Bài hát tiếng Trung: Câu Ngủ Ngon Sau Cùng - Lưu Tư Giám

10/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Câu Ngủ Ngon Sau Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Câu Ngủ Ngon Sau Cùng - Lưu Tư Giám

Lời bài hát Câu Ngủ Ngon Sau Cùng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

曾对你说我不会离开
céng duì nǐ shuō wǒ bù huì líkāi
trấng tuây nỉ sua ủa pu huây lí khai
Từng nói với em anh sẽ không rời xa 

Because I’m yours
BECAUSE I’M YOURS
BECAUSE I’M YOURS
Bởi vì anh là của em 

曾经I’m yours
céngjīng I’M YOURS
trấng ching I’M YOURS
Anh từng là của em 

戒不掉我对你的依赖
jiè bù diào wǒ duì nǐ de yīlài
chia pu teo ủa tuây nỉ tơ i lai
Không cai được thói ỷ lại vào em  

Because I’m yours

BECAUSE I’M YOURS
BECAUSE I’M YOURS
Bởi vì anh là của em 

曾经I’m yours
céngjīng I’M YOURS
trấng ching I’M YOURS
Anh từng là của em 

答应你的还没实现
dā·ying nǐ de hái méi shíxiàn
ta inh nỉ tơ hái mấy sứ xen
Điều đồng ý em vẫn chưa thực hiện 

现在不得已要和你说再见
xiànzài bùdéyǐ yào hé nǐ shuō zàijiàn
xen chai pu tứa ỉ dao hứa nỉ sua chai chen
Giờ bất đắc dĩ phải cùng em nói tạm biệt 

我忘不了你的一切
wǒ wàng bùliǎo nǐ de yīqiè
ủa oang pu lẻo nỉ tơ i tria
Anh không quên được tất cả về em 

习惯你怎么戒
xíguān nǐ zěn·me jiè
xí quan nỉ chẩn mơ chia
Lỡ quen em rồi phải cai làm sao 

和你背影吻别
hé nǐ bèiyǐng wěn bié
hứa nỉ pây ỉnh uẩn pía
Trao bóng lưng em nụ hôn tạm biệt

曾经我以为我将得到一切
céngjīng wǒ yǐwéi wǒ jiāng dédào yīqiè
trấng ching ủa ỉ uấy ủa cheng tứa tao i tria
Anh đã từng cho rằng anh sẽ có được tất cả 

等不到你为我穿上这wedding dress
děng bùdào nǐ wèi wǒ chuān shàng zhè WEDDING DRESS
tẩng pu tao nỉ uây ủa troan sang chưa WEDDING DRESS
Không đợi được em khoác lên váy cưới vì anh 

暴雨前夜对你说别怕明天会是晴天
bàoyǔ qiányè duì nǐ shuō bié pà míngtiān huì shì qíngtiān
pao ủy trén dê tuây nỉ sua pía p'a mính then huây sư trính then
Trước đêm mưa bão nói với em đừng sợ ngày mai trời sẽ lại quang

最后的Good Night
zuìhòu de GOOD NIGHT
chuây hâu tơ GOOD NIGHT
Câu ngủ ngon sau cùng

总会分别做选择的路口
zǒnghuì fēnbié zuò xuǎnzé de lùkǒu
chủng huây phân pía chua xoẻn chứa tơ lu khẩu
Giao lộ nơi rồi sẽ tách chia đưa ra chọn lựa

向左或右到底是谁先走
xiàng zuǒ huò yòu dàodǐ shì shuí xiān zǒu
xeng chủa hua dâu tao tỉ sư suấy xen chẩu
Rẽ trái hoặc sang phải, rốt cuộc là ai đi trước 

不再奢求有没有人等候
bù zài shē qiú yǒu méi·yǒu rén děnghòu
pu chai sưa triếu dẩu mấy dẩu rấn tẩng hâu
Không còn tham cầu liệu chăng có ai đợi chờ

放你离开给你要的自由
fàng nǐ líkāi gěi nǐ yào de zìyóu
phang nỉ lí khai cẩy nỉ dao tơ chư dấu
Để em rời đi trả em tự do em muốn 

我多明白只是等不下去
wǒ duō míng·bai zhǐshì děng bùxià qù
ủa tua mính pái chử sư tẩng pu xe truy
Anh rất hiểu chỉ là không đợi nổi nữa

多少年后也不会有结果
duōshǎo nián hòu yě bù huì yǒu jiēguǒ
tua sảo nén hâu dể pu huây dẩu chia của
Biết bao năm sau cũng sẽ không có kết quả

没有期待这样直到尽头
méi·yǒu qīdài zhèyàng zhídào jìntóu
mấy dẩu tri tai chưa dang chứ tao chin thấu
Khoogn còn kỳ vọng cứ vậy cho tới đầu cùng 

你还是你但我早不是我
nǐ hái·shi nǐ dàn wǒ zǎo bù·shi wǒ
nỉ hái sư nỉ tan ủa chảo pu sư ủa
Em vẫn là anh nhưng anh đã chẳng còn là anh

答应你的还没实现
dā·ying nǐ de hái méi shíxiàn
ta inh nỉ tơ hái mấy sứ xen
Điều đồng ý em vẫn chưa thực hiện 

现在不得已要和你说再见
xiànzài bùdéyǐ yào hé nǐ shuō zàijiàn
xen chai pu tứa ỉ dao hứa nỉ sua chai chen
Giờ bất đắc dĩ phải cùng em nói tạm biệt 

我忘不了你的一切
wǒ wàng bùliǎo nǐ de yīqiè
ủa oang pu lẻo nỉ tơ i tria
Anh không quên được tất cả về em 

习惯你怎么戒
xíguān nǐ zěn·me jiè
xí quan nỉ chẩn mơ chia
Lỡ quen em rồi phải cai làm sao 

和你背影吻别
hé nǐ bèiyǐng wěn bié
hứa nỉ pây ỉnh uẩn pía
Trao bóng lưng em nụ hôn tạm biệt

曾经我以为我将得到一切
céngjīng wǒ yǐwéi wǒ jiāng dédào yīqiè
trấng ching ủa ỉ uấy ủa cheng tứa tao i tria
Anh đã từng cho rằng anh sẽ có được tất cả 

等不到你为我穿上这wedding dress
děng bùdào nǐ wèi wǒ chuān shàng zhè WEDDING DRESS
tẩng pu tao nỉ uây ủa troan sang chưa WEDDING DRESS
Không đợi được em khoác lên váy cưới vì anh 

暴雨前夜对你说别怕明天会是晴天
bàoyǔ qiányè duì nǐ shuō bié pà míngtiān huì shì qíngtiān
pao ủy trén dê tuây nỉ sua pía p'a mính then huây sư trính then
Trước đêm mưa bão nói với em đừng sợ ngày mai trời sẽ lại quang

最后的Good Night
zuìhòu de GOOD NIGHT
chuây hâu tơ GOOD NIGHT
Câu ngủ ngon sau cùng

最后的Good Night
zuìhòu de GOOD NIGHT
chuây hâu tơ GOOD NIGHT
Câu ngủ ngon sau cùng

最后的Good Night
zuìhòu de GOOD NIGHT
chuây hâu tơ GOOD NIGHT
Câu ngủ ngon sau cùng

最后的Good Night
zuìhòu de GOOD NIGHT
chuây hâu tơ GOOD NIGHT
Câu ngủ ngon sau cùng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Thể Diện - Tô Tinh Tiệp, Lưu Tư Đạt LOFTHESTAR (REMIX Version)

  10/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thể Diện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Game Một Giấc Mộng - Lâm Bảo Hinh (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Game Một Giấc Mộng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Gian Làm Sao - Lý Già Nam Doc, Viên Tiểu Uy

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Gian Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhất Định Phải Là Ai - Tiểu P Ca Ca

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhất Định Phải Là Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Song Tử - Sa Nhất Thinh EL

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Song Tử qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Không Muốn Thế Này - Châu Tư Hàm (A Hàm) ⟪COVER⟫

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Không Muốn Thế Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chớ Sầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Đến Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa