Học bài hát tiếng Trung: Đáy Lòng - Phạm Nghê Liu

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đáy Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Đáy Lòng - Phạm Nghê Liu

Lời bài hát Đáy Lòng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

好像说不清
hǎoxiàng shuō bù qīng
hảo xeng sua pu tring
Dường như chẳng thể nói rõ

到底是某月的星期几
dàodǐ shì mǒu yuè de xīngqī jǐ
tao tỉ sư mẩu duê tơ xing tri chỉ
Rốt cuộc là thứ mấy trong tháng nào 

如此不经意
rúcǐ bùjīngyì
rú trử pu ching i
Trong giây phút vô ý 

幸运路过有妳的风景
xìngyùn lùguò yǒu nǐ de fēngjǐng
xing uyn lu cua dẩu nỉ tơ phâng chỉnh
May mắn ngang qua phong cảnh có anh 

模糊而清晰
mó·hu ér qīngxī
múa hú ớ tring xi
Mơ hồ mà rõ ràng 

阳光也醉在妳的笑里
yángguāng yě zuì zài nǐ de xiào lǐ
dáng quang dể chuây chai nỉ tơ xeo lỉ
Ánh nắng cũng trót say trong nụ cười của anh 

壹个不小心
yī gè bù xiǎoxīn
i cưa pu xẻo xin
Trong chốc bất cẩn 

打翻了埋藏好的秘密
dǎfān le máicáng hǎo de mìmì
tả phan lơ mái tráng hảo tơ mi mi
Đánh đổ bí mật đã cẩn thận cất giấu 

静谧无扰的森林
jìngmì wú rǎo de sēnlín
ching mi ú rảo tơ xân lín
Khu rừng rậm yên ắng tĩnh mịch 

任由妳偷偷闯进
rèn yóu nǐ yōutōu chuǎngjìn
rân dấu nỉ thâu thâu troảng chin
Mặc cho anh lén lút xông vào 

萤火摇曳的梦境
yíng huǒ yáoyè de mèngjìng
ính hủa dáo dê tơ mâng ching
Cõi mộng có đom đóm lượn bay 

是妳熟睡在
shì nǐ shúshuì zài
sư nỉ sú suây chai
Là anh ngủ say trong 

我的心底
wǒ de xīndǐ
ủa tơ xin tỉ
Đáy lòng của em  

听得见呼吸
tīng dé jiàn hūxī
thing tứa chen hu xi
Nghe thấy được tiếng thở

回放着相遇
huí fàng zhe xiāng yù
huấy phang chưa xeng uy
Phát lại cảnh gặp gỡ 

竟忘了何时起
jìng wàng le héshí qǐ
ching oang lơ hứa sứ trỉ
Ấy mà quên mất từ lúc nào đi 

妳停留在我的心底
 nǐ tíngliú zài wǒ de xīndǐ
nỉ thính liếu chai ủa tơ xin tỉ
Anh dừng lại trong đáy lòng em 

暧昧正靠近
àimèi zhèng kàojìn
ai mây châng khao chin
Ám muội đang đến gần

故事续着集
gùshì xù zhe jí
cu sư xuy chưa chí
Câu chuyện vẫn tiếp tục 

早已无法逃避
zǎoyǐ wúfǎ táobì
chảo ỉ ú phả tháo pi
Sớm đã chẳng thể trốn tránh

妳在心底留下印记
nǐ zàixīn dǐ liú xià yìnjì
nỉ chai xin tỉ liếu xe in chi
Anh để lại vết tích trong đáy lòng 

婉转的旋律
wǎnzhuǎn de xuánlǜ
oản choản tơ xoén luy
Điệu hoàn luận uyển chuyển

和妳的姓名
hé nǐ de xìngmíng
hứa nỉ tơ xing mính
Với tên họ của anh 

来时脚步轻轻
lái shí jiǎobù qīng qīng
lái sứ chẻo pu tring tring
Lúc đến bước chân nhẹ nhàng 

好像春风拂过心底
hǎoxiàng chūnfēng fú guòxīn dǐ
hảo xeng truân phâng phú cua xin tỉ
Tựa như gió xuân lướt qua đáy tim 

刚好的天气
gānghǎo de tiānqì
cang hảo tơ then tri
Thời tiết vừa hay đẹp 

傲娇的情绪
ào jiāo díqíng xù
ao cheo tí trính xuy
Vẻ trong nóng ngoài lạnh 

妳說太过大意
nǐ shuō tài guò dàyì
nỉ sua thai cua ta i
Anh nói quá sơ ý đi 

所以才会跌进心底
suǒyǐ cái huì diē jìn xīndǐ
xủa ỉ trái huây tia chin xin tỉ
Nên mới rơi xuống đáy lòng

好像说不清
hǎoxiàng shuō bù qīng
hảo xeng sua pu tring
Dường như chẳng thể nói rõ

到底是某月的星期几
dàodǐ shì mǒu yuè de xīngqī jǐ
tao tỉ sư mẩu duê tơ xing tri chỉ
Rốt cuộc là thứ mấy trong tháng nào 

如此不经意
rúcǐ bùjīngyì
rú trử pu ching i
Trong giây phút vô ý 

幸运路过有妳的风景
xìngyùn lùguò yǒu nǐ de fēngjǐng
xing uyn lu cua dẩu nỉ tơ phâng chỉnh
May mắn ngang qua phong cảnh có anh 

模糊而清晰
mó·hu ér qīngxī
múa hú ớ tring xi
Mơ hồ mà rõ ràng 

阳光也醉在妳的笑里
yángguāng yě zuì zài nǐ de xiào lǐ
dáng quang dể chuây chai nỉ tơ xeo lỉ
Ánh nắng cũng trót say trong nụ cười của anh 

壹个不小心
yī gè bù xiǎoxīn
i cưa pu xẻo xin
Trong chốc bất cẩn 

打翻了埋藏好的秘密
dǎfān le máicáng hǎo de mìmì
tả phan lơ mái tráng hảo tơ mi mi
Đánh đổ bí mật đã cẩn thận cất giấu 

静谧无扰的森林
jìngmì wú rǎo de sēnlín
ching mi ú rảo tơ xân lín
Khu rừng rậm yên ắng tĩnh mịch 

任由妳偷偷闯进
rèn yóu nǐ yōutōu chuǎngjìn
rân dấu nỉ thâu thâu troảng chin
Mặc cho anh lén lút xông vào 

萤火摇曳的梦境
yíng huǒ yáoyè de mèngjìng
ính hủa dáo dê tơ mâng ching
Cõi mộng có đom đóm lượn bay 

是妳熟睡在
shì nǐ shúshuì zài
sư nỉ sú suây chai
Là anh ngủ say trong 

我的心底
wǒ de xīndǐ
ủa tơ xin tỉ
Đáy lòng của em  

听得见呼吸
tīng dé jiàn hūxī
thing tứa chen hu xi
Nghe thấy được tiếng thở

回放着相遇
huí fàng zhe xiāng yù
huấy phang chưa xeng uy
Phát lại cảnh gặp gỡ 

竟忘了何时起
jìng wàng le héshí qǐ
ching oang lơ hứa sứ trỉ
Ấy mà quên mất từ lúc nào đi 

妳停留在我的心底
 nǐ tíngliú zài wǒ de xīndǐ
nỉ thính liếu chai ủa tơ xin tỉ
Anh dừng lại trong đáy lòng em 

暧昧正靠近
àimèi zhèng kàojìn
ai mây châng khao chin
Ám muội đang đến gần

故事续着集
gùshì xù zhe jí
cu sư xuy chưa chí
Câu chuyện vẫn tiếp tục 

早已无法逃避
zǎoyǐ wúfǎ táobì
chảo ỉ ú phả tháo pi
Sớm đã chẳng thể trốn tránh

妳在心底留下印记
nǐ zàixīn dǐ liú xià yìnjì
nỉ chai xin tỉ liếu xe in chi
Anh để lại vết tích trong đáy lòng 

婉转的旋律
wǎnzhuǎn de xuánlǜ
oản choản tơ xoén luy
Điệu hoàn luận uyển chuyển

和妳的姓名
hé nǐ de xìngmíng
hứa nỉ tơ xing mính
Với tên họ của anh 

来时脚步轻轻
lái shí jiǎobù qīng qīng
lái sứ chẻo pu tring tring
Lúc đến bước chân nhẹ nhàng 

好像春风拂过心底
hǎoxiàng chūnfēng fú guòxīn dǐ
hảo xeng truân phâng phú cua xin tỉ
Tựa như gió xuân lướt qua đáy tim 

刚好的天气
gānghǎo de tiānqì
cang hảo tơ then tri
Thời tiết vừa hay đẹp 

傲娇的情绪
ào jiāo díqíng xù
ao cheo tí trính xuy
Vẻ trong nóng ngoài lạnh 

妳說太过大意
nǐ shuō tài guò dàyì
nỉ sua thai cua ta i
Anh nói quá sơ ý đi 

所以才会跌进心底
suǒyǐ cái huì diē jìn xīndǐ
xủa ỉ trái huây tia chin xin tỉ
Nên mới rơi xuống đáy lòng

听得见呼吸
tīng dé jiàn hūxī
thing tứa chen hu xi
Nghe thấy được tiếng thở

回放着相遇
huí fàng zhe xiāng yù
huấy phang chưa xeng uy
Phát lại cảnh gặp gỡ 

竟忘了何时起
jìng wàng le héshí qǐ
ching oang lơ hứa sứ trỉ
Ấy mà quên mất từ lúc nào đi 

妳停留在我的心底
 nǐ tíngliú zài wǒ de xīndǐ
nỉ thính liếu chai ủa tơ xin tỉ
Anh dừng lại trong đáy lòng em 

暧昧正靠近
àimèi zhèng kàojìn
ai mây châng khao chin
Ám muội đang đến gần

故事续着集
gùshì xù zhe jí
cu sư xuy chưa chí
Câu chuyện vẫn tiếp tục 

早已无法逃避
zǎoyǐ wúfǎ táobì
chảo ỉ ú phả tháo pi
Sớm đã chẳng thể trốn tránh

妳在心底留下印记
nǐ zàixīn dǐ liú xià yìnjì
nỉ chai xin tỉ liếu xe in chi
Anh để lại vết tích trong đáy lòng 

婉转的旋律
wǎnzhuǎn de xuánlǜ
oản choản tơ xoén luy
Điệu hoàn luận uyển chuyển

和妳的姓名
hé nǐ de xìngmíng
hứa nỉ tơ xing mính
Với tên họ của anh 

来时脚步轻轻
lái shí jiǎobù qīng qīng
lái sứ chẻo pu tring tring
Lúc đến bước chân nhẹ nhàng 

好像春风拂过心底
hǎoxiàng chūnfēng fú guòxīn dǐ
hảo xeng truân phâng phú cua xin tỉ
Tựa như gió xuân lướt qua đáy tim 

刚好的天气
gānghǎo de tiānqì
cang hảo tơ then tri
Thời tiết vừa hay đẹp 

傲娇的情绪
ào jiāo díqíng xù
ao cheo tí trính xuy
Vẻ trong nóng ngoài lạnh 

妳說太过大意
nǐ shuō tài guò dàyì
nỉ sua thai cua ta i
Anh nói quá sơ ý đi 

所以才会跌进心底
suǒyǐ cái huì diē jìn xīndǐ
xủa ỉ trái huây tia chin xin tỉ
Nên mới rơi xuống đáy lòng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Để Vuột - Dương Phức Y

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Vuột qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chẳng Nói Nên Lời - Cao Húc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chẳng Nói Nên Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phước Đức Ba Đời - Hải Lai A Mộc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phước Đức Ba Đời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Là Bạn Mà Thôi - Vu Thanh

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Là Bạn Mà Thôi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hồ Điệp Phu Nhân - Hoàng Tiêu Vân, Vương Hách Dã

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hồ Điệp Phu Nhân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Li-2c (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em - Li-2c (COVER) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đêm Nay Có Mưa - h3R3

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đêm Nay Có Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Coi Hợp Thành Thương - Tiểu Lực Đồng Học

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Coi Hợp Thành Thương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Tròn Đau Buồn - LKer Lâm Kha

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Tròn Đau Buồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bắt Đầu Hiểu - Đới Vũ Đồng (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bắt Đầu Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa