Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

12/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

Lời bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước  tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

晚风途径时吹动风铃欲言又止
wǎn fēng tújìng shí chuīdòng fēnglíng yù yán yòu zhǐ
oản phâng thú ching sứ truây tung phâng lính uy dén dâu chử
Lúc gió đêm ngang qua lay động chuông gió muốn nói lại thôi 

我在月下临摹着你的名字
wǒ zài yuè xià línmó zhe nǐ de míng·zi
ủa chai duê xe lín múa chưa nỉ tơ mính chư
Em ở dưới trăng tô viết dòng tên của anh 

折叠的信纸却没有邮寄的城市
zhédié de xìnzhǐ què méi·yǒu yóujì de chéngshì
chứa tía tơ xin chử truê mấy dẩu dấu chi tơ trấng sư
Bức thư gấp gọn lại chẳng có địa chỉ nhận 

最后撕碎洒向空中被时光吞噬
zuìhòu sī suì sǎ xiàng kōngzhòng bèi shíguāng tūnshì
chuây hâu xư xuây xả xeng khung chung pây sứ quang thuân sư
Sau cùng xé rách tung vào không trung bị thời gian thôn tính 

当星辰消逝乌云弥漫笼罩树枝
dāng xīngchén xiāoshì wūyún mímàn lǒngzhào shùzhī
tang xing trấn xeo sư u uýn mí man lủng chao su chư
Khi sao nhạt nhòa mây đen mù mịt bao phủ cành cây 

预感这场雨会来的有些迟
yùgǎn zhè chǎng yǔ huì lái de yǒuxiē chí
uy cản chưa trảng ủy huây lái tơ dẩu xia trứ
Dự cảm cơn mưa này sẽ đến muộn đôi chút 

随时光流逝浇灭了我们的故事
suíshí guāng liúshì jiāo miè le wǒ·men de gùshì
xuấy sứ quang liếu sư cheo mia lơ ủa mân tơ cu sư
Theo thời gian trôi giội tắt câu chuyện của hai ta 

无眠的辗转是思念的开始
wú mián de zhǎnzhuǎn shì sīniàn de kāishǐ
ú mén tơ nẻn choản sư xư nen tơ khai sử
Trằn trọc của mất ngủ là bắt đầu của nhớ nhung

天空有泪总是云先知
tiānkōng yǒu lèi zǒngshì yún xiānzhī
then khung dẩu lây chủng sư uýn xen chư
Bầu trời có lệ bao giờ cũng là mây biết trước

泛红的眼载满了往事
fàn hóng de yǎn zài mǎn le wángshì
phan húng tơ dẻn chai mản lơ oảng sư
Đôi mắt ửng đỏ chứa đầy việc cũ 

悲伤不知怎启齿
bēishāng bù zhī zěn qǐchǐ
pây sang pu chư chẩn trỉ trử
Âu sầu không biết mở miệng làm sao 

才用雨表达的淋漓尽致
cái yòng yǔ biǎodá de línlíjìnzhì
trái dung ủy pẻo tá tơ lín lí chin chư
Mới dùng mưa về tình tế biểu đạt sâu sắc 

天空有泪总是云先知
tiānkōng yǒu lèi zǒngshì yún xiānzhī
then khung dẩu lây chủng sư uýn xen chư
Bầu trời có lệ bao giờ cũng là mây biết ước 

丝丝坠落的雨写成诗
sī sī zhuìluò de yǔ xiě chéng shī
xư xư chuây lua tơ ủy xỉa trấng sư
Mưa rơi từng hàng viết thành thơ

我望着天空回忆你
wǒ wàng zhe tiānkōng huíyì nǐ
ủa oang chưa then khung huấy i nỉ
Em ngước trông bầu trời hồi tưởng về anh 

当星辰消逝乌云弥漫笼罩树枝
dāng xīngchén xiāoshì wūyún mímàn lǒngzhào shùzhī
tang xing trấn xeo sư u uýn mí man lủng chao su chư
Khi sao nhạt nhòa mây đen mù mịt bao phủ cành cây 

预感这场雨会来的有些迟
yùgǎn zhè chǎng yǔ huì lái de yǒuxiē chí
uy cản chưa trảng ủy huây lái tơ dẩu xia trứ
Dự cảm cơn mưa này sẽ đến muộn đôi chút 

随时光流逝浇灭了我们的故事
suíshí guāng liúshì jiāo miè le wǒ·men de gùshì
xuấy sứ quang liếu sư cheo mia lơ ủa mân tơ cu sư
Theo thời gian trôi giội tắt câu chuyện của hai ta 

无眠的辗转是思念的开始
wú mián de zhǎnzhuǎn shì sīniàn de kāishǐ
ú mén tơ nẻn choản sư xư nen tơ khai sử
Trằn trọc của mất ngủ là bắt đầu của nhớ nhung

天空有泪总是云先知
tiānkōng yǒu lèi zǒngshì yún xiānzhī
then khung dẩu lây chủng sư uýn xen chư
Bầu trời có lệ bao giờ cũng là mây biết trước

泛红的眼载满了往事
fàn hóng de yǎn zài mǎn le wángshì
phan húng tơ dẻn chai mản lơ oảng sư
Đôi mắt ửng đỏ chứa đầy việc cũ 

悲伤不知怎启齿
bēishāng bù zhī zěn qǐchǐ
pây sang pu chư chẩn trỉ trử
Âu sầu không biết mở miệng làm sao 

才用雨表达的淋漓尽致
cái yòng yǔ biǎodá de línlíjìnzhì
trái dung ủy pẻo tá tơ lín lí chin chư
Mới dùng mưa về tình tế biểu đạt sâu sắc 

天空有泪总是云先知
tiānkōng yǒu lèi zǒngshì yún xiānzhī
then khung dẩu lây chủng sư uýn xen chư
Bầu trời có lệ bao giờ cũng là mây biết ước 

丝丝坠落的雨写成诗
sī sī zhuìluò de yǔ xiě chéng shī
xư xư chuây lua tơ ủy xỉa trấng sư
Mưa rơi từng hàng viết thành thơ

我望着天空回忆你
wǒ wàng zhe tiānkōng huíyì nǐ
ủa oang chưa then khung huấy i nỉ
Em ngước trông bầu trời hồi tưởng về anh 

天空有泪总是云先知
tiānkōng yǒu lèi zǒngshì yún xiānzhī
then khung dẩu lây chủng sư uýn xen chư
Bầu trời có lệ bao giờ cũng là mây biết trước

泛红的眼载满了往事
fàn hóng de yǎn zài mǎn le wángshì
phan húng tơ dẻn chai mản lơ oảng sư
Đôi mắt ửng đỏ chứa đầy việc cũ 

悲伤不知怎启齿
bēishāng bù zhī zěn qǐchǐ
pây sang pu chư chẩn trỉ trử
Âu sầu không biết mở miệng làm sao 

才用雨表达的淋漓尽致
cái yòng yǔ biǎodá de línlíjìnzhì
trái dung ủy pẻo tá tơ lín lí chin chư
Mới dùng mưa về tình tế biểu đạt sâu sắc 

天空有泪总是云先知
tiānkōng yǒu lèi zǒngshì yún xiānzhī
then khung dẩu lây chủng sư uýn xen chư
Bầu trời có lệ bao giờ cũng là mây biết ước 

丝丝坠落的雨写成诗
sī sī zhuìluò de yǔ xiě chéng shī
xư xư chuây lua tơ ủy xỉa trấng sư
Mưa rơi từng hàng viết thành thơ

我望着天空回忆你
wǒ wàng zhe tiānkōng huíyì nǐ
ủa oang chưa then khung huấy i nỉ
Em ngước trông bầu trời hồi tưởng về anh 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Muôn Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vị Trí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây Cung Bị Quên Lãng - Ngô Đồng Vickie

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây Cung Bị Quên Lãng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam Quốc Luyến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mùa Hạ - YangYang (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tàu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Nguyện - Nhậm Nhiên

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Nguyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Hạnh Phúc - Hồ Chi Hi Sharon

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Hạnh Phúc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa