Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Tròn Đau Buồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

Lời bài hát Trăng Tròn Đau Buồn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

月光在铺垫离别的情节
yuèguāng zài pūdiàn líbié díqíng jié
duê quang chai p'u ten lí pía tí trính chía
Ánh trăng đang làm nền cho tình tiết biệt ly

夜空的终点情绪盘旋
yè kōng de zhōngdiǎn qíng·xù pánxuán
dê khung tơ chung tẻn trính xuy p'án xoén
Ưu tư quanh quẩn nơi điểm cuối của trời đêm 

她俯身探问谁的笑很咸
tā fǔshēn tànwèn shuí de xiào hěn xián
tha phủ sân than uân suấy tơ xeo hẩn xén
Cô ấy cúi xuống thăm hỏi nụ cười ai thật mặn 

漫过侧脸拼成满月
màn guò cè liǎn pīn chéng mǎnyuè
man cua trưa lẻn p'in trấng mản duê
Tràn qua bên mặt ghép thành trăng tròn 

忧伤的满月想念时升跃
yōushāng de mǎnyuè xiǎngniàn shí shēng yuè
dâu sang tơ mản duê xẻng nen sứ sâng duê
Ánh trăng tròn đau buồn mọc lên lúc nhớ thương 

她搭配情节落幕无言
tā dāpèi qíngjié luòmù wú yán
tha ta p'ây trính chía lua mu ú dén
Cô ấy phối hợp với tình tiết rồi lặng im hạ 

你的笑很炫照亮我世界
nǐ de xiào hěn xuàn zhàoliàng wǒ shìjiè
nỉ tơ xeo hẩn xoen chao leng ủa sư chia
Nụ cười em rất lóa mắt chói sáng thế giới anh 

那是片荒原
nà shì piān huāngyuán
na sư p'en hoang doén
Ấy là mảnh đồng hoang 

你看一览而尽是我的情愿
nǐ kàn yīlǎn ér jìn shì wǒ díqíng yuàn
nỉ khan i lản ớ chin sư ủa tí trính doen
Em xem kìa toàn là tình nguyện của anh 

你看难过集结拥堵在边缘
nǐ kàn nánguò jíjié yōng dǔ zài biānyuán
nỉ khan nán cua chí chía dung tủ chai pen doén
Em xem kìa buồn đau tụ tập đông nghịt nơi biên giới

我早已放弃突围
wǒ zǎoyǐ fàngqì tūwéi
ủa chảo ỉ phang tri thu uấy
Anh sớm đã từ bỏ đột phá vòng vây 

怀抱空气入睡
huáibào kōngqì rùshuì
hoái pao khung tri ru suây
Ôm không khí vào giấc ngủ 

以为爱是那满月不应该尖锐
yǐwéi ài shì nà mǎnyuè bù yīnggāi jiānruì
ỉ uấy ai sư na mản duê pu ing cai chen ruây
Cứ ngỡ yêu là trăng tròn kia không nên kịch liệt 

怎么一抱粉碎纷飞成泪水
zěn·me yī bào fěnsuì fēnfēi chéng lèishuǐ
chẩn mơ i pao phẩn xuây phân phây trấng lây suẩy
Sao vừa ôm liền vỡ nát bay lả tả thành nước mắt 

我是沉默的夜才让玫瑰枯萎
wǒ shì chénmò de yè cái ràng méi·gui kūwěi
ủa sư trấn mua tơ dê trái rang mấy quây khu uây
Anh là màn đêm lặng im mới làm bông hoa khô héo 

初时多热烈剩下妥协
chū shí duō rèliè shèng xià tuǒxié
tru sứ tua rưa liê sâng xe thủa xía
Lúc đầu nhiệt liệt bao giờ chỉ còn thỏa hiệp 

以为爱是那满月她应该明媚
yǐwéi ài shì nà mǎnyuè tā yīnggāi míngmèi
ỉ uấy ai sư na mản duê tha ing cai mính mây
Cứ ngỡ yêu là trăng tròn kia đáng nên tươi đẹp 

至少起点结尾磊落又无悔
zhìshǎo qǐdiǎn jiéwěi lěiluò yòu wú huǐ
chư sảo trỉ tẻn chía uẩy lẩy lua dâu ú huẩy
Chí ít bắt đầu với kết thúc là ngay thẳng không hối hận 

我辗转反侧看见满地清辉
wǒ zhǎnzhuǎnfǎncè kàn·jiàn mǎn de qīng huī
ủa nẻn choản phản trưa khan chen mản tơ tring huây
Anh trằn trọc trăn trở trông thấy ánh trăng phủ khắp

铺满年岁
pū mǎn niánsuì
p'u mản nén xuây
Trải đầy tháng năm

你看一览而尽是我的情愿
nǐ kàn yīlǎn ér jìn shì wǒ díqíng yuàn
nỉ khan i lản ớ chin sư ủa tí trính doen
Em xem kìa toàn là tình nguyện của anh 

你看难过集结拥堵在边缘
nǐ kàn nánguò jíjié yōng dǔ zài biānyuán
nỉ khan nán cua chí chía dung tủ chai pen doén
Em xem kìa buồn đau tụ tập đông nghịt nơi biên giới

我早已放弃突围
wǒ zǎoyǐ fàngqì tūwéi
ủa chảo ỉ phang tri thu uấy
Anh sớm đã từ bỏ đột phá vòng vây 

怀抱空气入睡
huáibào kōngqì rùshuì
hoái pao khung tri ru suây
Ôm không khí vào giấc ngủ 

以为爱是那满月不应该尖锐
yǐwéi ài shì nà mǎnyuè bù yīnggāi jiānruì
ỉ uấy ai sư na mản duê pu ing cai chen ruây
Cứ ngỡ yêu là trăng tròn kia không nên kịch liệt 

怎么一抱粉碎纷飞成泪水
zěn·me yī bào fěnsuì fēnfēi chéng lèishuǐ
chẩn mơ i pao phẩn xuây phân phây trấng lây suẩy
Sao vừa ôm liền vỡ nát bay lả tả thành nước mắt 

我是沉默的夜才让玫瑰枯萎
wǒ shì chénmò de yè cái ràng méi·gui kūwěi
ủa sư trấn mua tơ dê trái rang mấy quây khu uây
Anh là màn đêm lặng im mới làm bông hoa khô héo 

初时多热烈剩下妥协
chū shí duō rèliè shèng xià tuǒxié
tru sứ tua rưa liê sâng xe thủa xía
Lúc đầu nhiệt liệt bao giờ chỉ còn thỏa hiệp 

以为爱是那满月她应该明媚
yǐwéi ài shì nà mǎnyuè tā yīnggāi míngmèi
ỉ uấy ai sư na mản duê tha ing cai mính mây
Cứ ngỡ yêu là trăng tròn kia đáng nên tươi đẹp 

至少起点结尾磊落又无悔
zhìshǎo qǐdiǎn jiéwěi lěiluò yòu wú huǐ
chư sảo trỉ tẻn chía uẩy lẩy lua dâu ú huẩy
Chí ít bắt đầu với kết thúc là ngay thẳng không hối hận 

我辗转反侧看见满地清辉
wǒ zhǎnzhuǎnfǎncè kàn·jiàn mǎn de qīng huī
ủa nẻn choản phản trưa khan chen mản tơ tring huây
Anh trằn trọc trăn trở trông thấy ánh trăng phủ khắp

铺满年岁
pū mǎn niánsuì
p'u mản nén xuây
Trải đầy tháng năm

以为爱是那满月不应该尖锐
yǐwéi ài shì nà mǎnyuè bù yīnggāi jiānruì
ỉ uấy ai sư na mản duê pu ing cai chen ruây
Cứ ngỡ yêu là trăng tròn kia không nên kịch liệt 

怎么一抱粉碎纷飞成泪水
zěn·me yī bào fěnsuì fēnfēi chéng lèishuǐ
chẩn mơ i pao phẩn xuây phân phây trấng lây suẩy
Sao vừa ôm liền vỡ nát bay lả tả thành nước mắt 

我是沉默的夜才让玫瑰枯萎
wǒ shì chénmò de yè cái ràng méi·gui kūwěi
ủa sư trấn mua tơ dê trái rang mấy quây khu uây
Anh là màn đêm lặng im mới làm bông hoa khô héo 

初时多热烈剩下妥协
chū shí duō rèliè shèng xià tuǒxié
tru sứ tua rưa liê sâng xe thủa xía
Lúc đầu nhiệt liệt bao giờ chỉ còn thỏa hiệp 

以为爱是那满月她应该明媚
yǐwéi ài shì nà mǎnyuè tā yīnggāi míngmèi
ỉ uấy ai sư na mản duê tha ing cai mính mây
Cứ ngỡ yêu là trăng tròn kia đáng nên tươi đẹp 

至少起点结尾磊落又无悔
zhìshǎo qǐdiǎn jiéwěi lěiluò yòu wú huǐ
chư sảo trỉ tẻn chía uẩy lẩy lua dâu ú huẩy
Chí ít bắt đầu với kết thúc là ngay thẳng không hối hận 

我辗转反侧看见满地清辉
wǒ zhǎnzhuǎnfǎncè kàn·jiàn mǎn de qīng huī
ủa nẻn choản phản trưa khan chen mản tơ tring huây
Anh trằn trọc trăn trở trông thấy ánh trăng phủ khắp

铺满年岁
pū mǎn niánsuì
p'u mản nén xuây
Trải đầy tháng năm
 

 • Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuyện Cũ Cho Qua - Kim Dịch Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuyện Cũ Cho Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Nhân Nhượng - Phương Tư Phàm

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Nhân Nhượng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bài Ca Phi Phàm - Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bài Ca Phi Phàm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thế Giới Tận Thế - Thái Hi Vũ

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Như Thế Giới Tận Thế qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Im Ắng - Vượng Tử Tiểu Kiều (Bản Mới)

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Ắng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đường Tình Cảm - Trần Tiểu Mãn

  13/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đường Tình Cảm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa