Bài hát tiếng Trung: Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ

28/04/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Quên Đi Bản Thân 忘了自己 Wàngle zìjǐ- Trần Tiểu Mãn 陈小满

Lời bài hát Quên Đi Bản Thân tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

如果快乐能被识破就好了
rúguǒ kuàilè néng bèi shípò jiù hǎo le
rú của khoai lưa nấng pây sư p'ua chiêu hảo lơ
Giá như nhìn thấu được hạnh phúc thì tốt rồi

原来难过的人不止我一个
yuánlái nánguò de rén bùzhǐ wǒ yī gè
doén lái nán cua tơ rấn pu chử ủa i cưa
Hóa ra người đau khổ chẳng phải mình em

这是我们的曾经
zhè shì wǒ·men de céngjīng
chưa sư ủa mân tơ trấng ching
Đây là quá khứ của chúng ta

你全都不记得了
nǐ quándōu bù jìdé le
nỉ troén tu pu chi tứa lơ
Anh đã quên hết rồi

堕落时的我是清醒的
duòluò shí de wǒ shì qīngxǐng de
tua lua sứ tơ ủa sư tring xỉnh tơ
Trong lúc sa đọa, tâm trí em vẫn rất tỉnh táo

原来被人喜欢是很短暂的
yuánlái bèi rén xǐ·huan shì hěn duǎnzàn de
doén lái pây rấn xỉ hoan sư hẩn toản chan tơ
Hóa ra được người ta thích thật ngắn ngủi

可我不想错过你的喜怒哀乐
kě wǒ bùxiǎng cuòguò nǐ de xǐ nù āiyuè
khửa ủa pu xẻng trua cua nỉ tơ xỉ nu ai duê
Nhưng em không nỡ bỏ lỡ cảm xúc của anh

原来哭是不能够
yuánlái kū shì bùnéng gòu
doén lái khu sư pu nấng câu
Hóa ra khóc là chẳng đủ

解决任何问题的
jiějué rènhé wèntí de
chỉa chuế rân hứa uân thí tơ
để giải quyết bất kỳ vấn đề gì

你又不是我
nǐ yòu bù·shi wǒ
nỉ dâu pu sư ủa
Anh chẳng phải em

凭什么说你会懂我的难过
píng shén·me shuō nǐ huì dǒng wǒ de nánguò
p'ính sấn mơ sua nỉ huây tủng ủa tơ nán cua
Dựa vào đâu nói anh sẽ hiểu nỗi buồn của em

多少次我想忘了自己
duōshǎo cì wǒ xiǎng wàng le zìjǐ
tua sảo trư ủa xẻng oang lơ chư chỉ
Đã bao lần em muốn quên đi bản thân

却忘不了你
què wàng bùliǎo nǐ
truê oang pu lẻo nỉ
Nhưng lại không quên được anh

陪我玩过一场叫爱的游戏
péi wǒ wán guò yī chǎng jiào ài de yóuxì
p'ấy ủa oán cua i trảng cheo ai tơ dấu xi
Người cùng em chơi một trò chơi gọi là tình ái

粗心大意的我竟爱的如此细腻
cūxīn dàyì de wǒ jìng ài de rúcǐ xìnì
tru xin ta i tơ ủa ching ai tơ rú trử xi ni
Người vụng về như em một khi yêu lại tinh tế như vậy

这一次我想放过自己
zhè yī cì wǒ xiǎng fàng guò zìjǐ
chưa i trư ủa xẻng phang cua chư chỉ
Giờ đây em muốn buông tha bản thân

也放过了你
yě fàng guò le nǐ
dể phang cua lơ nỉ
Cũng buông tha anh

关于你的一切都绝口不提
guānyú nǐ de yīqiè dōu juékǒu bù tí
quan úy nỉ tơ i tria tâu chuế khẩu pu thí
Tất cả về anh, em sẽ nín lặng chẳng nhắc tới nữa

我想我真的可以
wǒ xiǎng wǒ zhēn de kěyǐ
ủa xẻng ủa chân tơ khửa ỉ
Em nghĩ em thật sự có thể

哪怕到弥留之际
nǎpà dào míliú zhī jì
nả p'a tao mí liếu chư chi
Chẳng sợ đến khi sức cùng lực kiệt

没事我一个人静静就好了
méi shì wǒ yī gèrén jìng jìng jiù hǎo le
mấy sư ủa i cưa rấn ching ching chiêu hảo lơ
Không sao cả, cứ để em yên tĩnh một mình là được rồi

反正从来都没人真正心疼我
fǎnzhèng cónglái dōu méi rén zhēnzhèng xīnténg wǒ
phản châng trúng lái tâu mấy rấn chân châng xin thấng ủa
Dù sao trước nay cũng có ai thật sự quan tâm em đâu

你点亮了全世界
nǐ diǎn liàng le quán shìjiè
nỉ tẻn leng lơ troén sư chia
Anh thắp sáng cả thế giới

却唯独熄灭了我
què wěi dú xīmiè le wǒ
truê uẩy tú xi mia lơ ủa
Chỉ dập tắt mình em thôi

愿你今后遇到的人
yuàn nǐ jīnhòu yù dào de rén
doen nỉ chin hâu uy tao tơ rấn
Chúc anh sau này gặp được người

值得你错过我
zhídé nǐ cuòguò wǒ
chứ tứa nỉ trua cua ủa
Đáng để anh bỏ lỡ em

多少次我想忘了自己
duōshǎo cì wǒ xiǎng wàng le zìjǐ
tua sảo trư ủa xẻng oang lơ chư chỉ
Đã bao lần em muốn quên đi bản thân

却忘不了你
què wàng bùliǎo nǐ
truê oang pu lẻo nỉ
Nhưng lại không quên được anh

陪我玩过一场叫爱的游戏
péi wǒ wán guò yī chǎng jiào ài de yóuxì
p'ấy ủa oán cua i trảng cheo ai tơ dấu xi
Người cùng em chơi một trò chơi gọi là tình ái

粗心大意的我竟爱的如此细腻
cūxīn dàyì de wǒ jìng ài de rúcǐ xìnì
tru xin ta i tơ ủa ching ai tơ rú trử xi ni
Người vụng về như em một khi yêu lại tinh tế như vậy

这一次我想放过自己
zhè yī cì wǒ xiǎng fàng guò zìjǐ
chưa i trư ủa xẻng phang cua chư chỉ
Giờ đây em muốn buông tha bản thân

也放过了你
yě fàng guò le nǐ
dể phang cua lơ nỉ
Cũng buông tha anh

关于你的一切都绝口不提
guānyú nǐ de yīqiè dōu juékǒu bù tí
quan úy nỉ tơ i tria tâu chuế khẩu pu thí
Tất cả về anh, em sẽ nín lặng chẳng nhắc tới nữa

我想我真的可以
wǒ xiǎng wǒ zhēn de kěyǐ
ủa xẻng ủa chân tơ khửa ỉ
Em nghĩ em thật sự có thể

哪怕到弥留之际
nǎpà dào míliú zhī jì
nả p'a tao mí liếu chư chi
Chẳng sợ đến khi sức cùng lực kiệt

多少次我想忘了自己
duōshǎo cì wǒ xiǎng wàng le zìjǐ
tua sảo trư ủa xẻng oang lơ chư chỉ
Đã bao lần em muốn quên đi bản thân

却忘不了你
què wàng bùliǎo nǐ
truê oang pu lẻo nỉ
Nhưng lại không quên được anh

陪我玩过一场叫爱的游戏
péi wǒ wán guò yī chǎng jiào ài de yóuxì
p'ấy ủa oán cua i trảng cheo ai tơ dấu xi
Người cùng em chơi một trò chơi gọi là tình ái

粗心大意的我竟爱的如此细腻
cūxīn dàyì de wǒ jìng ài de rúcǐ xìnì
tru xin ta i tơ ủa ching ai tơ rú trử xi ni
Người vụng về như em một khi yêu lại tinh tế như vậy

这一次我想放过自己
zhè yī cì wǒ xiǎng fàng guò zìjǐ
chưa i trư ủa xẻng phang cua chư chỉ
Giờ đây em muốn buông tha bản thân

也放过了你
yě fàng guò le nǐ
dể phang cua lơ nỉ
Cũng buông tha anh

关于你的一切都绝口不提
guānyú nǐ de yīqiè dōu juékǒu bù tí
quan úy nỉ tơ i tria tâu chuế khẩu pu thí
Tất cả về anh, em sẽ nín lặng chẳng nhắc tới nữa

我想我真的可以
wǒ xiǎng wǒ zhēn de kěyǐ
ủa xẻng ủa chân tơ khửa ỉ
Em nghĩ em thật sự có thể

哪怕到弥留之际
nǎpà dào míliú zhī jì
nả p'a tao mí liếu chư chi
Chẳng sợ đến khi sức cùng lực kiệt
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Xóa Gần Đây 最近删除 Zuìjìn shānchú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Đời Tuyết 半生雪 Bànshēng xuě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấy Mực Giang Nam 纸墨江南 Zhǐ mò jiāngnán qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mộng Sơn Hà 梦山河 Mèng shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếng Còi Lúc Nửa Đêm 半夜汽笛 Bànyè qìdí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Mời Đặc Biệt 特别邀请 Tèbié yāoqǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 输入法打可爱按第五 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Hối Tiếc 不遗憾 Bù yíhàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng

  28/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần lạnh nhạt 慢冷 Màn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mây Mù 云雾 Yúnwù

  25/04/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mây Mù 云雾 Yúnwù chuī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa