Bài hát tiếng Trung: Thời Gian Làm Sao - Lý Già Nam Doc, Viên Tiểu Uy

09/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Thời Gian Làm Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thời Gian Làm Sao - Lý Già Nam Doc, Viên Tiểu Uy

Lời bài hát Thời Gian Làm Sao tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

怎么才能完成那份约定
zěn·me cáinéng wánchéng nà fèn yuēdìng
chẩn mơ trái nấng oán trấng na phân duê ting
Sao mới có thể hoàn thành phần ước định đó

怎么赶走明天的坏天气
zěn·me gǎnzǒu míngtiān de huài tiānqì
chẩn mơ cản chẩu mính then tơ hoai then tri
Sao để đuổi đi thời tiết xấu bủa vây ngày mai 

怎么忍心消失了联系
zěn·me rěnxīn xiāoshì le liánxì
chẩn mơ rẩn xin xeo sư lơ lén xi
Sao nỡ cắt đứt mọi liên lạc 

怎么回到我们两的曾经
zěn·me huí dào wǒ·men liǎng de céngjīng
chẩn mơ huấy tao ủa mân lẻng tơ trấng ching
Sao để quay về quá khứ hai chúng mình 

怎么穿过那片海的边际
zěn·me chuānguò nà piān hǎi de biānjì
chẩn mơ troan cua na p'en hải tơ pen chi
Sao để vượt qua biên giới vùng biển đó

怎么问你回答不愿意
zěn·me wèn nǐ huídá bù yuànyì
chẩn mơ uân nỉ huấy tá pu doen i
Sao mà hỏi em lại nói không bằng lòng 

敲响了时间的钟
qiāo xiǎng le shíjiān de zhōng
treo xẻng lơ sứ chen tơ chung
Gõ vang chiếc đồng hồ thời gian 

回到了最初的梦
huí dào le zuìchū de mèng
huấy tao lơ chuây tru tơ mâng
Quay về giấc mộng thủa ban sơ 

刻在我心里的痛你不懂
kè zài wǒ xīn·li de tòng nǐ bù dǒng
khưa chai ủa xin lỉ tơ thung nỉ pu tủng
Đớn đau khắc sâu trong lòng anh em nào hiểu

穿越过去的按钮
chuānyuè guòqù de àn niǔ
troan duê cua truy tơ an niểu
Nút bấm vượt qua quá khứ

看着未来在颤抖对你说
kàn zhe wèilái zài chàndǒu duì nǐ shuō
khan chưa uây lái chai tran tẩu tuây nỉ sua
Nhìn tương lai đang run rẩy nói với em 

修复感情的裂缝
xiūfù gǎnqíng de lièfèng
xiêu phu cản trính tơ liê phâng
Sửa chữa vết nứt trong cảm tình 

我还在你的背后
wǒ hái zài nǐ de bèihòu
ủa hái chai nỉ tơ pây hâu
Anh vẫn đứng ở phía sau em 

是两个人的沙漠太脆弱
shì liǎng gèrén de shāmò tài cuìruò
sư lẻng cưa rấn tơ sa mua thai truây rua
Giữa hoang mạc của hai ta quá yếu đuối

回忆里没有对错
huíyì lǐ méi·yǒu duì cuò
huấy i lỉ mấy dẩu tuây trua
Trong hồi ức không có đúng sai 

剩我在独自坠落要怎么
shèng wǒ zài dúzì zhuìluò yào zěn·me
sâng ủa chai tú chư chuây lua dao chẩn mơ
Còn anh đang một mình rơi xuống, phải làm sao 

看时间悄悄的流逝
kàn shíjiān qiāoqiāo de liúshì
khan sứ chen treo treo tơ liếu sư
Nhìn thời gian chầm chậm trôi qua 

告别过去和昨日
gàobié guòqù hé zuórì
cao pía cua truy hứa chúa rư
Tạm biệt quá khứ với hôm qua 

对未来展开攻势
duì wèilái zhǎnkāi gōngshì
tuây uây lái chản khai cung sư
Bày thế tiến công với tương lai

每一秒都是冲刺
měi yī miǎo dōu shì chōngcì
mẩy i mẻo tâu sư trung trư
Mỗi giây đều là những nỗ lực

可能出现在明天
kěnéng chūxiàn zài míngtiān
khửa nấng tru xen chai mính then
Có lẽ xuất hiện trong ngày mai 

可能一晃又几年
kěnéng yīhuǎng yòu jǐ nián
khửa nấng i hoảng dâu chỉ nén
Có lẽ loáng cái lại mấy năm 

可能不会有改变
kěnéng bù huì yǒu gǎibiàn
khửa nấng pu huây dẩu cải pen
Có lẽ sẽ không có thay đổi 

对你怎么说再见
duì nǐ zěn·me shuō zàijiàn
tuây nỉ chẩn mơ sua chai chen
Sao để nói với em câu tạm biệt 

我好想回到那一天
wǒ hǎo xiǎng huí dào nà yītiān
ủa hảo xẻng huấy tao na i then
ANh rất muốn quay về ngày hôm ấy 

有你的围绕那一年
yǒu nǐ de wéirǎo nà yī nián
dẩu nỉ tơ uấy rao na i nén
Năm mà có em quay quanh anh 

又彻夜难眠阻挡我往前
yòu chèyè nán mián zǔdǎng wǒ wǎng qiān
dâu trưa dê nán mén chủ tảng ủa oảng tren
Lại mất ngủ cả đêm ngăn trở anh tiến bước

敲响了时间的钟
qiāo xiǎng le shíjiān de zhōng
treo xẻng lơ sứ chen tơ chung
Gõ vang chiếc đồng hồ thời gian

回到了最初的梦
huí dào le zuìchū de mèng
huấy tao lơ chuây tru tơ mâng
Quay về giấc mộng thuở ban sơ

刻在我心里的痛你不懂
kè zài wǒ xīn·li de tòng nǐ bù dǒng
khưa chai ủa xin lỉ tơ thung nỉ pu tủng
Nỗi đau khắc trong lòng anh em nào hiểu 

穿越过去的按钮
chuānyuè guòqù de àn niǔ
troan duê cua truy tơ an niểu
Nút bấm vượt qua quá khứ

看着未来在颤抖对你说
kàn zhe wèilái zài chàndǒu duì nǐ shuō
khan chưa uây lái chai tran tẩu tuây nỉ sua
Nhìn thời gian đang run rẩy nói với em

修复感情的裂缝
xiūfù gǎnqíng de lièfèng
xiêu phu cản trính tơ liê phâng
Sửa chữa vết nứt trong cảm tình 

我还在你的背后
wǒ hái zài nǐ de bèihòu
ủa hái chai nỉ tơ pây hâu
Anh vẫn đứng ở phía sau em 

是两个人的沙漠太脆弱
shì liǎng gèrén de shāmò tài cuìruò
sư lẻng cưa rấn tơ sa mua thai truây rua
Giữa hoang mạc của hai ta quá yếu đuối

回忆里没有对错
huíyì lǐ méi·yǒu duì cuò
huấy i lỉ mấy dẩu tuây trua
Trong hồi ức không có đúng sai 

剩我在独自坠落要怎么
shèng wǒ zài dúzì zhuìluò yào zěn·me
sâng ủa chai tú chư chuây lua dao chẩn mơ
Còn anh đang một mình rơi xuống, phải làm sao

像之前的梦
xiàng zhīqián de mèng
xeng chư trén tơ mâng
Như giấc mộng ngày trước

消失前的梦
xiāoshì qiān de mèng
xeo sư tren tơ mâng
Giấc mộng trước khi biến mất 

比想象里更感动
bǐ xiǎngxiàng lǐ gèng gǎndòng
pỉ xẻng xeng lỉ câng cản tung
Xúc động hơn trong tưởng tượng

我试图努力挽救
wǒ shìtú nǔlì wǎnjiù
ủa sư thú nủ li oản chiêu
Anh thử cố gắng cứu vãn 

也许你能明白我的感受
yěxǔ nǐ néng míng·bai wǒ de gǎnshòu
dể xủy nỉ nấng mính pái ủa tơ cản sâu
Có lẽ em có thể hiểu được cảm nhận của anh

像之前的梦
xiàng zhīqián de mèng
xeng chư trén tơ mâng
Như giấc mộng ngày trước

消失前的梦
xiāoshì qiān de mèng
xeo sư tren tơ mâng
Giấc mộng trước khi biến mất 

比想象里更感动
bǐ xiǎngxiàng lǐ gèng gǎndòng
pỉ xẻng xeng lỉ câng cản tung
Xúc động hơn trong tưởng tượng

我试图努力挽救
wǒ shìtú nǔlì wǎnjiù
ủa sư thú nủ li oản chiêu
Anh thử cố gắng cứu vãn 

也许你能明白我的感受
yěxǔ nǐ néng míng·bai wǒ de gǎnshòu
dể xủy nỉ nấng mính pái ủa tơ cản sâu
Có lẽ em có thể hiểu được cảm nhận của anh

敲响了时间的钟
qiāo xiǎng le shíjiān de zhōng
treo xẻng lơ sứ chen tơ chung
Gõ vang chiếc đồng hồ thời gian

回到了最初的梦
huí dào le zuìchū de mèng
huấy tao lơ chuây tru tơ mâng
Quay về giấc mộng thuở ban sơ

刻在我心里的痛你不懂
kè zài wǒ xīn·li de tòng nǐ bù dǒng
khưa chai ủa xin lỉ tơ thung nỉ pu tủng
Nỗi đau khắc trong lòng anh em nào hiểu 

穿越过去的按钮
chuānyuè guòqù de àn niǔ
troan duê cua truy tơ an niểu
Nút bấm vượt qua quá khứ

看着未来在颤抖对你说
kàn zhe wèilái zài chàndǒu duì nǐ shuō
khan chưa uây lái chai tran tẩu tuây nỉ sua
Nhìn thời gian đang run rẩy nói với em

修复感情的裂缝
xiūfù gǎnqíng de lièfèng
xiêu phu cản trính tơ liê phâng
Sửa chữa vết nứt trong cảm tình 

我还在你的背后
wǒ hái zài nǐ de bèihòu
ủa hái chai nỉ tơ pây hâu
Anh vẫn đứng ở phía sau em 

是两个人的沙漠太脆弱
shì liǎng gèrén de shāmò tài cuìruò
sư lẻng cưa rấn tơ sa mua thai truây rua
Giữa hoang mạc của hai ta quá yếu đuối

回忆里没有对错
huíyì lǐ méi·yǒu duì cuò
huấy i lỉ mấy dẩu tuây trua
Trong hồi ức không có đúng sai 

剩我在独自坠落要怎么
shèng wǒ zài dúzì zhuìluò yào zěn·me
sâng ủa chai tú chư chuây lua dao chẩn mơ
Còn anh đang một mình rơi xuống, phải làm sao

 • Bài hát tiếng Trung: Nhất Định Phải Là Ai - Tiểu P Ca Ca

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhất Định Phải Là Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Song Tử - Sa Nhất Thinh EL

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Song Tử qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Không Muốn Thế Này - Châu Tư Hàm (A Hàm) ⟪COVER⟫

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Không Muốn Thế Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chớ Sầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Đến Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tựa Cá - Trương Mộng Khiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tựa Cá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa