Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

12/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

Lời bài hát Anh Em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

对我好对我好好到无路可退
duì wǒ hǎo duì wǒ hǎo hǎo dào wú lù kě tuì
tuây ủa hảo tuây ủa hảo hảo tao ú lu khửa thuây
Tốt đến chẳng có đường lui 

可是我也很想有个人陪
kěshì wǒ yě hěn xiǎng yǒu gèrén péi
khửa sư ủa dể hẩn xẻng dẩu cưa rấn p'ấy
Cơ mà em cũng rất muốn có người bầu bạn 

才不愿把你得罪于是那么迂回
cái bù yuàn bǎ nǐ dézuì yúshì nà·me yūhuí
trái pu doen pả nỉ tứa chuây úy sư na mơ uy huấy
Mới không muốn đắc tội anh thế là vòng vèo như thế

一时进一时退保持安全范围
yīshí jìn yīshí tuì bǎochí ānquán fànwéi
i sứ chin i sứ thuây pảo trứ an troén phan uấy
Lúc thì tiến lúc thì lui gìn giữ phạm vi an toàn

这个阴谋让我好惭愧
zhè·ge yīnmóu ràng wǒ hǎo cánkuì
chưa cưa in mấu rang ủa hảo trán khuây
Âm mưu này làm em thấy thật hổ thẹn 

享受被爱滋味
xiǎngshòu bèi ài zīwèi
xẻng sâu pây ai chư uây
Hưởng thụ cảm giác được yêu đương 

却不让你想入非非
què bùràng nǐ xiǎngrùfēifēi
truê pu rang nỉ xẻng ru phây phây
Lại không để anh nghĩ ngợi lung tung

就让我们虚伪
jiùràng wǒ·men xūwěi
chiêu rang ủa mân xuy uẩy
Hãy để chúng mình giả dối 

有感情别浪费
yǒu gǎnqíng bié làngfèi
dẩu cản trính pía lang phây
Có cảm tình đừng lãng phí 

不能相爱的一对
bùnéng xiāng ài de yī duì
pu nấng xeng ai tơ i tuây
Một đôi không thể yêu nhau 

亲爱像两兄妹
qīnài xiàng liǎng xiōng mèi
trin ai xeng lẻng xiung mây
Thân thiết như hai anh em 

爱让我们虚伪
ài ràng wǒ·men xūwěi
ai rang ủa mân xuy uẩy
Yêu làm chúng mình giả dối

我得到于事无补的安慰
wǒ dédào yú shì wúbǔ de ānwèi
ủa tứa tao úy sư ú pủ tơ an uây
Em có được những an ủi không giúp ích gì 

你也得到模仿爱上一个人的机会
nǐ yě dédào mófǎng ài shàng yī gèrén de jī·huì
nỉ dể tứa tao múa phảng ai sang i cưa rấn tơ chi huây
Anh cũng có được cơ hội mô phỏng yêu một người 

残忍也不失慈悲
cánrěn yě bù shī cíbēi
trán rẩn dể pu sư trứ pây
Tàn nhẫn cũng lại không thiếu từ bi

这样的关系你说多完美
zhèyàng de guānxì nǐ shuō duō wánměi
chưa dang tơ quan xi nỉ sua tua oán mẩy
Mối quan hệ thế này hoàn mỹ bao đúng không anh 

眼看你看着我看得那么暧昧
yǎnkàn nǐ kàn zhe wǒ kàn dé nà·me àimèi
dẻn khan nỉ khan chưa ủa khan tứa na mơ ai mây
Mắt nhìn anh nhìn em nhìn một cách ám muội thế 

被爱爱人原来一样可悲
bèi ài ài·ren yuánlái yīyàng kěbēi
pây ai ai rấn doén lái i dang khửa pây
Được yêu với đem lòng yêu hóa ra  đáng buồn như nhau cả

为什么竟然防备别人给我献媚
wèishén·me jìngrán fángbèi biérén gěi wǒ xiànmèi
uây sấn mơ ching rán pháng pây pía rấn cẩy ủa xen mây
Ấy mà sao lại phòng bị người ta nịnh nọt lấy lòng em

不能推不能要要了怕你误会
bùnéng tuī bùnéng yào yào le pà nǐ wùhuì
pu nấng thuây pu nấng dao dao lơ p'a nỉ u huây
Chẳng thể chối từ cũng chẳng thể nhận  nhận rồi sợ anh hiểu lầm 

让我想起曾经爱过谁
ràng wǒ xiǎng qǐ céngjīng ài guò shuí
rang ủa xẻng trỉ trấng ching ai cua suấy
Làm em nhớ tới tùng đem lòng yêu ai

我索要的她不给
wǒ suǒ yào de tā bù gěi
ủa xủa dao tơ tha pu cẩy
Thứ em cần người ấy chẳng trao 

好像小偷一样卑微
hǎoxiàng xiǎotōu yīyàng bēiwēi
hảo xeng xẻo thâu i dang pây uây
Hèn mọn như là kẻ trộm cắp 

就让我们虚伪
jiùràng wǒ·men xūwěi
chiêu rang ủa mân xuy uẩy
Hãy để chúng mình giả dối 

有感情别浪费
yǒu gǎnqíng bié làngfèi
dẩu cản trính pía lang phây
Có cảm tình đừng lãng phí 

不能相爱的一对
bùnéng xiāng ài de yī duì
pu nấng xeng ai tơ i tuây
Một đôi không thể yêu nhau 

亲爱像两兄妹
qīnài xiàng liǎng xiōng mèi
trin ai xeng lẻng xiung mây
Thân thiết như hai anh em 

爱让我们虚伪
ài ràng wǒ·men xūwěi
ai rang ủa mân xuy uẩy
Yêu làm chúng mình giả dối

我得到于事无补的安慰
wǒ dédào yú shì wúbǔ de ānwèi
ủa tứa tao úy sư ú pủ tơ an uây
Em có được những an ủi không giúp ích gì 

你也得到模仿爱上一个人的机会
nǐ yě dédào mófǎng ài shàng yī gèrén de jī·huì
nỉ dể tứa tao múa phảng ai sang i cưa rấn tơ chi huây
Anh cũng có được cơ hội mô phỏng yêu một người 

残忍也不失慈悲
cánrěn yě bù shī cíbēi
trán rẩn dể pu sư trứ pây
Tàn nhẫn cũng lại không thiếu từ bi

这样的关系你说多完美
zhèyàng de guānxì nǐ shuō duō wánměi
chưa dang tơ quan xi nỉ sua tua oán mẩy
Mối quan hệ thế này hoàn mỹ bao đúng không anh
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Nguyện - Nhậm Nhiên

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Nguyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Hạnh Phúc - Hồ Chi Hi Sharon

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Hạnh Phúc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Còn Em Anh Biết Làm Sao - Cao Khải Uý

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Còn Em Anh Biết Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thì Tốt Rồi - Liễu Trình Ngự

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Điểm Kết - Nam Linh Tử

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Điểm Kết qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gác Máy Cuộc Gọi Này - Tân Địa

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Gác Máy Cuộc Gọi Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa