Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

12/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

Lời bài hát Mặt Bên  tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

原来不是我们
yuánlái bù·shi wǒ·men
doén lái pu sư ủa mân
Hóa ra không phải đôi mình

原谅不在身边
yuánliàng bùzài shēnbiān
doén leng pu chai sân pen
Thứ tha không ở cạnh bên 

原以为闭着眼
yuán yǐwéi bì zhuóyǎn
doén ỉ uấy pi chúa dẻn
Vốn cứ ngỡ là nhắm mắt 

凌晨的两点
língchén de liǎng diǎn
lính trấn tơ lẻng tẻn
Lúc chỉ hai giờ tảng sáng

从熟悉到陌生
cóng shúxī dào mòshēng
trúng sú xi tao mua sâng
Từ thân thuộc tới xa lạ 

这短暂的过程
zhè duǎnzàn de guòchéng
chưa toản chan tơ cua trấng
Quá khứ ngắn ngủi này 

自认为陷入了有多深
zìrèn wèi xiànrù le yǒu duō shēn
chư rân uây xen ru lơ dẩu tua sân
Tự cho rằng đã sa vào sâu làm sao 

原来是一场梦
yuánlái shì yī chǎng mèng
doén lái sư i trảng mâng
Hóa ra chỉ là cảnh mộng 

原谅我的过分
yuánliàng wǒ de guòfèn
doén leng ủa tơ cua phân
Thứ tha quá đáng của anh 

原以为再见不到你这一生
yuán yǐwéi zàijiàn bùdào nǐ zhè yīshēng
doén ỉ uấy chai chen pu tao nỉ chưa i sâng
Vốn cứ ngỡ kiếp này không còn được gặp em nữa 

如此脆弱的我
rúcǐ cuìruò de wǒ
rú trử truây rua tơ ủa
Anh yếu đuối này

影子旁的身侧
yǐng·zi páng de shēn cè
ỉnh chư p'áng tơ sân trưa
Co ro bên chiếc bóng

如果
rúguǒ
rú của 
Lòng nghĩ về những nếu mà 

落在春天的花瓣
luò zài chūntiān de huābàn
lua chai truân then tơ hoa pan
Cánh hoa rơi xuống trong ngày xuân 

让秋天别等待
ràng qiūtiān bié děngdài
rang triêu then pía tẩng tai
Kêu ngày thu đừng đợi chờ

是深夜的晚安
shì shēnyè de wǎn'ān
sư sân dê tơ oản an
Là câu nghủ ngon lúc đêm 

雨后冲走遗憾
yǔ hòu chōng zǒu yíhàn
ủy hâu trung chẩu í han
Sau cơn mưa xối đi tiếc nuối 

多少悲欢离合
duōshǎo bēihuānlíhé
tua sảo pây hoan lí hứa
Biết bao buồn vui hợp tan 

或许不够适合
huòxǔ bùgòu shìhé
hua xủy pu câu sư hứa
Có lẽ không đủ thích hợp 

可那个人是你
kě nà·ge rén shì nǐ
khửa na cưa rấn sư nỉ
Mà người đó là em 

是值得
shì zhídé
sư chứ tứa
Là xứng đáng

看夏天的傍晚
kàn xiàtiān de bàngwǎn
khan xe then tơ pang oản
Cùng nhìn chập tối của ngày hè 

在冬天里走散
zài dōngtiān lǐ zǒu sàn
chai tung then lỉ chẩu xan
Lại đi lạc mất trong ngày đông 

这四季有一半
zhè sìjì yǒu yībàn
chưa xư chi dẩu í pan
Bốn mùa này có một nửa 

没有你的身旁
méi·yǒu nǐ de shēn páng
mấy dẩu nỉ tơ sân p'áng
Không có em ở cạnh bên 

是我不够资格
shì wǒ bùgòu zīgé
sư ủa pu câu chư cứa
Là anh không đủ tư cách 

原谅委屈你的自责
yuánliàng wěi·qu nǐ de zìzé
doén leng uẩy truy nỉ tơ chư chứa
Tha thứ cho lòng tự trách vì đã làm em tủi thân 

原来是一场梦
yuánlái shì yī chǎng mèng
doén lái sư i trảng mâng
Hóa ra chỉ là cảnh mộng 

原谅我的过分
yuánliàng wǒ de guòfèn
doén leng ủa tơ cua phân
Thứ tha quá đáng của anh 

原以为再见不到你这一生
yuán yǐwéi zàijiàn bùdào nǐ zhè yīshēng
doén ỉ uấy chai chen pu tao nỉ chưa i sâng
Vốn cứ ngỡ kiếp này không còn được gặp em nữa 

如此脆弱的我
rúcǐ cuìruò de wǒ
rú trử truây rua tơ ủa
Anh yếu đuối này

影子旁的身侧
yǐng·zi páng de shēn cè
ỉnh chư p'áng tơ sân trưa
Co ro bên chiếc bóng

如果
rúguǒ
rú của 
Lòng nghĩ về những nếu mà 

落在春天的花瓣
luò zài chūntiān de huābàn
lua chai truân then tơ hoa pan
Cánh hoa rơi xuống trong ngày xuân 

让秋天别等待
ràng qiūtiān bié děngdài
rang triêu then pía tẩng tai
Kêu ngày thu đừng đợi chờ

是深夜的晚安
shì shēnyè de wǎn'ān
sư sân dê tơ oản an
Là câu nghủ ngon lúc đêm 

雨后冲走遗憾
yǔ hòu chōng zǒu yíhàn
ủy hâu trung chẩu í han
Sau cơn mưa xối đi tiếc nuối 

多少悲欢离合
duōshǎo bēihuānlíhé
tua sảo pây hoan lí hứa
Biết bao buồn vui hợp tan 

或许不够适合
huòxǔ bùgòu shìhé
hua xủy pu câu sư hứa
Có lẽ không đủ thích hợp 

可那个人是你
kě nà·ge rén shì nǐ
khửa na cưa rấn sư nỉ
Mà người đó là em 

是值得
shì zhídé
sư chứ tứa
Là xứng đáng

看夏天的傍晚
kàn xiàtiān de bàngwǎn
khan xe then tơ pang oản
Cùng nhìn chập tối của ngày hè 

在冬天里走散
zài dōngtiān lǐ zǒu sàn
chai tung then lỉ chẩu xan
Lại đi lạc mất trong ngày đông 

这四季有一半
zhè sìjì yǒu yībàn
chưa xư chi dẩu í pan
Bốn mùa này có một nửa 

没有你的身旁
méi·yǒu nǐ de shēn páng
mấy dẩu nỉ tơ sân p'áng
Không có em ở cạnh bên 

是我不够资格
shì wǒ bùgòu zīgé
sư ủa pu câu chư cứa
Là anh không đủ tư cách 

原谅委屈你的自责
yuánliàng wěi·qu nǐ de zìzé
doén leng uẩy truy nỉ tơ chư chứa
Tha thứ cho lòng tự trách vì đã làm em tủi thân 

落在春天的花瓣
luò zài chūntiān de huābàn
lua chai truân then tơ hoa pan
Cánh hoa rơi xuống trong ngày xuân 

让秋天别等待
ràng qiūtiān bié děngdài
rang triêu then pía tẩng tai
Kêu ngày thu đừng đợi chờ

是深夜的晚安
shì shēnyè de wǎn'ān
sư sân dê tơ oản an
Là câu nghủ ngon lúc đêm 

雨后冲走遗憾
yǔ hòu chōng zǒu yíhàn
ủy hâu trung chẩu í han
Sau cơn mưa xối đi tiếc nuối 

多少悲欢离合
duōshǎo bēihuānlíhé
tua sảo pây hoan lí hứa
Biết bao buồn vui hợp tan 

或许不够适合
huòxǔ bùgòu shìhé
hua xủy pu câu sư hứa
Có lẽ không đủ thích hợp 

可那个人是你
kě nà·ge rén shì nǐ
khửa na cưa rấn sư nỉ
Mà người đó là em 

是值得
shì zhídé
sư chứ tứa
Là xứng đáng

看夏天的傍晚
kàn xiàtiān de bàngwǎn
khan xe then tơ pang oản
Cùng nhìn chập tối của ngày hè 

在冬天里走散
zài dōngtiān lǐ zǒu sàn
chai tung then lỉ chẩu xan
Lại đi lạc mất trong ngày đông 

这四季有一半
zhè sìjì yǒu yībàn
chưa xư chi dẩu í pan
Bốn mùa này có một nửa 

没有你的身旁
méi·yǒu nǐ de shēn páng
mấy dẩu nỉ tơ sân p'áng
Không có em ở cạnh bên 

是我不够资格
shì wǒ bùgòu zīgé
sư ủa pu câu chư cứa
Là anh không đủ tư cách 

原谅委屈你的自责
yuánliàng wěi·qu nǐ de zìzé
doén leng uẩy truy nỉ tơ chư chứa
Tha thứ cho lòng tự trách vì đã làm em tủi thân 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Nguyện - Nhậm Nhiên

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Nguyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Hạnh Phúc - Hồ Chi Hi Sharon

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Hạnh Phúc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Còn Em Anh Biết Làm Sao - Cao Khải Uý

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Còn Em Anh Biết Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thì Tốt Rồi - Liễu Trình Ngự

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Điểm Kết - Nam Linh Tử

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Điểm Kết qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gác Máy Cuộc Gọi Này - Tân Địa

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Gác Máy Cuộc Gọi Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Hài Tạp Thi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa