Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

12/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

Lời bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

让所有都顺其自然
ràng suǒyǒu dōu shùn qí zìrán
rang xủa dẩu tâu suân trí chư rán
Để tất cả này thuận theo tự nhiên 

保持乐观习惯你的习惯
bǎochí lěguān xíguān nǐ de xíguān
pảo trứ lưa quan xí quan nỉ tơ xí quan
duy trì lạc quan tập quen với thói quen của em 

虽然我的心早已超载
suīrán wǒ de xīn zǎoyǐ chāozài
xuây rán ủa tơ xin chảo ỉ trao chai
Tuy rằng tim anh sớm đã quá tải 

也试着去按捺
yě shì zhe qù ānnà
dể sư chưa truy an na
Cũng vẫn sẽ thử nén xuống tiếp

不想你成为我的遗憾
bùxiǎng nǐ chéngwéi wǒ de yíhàn
pu xẻng nỉ trấng uấy ủa tơ í han
Không muốn em thành tiếc nuối đời anh 

只想一切与你有关
zhǐ xiǎng yīqiè yǔ nǐ yǒuguān
chử xẻng i tria ủy nỉ dẩu quan
Chỉ muốn tất cả đều liên quan tới em 

憧憬爱如暖阳一般
chōngjǐng ài rú nuǎn yáng yībān
trung chỉnh ai rú noản dáng i pan
Ước ao tình mình tựa nắng ấm ấy 

同赴每个未来
tóng fù měi gè wèilái
thúng phu mẩy cưa uây lái
Cùng lao về mỗi một tương lai

等清风徐来等云层也绽开
děng qīngfēng xú lái děng yúncéng yě zhàn kāi
tẩng tring phâng xúy lái tẩng uýn trấng dể chan khai
Đợi gió mát liu hiu thổi, đợi tầng mây tách ra 

等我失控的心坠落在你心海
děng wǒ shī kòng de xīn zhuìluò zài nǐ xīn hǎi
tẩng ủa sư khung tơ xin chuây lua chai nỉ xin hải
Đợi con tim mất kiểm soát của em rơi xuống bãi biển lòng anh 

像夏的热爱像冬的纯白
xiàng xià de rèài xiàng dōng de chúnbái
xeng xe tơ rưa ai xeng tung tơ truấn pái
Nồng cháy như mùa hạ, trắng tuyền như đông tuyết 

用诗句代替对你的青睐
yòng shījū dàitì duì nǐ de qīnglài
dung sư chuy tai thi tuây nỉ tơ tring lai
Dùng câu thơ nói hộ chú trọng dành cho anh 

当星空灿烂当月光也洁白
dāng xīngkōng cànlàn dàngyuè guāng yě jiébái
tang xing khung tran lan tang duê quang dể chía pái
Khi bầu trời sán lạn, khi ánh trăng cũng thanh khiết

当你化作了光我是一道尘埃
dāng nǐ huà zuò le guāng wǒ shì yīdào chén'āi
tang nỉ hoa chua lơ quang ủa sư i tao trấn ai
Khi anh hóa làm tia sáng em là hát bụi bay

唯一的答案唯一的期盼
wěi yī de dá'àn wěi yī de qī pàn
uẩy i tơ tá an uẩy i tơ tri p'an
Đáp án duy nhất mong chờ duy nhất 

我的存在是为你而存在
wǒ de cúnzài shì wèi nǐ ér cúnzài
ủa tơ truấn chai sư uây nỉ ớ truấn chai
Sự tồn tại của em là vì anh mà tồn tại 

让所有都顺其自然
ràng suǒyǒu dōu shùn qí zìrán
rang xủa dẩu tâu suân trí chư rán
Để tất cả này thuận theo tự nhiên 

保持乐观习惯你的习惯
bǎochí lěguān xíguān nǐ de xíguān
pảo trứ lưa quan xí quan nỉ tơ xí quan
duy trì lạc quan tập quen với thói quen của em 

虽然我的心早已超载
suīrán wǒ de xīn zǎoyǐ chāozài
xuây rán ủa tơ xin chảo ỉ trao chai
Tuy rằng tim anh sớm đã quá tải 

也试着去按捺
yě shì zhe qù ānnà
dể sư chưa truy an na
Cũng vẫn sẽ thử nén xuống tiếp

不想你成为我的遗憾
bùxiǎng nǐ chéngwéi wǒ de yíhàn
pu xẻng nỉ trấng uấy ủa tơ í han
Không muốn em thành tiếc nuối đời anh 

只想一切与你有关
zhǐ xiǎng yīqiè yǔ nǐ yǒuguān
chử xẻng i tria ủy nỉ dẩu quan
Chỉ muốn tất cả đều liên quan tới em 

憧憬爱如暖阳一般
chōngjǐng ài rú nuǎn yáng yībān
trung chỉnh ai rú noản dáng i pan
Ước ao tình mình tựa nắng ấm ấy 

同赴每个未来
tóng fù měi gè wèilái
thúng phu mẩy cưa uây lái
Cùng lao về mỗi một tương lai

等清风徐来等云层也绽开
děng qīngfēng xú lái děng yúncéng yě zhàn kāi
tẩng tring phâng xúy lái tẩng uýn trấng dể chan khai
Đợi gió mát liu hiu thổi, đợi tầng mây tách ra 

等我失控的心坠落在你心海
děng wǒ shī kòng de xīn zhuìluò zài nǐ xīn hǎi
tẩng ủa sư khung tơ xin chuây lua chai nỉ xin hải
Đợi con tim mất kiểm soát của em rơi xuống bãi biển lòng anh 

像夏的热爱像冬的纯白
xiàng xià de rèài xiàng dōng de chúnbái
xeng xe tơ rưa ai xeng tung tơ truấn pái
Nồng cháy như mùa hạ, trắng tuyền như đông tuyết 

用诗句代替对你的青睐
yòng shījū dàitì duì nǐ de qīnglài
dung sư chuy tai thi tuây nỉ tơ tring lai
Dùng câu thơ nói hộ chú trọng dành cho anh 

当星空灿烂当月光也洁白
dāng xīngkōng cànlàn dàngyuè guāng yě jiébái
tang xing khung tran lan tang duê quang dể chía pái
Khi bầu trời sán lạn, khi ánh trăng cũng thanh khiết

当你化作了光我是一道尘埃
dāng nǐ huà zuò le guāng wǒ shì yīdào chén'āi
tang nỉ hoa chua lơ quang ủa sư i tao trấn ai
Khi anh hóa làm tia sáng em là hát bụi bay

唯一的答案唯一的期盼
wěi yī de dá'àn wěi yī de qī pàn
uẩy i tơ tá an uẩy i tơ tri p'an
Đáp án duy nhất mong chờ duy nhất 

我的存在是为你而存在
wǒ de cúnzài shì wèi nǐ ér cúnzài
ủa tơ truấn chai sư uây nỉ ớ truấn chai
Sự tồn tại của em là vì anh mà tồn tại 

等清风徐来等云层也绽开
děng qīngfēng xú lái děng yúncéng yě zhàn kāi
tẩng tring phâng xúy lái tẩng uýn trấng dể chan khai
Đợi gió mát liu hiu thổi, đợi tầng mây tách ra 

等我失控的心坠落在你心海
děng wǒ shī kòng de xīn zhuìluò zài nǐ xīn hǎi
tẩng ủa sư khung tơ xin chuây lua chai nỉ xin hải
Đợi con tim mất kiểm soát của em rơi xuống bãi biển lòng anh 

像夏的热爱像冬的纯白
xiàng xià de rèài xiàng dōng de chúnbái
xeng xe tơ rưa ai xeng tung tơ truấn pái
Nồng cháy như mùa hạ, trắng tuyền như đông tuyết 

用诗句代替对你的青睐
yòng shījū dàitì duì nǐ de qīnglài
dung sư chuy tai thi tuây nỉ tơ tring lai
Dùng câu thơ nói hộ chú trọng dành cho anh 

当星空灿烂当月光也洁白
dāng xīngkōng cànlàn dàngyuè guāng yě jiébái
tang xing khung tran lan tang duê quang dể chía pái
Khi bầu trời sán lạn, khi ánh trăng cũng thanh khiết

当你化作了光我是一道尘埃
dāng nǐ huà zuò le guāng wǒ shì yīdào chén'āi
tang nỉ hoa chua lơ quang ủa sư i tao trấn ai
Khi anh hóa làm tia sáng em là hát bụi bay

唯一的答案唯一的期盼
wěi yī de dá'àn wěi yī de qī pàn
uẩy i tơ tá an uẩy i tơ tri p'an
Đáp án duy nhất mong chờ duy nhất 

我的存在是为你而存在
wǒ de cúnzài shì wèi nǐ ér cúnzài
ủa tơ truấn chai sư uây nỉ ớ truấn chai
Sự tồn tại của em là vì anh mà tồn tại
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Nguyện - Nhậm Nhiên

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Nguyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Hạnh Phúc - Hồ Chi Hi Sharon

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Hạnh Phúc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Còn Em Anh Biết Làm Sao - Cao Khải Uý

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Còn Em Anh Biết Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thì Tốt Rồi - Liễu Trình Ngự

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Điểm Kết - Nam Linh Tử

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Điểm Kết qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa