Bài hát tiếng Trung: Giang Thành Tử · Mật Châu Xuất Liệp - Kì Nhiên, Trầm Mịch Nhân

01/05/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Giang Thành Tử, Mật Châu Xuất Liệp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Giang Thành Tử · Mật Châu Xuất Liệp - Kì Nhiên, Trầm Mịch Nhân

Lời bài hát Giang Thành Tử · Mật Châu Xuất Liệp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,
lǎofū liáo fā shàonián kuáng , zuǒ qiān huáng , yòu qíng cāng ,
lảo phu léo pha sao nén khoáng , chủa tren hoáng , dâu trính trang ,
Già đây giở thói trẻ ngông cuồng dắt chó vàng, mang chim ưng

锦帽貂裘,千骑卷平冈。
jǐn mào diāo qiú , qiān qí juǎn píng gāng 。
chỉn mao teo triếu , tren trí choẻn p'ính cang 。
Mũ gấm áo lông ngàn quân quét gò bằng

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。
wèi bào qīng chéng suí tàishǒu , qīn shè hǔ , kàn sūn láng 。
uây pao tring trấng xuấy thai sẩu , trin sưa hủ , khan xuân láng 。
Đáp lòng cả thành theo thái thú tự tay bắn hổ, tựa Tôn Quyền

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?
jiǔ hān xiōng dǎn shàng kāizhāng , bìn wēi shuāng , yòu héfáng ?
chiểu han xiung tản sang khai chang , pin uây soang , dâu hứa pháng ?
Rượu chén no say dạ thêm hăng tóc đốm sương có bận gì

持节云中,何日遣冯唐?
chí jié yún zhōng , hé rì qiǎn féng táng ?
trứ chía uýn chung , hứa rư trẻn phấng tháng ?
Phụng mệnh Vân Trung chừng nào phái Phùng Đường?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。
huì wǎn diāo gōng rú mǎnyuè , xīběi wàng , shè tiān láng 。
huây oản teo cung rú mản duê , xi pẩy oang , sưa then láng 。
Sẽ kéo căng cung tựa trăng tròn nhắm tây bắc, bắn Thiên Lang

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,
lǎofū liáo fā shàonián kuáng , zuǒ qiān huáng , yòu qíng cāng ,
lảo phu léo pha sao nén khoáng , chủa tren hoáng , dâu trính trang ,
Già đây giở thói trẻ ngông cuồng dắt chó vàng, mang chim ưng

锦帽貂裘,千骑卷平冈。
jǐn mào diāo qiú , qiān qí juǎn píng gāng 。
chỉn mao teo triếu , tren trí choẻn p'ính cang 。
Mũ gấm áo lông ngàn quân quét gò bằng

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。
wèi bào qīng chéng suí tàishǒu , qīn shè hǔ , kàn sūn láng 。
uây pao tring trấng xuấy thai sẩu , trin sưa hủ , khan xuân láng 。
Đáp lòng cả thành theo thái thú tự tay bắn hổ, tựa Tôn Quyền

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?
jiǔ hān xiōng dǎn shàng kāizhāng , bìn wēi shuāng , yòu héfáng ?
chiểu han xiung tản sang khai chang , pin uây soang , dâu hứa pháng ?
Rượu chén no say dạ thêm hăng tóc đốm sương có bận gì

持节云中,何日遣冯唐?
chí jié yún zhōng , hé rì qiǎn féng táng ?
trứ chía uýn chung , hứa rư trẻn phấng tháng ?
Phụng mệnh Vân Trung chừng nào phái Phùng Đường?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。
huì wǎn diāo gōng rú mǎnyuè , xīběi wàng , shè tiān láng 。
huây oản teo cung rú mản duê , xi pẩy oang , sưa then láng 。
Sẽ kéo căng cung tựa trăng tròn nhắm tây bắc, bắn Thiên Lang
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Thói Quen - Tiêu Nghiên Kì

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Thói Quen qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trong Mưa Lớn - Thị Nhị Trí Nha

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Mưa Lớn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hơi Ấm Còn Vương - Quất Tử Muội

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hơi Ấm Còn Vương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trong Bóng Tối - Nguyệt Hạ

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Bóng Tối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Càng Lúc Càng Không Hiểu - Lưu Đại Na (COVER)

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Càng Lúc Càng Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Nguy Hiểm – Joysaaaa

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Nguy Hiểm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô Ấy Khiến Anh Hiểu - Lancelot_Lan Tư Lạc

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô Ấy Khiến Anh Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Giỏi Biểu Đạt - Tô Tinh Tiệp

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Giỏi Biểu Đạt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đặc Công Trượt Chân - Trấp Ngang Trương

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Đặc Công Trượt Chân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lọ Thuỷ Tinh Tâm Sự - Tôn Khả Khả

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lọ Thuỷ Tinh Tâm Sự qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa