Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

13/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

Lời bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

难道植物离开阳光
nándào zhíwù líkāi yángguāng
nán tao chứ u lí khai dáng quang
Lẽ nào thực vật rời xa ánh nắng

就不在阴天呼吸
jiù bùzài yīn tiān hūxī
chiêu pu chai in then hu xi
Là không hô hấp trong ngày âm u

难道途中遇上暴雨
nándào tú zhōng yù shàng bàoyǔ
nán tao thú chung uy sang pao ủy
Lẽ nào giữa đường gặp phải mưa lớn

是天空眼泪决堤
shì tiānkōng yǎnlèi jué dī
sư then khung dẻn lây chuế ti
Là nước mắt ông trời vỡ đê

看过你世界的风景
kàn guò nǐ shìjiè de fēngjǐng
khan cua nỉ sư chia tơ phâng chỉnh
Từng thấy phong cảnh trong thế giới anh

贪婪到想要占据
tānlán dào xiǎng yào zhànjù
than lán tao xẻng dao chan chuy
Tham lam đến mức muốn chiếm cứ

就算你会收走我生还的权利
jiùsuàn nǐ huì shōu zǒu wǒ shēnghuán de quánlì
chiêu xoan nỉ huây sâu chẩu ủa sâng hoán tơ troén li
Dù cho anh sẽ lấy đi quyền lợi được sống sót của em 

如果世界末日我能不能打给你
rúguǒ shìjièmòrì wǒ néng bùnéng dǎ gěi nǐ
rú của sư chia mua rư ủa nấng pu nấng tả cẩy nỉ
Nếu như thế giới tận thế em có thể gọi cho anh không

别挂断只有你能消除我恐惧
bié guà duàn zhǐyǒu nǐ néng xiāochú wǒ kǒngjù
pía qua toan chử dẩu nỉ nấng xeo trú ủa khủng chuy
Đừng ngắt máy chỉ anh có thể xóa bỏ sợ hãi lòng em 

地动天摇时就紧紧拥抱在一起
dìdòng tiān yáo shí jiù jǐnjǐn yōngbào zài yīqǐ
ti tung then dáo sứ chiêu chỉn chỉn dung pao chai i trỉ
Lúc trời long đất lở mình ôm chặt lại với nhau 

如果世界末日我怕我会奔向你
rúguǒ shìjièmòrì wǒ pà wǒ huì bēn xiàng nǐ
rú của sư chia mua rư ủa p'a ủa huây pân xeng nỉ
Nếu như thế giới tận thế em sợ em sẽ lao về phía anh

无所谓坍塌的墙壁
wúsuǒwéi tāntā de qiángbì
ú xủa uây than tha tơ tréng pi
Mặc kệ những bức tường sụp đổ

只想听你对我说出那句
zhǐ xiǎng tīng nǐ duì wǒ shuō chū nà jù
chử xẻng thing nỉ tuây ủa sua tru na chuy
Chỉ muốn nghe anh nói với em câu

未来可能也许
wèilái kěnéng yěxǔ
uây lái khửa nấng dể xủy
Tương lai có thể may ra ấy

看过你世界的风景
kàn guò nǐ shìjiè de fēngjǐng
khan cua nỉ sư chia tơ phâng chỉnh
Từng thấy phong cảnh trong thế giới anh

贪婪到想要占据
tānlán dào xiǎng yào zhànjù
than lán tao xẻng dao chan chuy
Tham lam đến mức muốn chiếm cứ

就算你会收走我生还的权利
jiùsuàn nǐ huì shōu zǒu wǒ shēnghuán de quánlì
chiêu xoan nỉ huây sâu chẩu ủa sâng hoán tơ troén li
Dù cho anh sẽ lấy đi quyền lợi được sống sót của em 

如果世界末日我能不能打给你
rúguǒ shìjièmòrì wǒ néng bùnéng dǎ gěi nǐ
rú của sư chia mua rư ủa nấng pu nấng tả cẩy nỉ
Nếu như thế giới tận thế em có thể gọi cho anh không

别挂断只有你能消除我恐惧
bié guà duàn zhǐyǒu nǐ néng xiāochú wǒ kǒngjù
pía qua toan chử dẩu nỉ nấng xeo trú ủa khủng chuy
Đừng ngắt máy chỉ anh có thể xóa bỏ sợ hãi lòng em 

地动天摇时就紧紧拥抱在一起
dìdòng tiān yáo shí jiù jǐnjǐn yōngbào zài yīqǐ
ti tung then dáo sứ chiêu chỉn chỉn dung pao chai i trỉ
Lúc trời long đất lở mình ôm chặt lại với nhau 

如果世界末日我怕我会奔向你
rúguǒ shìjièmòrì wǒ pà wǒ huì bēn xiàng nǐ
rú của sư chia mua rư ủa p'a ủa huây pân xeng nỉ
Nếu như thế giới tận thế em sợ em sẽ lao về phía anh

无所谓坍塌的墙壁
wúsuǒwéi tāntā de qiángbì
ú xủa uây than tha tơ tréng pi
Mặc kệ những bức tường sụp đổ

只想听你对我说出那句
zhǐ xiǎng tīng nǐ duì wǒ shuō chū nà jù
chử xẻng thing nỉ tuây ủa sua tru na chuy
Chỉ muốn nghe anh nói với em câu

未来可能也许
wèilái kěnéng yěxǔ
uây lái khửa nấng dể xủy
Tương lai có thể may ra ấy

为何幻想这出场景悲壮的危机
wèihé huànxiǎng zhè chūchǎng jǐng bēizhuàng de wēijī
uây hứa hoan xẻng chưa tru trảng chỉnh pây choang tơ uây chi
Vì đâu tưởng tượng ra cảnh nguy cơ bi tráng này

祈祷回旋的余地
qídǎo huíxuán de yúdì
trí tảo huấy xoén tơ úy ti
Cầu khấn khoảng trống có thể xoay sở

试探你可不可以
shìtàn nǐ kěbù kěyǐ
sư than nỉ khửa pu khửa ỉ
Thăm dò liệu anh có thể nào

为我返回原地
wèi wǒ fǎnhuí yuán de
uây ủa phản huấy doén tơ
Quay lại chốn cũ vì em hay không

如果世界末日我能不能打给你
rúguǒ shìjièmòrì wǒ néng bùnéng dǎ gěi nǐ
rú của sư chia mua rư ủa nấng pu nấng tả cẩy nỉ
Nếu như thế giới tận thế em có thể gọi cho anh không

别挂断只有你能消除我恐惧
bié guà duàn zhǐyǒu nǐ néng xiāochú wǒ kǒngjù
pía qua toan chử dẩu nỉ nấng xeo trú ủa khủng chuy
Đừng ngắt máy chỉ anh có thể xóa bỏ sợ hãi lòng em 

地动天摇时就紧紧拥抱在一起
dìdòng tiān yáo shí jiù jǐnjǐn yōngbào zài yīqǐ
ti tung then dáo sứ chiêu chỉn chỉn dung pao chai i trỉ
Lúc trời long đất lở mình ôm chặt lại với nhau 

如果世界末日我怕我会奔向你
rúguǒ shìjièmòrì wǒ pà wǒ huì bēn xiàng nǐ
rú của sư chia mua rư ủa p'a ủa huây pân xeng nỉ
Nếu như thế giới tận thế em sợ em sẽ lao về phía anh

无所谓坍塌的墙壁
wúsuǒwéi tāntā de qiángbì
ú xủa uây than tha tơ tréng pi
Mặc kệ những bức tường sụp đổ

只想听你对我说出那句
zhǐ xiǎng tīng nǐ duì wǒ shuō chū nà jù
chử xẻng thing nỉ tuây ủa sua tru na chuy
Chỉ muốn nghe anh nói với em câu

未来可能也许
wèilái kěnéng yěxǔ
uây lái khửa nấng dể xủy
Tương lai có thể may ra ấy
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Ắng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đường Tình Cảm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Xa Lạ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Muôn Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vị Trí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây Cung Bị Quên Lãng - Ngô Đồng Vickie

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây Cung Bị Quên Lãng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam Quốc Luyến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mùa Hạ - YangYang (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tàu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa