Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

Lời bài hát Chuyện Cũ Cho Qua tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

苍狗瞬如海鸥云的方向都被风带走
cāng gǒu shùn rú hǎiōu yún de fāngxiàng dōu bèi fēng dài zǒu
trang cẩu suân rú hải ōu uýn tơ phang xeng tâu pây phâng tai chẩu
Tựa chú chó song thoắt lại như hải âu phương hướng của mấy đều là bị gió đưa đi

而你的心像一座迷宫
ér nǐ de xīn xiàng yī zuò mí gōng
ớ nỉ tơ xin xeng i chua mí cung
Mà con tim anh như một tòa mê cung

我兜兜转转还是到出口
wǒ dōu·dou zhuǎn zhuǎn hái·shi dào chūkǒu
ủa tâu tâu choản choản hái sư tao tru khẩu
Em vòng quanh mãi vẫn là đi đến lối ra

都说倔强的人本该是悬崖上的花朵
dōu shuō juéjiàng de rén běngāi shì xuányá shàng de huāduǒ
tâu sua chuế cheng tơ rấn pẩn cai sư xoén dá sang tơ hoa tủa
Đều nói người quật cường vốn phải là bông hoa trên vách núi 

而我为你轻易低下了头
ér wǒ wèi nǐ qīng·yì dīxià le tóu
ớ ủa uây nỉ tring i ti xe lơ thấu
Mà em dễ dàng cúi đầu xuống vì anh 

却摆不脱凋谢的结果
què bǎi bù tuō diāoxiè de jiēguǒ
truê pải pu thua teo xia tơ chia của
Lại chẳng thoát được kết quả héo tàn

最怕转身之后
zuì pà zhuǎnshēn zhīhòu
chuây p'a choản sân chư hâu
Sợ nhất sau khi quay người 

你不再是你我依然是我
nǐ bù zài shì nǐ wǒ yīrán shì wǒ
nỉ pu chai sư nỉ ủa i rán sư ủa
Anh không còn là anh mà em vẫn là em 

不能给你你要的自由
bùnéng gěi nǐ nǐ yào de zìyóu
pu nấng cẩy nỉ nỉ dao tơ chư dấu
Không thể cho anh tự do mà anh cần

我们从陌路相逢到后来暧昧不休
wǒ·men cóng mòlù xiāngféng dào hòulái àimèi bùxiū
ủa mân trúng mua lu xeng phấng tao hâu lái ai mây pu xiêu
Mình gặp nhau lúc là người lạ tới sau này mập mờ chẳng thôi 

从对你有所保留到对你热情如火
cóng duì nǐ yǒu suǒ bǎoliú dào duì nǐ rèqíng rú huǒ
trúng tuây nỉ dẩu xủa pảo liếu tao tuây nỉ rưa trính rú hủa
Từ có chút phòng bị tới nhiệt tình như lửa với anh 

你给的承诺像一场梦
nǐ gěi de chéngnuò xiàng yī chǎng mèng
nỉ cẩy tơ trấng nua xeng i trảng mâng
Hứa hẹn anh trao tựa một giấc mộng 

梦里只有我自己还在感动
mèng lǐ zhǐyǒu wǒ zìjǐ hái zài gǎndòng
mâng lỉ chử dẩu ủa chư chỉ hái chai cản tung
Trong mộng chỉ có mình em còn đang cảm động

我们从反目成仇到最后化敌为友
wǒ·men cóng fǎnmù chéngchóu dào zuìhòu huà dí wèi yǒu
ủa mân trúng phản mu trấng trấu tao chuây hâu hoa tí uây dẩu
Mình từ trở mặt thành thù tới sau cùng hóa địch thành bạn 

从哭得要死要活到笑着能对你说
cóng kū dé yào sǐ yào huó dào xiào zhe néng duì nǐ shuō
trúng khu tứa dao xử dao húa tao xeo chưa nấng tuây nỉ sua
Từ khóc đến đòi sống đòi chết tới mỉm cười nói với anh

爱过的恨过的不满的不舍的
ài guò de hèn guò de bùmǎn de bù shě de
ai cua tơ hân cua tơ pu mản tơ pu sửa tơ
Mọi người từng yêu từng hận, bất mãn với luyến tiếc 

都既往不咎
dōu jìwǎngbújiù
tâu chi oảng pu chiêu
Đều chuyện cũ cho qua 

最怕转身之后
zuì pà zhuǎnshēn zhīhòu
chuây p'a choản sân chư hâu
Sợ nhất sau khi quay người 

你不再是你我依然是我
nǐ bù zài shì nǐ wǒ yīrán shì wǒ
nỉ pu chai sư nỉ ủa i rán sư ủa
Anh không còn là anh mà em vẫn là em 

不能给你你要的自由
bùnéng gěi nǐ nǐ yào de zìyóu
pu nấng cẩy nỉ nỉ dao tơ chư dấu
Không thể cho anh tự do mà anh cần

我们从陌路相逢到后来暧昧不休
wǒ·men cóng mòlù xiāngféng dào hòulái àimèi bùxiū
ủa mân trúng mua lu xeng phấng tao hâu lái ai mây pu xiêu
Mình gặp nhau lúc là người lạ tới sau này mập mờ chẳng thôi 

从对你有所保留到对你热情如火
cóng duì nǐ yǒu suǒ bǎoliú dào duì nǐ rèqíng rú huǒ
trúng tuây nỉ dẩu xủa pảo liếu tao tuây nỉ rưa trính rú hủa
Từ có chút phòng bị tới nhiệt tình như lửa với anh 

你给的承诺像一场梦
nǐ gěi de chéngnuò xiàng yī chǎng mèng
nỉ cẩy tơ trấng nua xeng i trảng mâng
Hứa hẹn anh trao tựa một giấc mộng 

梦里只有我自己还在感动
mèng lǐ zhǐyǒu wǒ zìjǐ hái zài gǎndòng
mâng lỉ chử dẩu ủa chư chỉ hái chai cản tung
Trong mộng chỉ có mình em còn đang cảm động

我们从反目成仇到最后化敌为友
wǒ·men cóng fǎnmù chéngchóu dào zuìhòu huà dí wèi yǒu
ủa mân trúng phản mu trấng trấu tao chuây hâu hoa tí uây dẩu
Mình từ trở mặt thành thù tới sau cùng hóa địch thành bạn 

从哭得要死要活到笑着能对你说
cóng kū dé yào sǐ yào huó dào xiào zhe néng duì nǐ shuō
trúng khu tứa dao xử dao húa tao xeo chưa nấng tuây nỉ sua
Từ khóc đến đòi sống đòi chết tới mỉm cười nói với anh

爱过的恨过的不满的不舍的
ài guò de hèn guò de bùmǎn de bù shě de
ai cua tơ hân cua tơ pu mản tơ pu sửa tơ
Mọi người từng yêu từng hận, bất mãn với luyến tiếc 

都既往不咎
dōu jìwǎngbújiù
tâu chi oảng pu chiêu
Đều chuyện cũ cho qua 

爱过的恨过的不满的不舍的
ài guò de hèn guò de bùmǎn de bù shě de
ai cua tơ hân cua tơ pu mản tơ pu sửa tơ
Mọi người từng yêu từng hận, bất mãn với luyến tiếc 

都既往不咎
dōu jìwǎngbújiù
tâu chi oảng pu chiêu
Đều chuyện cũ cho qua 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bài Ca Phi Phàm - Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bài Ca Phi Phàm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Ắng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đường Tình Cảm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Xa Lạ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Muôn Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vị Trí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây Cung Bị Quên Lãng - Ngô Đồng Vickie

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây Cung Bị Quên Lãng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa