Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

Lời bài hát Lực Hút Energy tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

来自冥冥中的吸引
lái zì míng míng zhōng de xīyǐn
lái chư mính mính chung tơ xi ỉn
Sự thu hút đến từ thế giới bí ẩn 

预言碰撞出火花
yùyán pèngzhuàng chū huǒhuā
uy dén p'âng choang tru hủa hoa
Mang theo lời tiên đóa va chạm ra tia lửa

注定相遇的宿命
zhùdìng xiāng yù de sù mìng
chu ting xeng uy tơ xu ming
Định mệnh định sẵn sẽ gặp gỡ 

即将石破天惊
jíjiāng shípòtiānjīng
chí cheng sứ p'ua then ching
Rồi sẽ kinh động lòng người 

我抬头但愿你听见
wǒ táitóu dànyuàn nǐ tīngjiàn
ủa thái thấu tan doen nỉ thing chen
Em ngẩng đầu chỉ mong anh nghe thấy

前路就一往的无前
qiān lù jiù yī wǎng de wúqián
tren lu chiêu i oảng tơ ú trén
Và thẳng tiến không lùi trên con đường trước mắt

数千万人海中我们能相遇了
shǔ qiānwàn rénhǎi zhōng wǒ·men néng xiāng yù le
sủ tren oan rấn hải chung ủa mân nấng xeng uy lơ
Trong biển người muôn vàn mình có thể gặp nhau rồi

遵循着引力的信念
zūnxún zhe yǐnlì de xìnniàn
chuân xuýn chưa ỉn li tơ xin nen
Vâng theo lòng tin vào lực hút 

而我也自然地闪耀着带上了
ér wǒ yě zìrán de shǎnyào zhe dài shàng le
ớ ủa dể chư rán tơ sản dao chưa tai sang lơ
Mà em cũng tự nhiên mà lấp lánh, mang trên mình 

与生俱来坚定意念
yǔ shēng jū lái jiāndìng yìniàn
ủy sâng chuy lái chen ting i nen
Ý niệm kiên định mà em sinh ra đã có

引力在
yǐnlì zài
ỉn li chai
Lực hút đang

Dadada
DA DA DA
DA DA DA

向未来
xiàng wèilái
xeng uây lái
Hướng về tương lai 

Dadada
DA DA DA
DA DA DA

引力在
yǐnlì zài
ỉn li chai
Lực hút đang 

Dadada
DA DA DA
DA DA DA

向未来
xiàng wèilái
xeng uây lái
Hướng về tương lai

Dadada
DA DA DA
DA DA DA

细胞分裂的色彩
xìbāo fēnliè de sècǎi
xi pao phân liê tơ xưa trải
Màu sắc của phân bào 

光影覆盖了纯白
guāng yǐng fùgài le chúnbái
quang ỉnh phu cai lơ truấn pái
Sáng với tối che phủ đi trắng tuyền 

另一个我主宰
lìng yī gè wǒ zhǔzǎi
ling i cưa ủa chủ chải
Một cái khác do em chi phối 

引领着期待
yǐnlǐng zhe qīdài
ỉn lỉnh chưa tri tai
Dẫn dắt nỗi kỳ vọng 

我们在相遇的路上
wǒ·men zài xiāng yù de lù·shang
ủa mân chai xeng uy tơ lu sang
Mình đang trên con đường đi đến gặp gỡ 

向彼此最近的未来
xiàng bǐcǐ zuìjìn de wèilái
xeng pỉ trử chuây chin tơ uây lái
Hướng về tương lai gần nhất của đối phương

数千万人海中我们会相遇的
shǔ qiānwàn rénhǎi zhōng wǒ·men huì xiāng yù de
sủ tren oan rấn hải chung ủa mân huây xeng uy tơ
Trong biển người muôn vàn mình sẽ gặp nhau thôi

遵循着引力的信念
zūnxún zhe yǐnlì de xìnniàn
chuân xuýn chưa ỉn li tơ xin nen
Vâng theo lòng tin vào lực hút 

而我也自然地闪耀着带上了
ér wǒ yě zìrán de shǎnyào zhe dài shàng le
ớ ủa dể chư rán tơ sản dao chưa tai sang lơ
Mà em cũng tự nhiên mà lấp lánh, mang trên mình 

与生俱来坚定意念
yǔ shēng jū lái jiāndìng yìniàn
ủy sâng chuy lái chen ting i nen
Ý niệm kiên định mà em sinh ra đã có

引力在
yǐnlì zài
ỉn li chai
Lực hút đang

Dadada
DA DA DA
DA DA DA

向未来
xiàng wèilái
xeng uây lái
Hướng về tương lai 

Dadada
DA DA DA
DA DA DA

引力在
yǐnlì zài
ỉn li chai
Lực hút đang 

Dadada
DA DA DA
DA DA DA

向未来
xiàng wèilái
xeng uây lái
Hướng về tương lai

Dadada
DA DA DA
DA DA DA
 

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bài Ca Phi Phàm - Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bài Ca Phi Phàm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Ắng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đường Tình Cảm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Xa Lạ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Muôn Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa