Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

12/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Tam Quốc Luyến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

Lời bài hát Tam Quốc Luyến tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

将军北方仓粮占据
jiāngjūn běifāng cāng liáng zhànjù
cheng chuyn pẩy phang trang léng chan chuy
Tướng quân ở phương Bắc đánh chiếm kho lương

六马十二兵等待你光临
liù mǎ shí èr bīng děngdài nǐ guānglín
liêu mả sứ ơ ping tẩng tai nỉ quang lín
Sau ngựa mười hai quân đợi chờ cứu viện đến 

胡琴诉说英勇事迹
hú·qin sùshuō yīngyǒng shìjī
hú trín xu sua ing dủng sư chi
Đàn nhị réo rắt chuyện anh hùng

败军向南远北方离
bàijūn xiàng nán yuǎn běifāng lí
pai chuyn xeng nán doẻn pẩy phang lí
Bại quân rời bắc chạy về nam 

家乡在那美的远方
jiāxiāng zài nà měi de yuǎnfāng
che xeng chai na mẩy tơ doẻn phang
Quê hương ở nợi xa đẹp xinh ấy 

期望在身上梦想在流浪
qīwàng zài shēn·shang mèngxiǎng zài liúlàng
tri oang chai sân sang mâng xẻng chai liếu lang
Kỳ vọng ở trên mình ước muốn đang lang thang

肩上剩下的能量
jiān shàng shèng xià de néngliàng
chen sang sâng xe tơ nấng leng
Năng lượng còn lại trên đôi vai 

还能撑到什么地方
hái néng chēng dào shén·me dìfāng
hái nấng trâng tao sấn mơ ti phang
Còn chống chịu được đến nơi nao 

等待良人归来那一刻
děngdài liángrén guīlái nà yīkè
tẩng tai léng rấn quây lái na i khưa
Đợi chờ khoảnh khắc chàng quay về ấy

眼泪为你唱歌
yǎnlèi wèi nǐ chànggē
dẻn lây uây nỉ trang cưa
Nước mắt vì chàng xướng khúc buồn

在我离你远去那一天
zài wǒ lí nǐ yuǎn qù nà yītiān
chai ủa lí nỉ doẻn truy na i then
Ngày mà ta rời xa  nàng ấy

蓝色的雨下在我眼前
lán sè de yǔ xià zài wǒ yǎnqián
lán xưa tơ ủy xe chai ủa dẻn trén
Cơn mưa màu xanh rơi xuống trước mắt ta 

骄傲的泪不敢弃守我眼睛
jiāo'ào de lèi bùgǎn qì shǒu wǒ yǎn·jing
cheo ao tơ lây pu cản tri sẩu ủa dẻn chinh
Giọt lệ kiêu ngạo jkhoong dám rời bỏ đôi mắt ta 

在我离你远去那一天
zài wǒ lí nǐ yuǎn qù nà yītiān
chai ủa lí nỉ doẻn truy na i then
Ngày mà ta rời xa nàng ấy 

灰色的梦睡在我身边
huīsè de mèng shuì zài wǒ shēnbiān
huây xưa tơ mâng suây chai ủa sân pen
Giấc mộng màu xám ngủ ở cạnh bên ta 

我早就该习惯没有你的夜
wǒ zǎo jiù gāi xíguān méi·yǒu nǐ de yè
ủa chảo chiêu cai xí quan mấy dẩu nỉ tơ dê
Ta sớm đã nên quen với đêm không có nàng

勇敢的面对
yǒnggǎn de miàn duì
dủng cản tơ men tuây
Dũng cảm đi đối mặt 

赤壁烽火连天战役
chìbì fēnghuǒ liántiān zhànyì
trư pi phâng hủa lén then chan i
Tháng ngày chiến tranh trận Xích Bích 

只挂掉我们七万个兄弟
zhǐ guà diào wǒ·men qī wàn gè xiōngdì
chử qua teo ủa mân tri oan cưa xiung ti
Chỉ đánh gục bảy vạn an hem của chúng ta 

长江水面写日记
chángjiāng shuǐ miàn xiě rìjì
cháng cheng suẩy men xỉa rư chi
Viết  thư xuống mặt sông Trường Giang

愿你能看见涟漪
yuàn nǐ néng kàn·jiàn liányī
doen nỉ nấng khan chen lén i
Mong nàng thấy được sóng gợn 

家乡在那美的远方
jiāxiāng zài nà měi de yuǎnfāng
che xeng chai na mẩy tơ doẻn phang
Quê nhà ở nơi xa xinh đẹp ấy 

泪水背着光安静而悲伤
lèishuǐ bēi zhe guāng ānjìng ér bēishāng
lây suẩy pây chưa quang an ching ớ pây sang
Giọt lệ ngược sáng rơi yên tĩnh mà bi thương

肩上剩下的能量
jiān shàng shèng xià de néngliàng
chen sang sâng xe tơ nấng leng
Năng lượng còn lại trên đôi vai

还能撑到什么地方
hái néng chēng dào shén·me dìfāng
hái nấng trâng tao sấn mơ ti phang
Còn chống chọi được đến nơi nao 

等待良人归来那一刻
děngdài liángrén guīlái nà yīkè
tẩng tai léng rấn quây lái na i khưa
Đợi chờ khoảnh khắc chàng quay về 

眼泪为你唱歌
yǎnlèi wèi nǐ chànggē
dẻn lây uây nỉ trang cưa
Nước mắt vì chàng xướng thành ca 

在我离你远去那一天
zài wǒ lí nǐ yuǎn qù nà yītiān
chai ủa lí nỉ doẻn truy na i then
Ngày mà ta rời xa  nàng ấy

蓝色的雨下在我眼前
lán sè de yǔ xià zài wǒ yǎnqián
lán xưa tơ ủy xe chai ủa dẻn trén
Cơn mưa màu xanh rơi xuống trước mắt ta 

骄傲的泪不敢弃守我眼睛
jiāo'ào de lèi bùgǎn qì shǒu wǒ yǎn·jing
cheo ao tơ lây pu cản tri sẩu ủa dẻn chinh
Giọt lệ kiêu ngạo jkhoong dám rời bỏ đôi mắt ta 

在我离你远去那一天
zài wǒ lí nǐ yuǎn qù nà yītiān
chai ủa lí nỉ doẻn truy na i then
Ngày mà ta rời xa nàng ấy 

灰色的梦睡在我身边
huīsè de mèng shuì zài wǒ shēnbiān
huây xưa tơ mâng suây chai ủa sân pen
Giấc mộng màu xám ngủ ở cạnh bên ta 

我早就该习惯没有你的夜
wǒ zǎo jiù gāi xíguān méi·yǒu nǐ de yè
ủa chảo chiêu cai xí quan mấy dẩu nỉ tơ dê
Ta sớm đã nên quen với đêm không có nàng

勇敢的面对
yǒnggǎn de miàn duì
dủng cản tơ men tuây
Dũng cảm đi đối mặt

我试着面对灰色的夜
wǒ shì zhe miàn duì huīsè de yè
ủa sư chưa men tuây huây xưa tơ dê
Ta thử đối mặt với màn đêm màu xám 

还在眼前
hái zài yǎnqián
hái chai dẻn trén
Hãy ở trước mắt

等待良人归来那一刻
děngdài liángrén guīlái nà yīkè
tẩng tai léng rấn quây lái na i khưa
Đợi chờ khoảnh khắc chàng quay về ấy

眼泪为你唱歌
yǎnlèi wèi nǐ chànggē
dẻn lây uây nỉ trang cưa
Nước mắt vì chàng xướng khúc buồn

在我离你远去那一天
zài wǒ lí nǐ yuǎn qù nà yītiān
chai ủa lí nỉ doẻn truy na i then
Ngày mà ta rời xa  nàng ấy

蓝色的雨下在我眼前
lán sè de yǔ xià zài wǒ yǎnqián
lán xưa tơ ủy xe chai ủa dẻn trén
Cơn mưa màu xanh rơi xuống trước mắt ta 

骄傲的泪不敢弃守我眼睛
jiāo'ào de lèi bùgǎn qì shǒu wǒ yǎn·jing
cheo ao tơ lây pu cản tri sẩu ủa dẻn chinh
Giọt lệ kiêu ngạo jkhoong dám rời bỏ đôi mắt ta 

在我离你远去那一天
zài wǒ lí nǐ yuǎn qù nà yītiān
chai ủa lí nỉ doẻn truy na i then
Ngày mà ta rời xa nàng ấy 

灰色的梦睡在我身边
huīsè de mèng shuì zài wǒ shēnbiān
huây xưa tơ mâng suây chai ủa sân pen
Giấc mộng màu xám ngủ ở cạnh bên ta 

我早就该习惯没有你的夜
wǒ zǎo jiù gāi xíguān méi·yǒu nǐ de yè
ủa chảo chiêu cai xí quan mấy dẩu nỉ tơ dê
Ta sớm đã nên quen với đêm không có nàng

勇敢的面对
yǒnggǎn de miàn duì
dủng cản tơ men tuây
Dũng cảm đi đối mặt
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Mùa Hạ - YangYang (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tàu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Nguyện - Nhậm Nhiên

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Nguyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Hạnh Phúc - Hồ Chi Hi Sharon

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Hạnh Phúc qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Còn Em Anh Biết Làm Sao - Cao Khải Uý

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Còn Em Anh Biết Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thì Tốt Rồi - Liễu Trình Ngự

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Điểm Kết - Nam Linh Tử

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Điểm Kết qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa