Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

12/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Muôn Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

Lời bài hát Tôi Muôn Vẻ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你不甘平凡的生活
nǐ bùgān píngfán de shēnghuó
nỉ pu can p'ính phán tơ sâng húa
Cậu không cam cuộc sống tầm thường

有热血身体回荡着
yǒu rèxuè shēntǐ huídàng zhe
dẩu rưa xuê sân thỉ huấy tang chưa
Có nhiệt huyết vang vọng trong cơ thể 

大千世界千万种寂寞
dàqiānshìjiè qiānwàn zhǒng jìmò
ta tren sư chia tren oan chủng chi mua
Thế giới vô biên chưa muôn kiểu cô quạnh 

乐观的感性的哪一个都是我
lěguān de gǎnxìng de nǎ yī gè dōu shì wǒ
lưa quan tơ cản xing tơ nả i cưa tâu sư ủa
Nào lạc quan nào cảm tính đâu mới là tôi 

你信仰自由的快乐
nǐ xìnyǎng zìyóu de kuàilè
nỉ xin dảng chư dấu tơ khoai lưa
Cậu tín ngưỡng niềm vui của tự do 

你挣脱命运的绳索
nǐ zhēng tuō mìngyùn de shéngsuǒ
nỉ châng thua ming uyn tơ sấng xủa
Cậu vùng khỏi dây thừng của vận mệnh 

辗转懦弱不是你风格
zhǎnzhuǎn nuòruò bù·shi nǐ fēnggé
nẻn choản nua rua pu sư nỉ phâng cứa
Trăn trở yếu hèn khoogn phải phong cách của cậu 

热情的果敢的每一个都是我
rèqíng de guǒgǎn de měi yī gè dōu shì wǒ
rưa trính tơ của cản tơ mẩy i cưa tâu sư ủa
Nào nhiệt tình nào quả cảm, đều là tôi cả 

乐观的
lěguān de
lưa quan tơ
Lạc quan 

无论如何都要快乐
wúlùnrúhé dōu yào kuàilè
ú luân rú hứa tâu dao khoai lưa
Là dù thế nào cũng phải vui vẻ 

感性的
gǎnxìng de
cản xing tơ
Cảm tính

随时随地干掉难过
suíshí suídì gàndiào nánguò
xuấy sứ xuấy ti can teo nán cua
là tiêu diệt buồn sầu mọi lúc mọi nơi

热情的
rèqíng de
rưa trính tơ
Nhiệt tình

展开了保护色
zhǎnkāi le bǎohùsè
chản khai lơ pảo hu xưa
Là mở ra màu sắc tự vệ 

我是我人海中太普通
wǒ shì wǒ rénhǎi zhōng tài pǔtōng
ủa sư ủa rấn hải chung thai p'ủ thung
Tôi là tôi, trong biển người quá phổ thông

飘散在半空中无影踪
piāo sàn zài bànkōngzhōng wú yǐng zōng
p'eo xan chai pan khung chung ú ỉnh chung
Trôi dạt giữa trời bặt vô âm tín

像霓虹在煽动
xiàng ní hóng zài shāndòng
xeng ní húng chai san tung
Như mây tía đang xúi bẩy

多渺小不熄灭的悸动
duō miǎoxiǎo bù xīmiè de jì dòng
tua mẻo xẻo pu xi mia tơ chi tung
Phần rung động nhỉ bé nhưng không chịu tắt

麻木神经会自甘平庸
mámù shénjīng huì zì gān píngyōng
má mu sấn ching huây chư can p'ính dung
Thần kinh tê liệt sẽ tự cam chịu bình thường

忘了自己多与众不同
wàng le zìjǐ duō yǔ zhòng bù tóng
oang lơ chư chỉ tua ủy chung pu thúng
Quên mất chính mình là đặc biệt làm sao 

踏着浪乘着风转瞬穿梭时空
tà zhe làng chéng zhe fēng zhuǎnshùn chuānsuō shí kōng
tha chưa lang trấng chưa phâng choản suân troan xua sứ khung
Đạp bằng sóng cưỡi trên gió trong thoáng chốc thoi đưa trong thời không 

我眼中的彩虹
wǒ yǎn zhōng de cǎihóng
ủa dẻn chung tơ trải húng
Cầu vồng trong mắt tôi 

绚烂在蔚蓝色的天空
xuànlàn zài wèilán sè de tiānkōng
xoen lan chai uây lán xưa tơ then khung
Sáng lạn trên bầu trời màu xanh biếc

那一刻的感动
nà yīkè de gǎndòng
na i khưa tơ cản tung
Cảm động trong khắc ấy 

有微风还有你的笑容
yǒu wēi fēng hái yǒu nǐ de xiàoróng
dẩu uây phâng hái dẩu nỉ tơ xeo rúng
Có gió nhẹ còn có nụ cười trên môi 

只想要过不平凡的人生
zhǐ xiǎng yào guò bùpíng fán de rénshēng
chử xẻng dao cua pu p'ính phán tơ rấn sâng
Chỉ muốn cuộc sống một cuộc đời bất phàm 

千万个我都因你心之所动
qiānwàn gè wǒ dōu yīn nǐ xīn zhī suǒ dòng
tren oan cưa ủa tâu in nỉ xin chư xủa tung
Muôn vàn dáng vẻ đều do mách bảo từ con tim 

你不甘平凡的生活
nǐ bùgān píngfán de shēnghuó
nỉ pu can p'ính phán tơ sâng húa
Cậu không cam cuộc sống tầm thường

有热血身体回荡着
yǒu rèxuè shēntǐ huídàng zhe
dẩu rưa xuê sân thỉ huấy tang chưa
Có nhiệt huyết vang vọng trong cơ thể 
大千世界千万种寂寞
dàqiānshìjiè qiānwàn zhǒng jìmò
ta tren sư chia tren oan chủng chi mua
Thế giới vô biên chưa muôn kiểu cô quạnh 
乐观的感性的哪一个都是我
lěguān de gǎnxìng de nǎ yī gè dōu shì wǒ
lưa quan tơ cản xing tơ nả i cưa tâu sư ủa
Nào lạc quan nào cảm tính đâu mới là tôi 

你信仰自由的快乐
nǐ xìnyǎng zìyóu de kuàilè
nỉ xin dảng chư dấu tơ khoai lưa
Cậu tín ngưỡng niềm vui của tự do 

你挣脱命运的绳索
nǐ zhēng tuō mìngyùn de shéngsuǒ
nỉ châng thua ming uyn tơ sấng xủa
Cậu vùng khỏi dây thừng của vận mệnh 

辗转懦弱不是你风格
zhǎnzhuǎn nuòruò bù·shi nǐ fēnggé
nẻn choản nua rua pu sư nỉ phâng cứa
Trăn trở yếu hèn khoogn phải phong cách của cậu 

热情的果敢的每一个都是我
rèqíng de guǒgǎn de měi yī gè dōu shì wǒ
rưa trính tơ của cản tơ mẩy i cưa tâu sư ủa
Nào nhiệt tình nào quả cảm, đều là tôi cả 

乐观的
lěguān de
lưa quan tơ
Lạc quan 

无论如何都要快乐
wúlùnrúhé dōu yào kuàilè
ú luân rú hứa tâu dao khoai lưa
Là dù thế nào cũng phải vui vẻ 

感性的
gǎnxìng de
cản xing tơ
Cảm tính
随时随地干掉难过
suíshí suídì gàndiào nánguò
xuấy sứ xuấy ti can teo nán cua
là tiêu diệt buồn sầu mọi lúc mọi nơi

热情的
rèqíng de
rưa trính tơ
Nhiệt tình

展开了保护色
zhǎnkāi le bǎohùsè
chản khai lơ pảo hu xưa
Là mở ra màu sắc tự vệ 

我是我人海中太普通
wǒ shì wǒ rénhǎi zhōng tài pǔtōng
ủa sư ủa rấn hải chung thai p'ủ thung
Tôi là tôi, trong biển người quá phổ thông

飘散在半空中无影踪
piāo sàn zài bànkōngzhōng wú yǐng zōng
p'eo xan chai pan khung chung ú ỉnh chung
Trôi dạt giữa trời bặt vô âm tín

像霓虹在煽动
xiàng ní hóng zài shāndòng
xeng ní húng chai san tung
Như mây tía đang xúi bẩy

多渺小不熄灭的悸动
duō miǎoxiǎo bù xīmiè de jì dòng
tua mẻo xẻo pu xi mia tơ chi tung
Phần rung động nhỉ bé nhưng không chịu tắt

麻木神经会自甘平庸
mámù shénjīng huì zì gān píngyōng
má mu sấn ching huây chư can p'ính dung
Thần kinh tê liệt sẽ tự cam chịu bình thường

忘了自己多与众不同
wàng le zìjǐ duō yǔ zhòng bù tóng
oang lơ chư chỉ tua ủy chung pu thúng
Quên mất chính mình là đặc biệt làm sao 

踏着浪乘着风转瞬穿梭时空
tà zhe làng chéng zhe fēng zhuǎnshùn chuānsuō shí kōng
tha chưa lang trấng chưa phâng choản suân troan xua sứ khung
Đạp bằng sóng cưỡi trên gió trong thoáng chốc thoi đưa trong thời không 

我眼中的彩虹
wǒ yǎn zhōng de cǎihóng
ủa dẻn chung tơ trải húng
Cầu vồng trong mắt tôi 

绚烂在蔚蓝色的天空
xuànlàn zài wèilán sè de tiānkōng
xoen lan chai uây lán xưa tơ then khung
Sáng lạn trên bầu trời màu xanh biếc

那一刻的感动
nà yīkè de gǎndòng
na i khưa tơ cản tung
Cảm động trong khắc ấy 

有微风还有你的笑容
yǒu wēi fēng hái yǒu nǐ de xiàoróng
dẩu uây phâng hái dẩu nỉ tơ xeo rúng
Có gió nhẹ còn có nụ cười trên môi 

只想要过不平凡的人生
zhǐ xiǎng yào guò bùpíng fán de rénshēng
chử xẻng dao cua pu p'ính phán tơ rấn sâng
Chỉ muốn cuộc sống một cuộc đời bất phàm 

千万个我都因你心之所动
qiānwàn gè wǒ dōu yīn nǐ xīn zhī suǒ dòng
tren oan cưa ủa tâu in nỉ xin chư xủa tung
Muôn vàn dáng vẻ đều do mách bảo từ con tim 
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vị Trí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây Cung Bị Quên Lãng - Ngô Đồng Vickie

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây Cung Bị Quên Lãng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam Quốc Luyến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mùa Hạ - YangYang (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tàu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Nguyện - Nhậm Nhiên

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Nguyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Hạnh Phúc - Hồ Chi Hi Sharon

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Hạnh Phúc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Còn Em Anh Biết Làm Sao - Cao Khải Uý

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Còn Em Anh Biết Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa