Bài hát tiếng Trung: Bầu Bạn Sớm Chiều - Hoàn Tử U, Lương Vũ

01/05/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Bạn Sớm Chiều qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Bầu Bạn Sớm Chiều - Hoàn Tử U, Lương Vũ

Lời bài hát Bầu Bạn Sớm Chiều tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我想我不能再叫父母为我担心
wǒ xiǎng wǒ bùnéng zài jiào fùmǔ wèi wǒ dānxīn
ủa xẻng ủa pu nấng chai cheo phu mủ uây ủa tan xin
Em nghĩ em không thể để bố mẹ lo lắng vì mình nữa

决定了相亲家人对他比较满意
juédìng le xiāngqīn jiārén duì tā bǐjiào mǎnyì
chuế ting lơ xeng trin che rấn tuây tha pỉ cheo mản i
Quyết định đi xem mắt người nhà khá hài lòng về anh ấy

他说今年会升职加薪会带我回去
tā shuō jīnnián huì shēng zhí jiāxīn huì dài wǒ huíqù
tha sua chin nén huây sâng chứ che xin huây tai ủa huấy truy
Anh ấy nói năm nay sẽ thăng chức tăng lương sẽ rước em về dinh

你却还是耗着耗着耗到我不再年轻
nǐ què hái·shi hào zhe hào zhe hào dào wǒ bù zài niánqīng
nỉ truê hái sư hao chưa hao chưa hao tao ủa pu chai nén tring
Anh lại vẫn cứ dây dưa kéo dài đến khi em không còn trẻ nữa

他们不明所以我的故意挑剔
tā·men bùmíng suǒyǐ wǒ de gùyì tiāotī
tha mân pu mính xủa ỉ ủa tơ cu i theo thi
Bọn họ không hiểu lý do em cố ý kén chọn

议论纷纷都已经这个年纪
yìlùn fēnfēn dōu yǐ·jing zhè·ge niánjì
i luân phân phân tâu ỉ chinh chưa cưa nén chi
Bàn tán xôn xao em đã đến tuổi này rồi

我真想随便找一个人把你忘得干净
wǒ zhēn xiǎng suíbiàn zhǎo yī gèrén bǎ nǐ wàng dé gānjìng
ủa chân xẻng xuấy pen chảo i cưa rấn pả nỉ oang tứa can ching
Em thật muốn tìm đại một người quên sạch đi anh

分开的路口你说再给你点时间
fēnkāi de lùkǒu nǐ shuō zài gěi nǐ diǎn shíjiān
phân khai tơ lu khẩu nỉ sua chai cẩy nỉ tẻn sứ chen
Nơi giao lộ tách biệt anh nói cho anh thêm chút thời gian

怎么到后来连见面都不肯再见
zěn·me dào hòulái lián jiànmiàn dōu bùkěn zàijiàn
chẩn mơ tao hâu lái lén chen men tâu pu khẩn chai chen
Sao sau này đến gặp nhau cũng không muốn gặp lạ

只是荒芜漫长的人生里
zhǐshì huāngwú màncháng de rénshēng lǐ
chử sư hoang ú man cháng tơ rấn sâng lỉ
Chỉ là trong cuộc đời vắng vẻ đằng đẵng

我也该有个人陪伴朝夕
wǒ yě gāi yǒu gèrén péibàn zhāoxī
ủa dể cai dẩu cưa rấn p'ấy pan chao xi
Em cũng nên có một người bầu bạn sớm chiều

我也该有个人陪着我老去
wǒ yě gāi yǒu gèrén péi zhe wǒ lǎo qù
ủa dể cai dẩu cưa rấn p'ấy chưa ủa lảo truy
Em cũng nên có một người cùng em già đi

你走吧走吧就当我从未出现
nǐ zǒu ba zǒu ba jiù dāng wǒ cóngwèi chūxiàn
nỉ chẩu pa chẩu pa chiêu tang ủa trúng uây tru xen
Anh đi đi, cứ xem em chưa từng xuất hiện

耽误了这么多年我该说声抱歉
dān·wu le zhè·me duō nián wǒ gāi shuō shēng bàoqiàn
tan u lơ chưa mơ tua nén ủa cai sua sâng pao tren
Làm lỡ nhiều năm thế em nên nói câu xin lỗi

怪就怪命运的捉弄没有让我们
guài jiù guài mìngyùn de zhuōnòng méi·yǒu ràng wǒ·men
quai chiêu quai ming uyn tơ chua nung mấy dẩu rang ủa mân
Có trách thì trách số phận trêu đùa không để ta

修成别人羡慕那对
xiū chéng biérén xiànmù nà duì
xiêu trấng pía rấn xen mu na tuây
Trở thành một đôi bao người ngưỡng mộ

只是荒芜漫长的人生里
zhǐshì huāngwú màncháng de rénshēng lǐ
chử sư hoang ú man cháng tơ rấn sâng lỉ
Chỉ là trong cuộc đời vắng vẻ đằng đẵng

你也该有一个人陪你老去
nǐ yě gāi yǒu yī gèrén péi nǐ lǎo qù
nỉ dể cai dẩu i cưa rấn p'ấy nỉ lảo truy
Anh cũng nên có một người cùng anh già đi

陪伴朝夕
péibàn zhāoxī
p'ấy pan chao xi
Bầu bạn sớm chiều

你可以放心现在他对我很好
nǐ kěyǐ fàngxīn xiànzài tā duì wǒ hěn hǎo
nỉ khửa ỉ phang xin xen chai tha tuây ủa hẩn hảo
Bầu bạn sớm chiều bây giờ anh ấy rất tốt với em

婚礼和鲜花戒指一样都没有少
hūnlǐ hé xiānhuā jiè·zhi yīyàng dōu méi·yǒu shǎo
huân lỉ hứa xen hoa chia chử i dang tâu mấy dẩu sảo
Hôn lễ và hoa tươi nhẫn cưới chẳng thiếu món nào

你会不会介意我分享他一点好
nǐ huì bù huì jièyì wǒ fēnxiǎng tā yī diǎn hǎo
nỉ huây pu huây chia i ủa phân xẻng tha i tẻn hảo
Liệu anh có để bụng em chia chút tốt cho anh ấy

日落很美泪也刚好挂在嘴角
rì luò hěn měi lèi yě gānghǎo guà zài zuǐjiǎo
rư lua hẩn mẩy lây dể cang hảo qua chai chuẩy chẻo
Hoàng hôn rất đẹp nước mắt vừa khéo vương nơi khóe miệng

我也终于释怀那些年的争吵
wǒ yě zhōngyú shì huái nàxiē nián de zhēngchǎo
ủa dể chung úy sư hoái na xia nén tơ châng trảo
Cuối cùng em cũng buông bỏ những tranh cãi bao năm

只是遗憾离开没给你拥抱
zhǐshì yíhàn líkāi méi gěi nǐ yōngbào
chử sư í han lí khai mấy cẩy nỉ dung pao
Chỉ là nuối tiếc ra đi chẳng trao anh chiếc ôm

就让那段回忆留给我们两人就好
jiùràng nà duàn huíyì liú gěi wǒ·men liǎng rén jiù hǎo
chiêu rang na toan huấy i liếu cẩy ủa mân lẻng rấn chiêu hảo
Hãy để đoạn hồi ức đó giữ lại cho đôi ta là được

分开的路口你说再给你点时间
fēnkāi de lùkǒu nǐ shuō zài gěi nǐ diǎn shíjiān
phân khai tơ lu khẩu nỉ sua chai cẩy nỉ tẻn sứ chen
Nơi giao lộ tách biệt anh nói cho anh thêm chút thời gian

怎么到后来连见面都不肯再见
zěn·me dào hòulái lián jiànmiàn dōu bùkěn zàijiàn
chẩn mơ tao hâu lái lén chen men tâu pu khẩn chai chen
Sao sau này đến gặp nhau cũng không muốn gặp lạ

只是荒芜漫长的人生里
zhǐshì huāngwú màncháng de rénshēng lǐ
chử sư hoang ú man cháng tơ rấn sâng lỉ
Chỉ là trong cuộc đời vắng vẻ đằng đẵng

我也该有个人陪伴朝夕
wǒ yě gāi yǒu gèrén péibàn zhāoxī
ủa dể cai dẩu cưa rấn p'ấy pan chao xi
Em cũng nên có một người bầu bạn sớm chiều

我也该有个人陪着我老去
wǒ yě gāi yǒu gèrén péi zhe wǒ lǎo qù
ủa dể cai dẩu cưa rấn p'ấy chưa ủa lảo truy
Em cũng nên có một người cùng em già đi

你走吧走吧就当我从未出现
nǐ zǒu ba zǒu ba jiù dāng wǒ cóngwèi chūxiàn
nỉ chẩu pa chẩu pa chiêu tang ủa trúng uây tru xen
Anh đi đi, cứ xem em chưa từng xuất hiện

耽误了这么多年我该说声抱歉
dān·wu le zhè·me duō nián wǒ gāi shuō shēng bàoqiàn
tan u lơ chưa mơ tua nén ủa cai sua sâng pao tren
Làm lỡ nhiều năm thế em nên nói câu xin lỗi

怪就怪命运的捉弄没有让我们
guài jiù guài mìngyùn de zhuōnòng méi·yǒu ràng wǒ·men
quai chiêu quai ming uyn tơ chua nung mấy dẩu rang ủa mân
Có trách thì trách số phận trêu đùa không để ta

修成别人羡慕那对
xiū chéng biérén xiànmù nà duì
xiêu trấng pía rấn xen mu na tuây
Trở thành một đôi bao người ngưỡng mộ

只是荒芜漫长的人生里
zhǐshì huāngwú màncháng de rénshēng lǐ
chử sư hoang ú man cháng tơ rấn sâng lỉ
Chỉ là trong cuộc đời vắng vẻ đằng đẵng

你也该有一个人陪你老去
nǐ yě gāi yǒu yī gèrén péi nǐ lǎo qù
nỉ dể cai dẩu i cưa rấn p'ấy nỉ lảo truy
Anh cũng nên có một người cùng anh già đi

陪伴朝夕
péibàn zhāoxī
p'ấy pan chao xi
Bầu bạn sớm chiều

你走吧走吧就当我从未出现
nǐ zǒu ba zǒu ba jiù dāng wǒ cóngwèi chūxiàn
nỉ chẩu pa chẩu pa chiêu tang ủa trúng uây tru xen
Anh đi đi, cứ xem em chưa từng xuất hiện

耽误了这么多年我该说声抱歉
dān·wu le zhè·me duō nián wǒ gāi shuō shēng bàoqiàn
tan u lơ chưa mơ tua nén ủa cai sua sâng pao tren
Làm lỡ nhiều năm thế em nên nói câu xin lỗi

怪就怪命运的捉弄没有让我们
guài jiù guài mìngyùn de zhuōnòng méi·yǒu ràng wǒ·men
quai chiêu quai ming uyn tơ chua nung mấy dẩu rang ủa mân
Có trách thì trách số phận trêu đùa không để ta

修成别人羡慕那对
xiū chéng biérén xiànmù nà duì
xiêu trấng pía rấn xen mu na tuây
Trở thành một đôi bao người ngưỡng mộ

只是荒芜漫长的人生里
zhǐshì huāngwú màncháng de rénshēng lǐ
chử sư hoang ú man cháng tơ rấn sâng lỉ
Chỉ là trong cuộc đời vắng vẻ đằng đẵng

你也该有一个人陪你老去
nǐ yě gāi yǒu yī gèrén péi nǐ lǎo qù
nỉ dể cai dẩu i cưa rấn p'ấy nỉ lảo truy
Anh cũng nên có một người cùng anh già đi

陪伴朝夕
péibàn zhāoxī
p'ấy pan chao xi
Bầu bạn sớm chiều

你走吧走吧就当我从未出现
nǐ zǒu ba zǒu ba jiù dāng wǒ cóngwèi chūxiàn
nỉ chẩu pa chẩu pa chiêu tang ủa trúng uây tru xen
Anh đi đi, cứ xem em chưa từng xuất hiện

耽误了这么多年我该说声抱歉
dān·wu le zhè·me duō nián wǒ gāi shuō shēng bàoqiàn
tan u lơ chưa mơ tua nén ủa cai sua sâng pao tren
Làm lỡ nhiều năm thế em nên nói câu xin lỗi

怪就怪命运的捉弄没有让我们
guài jiù guài mìngyùn de zhuōnòng méi·yǒu ràng wǒ·men
quai chiêu quai ming uyn tơ chua nung mấy dẩu rang ủa mân
Có trách thì trách số phận trêu đùa không để ta

修成别人羡慕那对
xiū chéng biérén xiànmù nà duì
xiêu trấng pía rấn xen mu na tuây
Trở thành một đôi bao người ngưỡng mộ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Giang Thành Tử · Mật Châu Xuất Liệp - Kì Nhiên, Trầm Mịch Nhân

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Giang Thành Tử, Mật Châu Xuất Liệp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thói Quen - Tiêu Nghiên Kì

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Thói Quen qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trong Mưa Lớn - Thị Nhị Trí Nha

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Mưa Lớn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hơi Ấm Còn Vương - Quất Tử Muội

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hơi Ấm Còn Vương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trong Bóng Tối - Nguyệt Hạ

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Bóng Tối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Càng Lúc Càng Không Hiểu - Lưu Đại Na (COVER)

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Càng Lúc Càng Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Nguy Hiểm – Joysaaaa

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Nguy Hiểm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô Ấy Khiến Anh Hiểu - Lancelot_Lan Tư Lạc

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô Ấy Khiến Anh Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Giỏi Biểu Đạt - Tô Tinh Tiệp

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Giỏi Biểu Đạt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đặc Công Trượt Chân - Trấp Ngang Trương

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Đặc Công Trượt Chân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa