Bài hát tiếng Trung: Một Ván Game Một Giấc Mộng - Lâm Bảo Hinh (COVER)

09/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Game Một Giấc Mộng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Một Ván Game Một Giấc Mộng - Lâm Bảo Hinh (COVER)

Lời bài hát Một Ván Game Một Giấc Mộng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

不要谈什么分离
bùyào tán shén·me fēnlí
pu dao thán sấn mơ phân lí
Đừng nói gì mà tách chia

我不会因为这样而哭泣
wǒ bù huì yīnwèi zhèyàng ér kūqì
ủa pu huây in uây chưa dang ớ khu tri
Em sẽ không vì thế mà than khóc

那只是昨夜的一场梦而已
nà zhǐshì zuó yè de yī chǎng mèng éryǐ
na chử sư chúa dê tơ i trảng mâng ớ ỉ
Đó chỉ là một giấc mộng trong đêm qua mà thôi 

不要说愿不愿意
bùyào shuō yuàn bù yuànyì
pu dao sua doen pu doen i
Đừng nói bằng lòng hay không

我不会因为这样而在意
wǒ bù huì yīnwèi zhèyàng ér zàiyì
ủa pu huây in uây chưa dang ớ chai i
Em sẽ không vì vậy mà để tâm 

那只是昨夜的一场游戏
nà zhǐshì zuó yè de yī chǎng yóuxì
na chử sư chúa dê tơ i trảng dấu xi
Đó chỉ là một ván game trong đêm qua 

那只是一场游戏一场梦
nà zhǐshì yī chǎng yóuxì yī chǎng mèng
na chử sư i trảng dấu xi i trảng mâng
Đó chỉ là một ván game một giấc mộng 

虽然你影子还出现我眼里
suīrán nǐ yǐng·zi hái chūxiàn wǒ yǎn lǐ
xuây rán nỉ ỉnh chư hái tru xen ủa dẻn lỉ
Dù bóng hình anh vẫn xuất hiện trong mắt em 

在我的歌声中早已没有你
zài wǒ de gēshēng zhōng zǎoyǐ méi·yǒu nǐ
chai ủa tơ cưa sâng chung chảo ỉ mấy dẩu nỉ
Trogn tiếng ca của em sớm đã chẳng còn anh 

那只是一场游戏一场梦
nà zhǐshì yī chǎng yóuxì yī chǎng mèng
na chử sư i trảng dấu xi i trảng mâng
Đó chỉ là một ván game một giấc mộng

不要把残缺的爱留在这里
bùyào bǎ cánquē de ài liú zài zhèlǐ
pu dao pả trán truê tơ ai liếu chai chưa lỉ
Đừng để tình yêu không hoàn chỉnh tại đây 

在两个人的世界里不该有你
zài liǎng gèrén de shìjiè lǐ bùgāi yǒu nǐ
chai lẻng cưa rấn tơ sư chia lỉ pu cai dẩu nỉ
Trong thế giới dành cho hai người không nên có anh 

oh为什么道别离又说什么在一起
OH wèishén·me dàobié lí yòu shuō shén·me zài yīqǐ
OH uây sấn mơ tao pía lí dâu sua sấn mơ chai i trỉ
Oh vì sao nói biết ly lại nói gì mà về bên nhau

如今虽然没有你我还是我自己
rújīn suīrán méi·yǒu nǐ wǒ hái·shi wǒ zìjǐ
rú chin xuây rán mấy dẩu nỉ ủa hái sư ủa chư chỉ
Giờ đây tuy không có anh, em vẫn là chính em 

说什么此情永不渝
shuō shén·me cǐ qíng yǒng bù yú
sua sấn mơ trử trính dủng pu úy
Nói gì mà tình này không đổi thay

说什么我爱你
shuō shén·me wǒ ài nǐ
sua sấn mơ ủa ai nỉ
Nói gì mà yêu với thương

如今依然没有你我还是我自己
rújīn yīrán méi·yǒu nǐ wǒ hái·shi wǒ zìjǐ
rú chin i rán mấy dẩu nỉ ủa hái sư ủa chư chỉ
Giờ đây vẫn không có anh em vẫn chính là em 

那只是一场游戏一场梦
nà zhǐshì yī chǎng yóuxì yī chǎng mèng
na chử sư i trảng dấu xi i trảng mâng
Đó chỉ là một ván game một giấc mộng 

虽然你影子还出现我眼里
suīrán nǐ yǐng·zi hái chūxiàn wǒ yǎn lǐ
xuây rán nỉ ỉnh chư hái tru xen ủa dẻn lỉ
Dù bóng hình anh vẫn xuất hiện trong mắt em 

在我的歌声中早已没有你
zài wǒ de gēshēng zhōng zǎoyǐ méi·yǒu nǐ
chai ủa tơ cưa sâng chung chảo ỉ mấy dẩu nỉ
Trogn tiếng ca của em sớm đã chẳng còn anh 

那只是一场游戏一场梦
nà zhǐshì yī chǎng yóuxì yī chǎng mèng
na chử sư i trảng dấu xi i trảng mâng
Đó chỉ là một ván game một giấc mộng

不要把残缺的爱留在这里
bùyào bǎ cánquē de ài liú zài zhèlǐ
pu dao pả trán truê tơ ai liếu chai chưa lỉ
Đừng để tình yêu không hoàn chỉnh tại đây 

在两个人的世界里不该有你
zài liǎng gèrén de shìjiè lǐ bùgāi yǒu nǐ
chai lẻng cưa rấn tơ sư chia lỉ pu cai dẩu nỉ
Trong thế giới dành cho hai người không nên có anh 

oh为什么道别离又说什么在一起
OH wèishén·me dàobié lí yòu shuō shén·me zài yīqǐ
OH uây sấn mơ tao pía lí dâu sua sấn mơ chai i trỉ
Oh vì sao nói biết ly lại nói gì mà về bên nhau

如今虽然没有你我还是我自己
rújīn suīrán méi·yǒu nǐ wǒ hái·shi wǒ zìjǐ
rú chin xuây rán mấy dẩu nỉ ủa hái sư ủa chư chỉ
Giờ đây tuy không có anh, em vẫn là chính em 

说什么此情永不渝
shuō shén·me cǐ qíng yǒng bù yú
sua sấn mơ trử trính dủng pu úy
Nói gì mà tình này không đổi thay

说什么我爱你
shuō shén·me wǒ ài nǐ
sua sấn mơ ủa ai nỉ
Nói gì mà yêu với thương

如今依然没有你我还是我自己
rújīn yīrán méi·yǒu nǐ wǒ hái·shi wǒ zìjǐ
rú chin i rán mấy dẩu nỉ ủa hái sư ủa chư chỉ
Giờ đây vẫn không có anh em vẫn chính là em 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Gian Làm Sao - Lý Già Nam Doc, Viên Tiểu Uy

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Gian Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhất Định Phải Là Ai - Tiểu P Ca Ca

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhất Định Phải Là Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Song Tử - Sa Nhất Thinh EL

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Song Tử qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Không Muốn Thế Này - Châu Tư Hàm (A Hàm) ⟪COVER⟫

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Không Muốn Thế Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chớ Sầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Đến Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tựa Cá - Trương Mộng Khiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tựa Cá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa