Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

12/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Vị Trí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

Lời bài hát Vị Trí tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

忽然你已不在我身旁
hūrán nǐ yǐ bùzài wǒ shēn páng
hu rán nỉ ỉ pu chai ủa sân p'áng
Đột nhiên em đã không còn ở cạnh bên 

眼里都是房间的空旷
yǎn lǐ dōu shì fángjiān de kōngkuàng
dẻn lỉ tâu sư pháng chen tơ khung khoang
Trong mắt toàn là vẻ trống trải của căn phòng

脑海都是你说笑的模样
nǎohǎi dōu shì nǐ shuōxiào de múyàng
nảo hải tâu sư nỉ sua xeo tơ mú dang
Trong đầu toàn là dáng vẻ em nói cười 

夜深的时候有些凄凉
yè shēn de shí·hou yǒuxiē qīliáng
dê sân tơ sứ hâu dẩu xia tri léng
Lúc đêm về khuya có đôi thê lương

秋天的风吹的很感伤
qiūtiān de fēng chuī de hěn gǎnshāng
triêu then tơ phâng truây tơ hẩn cản sang
Ngọn gió ngày thu thôi rất chi thương cảm 

灭了的香烟溢出烟灰缸
miè le de xiāngyān yì chū yānhuī gāng
mia lơ tơ xeng den i tru den huây cang
Điếu thuốc đã tắt tràn ra ống gạt tàn 

我一直忘不了忘不了
wǒ yīzhí wàng bùliǎo wàng bùliǎo
ủa i chứ oang pu lẻo oang pu lẻo
Anh luôn chẳng quên được, chẳng thể quên 

你坚决的模样
nǐ jiānjué de múyàng
nỉ chen chuế tơ mú dang
Dáng vẻ kiên quyết của em

我一直劝不了劝不了
wǒ yīzhí quàn bùliǎo quàn bùliǎo
ủa i chứ troen pu lẻo troen pu lẻo
Anh luôn chẳng khuyên được, chẳng thể khuyên 

自己放下过往
zìjǐ fàngxià guòwǎng
chư chỉ phang xe cua oảng
Chính mình buông xuống quá khứ 

两个人填满的房子
liǎng gèrén tián mǎn de fáng·zi
lẻng cưa rấn thén mản tơ pháng chư
Căn phòng được lấp đầy bởi hai người 

现在却空了个位置
xiànzài què kōng le gèwèi zhì
xen chai truê khung lơ cưa uây chư
Giờ đây lại trống ra một vị trí 

那次你坐在我对面
nà cì nǐ zuò zài wǒ duìmiàn
na trư nỉ chua chai ủa tuây men
Lần đó em ngồi phía đối diện anh 

一次次说我太幼稚
yī cì cì shuō wǒ tài yòuzhì
i trư trư sua ủa thai dâu chư
Năm lần bảy lượt nói anh quá ấu trĩ

我为你做过太多傻事
wǒ wèi nǐ zuò guò tài duō shǎ shì
ủa uây nỉ chua cua thai tua sả sư
Anh từng làm quá nhiều chuyện dại khờ vì em 

你只留下谢谢两个字
nǐ zhǐ liú xià xiè·xie liǎng gè zì
nỉ chử liếu xe xia xia lẻng cưa chư
Em chỉ để lại hai chữ cảm ơn 

感情对我而言
gǎnqíng duì wǒ ér yán
cản trính tuây ủa ớ dén
Cảm tình đối với anh mà nói

已经变成一个人的事
yǐ·jing biànchéng yī gèrén de shì
ỉ chinh pen trấng i cưa rấn tơ sư
Đã biến thành chuyện của một người 

我有过爱你的样子
wǒ yǒu guò ài nǐ de yàng·zi
ủa dẩu cua ai nỉ tơ dang chư
Anh từng có dáng vẻ yêu em 

现在却变成了奢侈
xiànzài què biànchéng le shēchǐ
xen chai truê pen trấng lơ sưa trử
Giờ đây biến thành xa xỉ 

最后只给我留下了
zuìhòu zhǐ gěi wǒ liú xià le
chuây hâu chử cẩy ủa liếu xe lơ
Sau cùng chỉ để lại cho anh 

修复我心碎的方式
xiūfù wǒ xīn suì de fāngshì
xiêu phu ủa xin xuây tơ phang sư
Cách sửa chữa con tim nát tan của anh 

我从未看透过你心事
wǒ cóngwèi kàntòu guò nǐ xīnshì
ủa trúng uây khan thâu cua nỉ xin sư
Anh chưa từng nhìn thấu tâm sự của em 

我拔出了穿过心的刺
wǒ bá chū le chuānguò xīn de cì
ủa pá tru lơ troan cua xin tơ trư
Anh rút ra cây gái xuyên thấu qua tim 

心里受伤的空洞
xīn·li shòushāng de kōngdòng
xin lỉ sâu sang tơ khung tung
Chỗ trống bị tổn thương trong lòng 

是留给你的位置
shì liú gěi nǐ de wèi·zhi
sư liếu cẩy nỉ tơ uây chư
Là vị trí dành cho em 

我一直忘不了忘不了
wǒ yīzhí wàng bùliǎo wàng bùliǎo
ủa i chứ oang pu lẻo oang pu lẻo
Anh luôn chẳng quên được, chẳng thể quên 

你坚决的模样
nǐ jiānjué de múyàng
nỉ chen chuế tơ mú dang
Dáng vẻ kiên quyết của em

我一直劝不了劝不了
wǒ yīzhí quàn bùliǎo quàn bùliǎo
ủa i chứ troen pu lẻo troen pu lẻo
Anh luôn chẳng khuyên được, chẳng thể khuyên 

自己放下过往
zìjǐ fàngxià guòwǎng
chư chỉ phang xe cua oảng
Chính mình buông xuống quá khứ 

两个人填满的房子
liǎng gèrén tián mǎn de fáng·zi
lẻng cưa rấn thén mản tơ pháng chư
Căn phòng được lấp đầy bởi hai người 

现在却空了个位置
xiànzài què kōng le gèwèi zhì
xen chai truê khung lơ cưa uây chư
Giờ đây lại trống ra một vị trí 

那次你坐在我对面
nà cì nǐ zuò zài wǒ duìmiàn
na trư nỉ chua chai ủa tuây men
Lần đó em ngồi phía đối diện anh 

一次次说我太幼稚
yī cì cì shuō wǒ tài yòuzhì
i trư trư sua ủa thai dâu chư
Năm lần bảy lượt nói anh quá ấu trĩ

我为你做过太多傻事
wǒ wèi nǐ zuò guò tài duō shǎ shì
ủa uây nỉ chua cua thai tua sả sư
Anh từng làm quá nhiều chuyện dại khờ vì em 

你只留下谢谢两个字
nǐ zhǐ liú xià xiè·xie liǎng gè zì
nỉ chử liếu xe xia xia lẻng cưa chư
Em chỉ để lại hai chữ cảm ơn 

感情对我而言
gǎnqíng duì wǒ ér yán
cản trính tuây ủa ớ dén
Cảm tình đối với anh mà nói

已经变成一个人的事
yǐ·jing biànchéng yī gèrén de shì
ỉ chinh pen trấng i cưa rấn tơ sư
Đã biến thành chuyện của một người 

我有过爱你的样子
wǒ yǒu guò ài nǐ de yàng·zi
ủa dẩu cua ai nỉ tơ dang chư
Anh từng có dáng vẻ yêu em 

现在却变成了奢侈
xiànzài què biànchéng le shēchǐ
xen chai truê pen trấng lơ sưa trử
Giờ đây biến thành xa xỉ 

最后只给我留下了
zuìhòu zhǐ gěi wǒ liú xià le
chuây hâu chử cẩy ủa liếu xe lơ
Sau cùng chỉ để lại cho anh 

修复我心碎的方式
xiūfù wǒ xīn suì de fāngshì
xiêu phu ủa xin xuây tơ phang sư
Cách sửa chữa con tim nát tan của anh 

我从未看透过你心事
wǒ cóngwèi kàntòu guò nǐ xīnshì
ủa trúng uây khan thâu cua nỉ xin sư
Anh chưa từng nhìn thấu tâm sự của em 

我拔出了穿过心的刺
wǒ bá chū le chuānguò xīn de cì
ủa pá tru lơ troan cua xin tơ trư
Anh rút ra cây gái xuyên thấu qua tim 

心里受伤的空洞
xīn·li shòushāng de kōngdòng
xin lỉ sâu sang tơ khung tung
Chỗ trống bị tổn thương trong lòng 

是留给你的位置
shì liú gěi nǐ de wèi·zhi
sư liếu cẩy nỉ tơ uây chư
Là vị trí dành cho em 

心里受伤的空洞
xīn·li shòushāng de kōngdòng
xin lỉ sâu sang tơ khung tung
Chỗ trống bị tổn thương trong lòng 

是留给你的位置
shì liú gěi nǐ de wèi·zhi
sư liếu cẩy nỉ tơ uây chư
Là vị trí dành cho em 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Cây Cung Bị Quên Lãng - Ngô Đồng Vickie

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây Cung Bị Quên Lãng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam Quốc Luyến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mùa Hạ - YangYang (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tàu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Nguyện - Nhậm Nhiên

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Nguyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Hạnh Phúc - Hồ Chi Hi Sharon

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Hạnh Phúc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Còn Em Anh Biết Làm Sao - Cao Khải Uý

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Còn Em Anh Biết Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thì Tốt Rồi - Liễu Trình Ngự

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa