Bài hát tiếng Trung: Để Vuột - Dương Phức Y

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Để Vuột qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Để Vuột - Dương Phức Y

Lời bài hát Để Vuột tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

时间过了也见证了
shíjiān guò le yě jiànzhèng le
sứ chen cua lơ dể chen châng lơ
Thời gian qua đi cũng làm chứng cho tất cả 

你慢慢懂了
nǐ màn màn dǒng le
nỉ man man tủng lơ
Dần dần anh hiểu ra 

我要的只是个庇护所
wǒ yào de zhǐshì gè bìhùsuǒ
ủa dao tơ chử sư cưa pi hu xủa
Thứ em cần chỉ là một nơi ẩn núp

不是你的不是我的
bù·shi nǐ de bù·shi wǒ de
pu sư nỉ tơ pu sư ủa tơ
Không phải của anh không phải của em 

谁又得逞了
shuí yòu déchěng le
suấy dâu tứa trẩng lơ
Đến cùng là ai đạt được

一句再见各自奔波
yī jù zàijiàn gèzì bēnbō
i chuy chai chen cưa chư pân pua
Một câu tạm biệt rồi mỗi người một hướng 

亲爱的我们终究还是错过了
qīnài de wǒ·men zhōngjiū hái·shi cuòguò le
trin ai tơ ủa mân chung chiêu hái sư trua cua lơ
Anh thân yêu, cuối cùng mình vẫn là để vuột nhau 

留下的回忆让我怎么变洒脱
liú xià de huíyì ràng wǒ zěn·me biàn sǎ·tuo
liếu xe tơ huấy i rang ủa chẩn mơ pen xả thua
Em biết cởi mở làm sao bên hồi ức ở lại này 

你得照顾好自己显得那么冷漠
nǐ dé zhàogù hǎo zìjǐ xiǎn·de nà·me lěngmò
nỉ tứa chao cu hảo chư chỉ xẻn tơ na mơ lẩng mua
Câu phải chăm sóc tốt chính mình 

阳光这杯淡糖水照进我的生活
yángguāng zhè bēi dàn táng shuǐ zhào jìn wǒ de shēnghuó
dáng quang chưa pây tan tháng suẩy chao chin ủa tơ sâng húa
Trông ra lạnh nhạt như thế 

回忆是恶魔牵扯住我的快乐
huíyì shì èmó qiānchě zhù wǒ de kuàilè
huấy i sư ưa múa tren trửa chu ủa tơ khoai lưa
Ánh nắng tựa lu nước đường chiếu vào cuộc sống em

遗憾的是我们终究还是错过
yíhàn de shì wǒ·men zhōngjiū hái·shi cuòguò
í han tơ sư ủa mân chung chiêu hái sư trua cua
Mà hồi ức là ma quỷ giữu chân niềm vui của em 

时间过了也见证了
shíjiān guò le yě jiànzhèng le
sứ chen cua lơ dể chen châng lơ
Thời gian qua đi cũng làm chứng cho tất cả 

你慢慢懂了
nǐ màn màn dǒng le
nỉ man man tủng lơ
Dần dần anh hiểu ra 

我要的只是个庇护所
wǒ yào de zhǐshì gè bìhùsuǒ
ủa dao tơ chử sư cưa pi hu xủa
Thứ em cần chỉ là một nơi ẩn núp

不是你的不是我的
bù·shi nǐ de bù·shi wǒ de
pu sư nỉ tơ pu sư ủa tơ
Không phải của anh không phải của em 

谁又得逞了
shuí yòu déchěng le
suấy dâu tứa trẩng lơ
Đến cùng là ai đạt được

一句再见各自奔波
yī jù zàijiàn gèzì bēnbō
i chuy chai chen cưa chư pân pua
Một câu tạm biệt rồi mỗi người một hướng 

亲爱的我们终究还是错过了
qīnài de wǒ·men zhōngjiū hái·shi cuòguò le
trin ai tơ ủa mân chung chiêu hái sư trua cua lơ
Anh thân yêu, cuối cùng mình vẫn là để vuột nhau 

留下的回忆让我怎么变洒脱
liú xià de huíyì ràng wǒ zěn·me biàn sǎ·tuo
liếu xe tơ huấy i rang ủa chẩn mơ pen xả thua
Em biết cởi mở làm sao bên hồi ức ở lại này 

你得照顾好自己显得那么冷漠
nǐ dé zhàogù hǎo zìjǐ xiǎn·de nà·me lěngmò
nỉ tứa chao cu hảo chư chỉ xẻn tơ na mơ lẩng mua
Câu phải chăm sóc tốt chính mình 

阳光这杯淡糖水照进我的生活
yángguāng zhè bēi dàn táng shuǐ zhào jìn wǒ de shēnghuó
dáng quang chưa pây tan tháng suẩy chao chin ủa tơ sâng húa
Trông ra lạnh nhạt như thế 

回忆是恶魔牵扯住我的快乐
huíyì shì èmó qiānchě zhù wǒ de kuàilè
huấy i sư ưa múa tren trửa chu ủa tơ khoai lưa
Ánh nắng tựa lu nước đường chiếu vào cuộc sống em

遗憾的是我们终究还是错过
yíhàn de shì wǒ·men zhōngjiū hái·shi cuòguò
í han tơ sư ủa mân chung chiêu hái sư trua cua
Mà hồi ức là ma quỷ giữu chân niềm vui của em 

亲爱的我们终究还是错过了
qīnài de wǒ·men zhōngjiū hái·shi cuòguò le
trin ai tơ ủa mân chung chiêu hái sư trua cua lơ
Anh thân yêu, cuối cùng mình vẫn là để vuột nhau 

留下的回忆让我怎么变洒脱
liú xià de huíyì ràng wǒ zěn·me biàn sǎ·tuo
liếu xe tơ huấy i rang ủa chẩn mơ pen xả thua
Em biết cởi mở làm sao bên hồi ức ở lại này 

你得照顾好自己显得那么冷漠
nǐ dé zhàogù hǎo zìjǐ xiǎn·de nà·me lěngmò
nỉ tứa chao cu hảo chư chỉ xẻn tơ na mơ lẩng mua
Câu phải chăm sóc tốt chính mình 

阳光这杯淡糖水照进我的生活
yángguāng zhè bēi dàn táng shuǐ zhào jìn wǒ de shēnghuó
dáng quang chưa pây tan tháng suẩy chao chin ủa tơ sâng húa
Trông ra lạnh nhạt như thế 

回忆是恶魔牵扯住我的快乐
huíyì shì èmó qiānchě zhù wǒ de kuàilè
huấy i sư ưa múa tren trửa chu ủa tơ khoai lưa
Ánh nắng tựa lu nước đường chiếu vào cuộc sống em

遗憾的是我们终究还是错过
yíhàn de shì wǒ·men zhōngjiū hái·shi cuòguò
í han tơ sư ủa mân chung chiêu hái sư trua cua
Mà hồi ức là ma quỷ giữu chân niềm vui của em 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Chẳng Nói Nên Lời - Cao Húc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chẳng Nói Nên Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phước Đức Ba Đời - Hải Lai A Mộc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phước Đức Ba Đời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Là Bạn Mà Thôi - Vu Thanh

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Là Bạn Mà Thôi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hồ Điệp Phu Nhân - Hoàng Tiêu Vân, Vương Hách Dã

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hồ Điệp Phu Nhân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Li-2c (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em - Li-2c (COVER) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đêm Nay Có Mưa - h3R3

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đêm Nay Có Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Coi Hợp Thành Thương - Tiểu Lực Đồng Học

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Coi Hợp Thành Thương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Tròn Đau Buồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Gió Đến - Bán Đốn Huynh Đệ

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Gió Đến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa