Bài hát tiếng Trung: Coi Hợp Thành Thương - Tiểu Lực Đồng Học

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Coi Hợp Thành Thương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Coi Hợp Thành Thương - Tiểu Lực Đồng Học

Lời bài hát Coi Hợp Thành Thương tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你总是能够把合适当喜欢
nǐ zǒngshì nénggòu bǎ héshì dāng xǐ·huan
nỉ chủng sư nấng câu pả hứa sư tang xỉ hoan
Em luôn có thể coi hợp thành thương

用必要条件拼凑了另一半
yòng bìyào tiáojiàn pīncòu le lìng yībàn
dung pi dao théo chen p'in trâu lơ ling í pan
Dùng điều kiện cần thiết về chắp vá nửa kia 

说来惭愧未实现你愿望清单
shuō lái cánkuì wèi shíxiàn nǐ yuànwàng qīngdān
sua lái trán khuây uây sứ xen nỉ doen oang tring tan
Nói ra cũng thẹn chưa thực hiện danh sách nguyện vọng của em 

藏好眼泪陪你到这一站
cáng hǎo yǎnlèi péi nǐ dào zhè yī zhàn
tráng hảo dẻn lây p'ấy nỉ tao chưa i chan
Cất kỹ nước mắt cùng em đi đến trạm này

给不了那种好没有资格谈判
gěi bùliǎo nà zhǒng hǎo méi·yǒu zīgé tánpàn
cẩy pu lẻo na chủng hảo mấy dẩu chư cứa thán p'an
Không trao được kiểu tốt ấy không có tư cách đàm phán 

谁又能把自尊说得那么平淡
shuí yòu néng bǎ zìzūn shuō dé nà·me píngdàn
suấy dâu nấng pả chư chuân sua tứa na mơ p'ính tan
Ai lại có thể đem tự tôn nói một cách bình thường thế

明知爱你是我改不掉的不良习惯
míngzhī ài nǐ shì wǒ gǎi bù diào de bùliáng xíguān
mính chư ai nỉ sư ủa cải pu teo tơ pu léng xí quan
Biết rõ yêu em là thói quen không tốt mà anh không sửa được 

要怎么接受这答案
yào zěn·me jiēshòu zhè dá'àn
dao chẩn mơ chia sâu chưa tá an
Phải tiếp nhận đáp án này làm sao 

你总是能够把合适当喜欢
nǐ zǒngshì nénggòu bǎ héshì dāng xǐ·huan
nỉ chủng sư nấng câu pả hứa sư tang xỉ hoan
Em luôn có thể coi hợp thành thương 

用必要条件拼凑了另一半
yòng bìyào tiáojiàn pīncòu le lìng yībàn
dung pi dao théo chen p'in trâu lơ ling í pan
Dùng điều kiện cần thiết về chắp vá

多庆幸可以短暂地拥有你
duō qìngxìng kěyǐ duǎnzàn de yōngyǒu nǐ
tua tring xing khửa ỉ toản chan tơ dung dẩu nỉ
Rất mừng vì có thể nhất thời có được em 

却没能够圆满多遗憾
què méi nénggòu yuánmǎn duō yíhàn
truê mấy nấng câu doén mản tua í han
Lại không thể viên mãn tiếc nuối sao 

是不是我们都太过于主观
shì bù·shi wǒ·men dōu tài guòyú zhǔguān
sư pu sư ủa mân tâu thai cua úy chủ quan
Có phải mình đều quá chủ quan rồi không

这份感情里加了太多期盼
zhè fèn gǎnqíng lǐjiā le tài duō qī pàn
chưa phân cản trính lỉ che lơ thai tua tri p'an
Thêm quá nhiều kỳ vọng vào phần tình cảm này 

成为你临时的一个备选
chéngwéi nǐ línshí de yī gè bèi xuǎn
trấng uấy nỉ lín sứ tơ i cưa pây xoẻn
Thành ứng cử viên tạm thời của em 

我贪心联想了永远
wǒ tānxīn liánxiǎng le yǒngyuǎn
ủa than xin lén xẻng lơ dủng doẻn
Anh lại tham lam liên tưởng tới vĩnh viễn

是我深陷在绝望里渴求明天
shì wǒ shēn xiàn zài juéwàng lǐ kěqiú míngtiān
sư ủa sân xen chai chuế oang lỉ khửa triếu mính then
Là anh lún sâu, theo đuổi ngày mai trong nỗi tuyệt vọng 

还幻想着你能否有留恋
hái huànxiǎng zhe nǐ néng fǒu yǒu liúliàn
hái hoan xẻng chưa nỉ nấng phẩu dẩu liếu len
Còn ảo tưởng em có thể lưu luyến chút không

给不了那种好没有资格谈判
gěi bùliǎo nà zhǒng hǎo méi·yǒu zīgé tánpàn
cẩy pu lẻo na chủng hảo mấy dẩu chư cứa thán p'an
Không trao được kiểu tốt ấy không có tư cách đàm phán 

谁又能把自尊说得那么平淡
shuí yòu néng bǎ zìzūn shuō dé nà·me píngdàn
suấy dâu nấng pả chư chuân sua tứa na mơ p'ính tan
Ai lại có thể đem tự tôn nói một cách bình thường thế

明知爱你是我改不掉的不良习惯
míngzhī ài nǐ shì wǒ gǎi bù diào de bùliáng xíguān
mính chư ai nỉ sư ủa cải pu teo tơ pu léng xí quan
Biết rõ yêu em là thói quen không tốt mà anh không sửa được 

要怎么接受这答案
yào zěn·me jiēshòu zhè dá'àn
dao chẩn mơ chia sâu chưa tá an
Phải tiếp nhận đáp án này làm sao 

你总是能够把合适当喜欢
nǐ zǒngshì nénggòu bǎ héshì dāng xǐ·huan
nỉ chủng sư nấng câu pả hứa sư tang xỉ hoan
Em luôn có thể coi hợp thành thương 

用必要条件拼凑了另一半
yòng bìyào tiáojiàn pīncòu le lìng yībàn
dung pi dao théo chen p'in trâu lơ ling í pan
Dùng điều kiện cần thiết về chắp vá

多庆幸可以短暂地拥有你
duō qìngxìng kěyǐ duǎnzàn de yōngyǒu nǐ
tua tring xing khửa ỉ toản chan tơ dung dẩu nỉ
Rất mừng vì có thể nhất thời có được em 

却没能够圆满多遗憾
què méi nénggòu yuánmǎn duō yíhàn
truê mấy nấng câu doén mản tua í han
Lại không thể viên mãn tiếc nuối sao 

是不是我们都太过于主观
shì bù·shi wǒ·men dōu tài guòyú zhǔguān
sư pu sư ủa mân tâu thai cua úy chủ quan
Có phải mình đều quá chủ quan rồi không

这份感情里加了太多期盼
zhè fèn gǎnqíng lǐjiā le tài duō qī pàn
chưa phân cản trính lỉ che lơ thai tua tri p'an
Thêm quá nhiều kỳ vọng vào phần tình cảm này 

成为你临时的一个备选
chéngwéi nǐ línshí de yī gè bèi xuǎn
trấng uấy nỉ lín sứ tơ i cưa pây xoẻn
Thành ứng cử viên tạm thời của em 

我贪心联想了永远
wǒ tānxīn liánxiǎng le yǒngyuǎn
ủa than xin lén xẻng lơ dủng doẻn
Anh lại tham lam liên tưởng tới vĩnh viễn

你总是能够把合适当喜欢
nǐ zǒngshì nénggòu bǎ héshì dāng xǐ·huan
nỉ chủng sư nấng câu pả hứa sư tang xỉ hoan
Em luôn có thể coi hợp thành thương 

用必要条件拼凑了另一半
yòng bìyào tiáojiàn pīncòu le lìng yībàn
dung pi dao théo chen p'in trâu lơ ling í pan
Dùng điều kiện cần thiết về chắp vá

多庆幸可以短暂地拥有你
duō qìngxìng kěyǐ duǎnzàn de yōngyǒu nǐ
tua tring xing khửa ỉ toản chan tơ dung dẩu nỉ
Rất mừng vì có thể nhất thời có được em 

却没能够圆满多遗憾
què méi nénggòu yuánmǎn duō yíhàn
truê mấy nấng câu doén mản tua í han
Lại không thể viên mãn tiếc nuối sao 

是不是我们都太过于主观
shì bù·shi wǒ·men dōu tài guòyú zhǔguān
sư pu sư ủa mân tâu thai cua úy chủ quan
Có phải mình đều quá chủ quan rồi không

这份感情里加了太多期盼
zhè fèn gǎnqíng lǐjiā le tài duō qī pàn
chưa phân cản trính lỉ che lơ thai tua tri p'an
Thêm quá nhiều kỳ vọng vào phần tình cảm này 

成为你临时的一个备选
chéngwéi nǐ línshí de yī gè bèi xuǎn
trấng uấy nỉ lín sứ tơ i cưa pây xoẻn
Thành ứng cử viên tạm thời của em 

我贪心联想了永远
wǒ tānxīn liánxiǎng le yǒngyuǎn
ủa than xin lén xẻng lơ dủng doẻn
Anh lại tham lam liên tưởng tới vĩnh viễn
 

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Tròn Đau Buồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bài Ca Phi Phàm - Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bài Ca Phi Phàm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Ắng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa