Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

17/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

Lời bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

和你来一个吻别
hé nǐ lái yī gè wěn bié
hứa nỉ lái i cưa uẩn pía
Cùng em trao nụ hôn từ biệt

约好明天再相见
yuē hǎo míngtiān zài xiāng jiàn
duê hảo mính then chai xeng chen
Ước hẹn ngày mai lại gặp gỡ

左边心脏还在跳跃
zuǒ·bian xīnzàng hái zài tiàoyuè
chủa pen xin chang hái chai theo duê
Bên trái con tim vẫn còn đang nhảy nhót

注定今晚又难眠
zhùdìng jīn wǎn yòu nán mián
chu ting chin oản dâu nán mén
Định sẵn đêm nay lại khó ngủ

拿起手机晚安说几遍
ná qǐ shǒu jī wǎn'ān shuō jǐ biàn
ná trỉ sẩu chi oản an sua chỉ pen
Cầm lên điện thoại nói mấy lần câu ngủ ngon

都不觉得厌倦
dōu bùjué dé yànjuàn
tâu pu chuế tứa den choen
Cũng không thấy chán ngán

眼中浮现你笑脸
yǎn zhōng fúxiàn nǐ xiàoliǎn
dẻn chung phú xen nỉ xeo lẻn
Trong mắt tái hiện gương mặt em cười

如身处在心间
rú shēn chǔ zàixīn jiàn
rú sân trủ chai xin chen
Như ở ngay trong buồng tim 

你是否和我的心相连
nǐ shìfǒu hé wǒ de xīn xiānglián
nỉ sư phẩu hứa ủa tơ xin xeng lén
Có phải em kết nốt với tim anh không 

是否和我一样不停思念
shìfǒu hé wǒ yīyàng bùtíng sīniàn
sư phẩu hứa ủa i dang pu thính xư nen
Có phải cũng nhớ mãi chẳng thôi như anh

这感觉多么的甜
zhè gǎnjué duō·me de tián
chưa cản chuế tua mơ tơ thén
Cảm giác này ngọt ngào biết bao

多么妙不可言
duō·me miào bùkě yán
tua mơ meo pu khửa dén
Tuyệt đến mức không nói nên lời

你是否在等那一天
nǐ shìfǒu zài děng nà yītiān
nỉ sư phẩu chai tẩng na i then
Có phải em đang đợi ngày ấy chăng

到那一天把你娶家里面
dào nà yītiān bǎ nǐ qǔ jiālǐ miàn
tao na i then pả nỉ trủy che lỉ men
Đến ngày ấy anh cưới em về nhà

那时候我们回想这间
nà shí·hou wǒ·men huíxiǎng zhè jiàn
na sứ hâu ủa mân huấy xẻng chưa chen
Đến lúc đó mình hồi tưởng lại đêm

在这失眠便利店
zài zhè shīmián biànlì diàn
chai chưa sư mén pen li ten
Tại cửa hàng tiện lời mất ngủ này

和你来一个吻别
hé nǐ lái yī gè wěn bié
hứa nỉ lái i cưa uẩn pía
Cùng em trao nụ hôn từ biệt

约好明天再相见
yuē hǎo míngtiān zài xiāng jiàn
duê hảo mính then chai xeng chen
Ước hẹn ngày mai lại gặp gỡ

左边心脏还在跳跃
zuǒ·bian xīnzàng hái zài tiàoyuè
chủa pen xin chang hái chai theo duê
Bên trái con tim vẫn còn đang nhảy nhót

注定今晚又难眠
zhùdìng jīn wǎn yòu nán mián
chu ting chin oản dâu nán mén
Định sẵn đêm nay lại khó ngủ

拿起手机晚安说几遍
ná qǐ shǒu jī wǎn'ān shuō jǐ biàn
ná trỉ sẩu chi oản an sua chỉ pen
Cầm lên điện thoại nói mấy lần câu ngủ ngon

都不觉得厌倦
dōu bùjué dé yànjuàn
tâu pu chuế tứa den choen
Cũng không thấy chán ngán

眼中浮现你笑脸
yǎn zhōng fúxiàn nǐ xiàoliǎn
dẻn chung phú xen nỉ xeo lẻn
Trong mắt tái hiện gương mặt em cười

如身处在心间
rú shēn chǔ zàixīn jiàn
rú sân trủ chai xin chen
Như ở ngay trong buồng tim 

你是否和我的心相连
nǐ shìfǒu hé wǒ de xīn xiānglián
nỉ sư phẩu hứa ủa tơ xin xeng lén
Có phải em kết nốt với tim anh không 

是否和我一样不停思念
shìfǒu hé wǒ yīyàng bùtíng sīniàn
sư phẩu hứa ủa i dang pu thính xư nen
Có phải cũng nhớ mãi chẳng thôi như anh

这感觉多么的甜
zhè gǎnjué duō·me de tián
chưa cản chuế tua mơ tơ thén
Cảm giác này ngọt ngào biết bao

多么妙不可言
duō·me miào bùkě yán
tua mơ meo pu khửa dén
Tuyệt đến mức không nói nên lời

你是否在等那一天
nǐ shìfǒu zài děng nà yītiān
nỉ sư phẩu chai tẩng na i then
Có phải em đang đợi ngày ấy chăng

到那一天把你娶家里面
dào nà yītiān bǎ nǐ qǔ jiālǐ miàn
tao na i then pả nỉ trủy che lỉ men
Đến ngày ấy anh cưới em về nhà

那时候我们回想这间
nà shí·hou wǒ·men huíxiǎng zhè jiàn
na sứ hâu ủa mân huấy xẻng chưa chen
Đến lúc đó mình hồi tưởng lại đêm

在这失眠便利店
zài zhè shīmián biànlì diàn
chai chưa sư mén pen li ten
Tại cửa hàng tiện lời mất ngủ này

和你来一个吻别
hé nǐ lái yī gè wěn bié
hứa nỉ lái i cưa uẩn pía
Cùng em trao nụ hôn từ biệt

约好明天再相见
yuē hǎo míngtiān zài xiāng jiàn
duê hảo mính then chai xeng chen
Ước hẹn ngày mai lại gặp gỡ

左边心脏还在跳跃
zuǒ·bian xīnzàng hái zài tiàoyuè
chủa pen xin chang hái chai theo duê
Bên trái con tim vẫn còn đang nhảy nhót

注定今晚又难眠
zhùdìng jīn wǎn yòu nán mián
chu ting chin oản dâu nán mén
Định sẵn đêm nay lại khó ngủ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Khách Mời Mở Màn - Cửu Di Thái

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khách Mời Mở Màn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quen Mắc Nợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chính Tại Hôm Ấy - Hắc Bạch

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chính Tại Hôm Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Ngải Thần (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bạc Màu - Nhậm Nhiên

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạc Màu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đáy Lòng - Phạm Nghê Liu

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáy Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Vuột - Dương Phức Y

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Vuột qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chẳng Nói Nên Lời - Cao Húc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chẳng Nói Nên Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phước Đức Ba Đời - Hải Lai A Mộc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phước Đức Ba Đời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Là Bạn Mà Thôi - Vu Thanh

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Là Bạn Mà Thôi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa