muôn vàn luyến lưu lại vẫn là phải bỏ lỡ

你的眼神早熄灭了爱火
nǐ de yǎnshén zǎo xīmiè le ài huǒ
nỉ tơ dẻn sấn chảo xi mia lơ ai hủa
Trong ánh mắ anh sớm đã dập tắt lửa tình

感情线拉拉扯扯
gǎnqíng xiàn lālāchěchě
cản trính xen la la trửa trửa
Đường tình cảm cù cưa cù nhằng

分分合合再没有如果
fēn fēn hé hé zài méi·yǒu rúguǒ
phân phân hứa hứa chai mấy dẩu rú của
Phân phân hợp hợp không còn có nếu như

也许分开对我们都是一种解脱
yěxǔ fēnkāi duì wǒ·men dōu shì yī zhǒng jiětuō
dể xủy phân khai tuây ủa mân tâu sư i chủng chỉa thua
Có lẽ tách chia là một kiểu giải thoát với cả hai ta

两颗心炽热爱变成了枷锁
liǎng kē xīn chìrè ài biànchéng le jiāsuǒ
lẻng khưa xin trư rưa ai pen trấng lơ che xủa
Hai con tim nồng nhiệt yêu biến thành gông cùm

我成全你最后的选择
wǒ chéngquán nǐ zuìhòu de xuǎnzé
ủa trấng troén nỉ chuây hâu tơ xoẻn chứa
Em tách thành cho chọn lựa sau cùng của anh

感情线兜兜转转
gǎnqíng xiàn dōu·dou zhuǎn zhuǎn
cản trính xen tâu tâu choản choản
Đường tình cảm vòng vòng quanh quanh

曲曲折折牵不住你我
qǔ qūzhé zhé qiān bù zhù nǐ wǒ
trủy truy chứa chứa tren pu chu nỉ ủa
Ngoằn ngoằn nghèo nghèo không móc nối được hai ta

你的沉默对我是最最狠的冷落
nǐ de chénmò duì wǒ shì zuì zuì hěn de lěngluò
nỉ tơ trấn mua tuây ủa sư chuây chuây hẩn tơ lẩng lua
Trầm lặng của anh là lạnh nhạt tàn nhẫn nhất với em 

有万般不舍却还是要错过
yǒu wànbān bù shě què hái·shi yào cuòguò
dẩu oan pan pu sửa truê hái sư dao trua cua
Có muôn vàn luyến lưu lại vẫn là phải bỏ lỡ

你的眼神早熄灭了爱火
nǐ de yǎnshén zǎo xīmiè le ài huǒ
nỉ tơ dẻn sấn chảo xi mia lơ ai hủa
Trong ánh mắ anh sớm đã dập tắt lửa tình

感情线拉拉扯扯
gǎnqíng xiàn lālāchěchě
cản trính xen la la trửa trửa
Đường tình cảm cù cưa cù nhằng

分分合合再没有如果
fēn fēn hé hé zài méi·yǒu rúguǒ
phân phân hứa hứa chai mấy dẩu rú của
Phân phân hợp hợp không còn có nếu như

也许分开对我们都是一种解脱
yěxǔ fēnkāi duì wǒ·men dōu shì yī zhǒng jiětuō
dể xủy phân khai tuây ủa mân tâu sư i chủng chỉa thua
Có lẽ tách chia là một kiểu giải thoát với cả hai ta

两颗心炽热爱变成了枷锁
liǎng kē xīn chìrè ài biànchéng le jiāsuǒ
lẻng khưa xin trư rưa ai pen trấng lơ che xủa
Hai con tim nồng nhiệt yêu biến thành gông cùm

我成全你最后的选择
wǒ chéngquán nǐ zuìhòu de xuǎnzé
ủa trấng troén nỉ chuây hâu tơ xoẻn chứa
Em tách thành cho chọn lựa sau cùng của anh
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Xa Lạ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Muôn Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vị Trí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây Cung Bị Quên Lãng - Ngô Đồng Vickie

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây Cung Bị Quên Lãng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam Quốc Luyến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mùa Hạ - YangYang (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tàu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa