Bài hát tiếng Trung: Chờ Người Trở Lại 等你归来 Děng nǐ guīlái

07/05/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Chờ Người Trở Lại 等你归来 Děng nǐ guīlái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chờ Người Trở Lại 等你归来 Děng nǐ guīlái- Trình Hưởng 程响

Lời bài hát Chờ Người Trở Lại tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我就在这里等你披星戴月乘着风而来
wǒ jiù zài zhèlǐ děng nǐ pīxīngdàiyuè chéng zhe fēng ér lái
ủa chiêu chai chưa lỉ tẩng nỉ p'i xing tai duê trấng chưa phâng ớ lái
Ta nơi đây đợi người, một nắng hai sương cùng gió đến

我就在这里埋好烈酒候你故事开
wǒ jiù zài zhèlǐ mái hǎo liè jiǔ hòu nǐ gùshì kāi
ủa chiêu chai chưa lỉ mái hảo liê chiểu hâu nỉ cu sư khai
Ta nơi đây chôn rượu đợi người đến cùng đàm chuyện xưa

千千万万人海灯火阑珊你多少次不在
qiān qiānwàn wàn rénhǎi dēnghuǒ lánshān nǐ duōshǎo cì bùzài
tren tren oan oan rấn hải tâng hủa lán san nỉ tua sảo trư pu chai
Ngàn vạn biển người giữa ngọn đèn tàn, người vẫn nơi nao

走遍高高低低一路辗转朝暮青丝已白
zǒu biàn gāo gāodī dī yīlù zhǎnzhuǎn cháomù qīngsī yǐ bái
chẩu pen cao cao ti ti i lu nẻn choản tráo mu tring xư ỉ pái
Đi khắp thế gian, đường dài trăn trở tóc xanh sớm đã bạc màu

我在红尘等你人间等你守繁华之外
wǒ zài hóngchén děng nǐ rénjiān děng nǐ shǒu fánhuá zhī wài
ủa chai húng trấn tẩng nỉ rấn chen tẩng nỉ sẩu phán hóa chư oai
Ta nơi hồng trần đợi người, đợi người giữa chốn phông hoa nhân gian

揽尽星辰入怀千川归来化一片沧海
lǎn jìn xīngchén rù huái qiān chuān guīlái huà yī piān cānghǎi
lản chin xing trấn ru hoái tren troan quây lái hoa i p'en trang hải
Ôm trọn vì sao vào lòng, ngàn sông trở về hóa thành biển cả

我在九幽等你极乐等你望彼岸花开
wǒ zài jiǔ yōu děng nǐ jí lè děng nǐ wàng bǐ'àn huā kāi
ủa chai chiểu dâu tẩng nỉ chí lưa tẩng nỉ oang pỉ an hoa khai
Ta ở Cửu U đợi người, đợi người cùng ngắm bỉ ngạn nở nơi cực lạc

长对三生浮白不畏不改渡过去将来
cháng duì sānshēng fú bái bù wèi bù gǎi dù guòqù jiānglái
tráng tuây xan sâng phú pái pu uây pu cải tu cua truy cheng lái
Tự nhủ trước Tam Sinh Phù, không sợ quá khứ chẳng đổi tương lai

我就在这里等你跨山越海踏着云烟来
wǒ jiù zài zhèlǐ děng nǐ kuà shān yuè hǎi tà zhe yúnyān lái
ủa chiêu chai chưa lỉ tẩng nỉ khoa san duê hải tha chưa uýn den lái
Ta ở nơi đây đợi người vượt qua biển núi cưỡi mây gió đến

我就在这里望尽天涯风雨也不改
wǒ jiù zài zhèlǐ wàng jìn tiānyá fēngyǔ yě bù gǎi
ủa chiêu chai chưa lỉ oang chin then dá phâng ủy dể pu cải
Ta ở nơi đây nhìn chân trời mưa gió cũng không thay đổi

安安静静岁月时光荏苒你或许会徘徊
ān ānjìng jìng suìyuè shíguāng rěnrǎn nǐ huòxǔ huì páihuái
an an ching ching xuây duê sứ quang rẩn rản nỉ hua xủy huây p'ái hoái
Thời gian lặng lẽ thấm thoắt trôi, người phải chăng cũng hiểu nỗi bồi hồi

挥别近近远远一身尘埃俯仰皆是无奈
huī bié jìn jìn yuǎn yuǎn yīshēn chén'āi fǔyǎng jiē shì wúnài
huây pía chin chin doẻn doẻn i sân trấn ai phủ dảng chia sư ú nai
Thân đầy cát bụi vẫy biệt gần xa, ngẩng đầu cúi đầu đều là thân bất vô kỷ

我在红尘等你人间等你守繁华之外
wǒ zài hóngchén děng nǐ rénjiān děng nǐ shǒu fánhuá zhī wài
ủa chai húng trấn tẩng nỉ rấn chen tẩng nỉ sẩu phán hóa chư oai
Ta nơi hồng trần đợi người, đợi người giữa chốn phông hoa nhân gian

揽尽星辰入怀千川归来化一片沧海
lǎn jìn xīngchén rù huái qiān chuān guīlái huà yī piān cānghǎi
lản chin xing trấn ru hoái tren troan quây lái hoa i p'en trang hải
Ôm trọn vì sao vào lòng, ngàn sông trở về hóa thành biển cả

我在九幽等你极乐等你望彼岸花开
wǒ zài jiǔ yōu děng nǐ jí lè děng nǐ wàng bǐ'àn huā kāi
ủa chai chiểu dâu tẩng nỉ chí lưa tẩng nỉ oang pỉ an hoa khai
Ta ở Cửu U đợi người, đợi người cùng ngắm bỉ ngạn nở nơi cực lạc

长对三生浮白不畏不改渡过去将来
cháng duì sānshēng fú bái bù wèi bù gǎi dù guòqù jiānglái
tráng tuây xan sâng phú pái pu uây pu cải tu cua truy cheng lái
Tự nhủ trước Tam Sinh Phù, không sợ quá khứ chẳng đổi tương lai

我在红尘等你人间等你守繁华之外
wǒ zài hóngchén děng nǐ rénjiān děng nǐ shǒu fánhuá zhī wài
ủa chai húng trấn tẩng nỉ rấn chen tẩng nỉ sẩu phán hóa chư oai
Ta nơi hồng trần đợi người, đợi người giữa chốn phông hoa nhân gian

揽尽星辰入怀千川归来化一片沧海
lǎn jìn xīngchén rù huái qiān chuān guīlái huà yī piān cānghǎi
lản chin xing trấn ru hoái tren troan quây lái hoa i p'en trang hải
Ôm trọn vì sao vào lòng, ngàn sông trở về hóa thành biển cả

我在九幽等你极乐等你望彼岸花开
wǒ zài jiǔ yōu děng nǐ jí lè děng nǐ wàng bǐ'àn huā kāi
ủa chai chiểu dâu tẩng nỉ chí lưa tẩng nỉ oang pỉ an hoa khai
Ta ở Cửu U đợi người, đợi người cùng ngắm bỉ ngạn nở nơi cực lạc

长对三生浮白不畏不改渡过去将来
cháng duì sānshēng fú bái bù wèi bù gǎi dù guòqù jiānglái
tráng tuây xan sâng phú pái pu uây pu cải tu cua truy cheng lái
Tự nhủ trước Tam Sinh Phù, không sợ quá khứ chẳng đổi tương lai

长对三生浮白不畏不改渡过去将来
cháng duì sānshēng fú bái bù wèi bù gǎi dù guòqù jiānglái
tráng tuây xan sâng phú pái pu uây pu cải tu cua truy cheng lái
Tự nhủ trước Tam Sinh Phù, không sợ quá khứ chẳng đổi tương lai

 • Bài hát tiếng Trung: Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa