Bài hát tiếng Trung: Phước Đức Ba Đời - Hải Lai A Mộc

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Phước Đức Ba Đời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Phước Đức Ba Đời - Hải Lai A Mộc

Lời bài hát Phước Đức Ba Đời tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

这辈子多幸运遇到你
zhè bèi·zi duō xìngyùn yù dào nǐ
chưa pây chư tua xing uyn uy tao nỉ
Đời này may sao gặp được em 

多想几遍也是感激你
duō xiǎng jǐ biàn yě shì gǎnjī nǐ
tua xẻng chỉ pen dể sư cản chi nỉ
Nghĩ thêm mấy lần vẫn là thấy cảm kích em 

不顾劝说坚定选择和我在一起
bùgù quànshuō jiāndìng xuǎnzé hé wǒ zài yīqǐ
pu cu troen sua chen ting xoẻn chứa hứa ủa chai i trỉ
Chẳng nghe khuyên nhủ kiên định chọn lựa ở bên anh 

风餐露宿颠沛流离也不弃不离
fēngcānlùsù diānpèiliúlí yě bù qì bù lí
phâng tran lu xu ten p'ây liếu lí dể pu tri pu lí
Ăn gió nằm sương lang bạc kỳ hồ cũng chẳng rời bỏ 

再后来看我功成名利
zài hòulái kàn wǒ gōng chéngmíng lì
chai hâu lái khan ủa cung trấng mính li
Rồi sau này nhìn anh công thành danh toại 

你也曾抑郁自怜自艾
nǐ yě céng yìyù zì lián zì yì
nỉ dể trấng i uy chư lén chư i
Em cũng từng uất ức cảm thấy hối hận 

可生活啊除了是你没什么足惜
kě shēnghuó ā chú·le shì nǐ méishén·me zú xī
khửa sâng húa a trú lơ sư nỉ mấy sấn mơ chú xi
Cơ mà đời này ngoài em chẳng gì đáng trân quý hơn

夜里回首患难岁月我泪流不已
yè·li huíshǒu huànnàn suìyuè wǒ lèi liú bùyǐ
dê lỉ huấy sẩu hoan nan xuây duê ủa lây liếu pu ỉ
Đêm về nhớ lại tháng năm hoạn nạn mà lệ anh rơi mãi 

我希望最初是你后来是你最终也是你
wǒ xīwàng zuìchū shì nǐ hòulái shì nǐ zuìzhōng yě shì nǐ
ủa xi oang chuây tru sư nỉ hâu lái sư nỉ chuây chung dể sư nỉ
Anh mong ban đầu là em, sau này là em cuối cùng cũng là em 

我不爱你谁爱你
wǒ bù ài nǐ shuí ài nǐ
ủa pu ai nỉ suấy ai nỉ
Anh không yêu em ai yêu em 

不能让你的亲朋我的故人
bùnéng ràng nǐ de qīn péng wǒ de gùrén
pu nấng rang nỉ tơ trin p'ấng ủa tơ cu rấn
Không thể để bạn em bạn anh 

笑话是一场游戏
xiào·hua shì yī chǎng yóuxì
xeo hoa sư i trảng dấu xi
Chê cười là một trò đùa

我希望花开是你叶落是你白首不相离
wǒ xīwàng huā kāi shì nǐ yè luò shì nǐ báishǒu bù xiāng lí
ủa xi oang hoa khai sư nỉ dê lua sư nỉ pái sẩu pu xeng lí
Anh mong hoa nở là em lá rơi là em bạc đầu không tách chia

我不爱你谁爱你
wǒ bù ài nǐ shuí ài nǐ
ủa pu ai nỉ suấy ai nỉ
Anh không yêu em ai yêu em 

该是我三生有幸遇见了你
gāishì wǒ sānshēng yǒuxìng yùjiàn le nǐ
cai sư ủa xan sâng dẩu xing uy chen lơ nỉ
gặp được em có lẽ là phước ba đời của anh

你是我此生最好
nǐ shì wǒ cǐ shēng zuìhǎo
nỉ sư ủa trử sâng chuây hảo
Em là vận may tốt nhất

的运气
de yùnqì
tơ uyn tri
Mà đời anh từng gặp

这辈子多幸运遇到你
zhè bèi·zi duō xìngyùn yù dào nǐ
chưa pây chư tua xing uyn uy tao nỉ
Đời này may sao gặp được em 

多想几遍也是感激你
duō xiǎng jǐ biàn yě shì gǎnjī nǐ
tua xẻng chỉ pen dể sư cản chi nỉ
Nghĩ thêm mấy lần vẫn là thấy cảm kích em 

不顾劝说坚定选择和我在一起
bùgù quànshuō jiāndìng xuǎnzé hé wǒ zài yīqǐ
pu cu troen sua chen ting xoẻn chứa hứa ủa chai i trỉ
Chẳng nghe khuyên nhủ kiên định chọn lựa ở bên anh 

风餐露宿颠沛流离也不弃不离
fēngcānlùsù diānpèiliúlí yě bù qì bù lí
phâng tran lu xu ten p'ây liếu lí dể pu tri pu lí
Ăn gió nằm sương lang bạc kỳ hồ cũng chẳng rời bỏ 

再后来看我功成名利
zài hòulái kàn wǒ gōng chéngmíng lì
chai hâu lái khan ủa cung trấng mính li
Rồi sau này nhìn anh công thành danh toại 

你也曾抑郁自怜自艾
nǐ yě céng yìyù zì lián zì yì
nỉ dể trấng i uy chư lén chư i
Em cũng từng uất ức cảm thấy hối hận 

可生活啊除了是你没什么足惜
kě shēnghuó ā chú·le shì nǐ méishén·me zú xī
khửa sâng húa a trú lơ sư nỉ mấy sấn mơ chú xi
Cơ mà đời này ngoài em chẳng gì đáng trân quý hơn

夜里回首患难岁月我泪流不已
yè·li huíshǒu huànnàn suìyuè wǒ lèi liú bùyǐ
dê lỉ huấy sẩu hoan nan xuây duê ủa lây liếu pu ỉ
Đêm về nhớ lại tháng năm hoạn nạn mà lệ anh rơi mãi 

我希望最初是你后来是你最终也是你
wǒ xīwàng zuìchū shì nǐ hòulái shì nǐ zuìzhōng yě shì nǐ
ủa xi oang chuây tru sư nỉ hâu lái sư nỉ chuây chung dể sư nỉ
Anh mong ban đầu là em, sau này là em cuối cùng cũng là em 

我不爱你谁爱你
wǒ bù ài nǐ shuí ài nǐ
ủa pu ai nỉ suấy ai nỉ
Anh không yêu em ai yêu em 

不能让你的亲朋我的故人
bùnéng ràng nǐ de qīn péng wǒ de gùrén
pu nấng rang nỉ tơ trin p'ấng ủa tơ cu rấn
Không thể để bạn em bạn anh 

笑话是一场游戏
xiào·hua shì yī chǎng yóuxì
xeo hoa sư i trảng dấu xi
Chê cười là một trò đùa

我希望花开是你叶落是你白首不相离
wǒ xīwàng huā kāi shì nǐ yè luò shì nǐ báishǒu bù xiāng lí
ủa xi oang hoa khai sư nỉ dê lua sư nỉ pái sẩu pu xeng lí
Anh mong hoa nở là em lá rơi là em bạc đầu không tách chia

我不爱你谁爱你
wǒ bù ài nǐ shuí ài nǐ
ủa pu ai nỉ suấy ai nỉ
Anh không yêu em ai yêu em 

该是我三生有幸遇见了你
gāishì wǒ sānshēng yǒuxìng yùjiàn le nǐ
cai sư ủa xan sâng dẩu xing uy chen lơ nỉ
gặp được em có lẽ là phước ba đời của anh

你是我此生最好
nǐ shì wǒ cǐ shēng zuìhǎo
nỉ sư ủa trử sâng chuây hảo
Em là vận may tốt nhất

的运气
de yùnqì
tơ uyn tri
Mà đời anh từng gặp

我希望最初是你后来是你最终也是你
wǒ xīwàng zuìchū shì nǐ hòulái shì nǐ zuìzhōng yě shì nǐ
ủa xi oang chuây tru sư nỉ hâu lái sư nỉ chuây chung dể sư nỉ
Anh mong ban đầu là em, sau này là em cuối cùng cũng là em 

我不爱你谁爱你
wǒ bù ài nǐ shuí ài nǐ
ủa pu ai nỉ suấy ai nỉ
Anh không yêu em ai yêu em 

不能让你的亲朋我的故人
bùnéng ràng nǐ de qīn péng wǒ de gùrén
pu nấng rang nỉ tơ trin p'ấng ủa tơ cu rấn
Không thể để bạn em bạn anh 

笑话是一场游戏
xiào·hua shì yī chǎng yóuxì
xeo hoa sư i trảng dấu xi
Chê cười là một trò đùa

我希望花开是你叶落是你白首不相离
wǒ xīwàng huā kāi shì nǐ yè luò shì nǐ báishǒu bù xiāng lí
ủa xi oang hoa khai sư nỉ dê lua sư nỉ pái sẩu pu xeng lí
Anh mong hoa nở là em lá rơi là em bạc đầu không tách chia

我不爱你谁爱你
wǒ bù ài nǐ shuí ài nǐ
ủa pu ai nỉ suấy ai nỉ
Anh không yêu em ai yêu em 

该是我三生有幸遇见了你
gāishì wǒ sānshēng yǒuxìng yùjiàn le nǐ
cai sư ủa xan sâng dẩu xing uy chen lơ nỉ
gặp được em có lẽ là phước ba đời của anh

你是我此生最好
nǐ shì wǒ cǐ shēng zuìhǎo
nỉ sư ủa trử sâng chuây hảo
Em là vận may tốt nhất

的运气
de yùnqì
tơ uyn tri
Mà đời anh từng gặp
 

 • Bài hát tiếng Trung: Là Bạn Mà Thôi - Vu Thanh

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Là Bạn Mà Thôi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hồ Điệp Phu Nhân - Hoàng Tiêu Vân, Vương Hách Dã

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hồ Điệp Phu Nhân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Li-2c (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em - Li-2c (COVER) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đêm Nay Có Mưa - h3R3

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đêm Nay Có Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Coi Hợp Thành Thương - Tiểu Lực Đồng Học

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Coi Hợp Thành Thương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Tròn Đau Buồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lực Hút Energy - Crazy Donkey Kim Đại Trí, Miên Tử

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Lực Hút Energy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hình Dáng Của Mất Ngủ - Đỗ Tuyên Đạt

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình Dáng Của Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa