Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

15/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Quen Mắc Nợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

Lời bài hát Quen Mắc Nợ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

耳机里的情歌又单曲循环好多遍
ěrjī lǐ díqíng gē yòu dān qǔ xúnhuán hǎoduō biàn
ở chi lỉ tí trính cưa dâu tan trủy xuýn hoán hảo tua pen
Bản tình ca trong tai nghe lại tuần hoàn rất nhiều lần

这个习惯也延续过了好多年
zhè·ge xíguān yě yánxù guò le hǎoduō nián
chưa cưa xí quan dể dén xuy cua lơ hảo tua nén
Thói quen này cũng đã kéo dài rất nhiều năm 

电影烂俗情节偏在白日反复重演
diànyǐng làn sú qíngjié piān zài báirì fǎnfù chóngyǎn
ten ỉnh lan xú trính chía p'en chai pái rư phản phu trúng dẻn
Ngày đến tình tiết nhạt nhẽo trong phim trình diễn mãi

爱的太热烈或声嘶力竭
ài de tài rèliè huò shēngsīlìjié
ai tơ thai rưa liê hua sâng xư li chía
Yêu quá mức nhiệt liệt hoặc cắt đứt hơi khản tiếng

这座城市下几次雪火柴点亮黑夜
zhè zuò chéngshì xià jǐ cì xuě huǒchái diǎn liàng hēiyè
chưa chua trấng sư xe chỉ trư xuể hủa trái tẻn leng hây dê
Thành phố này rơi mấy trận tuyết que diêm thắp sáng đêm đen

燃烧我微弱的缠绵祈愿
ránshāo wǒ wēiruò de chánmián qí yuàn
rán sao ủa uây rua tơ trán mén trí doen
Đốt cháy nguyện cầu dằng dai nhỏ yếu của em 

如果故事能够重来一遍
rúguǒ gùshì nénggòu zhòng lái yī biàn
rú của cu sư nấng câu chung lái i pen
Nếu câu chuyện có thể bắt đầu lại lần nữa

相悦何必一定要相恋
xiāng yuè hébì yīdìng yào xiāng liàn
xeng duê hứa pi i ting dao xeng len
Mến nhau nào nhất định phải yêu 

爱到末路总会计较谁更为亏欠
ài dào mòlù zǒnghuì jìjiào shuí gèngwéi kuīqiàn
ai tao mua lu chủng huây chi cheo suấy câng uấy khuây tren
Yêu là cùng đường bao giờ cũng so bì ai nợ ai hơn

眼泪给深夜来怀念
yǎnlèi gěi shēnyè lái huáiniàn
dẻn lây cẩy sân dê lái hoái nen
Nước mắt trao đêm khuya hoài niệm 

怀念被抛掷的从前
huáiniàn bèi pāozhì de cóngqián
hoái nen pây p'ao chư tơ trúng trén
Hoài niệm quá khứ đã bị vứt bỏ 

从前不如干脆别遇见
cóngqián bùrú gāncuì bié yùjiàn
trúng trén pu rú can truây pía uy chen
Trước đó chẳng bằng dứt khoát đừng gặp gỡ 

反正赌气的人都不情愿先道别
fǎnzhèng dǔqì de rén dōu bù qíngyuàn xiān dàobié
phản châng tủ tri tơ rấn tâu pu trính doen xen tao pía
Dù sao người giận dỗi đều không chịu cáo từ trước

只擦过肩
zhǐ cā guò jiān
chử tra cua chen
Chỉ lướt qua vai 

耳机里的情歌又单曲循环好多遍
ěrjī lǐ díqíng gē yòu dān qǔ xúnhuán hǎoduō biàn
ở chi lỉ tí trính cưa dâu tan trủy xuýn hoán hảo tua pen
Bản tình ca trong tai nghe lại tuần hoàn rất nhiều lần

这个习惯也延续过了好多年
zhè·ge xíguān yě yánxù guò le hǎoduō nián
chưa cưa xí quan dể dén xuy cua lơ hảo tua nén
Thói quen này cũng đã kéo dài rất nhiều năm 

电影烂俗情节偏在白日反复重演
diànyǐng làn sú qíngjié piān zài báirì fǎnfù chóngyǎn
ten ỉnh lan xú trính chía p'en chai pái rư phản phu trúng dẻn
Ngày đến tình tiết nhạt nhẽo trong phim trình diễn mãi

爱的太热烈或声嘶力竭
ài de tài rèliè huò shēngsīlìjié
ai tơ thai rưa liê hua sâng xư li chía
Yêu quá mức nhiệt liệt hoặc cắt đứt hơi khản tiếng

这座城市下几次雪火柴点亮黑夜
zhè zuò chéngshì xià jǐ cì xuě huǒchái diǎn liàng hēiyè
chưa chua trấng sư xe chỉ trư xuể hủa trái tẻn leng hây dê
Thành phố này rơi mấy trận tuyết que diêm thắp sáng đêm đen

燃烧我微弱的缠绵祈愿
ránshāo wǒ wēiruò de chánmián qí yuàn
rán sao ủa uây rua tơ trán mén trí doen
Đốt cháy nguyện cầu dằng dai nhỏ yếu của em 

如果故事能够重来一遍
rúguǒ gùshì nénggòu zhòng lái yī biàn
rú của cu sư nấng câu chung lái i pen
Nếu câu chuyện có thể bắt đầu lại lần nữa

相悦何必一定要相恋
xiāng yuè hébì yīdìng yào xiāng liàn
xeng duê hứa pi i ting dao xeng len
Mến nhau nào nhất định phải yêu 

爱到末路总会计较谁更为亏欠
ài dào mòlù zǒnghuì jìjiào shuí gèngwéi kuīqiàn
ai tao mua lu chủng huây chi cheo suấy câng uấy khuây tren
Yêu là cùng đường bao giờ cũng so bì ai nợ ai hơn

眼泪给深夜来怀念
yǎnlèi gěi shēnyè lái huáiniàn
dẻn lây cẩy sân dê lái hoái nen
Nước mắt trao đêm khuya hoài niệm 

怀念被抛掷的从前
huáiniàn bèi pāozhì de cóngqián
hoái nen pây p'ao chư tơ trúng trén
Hoài niệm quá khứ đã bị vứt bỏ 

从前不如干脆别遇见
cóngqián bùrú gāncuì bié yùjiàn
trúng trén pu rú can truây pía uy chen
Trước đó chẳng bằng dứt khoát đừng gặp gỡ 

反正赌气的人都不情愿先道别
fǎnzhèng dǔqì de rén dōu bù qíngyuàn xiān dàobié
phản châng tủ tri tơ rấn tâu pu trính doen xen tao pía
Dù sao người giận dỗi đều không chịu cáo từ trước

只擦过肩
zhǐ cā guò jiān
chử tra cua chen
Chỉ lướt qua vai 

多少故事没有完结
duōshǎo gùshì méi·yǒu wánjié
tua sảo cu sư mấy dẩu oán chía
Biết bao câu chuyện không có hồi kết 

我们都没成为主角
wǒ·men dōu méi chéngwéi zhǔjué
ủa mân tâu mấy trấng uấy chủ chuế
Chúng mình đều chẳng thành vai chính 
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Chính Tại Hôm Ấy - Hắc Bạch

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chính Tại Hôm Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Ngải Thần (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bạc Màu - Nhậm Nhiên

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạc Màu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đáy Lòng - Phạm Nghê Liu

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáy Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Vuột - Dương Phức Y

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Vuột qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chẳng Nói Nên Lời - Cao Húc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chẳng Nói Nên Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Phước Đức Ba Đời - Hải Lai A Mộc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phước Đức Ba Đời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Là Bạn Mà Thôi - Vu Thanh

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Là Bạn Mà Thôi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hồ Điệp Phu Nhân - Hoàng Tiêu Vân, Vương Hách Dã

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hồ Điệp Phu Nhân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Li-2c (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em - Li-2c (COVER) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa