Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

13/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Im Ắng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

Lời bài hát Im Ắng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

最想要看到是你的微笑
zuì xiǎng yào kàn dào shì nǐ de wēixiào
chuây xẻng dao khan tao sư nỉ tơ uây xeo
Muốn trông thấy nhất là nụ cười của anh

在我的眼中你是最好
zài wǒ de yǎn zhōng nǐ shì zuìhǎo
chai ủa tơ dẻn chung nỉ sư chuây hảo
Trong mắt em anh là tốt nhất

肉麻的调调你不会知道
ròumá de diào·diao nǐ bù huì zhīdào
râu má tơ teo teo nỉ pu huây chư tao
Anh sẽ không biết nhịp điệu sến súa này

我爱的静悄悄
wǒ ài de jìngqiāoqiāo
ủa ai tơ ching treo treo
Em yêu rất chi im ắng

我该怎么往下聊
wǒ gāi zěn·me wǎng xià liáo
ủa cai chẩn mơ oảng xe léo
Em nên nói tiếp thế nào

全都怪我太胆小
quándōu guài wǒ tài dǎn xiǎo
troén tu quai ủa thai tản xẻo
Đều trách em quá nhát gan

只会看着你傻笑
zhǐ huì kàn zhe nǐ shǎxiào
chử huây khan chưa nỉ sả xeo
Chỉ biết nhìn anh cười ngốc nghếch

怎么办才好
zěn·me bàn cái hǎo
chẩn mơ pan trái hảo
Phải làm sao mới được

可我真的没想到
kě wǒ zhēn de méi xiǎng dào
khửa ủa chân tơ mấy xẻng tao
Mà em thật sự chẳng ngờ tới

你把我拥入怀抱
nǐ bǎ wǒ yōng rù huáibào
nỉ pả ủa dung ru hoái pao
Anh ôm em vào trong lòng

世界突然变得好安静
shìjiè tūrán biàn dé hǎo ānjìng
sư chia thu rán pen tứa hảo an ching
Thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh

只剩心跳的声音
zhǐ shèng xīntiào de shēngyīn
chử sâng xin theo tơ sâng in
Chỉ còn thanh âm của nhịp tim 

坚定了我爱你的决心
jiāndìng le wǒ ài nǐ de juéxīn
chen ting lơ ủa ai nỉ tơ chuế xin
Kiên định thêm quyết định yêu anh của em 

此刻你就是唯一
cǐkè nǐ jiùshì wěi yī
trử khưa nỉ chiêu sư uẩy i
Khoảnh khắc này anh chính là duy nhất

世界突然变得好安静
shìjiè tūrán biàn dé hǎo ānjìng
sư chia thu rán pen tứa hảo an ching
Thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh

不敢用力的呼吸
bùgǎn yònglì de hūxī
pu cản dung li tơ hu xi
Không dám gắng sức hô hấp 

因为我害怕这是梦境
yīnwèi wǒ hàipà zhè shì mèngjìng
in uây ủa hai p'a chưa sư mâng ching
Bởi vì em sợ đây là cảnh mộng 

不小心会惊醒
bù xiǎoxīn huì jīngxǐng
pu xẻo xin huây ching xỉnh
Không cẩn thận sẽ choàng tỉnh

最想要看到是你的微笑
zuì xiǎng yào kàn dào shì nǐ de wēixiào
chuây xẻng dao khan tao sư nỉ tơ uây xeo
Muốn trông thấy nhất là nụ cười của anh

在我的眼中你是最好
zài wǒ de yǎn zhōng nǐ shì zuìhǎo
chai ủa tơ dẻn chung nỉ sư chuây hảo
Trong mắt em anh là tốt nhất

肉麻的调调你不会知道
ròumá de diào·diao nǐ bù huì zhīdào
râu má tơ teo teo nỉ pu huây chư tao
Anh sẽ không biết nhịp điệu sến súa này

我爱的静悄悄
wǒ ài de jìngqiāoqiāo
ủa ai tơ ching treo treo
Em yêu rất chi im ắng

我该怎么往下聊
wǒ gāi zěn·me wǎng xià liáo
ủa cai chẩn mơ oảng xe léo
Em nên nói tiếp thế nào

全都怪我太胆小
quándōu guài wǒ tài dǎn xiǎo
troén tu quai ủa thai tản xẻo
Đều trách em quá nhát gan

只会看着你傻笑
zhǐ huì kàn zhe nǐ shǎxiào
chử huây khan chưa nỉ sả xeo
Chỉ biết nhìn anh cười ngốc nghếch

怎么办才好
zěn·me bàn cái hǎo
chẩn mơ pan trái hảo
Phải làm sao mới được

可我真的没想到
kě wǒ zhēn de méi xiǎng dào
khửa ủa chân tơ mấy xẻng tao
Mà em thật sự chẳng ngờ tới

你把我拥入怀抱
nǐ bǎ wǒ yōng rù huáibào
nỉ pả ủa dung ru hoái pao
Anh ôm em vào trong lòng

世界突然变得好安静
shìjiè tūrán biàn dé hǎo ānjìng
sư chia thu rán pen tứa hảo an ching
Thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh

只剩心跳的声音
zhǐ shèng xīntiào de shēngyīn
chử sâng xin theo tơ sâng in
Chỉ còn thanh âm của nhịp tim 

坚定了我爱你的决心
jiāndìng le wǒ ài nǐ de juéxīn
chen ting lơ ủa ai nỉ tơ chuế xin
Kiên định thêm quyết định yêu anh của em 

此刻你就是唯一
cǐkè nǐ jiùshì wěi yī
trử khưa nỉ chiêu sư uẩy i
Khoảnh khắc này anh chính là duy nhất

世界突然变得好安静
shìjiè tūrán biàn dé hǎo ānjìng
sư chia thu rán pen tứa hảo an ching
Thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh

不敢用力的呼吸
bùgǎn yònglì de hūxī
pu cản dung li tơ hu xi
Không dám gắng sức hô hấp 

因为我害怕这是梦境
yīnwèi wǒ hàipà zhè shì mèngjìng
in uây ủa hai p'a chưa sư mâng ching
Bởi vì em sợ đây là cảnh mộng 

不小心会惊醒
bù xiǎoxīn huì jīngxǐng
pu xẻo xin huây ching xỉnh
Không cẩn thận sẽ choàng tỉnh

世界突然变得好安静
shìjiè tūrán biàn dé hǎo ānjìng
sư chia thu rán pen tứa hảo an ching
Thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh

只剩心跳的声音
zhǐ shèng xīntiào de shēngyīn
chử sâng xin theo tơ sâng in
Chỉ còn thanh âm của nhịp tim 

坚定了我爱你的决心
jiāndìng le wǒ ài nǐ de juéxīn
chen ting lơ ủa ai nỉ tơ chuế xin
Kiên định thêm quyết định yêu anh của em 

此刻你就是唯一
cǐkè nǐ jiùshì wěi yī
trử khưa nỉ chiêu sư uẩy i
Khoảnh khắc này anh chính là duy nhất

世界突然变得好安静
shìjiè tūrán biàn dé hǎo ānjìng
sư chia thu rán pen tứa hảo an ching
Thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh

不敢用力的呼吸
bùgǎn yònglì de hūxī
pu cản dung li tơ hu xi
Không dám gắng sức hô hấp 

因为我害怕这是梦境
yīnwèi wǒ hàipà zhè shì mèngjìng
in uây ủa hai p'a chưa sư mâng ching
Bởi vì em sợ đây là cảnh mộng 

不小心会惊醒
bù xiǎoxīn huì jīngxǐng
pu xẻo xin huây ching xỉnh
Không cẩn thận sẽ choàng tỉnh
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đường Tình Cảm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Xa Lạ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Muôn Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vị Trí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây Cung Bị Quên Lãng - Ngô Đồng Vickie

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây Cung Bị Quên Lãng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam Quốc Luyến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mùa Hạ - YangYang (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tàu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa