Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

29/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

Lời bài hát Chấp Mê Bất Ngộ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Em nào chỉ là chấp mệ bất ngộ với anh

眼泪偶尔会莫名的光顾
yǎnlèi ǒuěr huì mò míng de guānggù
dẻn lây ǒu ở huây mua mính tơ quang cu
Thi thoảng nước mắt sẽ vô cớ giá lâm 

所以会忙忙碌碌将爱麻木
suǒyǐ huì máng mánglù lù jiāng ài mámù
xủa ỉ huây máng máng lu lu cheng ai má mu
Thế nên sẽ làm mình bận bịu để yêu tê dại 

可突然会想起了全部
kě tūrán huì xiǎng qǐ le quánbù
khửa thu rán huây xẻng trỉ lơ troén pu
Mà vẫn đột nhiên nhớ đến toàn bộ

想你的雨夜车窗起雾
xiǎng nǐ de yǔ yèchē chuāng qǐ wù
xẻng nỉ tơ ủy dê trưa troang trỉ u
Đêm mưa nhớ anh kính xe nổi sương mù

手指写完了名字才哭
shǒuzhǐ xiě wánliǎo míng·zi cái kū
sẩu chử xỉa oán lẻo mính chư trái khu
Ngón tay viết xong dòng tên mới khóc

我可以勉强做主试图大度
wǒ kěyǐ miǎnqiǎng zuòzhǔ shìtú dàdù
ủa khửa ỉ mén trẻng chua chủ sư thú ta tu
Em có thể miễn cưỡng làm chủ thử rộng lượng

却说不出你婚礼的祝福
quèshuō bù chū nǐ hūnlǐ de zhùfú
truê sua pu tru nỉ huân lỉ tơ chu phú
Lại không nói ra được lời chúc phúc đám cưới anh 

曾经的我们也被人羡慕
céngjīng de wǒ·men yě bèi rén xiànmù
trấng ching tơ ủa mân dể pây rấn xen mu
Xưa kia mình cũng từng được ngưỡng mộ 

丈量过夜色笼罩的路
zhàngliáng guòyè sè lǒngzhào de lù
chang léng cua dê xưa lủng chao tơ lu
Đo đạc con đường bị sắc đêm bao phủ 

那一棵很高的树在不远处
nà yī kē hěn gāo de shù zài bù yuǎnchù
na i khưa hẩn cao tơ su chai pu doẻn tru
Gốc cây rất cao kia ở nơi không xa 

在它面前停下过脚步
zài tā miànqián tíng xià guò jiǎobù
chai tha men trén thính xe cua chẻo pu
Mình từng dừng lại bước chân ở trước đó

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Em nào chỉ là chấp mệ bất ngộ với anh

眼泪偶尔会莫名的光顾
yǎnlèi ǒuěr huì mò míng de guānggù
dẻn lây ǒu ở huây mua mính tơ quang cu
Thi thoảng nước mắt sẽ vô cớ giá lâm 

所以会忙忙碌碌将爱麻木
suǒyǐ huì máng mánglù lù jiāng ài mámù
xủa ỉ huây máng máng lu lu cheng ai má mu
Thế nên sẽ làm mình bận bịu để yêu tê dại 

可突然会想起了全部
kě tūrán huì xiǎng qǐ le quánbù
khửa thu rán huây xẻng trỉ lơ troén pu
Mà vẫn đột nhiên nhớ đến toàn bộ

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Em nào chỉ là chấp mê bất ngộ với anh 

所有纪念日记得清楚
suǒyǒu jìniànrì jìdé qīng·chu
xủa dẩu chi nen rư chi tứa tring trủ
Vẫn nhớ rõ mọi ngày kỷ niệm 

庸人自扰的束缚狼狈演出
yōngrénzìrǎo de shùfù lángbèi yǎnchū
dung rấn chư rảo tơ su phu láng pây dẻn tru
Là trói buộc tự làm phiền chính mình diễn xuất thảm hại 

突然还会想起了全部
tūrán hái huì xiǎng qǐ le quánbù
thu rán hái huây xẻng trỉ lơ troén pu
Đột nhiên vẫn sẽ nhớ lại tất cả 

想你的雨夜车窗起雾
xiǎng nǐ de yǔ yèchē chuāng qǐ wù
xẻng nỉ tơ ủy dê trưa troang trỉ u
Đêm mưa nhớ anh kính xe nổi sương mù

手指写完了名字才哭
shǒuzhǐ xiě wánliǎo míng·zi cái kū
sẩu chử xỉa oán lẻo mính chư trái khu
Ngón tay viết xong dòng tên mới khóc

我可以勉强做主试图大度
wǒ kěyǐ miǎnqiǎng zuòzhǔ shìtú dàdù
ủa khửa ỉ mén trẻng chua chủ sư thú ta tu
Em có thể miễn cưỡng làm chủ thử rộng lượng

却说不出你婚礼的祝福
quèshuō bù chū nǐ hūnlǐ de zhùfú
truê sua pu tru nỉ huân lỉ tơ chu phú
Lại không nói ra được lời chúc phúc đám cưới anh 

曾经的我们也被人羡慕
céngjīng de wǒ·men yě bèi rén xiànmù
trấng ching tơ ủa mân dể pây rấn xen mu
Xưa kia mình cũng từng được ngưỡng mộ 

丈量过夜色笼罩的路
zhàngliáng guòyè sè lǒngzhào de lù
chang léng cua dê xưa lủng chao tơ lu
Đo đạc con đường bị sắc đêm bao phủ 

那一棵很高的树在不远处
nà yī kē hěn gāo de shù zài bù yuǎnchù
na i khưa hẩn cao tơ su chai pu doẻn tru
Gốc cây rất cao kia ở nơi không xa 

在它面前停下过脚步
zài tā miànqián tíng xià guò jiǎobù
chai tha men trén thính xe cua chẻo pu
Mình từng dừng lại bước chân ở trước đó

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Em nào chỉ là chấp mệ bất ngộ với anh

眼泪偶尔会莫名的光顾
yǎnlèi ǒuěr huì mò míng de guānggù
dẻn lây ǒu ở huây mua mính tơ quang cu
Thi thoảng nước mắt sẽ vô cớ giá lâm 

所以会忙忙碌碌将爱麻木
suǒyǐ huì máng mánglù lù jiāng ài mámù
xủa ỉ huây máng máng lu lu cheng ai má mu
Thế nên sẽ làm mình bận bịu để yêu tê dại 

可突然会想起了全部
kě tūrán huì xiǎng qǐ le quánbù
khửa thu rán huây xẻng trỉ lơ troén pu
Mà vẫn đột nhiên nhớ đến toàn bộ

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Em nào chỉ là chấp mê bất ngộ với anh 

所有纪念日记得清楚
suǒyǒu jìniànrì jìdé qīng·chu
xủa dẩu chi nen rư chi tứa tring trủ
Vẫn nhớ rõ mọi ngày kỷ niệm 

庸人自扰的束缚狼狈演出
yōngrénzìrǎo de shùfù lángbèi yǎnchū
dung rấn chư rảo tơ su phu láng pây dẻn tru
Là trói buộc tự làm phiền chính mình diễn xuất thảm hại 

突然还会想起了全部
tūrán hái huì xiǎng qǐ le quánbù
thu rán hái huây xẻng trỉ lơ troén pu
Đột nhiên vẫn sẽ nhớ lại tất cả 

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Em nào chỉ là chấp mệ bất ngộ với anh

眼泪偶尔会莫名的光顾
yǎnlèi ǒuěr huì mò míng de guānggù
dẻn lây ǒu ở huây mua mính tơ quang cu
Thi thoảng nước mắt sẽ vô cớ giá lâm 

所以会忙忙碌碌将爱麻木
suǒyǐ huì máng mánglù lù jiāng ài mámù
xủa ỉ huây máng máng lu lu cheng ai má mu
Thế nên sẽ làm mình bận bịu để yêu tê dại 

可突然会想起了全部
kě tūrán huì xiǎng qǐ le quánbù
khửa thu rán huây xẻng trỉ lơ troén pu
Mà vẫn đột nhiên nhớ đến toàn bộ

我对你又何止是执迷不悟
wǒ duì nǐ yòu hézhǐ shì zhímíbùwù
ủa tuây nỉ dâu hứa chử sư chứ mí pu u
Em nào chỉ là chấp mê bất ngộ với anh 

所有纪念日记得清楚
suǒyǒu jìniànrì jìdé qīng·chu
xủa dẩu chi nen rư chi tứa tring trủ
Vẫn nhớ rõ mọi ngày kỷ niệm 

庸人自扰的束缚狼狈演出
yōngrénzìrǎo de shùfù lángbèi yǎnchū
dung rấn chư rảo tơ su phu láng pây dẻn tru
Là trói buộc tự làm phiền chính mình diễn xuất thảm hại 

突然还会想起了全部
tūrán hái huì xiǎng qǐ le quánbù
thu rán hái huây xẻng trỉ lơ troén pu
Đột nhiên vẫn sẽ nhớ lại tất cả 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Không Quay Về Được Nữa - Viên Tiểu Uy

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Không Quay Về Được Nữa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Đi Vội Vã Hơn Tình - Tiểu Lam Bối Tâm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Đi Vội Vã Hơn Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đám Cưới Anh Nợ Em - Bạch Tiểu Bạch

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đám Cưới Anh Nợ Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muộn Giờ - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Muộn Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vé Một Người - Trương Tề Sơn DanieL

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vé Một Người qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đột Nhiên Một Cơn Mưa - Lam Tâm Vũ

  28/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đột Nhiên Một Cơn Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thì Quên Đi Vậy - WiFi Oai Oai (Bản Trữ Tình)

  28/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Thì Quên Đi Vậy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bạc Tần Hoài - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

  28/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạc Tần Hoài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa